Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/А

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „А“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

абаджийство (54) — абатство (54) — абдикиране (71) — абониране (71) — аборигенче (65) — абортиране (71) — абсолютизиране (71) — абсорбиране (71) — абстрахиране (71) — авансиране (71) — авариране (71) — авеню (65) — авизиране (71) — авизо (65) — авиотакси (65) — авокадо (65) — автоматизиране (71) — автомобилостроене (65) — автомобилче (65) — авторизиране (71) — авторство (54) — агентство (54) — агитиране (71) — агиттабло (54) — агломериране (71) — агне (65) — агнило (54) — агонизиране (71) — агрономство (54) — агънце (66) — адаптиране (71) — адвокатстване (71) — адвокатство (54) — администриране (71) — адмиралтейство (54) — адмириране (71) — адоптиране (71) — адресиране (71) — адсорбиране (71) — аеропристанище (66) — аеротакси (65) — ажио (65) — акламиране (71) — аклиматизиране (71) — акне (65) — акомодиране (71) — акомпаниране (71) — акордиране (71) — акостиране (71) — акредитиране (71) — активизиране (71) — активиране (71) — актуализиране (71) — актьорство (54) — акумулаторче (65) — акумулиране (71) — акушерстване (71) — акушерство (54) — акуширане (71) — акцентиране (71) — акцентуване (71) — алармиране (71) — алегрето (54) — алегро (54) — алиби (65) — алкализиране (71) — алкохолизиране (71) — алое (65) — амалгамиране (71) — аматьорство (54) — амбалиране (71) — амбициране (71) — американизиране (71) — амнистиране (71) — амортизиране (71) — амплоа (65) — ампутиране (71) — анализиране (71) — анатемосване (71) — ангажиране (71) — ангелче (65) — англофилство (54) — анексиране (71) — анестезиране (71) — анимиране (71) — анихилиране (71) — анкетиране (71) — анонсиране (71) — антитяло (57) — антре (65) — антрефиле (65) — анулиране (71) — аншоа (65) — апаратче (65) — апелиране (71) — апликиране (71) — аплодиране (71) — апостолство (54) — апострофиране (71) — апретиране (71) — аптекарство (54) — аранжиране (71) — аранжорство (54) — арапче (65) — арбитриране (71) — арбитърство (54) — аргументиране (71) — арестуване (71) — армиране (71) — ароматизиране (71) — артикулиране (71) — артисване (71) — архивиране (71) — асимилиране (71) — асинхронизиране (71) — асистенство (54) — асистиране (71) — асо (54) — асоцииране (71) — аспириране (71) — асфалтиране (71) — атакуване (71) — аташе (65) — аташиране (71) — ателие (65) — атестиране (71) — атомизиране (71) — атрофиране (71) — аудио (65) — аудиоизследване (71) — аутопсиране (71) — афектиране (71) — афиширане (71) — афоресване (71) — ахане (71) — ахване (71) — ахкане (71) — ашладисване (71) — ашуре (65) — аязмо (54)