Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/Л

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „Л“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

лавване (71) — лавиране (71) — лагеруване (71) — лаене (71) — лазаруване (71) — лазене (71) — лайване (71) — лакейничество (54) — лакействане (71) — лакейство (54) — лакиране (71) — лакомене (71) — лакомство (54) — лаладжийство (54) — лале (65) — ламиниране (71) — ламтене (71) — лансиране (71) — лапане (71) — лапване (71) — ларго (54) — ласкаене (71) — ласкателстване (71) — ласкателство (54) — ласо (54) — латинизиране (71) — лауреатство (54) — лафуване (71) — лашкане (71) — левичарство (54) — левосектантство (54) — легализиране (71) — легало (54) — легато (54) — легенче (65) — легитимиране (71) — легло (54) — леговище (66) — леене (71) — лежане (71) — лекарство (54) — леке (65) — лековерие (72) — лекомислие (72) — леконравие (72) — лекоумие (72) — лекуване (71) — лекясване (71) — ленище (66) — лентяйстване (71) — лентяйство (54) — лентяйствуване (71) — лепване (71) — лепене (71) — лепило (54) — лесбийство (54) — лесничейство (54) — лесовъдство (54) — летене (71) — летище (66) — летоброене (71) — летоброение (72) — летовище (66) — леточисление (72) — летуване (71) — лехообразуване (71) — лечение (72) — леярство (54) — либе (65) — либерализиране (71) — либидо (54) — либрето (54) — ливване (71) — лигавене (71) — лигавниче (65) — лигавче (65) — лижене (71) — лизане (71) — лизване (71) — ликвидиране (71) — лико (54) — ликуване (71) — лимонтозу (65) — линеене (71) — линиране (71) — линчуване (71) — липсване (71) — лисансие (72) — лисване (71) — лисиче (65) — лискане (71) — листенце (66) — листо (54) — листче (65) — литване (71) — литераторство (54) — литературознание (72) — литографиране (71) — лихварство (54) — лице (66) — лицемерие (72) — лицемерстване (71) — лицемерство (54) — лицемерствуване (71) — лицензиране (71) — лицеприятие (72) — лишаване (71) — лишение (72) — лобиране (71) — ловене (71) — ловуване (71) — лого (65) — ложе (65) — лозарство (54) — лозе (65) — локализиране (71) — локане (71) — ломотене (71) — лоно (54) — лото (54) — лоясане (71) — лоясване (71) — лудуване (71) — лукавстване (71) — лукавство (54) — лумбаго (54) — лумване (71) — лупане (71) — лупване (71) — лустро (54) — лустросане (71) — лустросване (71) — лутане (71) — лъвче (65) — лъгане (71) — лъжене (71) — лъжесвидетелстване (71) — лъжесвидетелство (54) — лъжесвидетелствуване (71) — лъкатушене (71) — лъсване (71) — лъскане (71) — лъхане (71) — лъхване (71) — лъчеизпускане (71) — лъчение (72) — любене (71) — любителство (54) — любодействуване (71) — любознание (72) — любопитстване (71) — любопитство (54) — любопитствуване (71) — любуване (71) — людоедство (54) — люлеене (71) — люлкане (71) — люпене (71) — лютене (71) — лютеранство (54) — лютиче (65) — люшване (71) — люшкане (71) — лющене (71) — лягане (71) — лястовиче (65) — лято (57)