Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/С

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „С“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

саботиране (71) — садене (71) — садило (54) — сако (54) — салдо (54) — сало (54) — салто (54) — салтомортале (65) — салютиране (71) — самбо (54) — самобичуване (71) — самовластие (72) — самовнушение (72) — самовъзвеличаване (71) — самовъзпитание (72) — самовъзхищение (72) — самодвижение (72) — самодоволство (54) — самодържавие (72) — саможертвувание (72) — самозабравяне (71) — самозадоволство (54) — самозадоволяване (71) — самозалъгване (71) — самозапазване (71) — самозапалване (71) — самозараждане (71) — самозареждане (71) — самозащитаване (71) — самоизбиване (71) — самоизключване (71) — самоизлъгване (71) — самоизмамване (71) — самоизмъчване (71) — самоизобличаване (71) — самоизобличение (72) — самоизтезание (72) — самоизтребление (72) — самоизтъкване (71) — самоизяждане (71) — самоласкателство (54) — самолюбие (72) — самомнение (72) — самонаблюдаване (71) — самонаблюдение (72) — самонараняване (71) — самонасочване (71) — самообвинение (72) — самообвиняване (71) — самооблагане (71) — самообладание (72) — самообожаване (71) — самообразоване (71) — самообразование (72) — самообслужване (71) — самообучение (72) — самоограничаване (71) — самоограничение (72) — самоокайване (71) — самооплодяване (71) — самооплождане (71) — самооправдаване (71) — самооправдание (72) — самоопрашване (71) — самоопределение (72) — самоопределяне (71) — самоосъществяване (71) — самоотлъчване (71) — самоотравяне (71) — самопожертвуване (71) — самопожертвувание (72) — самопознание (72) — самопоказание (72) — самопокаяние (72) — самопокушение (72) — самопорицание (72) — самопредлагане (71) — самопризнаване (71) — самопризнание (72) — саморазправяне (71) — саморазрушение (72) — саморазтурване (71) — саморазтуряне (71) — самосъжаление (72) — самосъзнание (72) — самосъхранение (72) — самотаксуване (71) — самотничество (54) — самоубиване (71) — самоубийство (54) — самоуважение (72) — самоугаждане (71) — самоунижаване (71) — самоунижение (72) — самоунизяване (71) — самоунищожаване (71) — самоунищожение (72) — самоуправление (72) — самоуправляване (71) — самоуправство (54) — самоуспокоение (72) — самоуспокояване (71) — самоусъвършенстване (71) — самоусъвършенствуване (71) — самоутвърждаване (71) — самохвалство (54) — самочувствие (72) — самочувство (54) — сандалки (75) — сандардисване (71) — сандъче (65) — санкциониране (71) — сапунисване (71) — сапунче (65) — сарачество (54) — сатанинство (54) — сатиниране (71) — сатърче (65) — сафари (65) — сащисване (71) — сбабване (71) — сбабичасване (71) — сбаране (71) — сбарване (71) — сбиване (71) — сбиране (71) — сближаване (71) — сближение (72) — сблъскане (71) — сблъскване (71) — сбогуване (71) — сборичкане (71) — сборичкване (71) — сборище (66) — сбръчкане (71) — сбръчкване (71) — сбутане (71) — сбутване (71) — сбъдване (71) — сбъркане (71) — сбъркване (71) — сбърчване (71) — сваляне (71) — сварване (71) — сваряване (71) — сватовство (54) — сватосване (71) — сватуване (71) — сведение (72) — свеждане (71) — сверяване (71) — свесване (71) — свестяване (71) — светване (71) — светейшество (54) — светилище (66) — светило (54) — светлеене (71) — светло (54) — светосхващане (71) — светотатстване (71) — светотатство (54) — светотатствуване (71) — светоусещане (71) — свечеряване (71) — свещеничество (54) — свещенодействане (71) — свещенодействие (72) — свещенодействуване (71) — свещенописание (72) — свиване (71) — свидетелстване (71) — свидетелство (54) — свидетелствуване (71) — свиждане (71) — свикване (71) — свиневъдство (54) — свинство (54) — свинче (65) — свирване (71) — свирене (71) — свирепстване (71) — свирепство (54) — свирепствуване (71) — свиркане (71) — свистене (71) — свлачище (66) — свличане (71) — свободолюбие (72) — свободомислие (72) — сводничество (54) — своеволие (72) — своенравие (72) — своеобразие (72) — свойство (54) — свределче (65) — свредло (54) — свръхизобилие (72) — свръхналягане (71) — свръхнапрежение (72) — свръхнаселение (72) — свръхнатоварване (71) — свръхобоняние (72) — свръхпроизводство (54) — свръхусилие (72) — свръщане (71) — свърване (71) — свързване (71) — свърталище (66) — свъртане (71) — свършване (71) — свъсване (71) — святкане (71) — сгазване (71) — сгащване (71) — сгледане (71) — сглеждане (71) — сглобяване (71) — сглупяване (71) — сговаряне (71) — сгодяване (71) — сгорещяване (71) — сготвяне (71) — сграбчване (71) — сградостроителство (54) — сградоустройство (54) — сгрешаване (71) — сгромолясане (71) — сгромолясване (71) — сгрухане (71) — сгряване (71) — сгушване (71) — сгъване (71) — сгълчаване (71) — сгърбване (71) — сгърбушване (71) — сгърбяне (71) — сгърчване (71) — сгъстяване (71) — сдаване (71) — сдавяне (71) — сджафкане (71) — сджафкване (71) — сдипляне (71) — сдобиване (71) — сдобряване (71) — сдружаване (71) — сдружение (72) — сдрусване (71) — сдушаване (71) — сдушване (71) — сдъвкване (71) — сдържане (71) — сдърпане (71) — сдърпване (71) — себелюбие (72) — себеотрицание (72) — себепожертвувание (72) — себепоклонство (54) — сегментиране (71) — седалище (66) — седало (54) — седене (71) — седефче (65) — седларство (54) — седло (54) — седмаче (65) — сеене (71) — сезиране (71) — сеитбообращение (72) — сеитбообръщение (72) — секване (71) — секвестиране (71) — секирче (65) — сектантство (54) — селекциониране (71) — селище (66) — село (54) — селце (66) — селянче (65) — селячество (54) — семе (69) — семейство (54) — семенарство (54) — семенце (66) — сено (54) — сепаре (65) — сепване (71) — септемврийче (65) — сервилничене (71) — сервиране (71) — серкме (65) — сестринство (54) — сестриче (65) — сетиво (54) — сетре (65) — сефте (65) — сефтосване (71) — сечене (71) — сечение (72) — сечиво (54) — сечище (66) — сещане (71) — сигнализиране (71) — силажиране (71) — символизиране (71) — симпатизиране (71) — симулиране (71) — синигерче (65) — синило (54) — синкопиране (71) — синтезиране (71) — синхронизиране (71) — сипване (71) — сираче (65) — сирачество (54) — сиренарство (54) — сирене (66) — сиропиталище (66) — систематизиране (71) — сито (54) — сияние (72) — сиятелство (54) — сказание (72) — сказуемо (62) — скалпиране (71) — скалъпване (71) — скалъпяване (71) — скандализиране (71) — скандиране (71) — сканиране (71) — скапване (71) — скаране (71) — скарване (71) — скастряне (71) — скатаване (71) — скачане (71) — скачване (71) — скашкване (71) — сквернодумство (54) — сквернословие (72) — скеле (65) — скимване (71) — скимтене (71) — скиорство (54) — скитане (71) — скитничество (54) — скиторене (71) — скитосване (71) — скициране (71) — складиране (71) — скланяне (71) — склерозиране (71) — склещване (71) — склонение (72) — склоняване (71) — склопване (71) — сключване (71) — сковаване (71) — скокване (71) — сколасане (71) — сколасване (71) — сконтиране (71) — сконто (54) — сконфузване (71) — скопосане (71) — скопосване (71) — скопчване (71) — скопяване (71) — скосяване (71) — скотовъдство (54) — скотство (54) — скрепване (71) — скрепяване (71) — скрибуцане (71) — скривалище (66) — скриване (71) — скривяне (71) — скриптене (71) — скробване (71) — скрояване (71) — скръстване (71) — скръцване (71) — скубане (71) — скубачество (54) — скубване (71) — скулптиране (71) — скупчване (71) — скълцване (71) — скъпене (71) — скъперничество (54) — скърбене (71) — скърпване (71) — скърцане (71) — скършване (71) — скъсане (71) — скъсване (71) — скъсяване (71) — скътане (71) — скътване (71) — слабеене (71) — слабоволие (72) — слабодушие (72) — слабоумие (72) — славене (71) — славолюбие (72) — славославене (71) — славословене (71) — славословие (72) — славянизиране (71) — слагане (71) — сладкарство (54) — сладко (54) — сладкодумие (72) — сладкодумство (54) — сладострастие (72) — сладурче (65) — слайдшоу (65) — сластолюбие (72) — слегване (71) — следване (71) — следене (71) — следствие (72) — слепване (71) — слепоочие (72) — слепяне (71) — сливане (71) — слизане (71) — слисане (71) — слисване (71) — слитане (71) — сличаване (71) — слово (54) — словоборство (54) — словоизлияние (72) — словообразуване (71) — словосъчетание (72) — сломяване (71) — слонче (65) — слугуване (71) — службогонство (54) — служене (71) — случване (71) — слушане (71) — слъгване (71) — слънце (66) — слънцелечение (72) — слънцестоене (71) — слънчасане (71) — слънчасване (71) — слягане (71) — смазване (71) — смайване (71) — смаляване (71) — смахване (71) — смачкане (71) — смачкване (71) — смекчаване (71) — смекчение (72) — сменяване (71) — сменяне (71) — смесване (71) — сместване (71) — сметало (54) — сметище (66) — сметкаджийство (54) — сметководство (54) — смехотворство (54) — смешаване (71) — смешение (72) — смигане (71) — смигване (71) — смилане (71) — смиляване (71) — смирение (72) — смиряване (71) — смитане (71) — смогване (71) — смотаване (71) — смотолевяне (71) — смразяване (71) — смрачаване (71) — смръзване (71) — смръкване (71) — смръщване (71) — смукало (54) — смукане (71) — смукване (71) — смутолевяне (71) — смучене (71) — смушване (71) — смушкане (71) — смушкване (71) — смущаване (71) — смущение (72) — смъдване (71) — смъдене (71) — смъкване (71) — смълчаване (71) — смъмряне (71) — смънкане (71) — смънкване (71) — смъркане (71) — смятане (71) — снабдяване (71) — снаждане (71) — снаряжаване (71) — снаряжение (72) — снасяне (71) — снегозадържане (71) — снемане (71) — снижаване (71) — снижение (72) — снизхождение (72) — снизяване (71) — снимане (71) — снишаване (71) — сноване (71) — снопче (65) — сношаване (71) — сношение (72) — соаре (65) — солидаризиране (71) — соло (54) — сомбреро (54) — сондиране (71) — сопаджийство (54) — сопване (71) — сопрано (62) — сортиране (71) — социализиране (71) — социологизиране (71) — спагети (75) — спадане (71) — спазаряване (71) — спазване (71) — спане (65) — спарване (71) — спаружване (71) — спаряване (71) — спасение (72) — спастряне (71) — спасяване (71) — спекулиране (71) — спестяване (71) — специализиране (71) — специфициране (71) — спечелване (71) — спешаване (71) — спипане (71) — спипване (71) — спиране (71) — спиртосане (71) — спиртосване (71) — списание (72) — списване (71) — спитване (71) — спихтосане (71) — спихтосване (71) — спичане (71) — спластяване (71) — сплашване (71) — сплескане (71) — сплескване (71) — сплетничество (54) — сплитане (71) — сплотяване (71) — сплуване (71) — сплъстяване (71) — спогаждане (71) — спогледане (71) — споглеждане (71) — спогодяване (71) — сподавяне (71) — сподвижничество (54) — споделяне (71) — сподирване (71) — сподиряне (71) — спокойствие (72) — сполетяване (71) — сполитане (71) — сполучване (71) — спомагане (71) — споменаване (71) — споменуване (71) — спомняне (71) — споразумение (72) — споразумяване (71) — спорене (71) — спортсменство (54) — спортуване (71) — способстване (71) — способствуване (71) — спотайване (71) — спотирване (71) — спотиряне (71) — спотулване (71) — спотуляне (71) — спохаждане (71) — спохождане (71) — спояване (71) — справяне (71) — спрежение (72) — спретване (71) — спречкане (71) — спречкване (71) — спринтиране (71) — спринцоване (71) — сприятеляване (71) — спрягане (71) — спукане (71) — спукване (71) — спулиране (71) — спускане (71) — спущане (71) — спъване (71) — сработване (71) — сравнение (72) — сравняване (71) — сражаване (71) — сражение (72) — сразяване (71) — срамуване (71) — срастване (71) — сребро (54) — сребролюбие (72) — средисловие (72) — средище (66) — средновековие (72) — средоточие (72) — средство (54) — сресване (71) — срещане (71) — срещуполагане (71) — сриване (71) — сритане (71) — сритване (71) — сричане (71) — сричкопренасяне (71) — сродство (54) — сродяване (71) — срутване (71) — сръбване (71) — сръгане (71) — сръгване (71) — сръчкане (71) — сръчкване (71) — срязване (71) — стабилизиране (71) — ставане (71) — ставяне (71) — стадо (54) — стажуване (71) — стакато (54) — стандартизиране (71) — становище (66) — стануване (71) — стапяне (71) — старание (72) — стареене (71) — старопиталище (66) — стартиране (71) — старче (65) — старшинство (54) — статукво (54) — стачкуване (71) — стебло (54) — стенание (72) — стенене (71) — стенографиране (71) — степане (71) — степване (71) — степенуване (71) — стерео (65) — стереотипиране (71) — стерилизиране (71) — стеснение (72) — стесняване (71) — стечение (72) — стигане (71) — стилизиране (71) — стилознание (72) — стимулиране (71) — стисване (71) — стискало (54) — стискане (71) — стихване (71) — стихоплетство (54) — стихосложение (72) — стихотворение (72) — стихотворство (54) — стичане (71) — стоварване (71) — стоваряне (71) — стоене (71) — стокознание (72) — столарство (54) — столетие (72) — столуване (71) — столче (65) — стопанисане (71) — стопанисване (71) — стопанство (54) — стопляне (71) — стопяване (71) — стояло (54) — страдалчество (54) — страдане (71) — страдание (72) — странене (71) — страниране (71) — странстване (71) — странство (54) — странствуване (71) — страхопочитание (72) — страхуване (71) — страшилище (66) — страшило (54) — стрелбище (66) — стрелване (71) — стрелкане (71) — стреляне (71) — стреме (69) — стремление (72) — стресване (71) — стресиране (71) — стриване (71) — стригане (71) — строене (71) — строителство (54) — строполяване (71) — строполясане (71) — строполясване (71) — строшаване (71) — строяване (71) — струване (71) — стругарство (54) — стругуване (71) — струене (71) — структуриране (71) — струпане (71) — струпване (71) — стръкче (65) — стръмнище (66) — стръсване (71) — стръскане (71) — стръскване (71) — стрясване (71) — стряскане (71) — стряскване (71) — студентстване (71) — студентство (54) — студентствуване (71) — студио (62) — студуване (71) — ступане (71) — ступване (71) — стъбло (54) — стъбълце (66) — стъкване (71) — стъкларство (54) — стъкло (54) — стъкмяване (71) — стъкълце (66) — стълбище (66) — стълбче (65) — стълкновение (72) — стълпотворение (72) — стълпяване (71) — стъмване (71) — стъмняване (71) — стъпало (54) — стъпване (71) — стъписане (71) — стъписване (71) — стъпкване (71) — стъргало (54) — стъргане (71) — стържене (71) — стъркване (71) — стърнище (66) — стърпяване (71) — стърсване (71) — стърчене (71) — стърчище (66) — стягане (71) — субективизиране (71) — сублимиране (71) — субсидиране (71) — суеверие (72) — суетене (71) — сукалче (65) — сукане (71) — сукно (54) — сумиране (71) — сумтене (71) — сурвакане (71) — суспендиране (71) — суфле (65) — суфлиране (71) — сухожилие (72) — сучене (71) — сушене (71) — сфазиране (71) — сформиране (71) — схапване (71) — схващане (71) — схематизиране (71) — сходство (54) — схождане (71) — схрупане (71) — схрупване (71) — схрускане (71) — схрускване (71) — схумване (71) — сцеждане (71) — сцепване (71) — сцепление (72) — сцепляване (71) — сцепяне (71) — счепкане (71) — счепкване (71) — счесване (71) — счетоводство (54) — считане (71) — счуване (71) — счукане (71) — счукване (71) — счупване (71) — съавторство (54) — събаряне (71) — събеседване (71) — събираемо (62) — събиране (71) — събитие (72) — съблазняване (71) — събличане (71) — съблюдаване (71) — съблюдение (72) — съболезнование (72) — съботянство (54) — събрание (72) — събуване (71) — събуждане (71) — съветване (71) — съветизиране (71) — съвещаване (71) — съвещание (72) — съвземане (71) — съвкупление (72) — съвкупяване (71) — съвместителство (54) — съвпадане (71) — съвпадение (72) — съвремие (72) — съвършенство (54) — съгласие (72) — съгласуване (71) — съгласяване (71) — съгласяне (71) — съглашателство (54) — съглашение (72) — съгледане (71) — съгледване (71) — съглеждане (71) — съграждане (71) — съгрешаване (71) — съгрешение (72) — съдействане (71) — съдействие (72) — съдействуване (71) — съдене (71) — съдийство (54) — съдилище (66) — съдиране (71) — съдопроизводство (54) — съдоустройство (54) — съдружие (72) — съдружничество (54) — съдържане (71) — съдържание (72) — съединение (72) — съединяване (71) — съешаване (71) — съжаление (72) — съжаляване (71) — съждение (72) — съживяване (71) — съжителстване (71) — съжителство (54) — съжителствуване (71) — съзаклятие (72) — съзаклятничество (54) — съзвездие (72) — съзвучие (72) — създаване (71) — създание (72) — съзерцаване (71) — съзерцание (72) — съзидане (71) — съзидание (72) — съзиждане (71) — съзиране (71) — съзнаване (71) — съзнание (72) — съзряване (71) — съкратяване (71) — съкращаване (71) — съкращение (72) — съкровище (66) — съкрушаване (71) — съкрушение (72) — сълзене (71) — съмване (71) — съмнение (72) — съмняване (71) — сънаследничество (54) — сънаследяване (71) — сънище (66) — съновидение (72) — сънуване (71) — съображение (72) — съобразяване (71) — съобщаване (71) — съобщение (72) — съоръжаване (71) — съоръжение (72) — съответстване (71) — съответствие (72) — съответствуване (71) — съотношение (72) — съперничество (54) — съпикасване (71) — съпоставяне (71) — съприкосновение (72) — съприкосновяване (71) — съпричастие (72) — съпровождане (71) — съпротивление (72) — съпротивляване (71) — съпротивяване (71) — съпружество (54) — съпътстване (71) — съпътствуване (71) — сърадване (71) — съратничество (54) — сърбане (71) — сърбене (71) — сърдене (65) — съревноваване (71) — съревнование (72) — сърне (65) — сърфиране (71) — сърце (66) — сърцебиене (71) — съседство (54) — съсипване (71) — съсирване (71) — съсичане (71) — съскане (71) — съсловие (72) — съсобственичество (54) — съсредоточаване (71) — съсредоточване (71) — съсредоточение (72) — съставителство (54) — съставляване (71) — съставяне (71) — състаряване (71) — състезаване (71) — състезание (72) — състояние (72) — състрадание (72) — съсухряне (71) — съсъхване (71) — съсъществуване (71) — сътворение (72) — сътворяване (71) — сътресение (72) — сътрудничене (71) — сътрудничество (54) — съумяване (71) — съучастие (72) — съучастничество (54) — съхранение (72) — съхраняване (71) — съцветие (72) — съчетаване (71) — съчетание (72) — съчинение (72) — съчинителстване (71) — съчинителство (54) — съчинителствуване (71) — съчиняване (71) — съчувстване (71) — съчувствие (72) — съчувствуване (71) — съшиване (71) — съществително (62) — същество (54) — съществование (72) — съществуване (71) — съществувание (72) — съюзяване (71) — сюрпризиране (71) — сядане (71)