Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/Н

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „Н“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

набавяне (71) — набаданосане (71) — набаране (71) — набарване (71) — набедяване (71) — набеждаване (71) — набелване (71) — набелязване (71) — набиване (71) — набиране (71) — набичване (71) — наближаване (71) — наблъскване (71) — наблюдаване (71) — наблюдение (72) — наблягане (71) — набождане (71) — набозаване (71) — набоклучване (71) — наболяване (71) — набраздяване (71) — набрашняване (71) — наброяване (71) — набрулване (71) — набръчкане (71) — набръчкване (71) — набръщолевяне (71) — набутване (71) — набухване (71) — набучване (71) — набъбване (71) — набъбряне (71) — набъкване (71) — набъркване (71) — набърчване (71) — набъхтване (71) — наваксване (71) — наваляване (71) — наваляне (71) — наваряване (71) — навдигане (71) — навеждане (71) — навесване (71) — навестяване (71) — навечерие (72) — навечеряне (71) — навземане (71) — навзимане (71) — навиване (71) — навиждане (71) — навикане (71) — навикване (71) — навинтване (71) — навиране (71) — навирване (71) — навиряне (71) — нависване (71) — навлажняване (71) — навлизане (71) — навличане (71) — навло (54) — наводнение (72) — наводняване (71) — навреждане (71) — навременяване (71) — навъждане (71) — навървяне (71) — навързване (71) — навъртане (71) — навъртване (71) — навършаване (71) — навършване (71) — навъсване (71) — навяване (71) — навяхване (71) — нагаждане (71) — нагазване (71) — нагарчане (71) — нагаряне (71) — нагизване (71) — нагиздване (71) — нагиздяне (71) — нагладуване (71) — нагласяване (71) — нагласяне (71) — нагледане (71) — нагледване (71) — наглеждане (71) — нагнетяване (71) — нагниване (71) — нагнитане (71) — нагнояване (71) — наговаряне (71) — наговорване (71) — нагодяване (71) — нагонване (71) — нагорещяване (71) — нагорнище (66) — нагорчаване (71) — нагоряване (71) — нагостяване (71) — наготвяне (71) — нагощаване (71) — нагояване (71) — награбване (71) — награбяне (71) — награждаване (71) — награкане (71) — награкване (71) — награняване (71) — нагребване (71) — нагризване (71) — нагрубяване (71) — нагрухане (71) — нагрухване (71) — нагряване (71) — нагъване (71) — нагъзурчване (71) — нагълтане (71) — нагълтване (71) — нагълчаване (71) — нагърбване (71) — нагърбушване (71) — нагърбяне (71) — нагърчване (71) — надаване (71) — надаряване (71) — надбягване (71) — надварване (71) — надваряне (71) — надвесване (71) — надвземане (71) — надвзимане (71) — надвиване (71) — надвикане (71) — надвикване (71) — надвисване (71) — надвишаване (71) — надвнасяне (71) — надграждане (71) — наддаване (71) — надделяване (71) — наддумане (71) — наддумване (71) — надебеление (72) — надебеляване (71) — наджасване (71) — наджаскване (71) — надживяване (71) — наджънване (71) — надземане (71) — надзираване (71) — надзъртане (71) — надзъртване (71) — надигане (71) — надиграване (71) — надипляне (71) — надиране (71) — надишане (71) — надишване (71) — надлъгване (71) — надминаване (71) — надмножество (54) — надмогване (71) — надмощие (72) — надникване (71) — надничане (71) — надничарство (54) — надовличане (71) — надокарване (71) — надолнище (66) — надомъкване (71) — надонасяне (71) — надохождане (71) — надояване (71) — надпиване (71) — надписване (71) — надплащане (71) — надпреварване (71) — надпреваряне (71) — надпрепускане (71) — надпрепускване (71) — надприказване (71) — надприпкване (71) — надпяване (71) — надработване (71) — надраскане (71) — надраскване (71) — надрастване (71) — надребняване (71) — надремване (71) — надробяване (71) — надрусане (71) — надрусване (71) — надрънкане (71) — надрънкване (71) — надрямване (71) — надсвирване (71) — надскачане (71) — надсмиване (71) — надстрояване (71) — надтичване (71) — надуване (71) — надумване (71) — надумкване (71) — надупчване (71) — надушване (71) — надхвърляне (71) — надхитряване (71) — надхитряне (71) — надценяване (71) — надънване (71) — надървяне (71) — надърдорване (71) — надъхване (71) — надяване (71) — надяждане (71) — наедряване (71) — наежване (71) — наелектризиране (71) — наемане (71) — наемничество (54) — нажаляване (71) — наждане (71) — нажежаване (71) — наживяване (71) — нажулване (71) — название (72) — назидаване (71) — назидание (72) — назимане (71) — назлъндисане (71) — назлъндисване (71) — назначаване (71) — назначение (72) — назобане (71) — назобване (71) — назобяване (71) — назоваване (71) — назоване (71) — назорване (71) — назоряне (71) — назряване (71) — назубряне (71) — назъбване (71) — назъбяне (71) — назърване (71) — назъртане (71) — наиграване (71) — наизкачване (71) — наизлизане (71) — наизустяване (71) — наименование (72) — наименуване (71) — накадяване (71) — наказание (72) — наказване (71) — накалване (71) — накаляване (71) — накаляне (71) — накамарване (71) — наканване (71) — накапване (71) — накарване (71) — накастряне (71) — накацане (71) — накацване (71) — накачване (71) — накачулване (71) — наквасване (71) — наквасяне (71) — накипряне (71) — накипяване (71) — накирливяне (71) — накисване (71) — накиселяване (71) — накитване (71) — накичване (71) — наклаждане (71) — накланяне (71) — наклеветяване (71) — наклейване (71) — наклепване (71) — наклонение (72) — наклоняване (71) — наклякане (71) — наклякване (71) — наковаване (71) — накокошинване (71) — наконтване (71) — наконтяне (71) — накопаване (71) — накосяване (71) — накривяване (71) — накупуване (71) — накусване (71) — накуцване (71) — накъдряне (71) — накълваване (71) — накълцане (71) — накълцване (71) — накървавяване (71) — накъркване (71) — накърмване (71) — накърмяне (71) — накърнение (72) — накърняване (71) — накършване (71) — накъсане (71) — накъсване (71) — налагане (71) — налазване (71) — налапане (71) — налапване (71) — належаване (71) — налепване (71) — налепяне (71) — налетяване (71) — наливане (71) — нализване (71) — налискане (71) — налискване (71) — налитане (71) — наличие (72) — наложничество (54) — налокане (71) — налокване (71) — наломотване (71) — наломяване (71) — налудуване (71) — налучване (71) — налучкане (71) — налучкване (71) — налюбване (71) — налюбуване (71) — налюскване (71) — налютяване (71) — налягане (71) — налягване (71) — намагнетизирване (71) — намагнитване (71) — намазване (71) — намаление (72) — намаляване (71) — намацане (71) — намацване (71) — намачкане (71) — намачкване (71) — намекване (71) — намерение (72) — намесване (71) — наместване (71) — наместничество (54) — наметало (54) — намечтаване (71) — намигане (71) — намигване (71) — наминаване (71) — намиране (71) — намирисване (71) — намисляне (71) — намитане (71) — намножаване (71) — намокряне (71) — намотаване (71) — намразване (71) — намръзване (71) — намръщване (71) — намусване (71) — намушване (71) — намушкване (71) — намъдруване (71) — намъкване (71) — намърдване (71) — намърсяване (71) — намъчване (71) — намятане (71) — нанагорнище (66) — нанадолнище (66) — нанасяне (71) — нане (65) — нанизване (71) — нанкане (71) — наносване (71) — наобикаляне (71) — наобличане (71) — наобядване (71) — наокачане (71) — наокачване (71) — наораване (71) — наостряне (71) — нападане (71) — нападване (71) — нападение (72) — напазаруване (71) — напакостяване (71) — напалване (71) — напарване (71) — напарфюмиране (71) — напарчаване (71) — напасване (71) — напатване (71) — напащане (71) — наперване (71) — напердашване (71) — наперчване (71) — наперяне (71) — напечатане (71) — напечатване (71) — напечелване (71) — напиване (71) — напикаване (71) — напипане (71) — напипване (71) — напиране (71) — написване (71) — напичане (71) — наплакване (71) — напластяване (71) — наплашване (71) — наплащане (71) — наплескане (71) — наплескване (71) — наплискване (71) — наплитане (71) — наплодяване (71) — наплюване (71) — наплюнчване (71) — наплюскане (71) — наплюскване (71) — напляскане (71) — напляскване (71) — наподобяване (71) — напойване (71) — наполеонки (75) — напомняне (71) — напомпване (71) — напояване (71) — направление (72) — направляване (71) — направяне (71) — напраскване (71) — напрашване (71) — напращане (71) — напращяване (71) — напредване (71) — напрежение (72) — напречване (71) — наприказване (71) — напробиване (71) — напръскане (71) — напръскване (71) — напрягане (71) — напсуване (71) — напудряне (71) — напукане (71) — напукване (71) — напускане (71) — напухване (71) — напушване (71) — напущане (71) — напъване (71) — напъждане (71) — напълване (71) — напълняване (71) — напъпване (71) — напъпляне (71) — напъстряне (71) — напътване (71) — напътстване (71) — напътствие (72) — напътствуване (71) — напъхане (71) — напъхване (71) — напяване (71) — нарадване (71) — нараждане (71) — нарамване (71) — нараняване (71) — нарастване (71) — нарахатуване (71) — наргиле (65) — нареваване (71) — нареждане (71) — наречие (72) — нариване (71) — нарисуване (71) — наричане (71) — наркотизиране (71) — народничество (54) — народовластие (72) — народовластничество (54) — народознание (72) — народонаселение (72) — наронване (71) — наросяване (71) — нарочване (71) — нарояване (71) — наругаване (71) — нарушаване (71) — нарушение (72) — наръбване (71) — наръгване (71) — наръсване (71) — наръфане (71) — наръфване (71) — нарязване (71) — насаждане (71) — насаждение (72) — насветляване (71) — насветуване (71) — насвиване (71) — насвяткане (71) — насвяткване (71) — наседяване (71) — насекомо (62) — населване (71) — население (72) — населяване (71) — насилване (71) — насилие (72) — насилничество (54) — насиляне (71) — насиняване (71) — насипване (71) — наситняване (71) — наситняне (71) — насичане (71) — насищане (71) — наскачане (71) — наскачване (71) — наскубване (71) — наскучаване (71) — наскърбяване (71) — наслагане (71) — наслагване (71) — наслаждаване (71) — наслаждане (71) — наслаждение (72) — наследничество (54) — наследство (54) — наследяване (71) — наслоение (72) — наслояване (71) — наслушане (71) — наслушване (71) — наслюнчване (71) — насмиване (71) — насмитане (71) — насмогване (71) — насмоляване (71) — насмъркване (71) — насноваване (71) — насоляване (71) — насочване (71) — наспиване (71) — наспоряване (71) — насрочване (71) — наставане (71) — наставление (72) — наставничество (54) — наставяне (71) — настаняване (71) — настиване (71) — настигане (71) — настилане (71) — настойничество (54) — настояване (71) — настоятелство (54) — настояще (66) — настрадане (71) — настрадване (71) — настригване (71) — настроение (72) — настройване (71) — настръхване (71) — настудуване (71) — настъпване (71) — настъпление (72) — настъпяне (71) — настървение (72) — настървяване (71) — настъргване (71) — насукване (71) — насъбиране (71) — насълзяване (71) — насърчаване (71) — насърчение (72) — насъскане (71) — насъскване (71) — насяване (71) — насядане (71) — натаманяване (71) — натанцуване (71) — натапяне (71) — натаралянкване (71) — натговарване (71) — натегване (71) — натегляне (71) — натежаване (71) — натемаряване (71) — натикване (71) — натирване (71) — натиряне (71) — натисване (71) — натискане (71) — натласкане (71) — натласкване (71) — натлачване (71) — натоварване (71) — натоваряне (71) — натопляне (71) — натопорване (71) — натопяване (71) — наторяване (71) — наточване (71) — натракане (71) — натракване (71) — натрапване (71) — натрапничество (54) — натриване (71) — натрошаване (71) — натрупване (71) — натруфяне (71) — натръскване (71) — натръшкане (71) — натръшкване (71) — натряскване (71) — натупане (71) — натупване (71) — натурализиране (71) — натурване (71) — натуряне (71) — натъжаване (71) — натъкване (71) — натъкмяване (71) — натъпкване (71) — натъркаляне (71) — натъркане (71) — натъркване (71) — натъртване (71) — натътрузване (71) — натягане (71) — натякване (71) — наудряне (71) — наукознание (72) — наулавяне (71) — наумяване (71) — научаване (71) — научване (71) — нафиркване (71) — нахалство (54) — нахалствуване (71) — нахапване (71) — нахвалване (71) — нахващане (71) — нахвърляне (71) — нахлуване (71) — нахлузване (71) — нахлузяне (71) — нахлупване (71) — находище (66) — нахождане (71) — нахождение (72) — нахокане (71) — нахокване (71) — нахортуване (71) — нахранване (71) — нахълтане (71) — нахълтване (71) — нацапане (71) — нацапване (71) — нацелуване (71) — нацепване (71) — нацепяне (71) — национализиране (71) — нацупване (71) — нацъркане (71) — нацъркване (71) — нацъфтяване (71) — началничество (54) — начало (54) — началстване (71) — началство (54) — началствуване (71) — начеване (71) — начекване (71) — начервяване (71) — начерняне (71) — начерпване (71) — начертаване (71) — начертание (72) — начесване (71) — начинание (72) — начисление (72) — начисляване (71) — начитане (71) — начукане (71) — начукване (71) — начумерване (71) — начупване (71) — начупяне (71) — нашарване (71) — нашаряне (71) — нашепване (71) — нашествие (72) — нашетане (71) — нашибане (71) — нашибване (71) — нашиване (71) — нашляпане (71) — нашляпване (71) — нашумяване (71) — нашушване (71) — нащърбяване (71) — нащърбяне (71) — наядане (71) — наяждане (71) — наякване (71) — небе (70) — небитие (72) — неблагозвучие (72) — неблагонравие (72) — неблагополучие (72) — неблагоприличие (72) — неблагоразположение (72) — неблагоразумие (72) — неблагочестие (72) — небце (66) — неведение (72) — невежество (54) — неверие (72) — невмешателство (54) — невнимание (72) — невъздържане (71) — невъздържание (72) — невъзпитание (72) — невъзпламеняване (71) — невярване (71) — неглижиране (71) — негодуване (71) — негодувание (72) — негостолюбие (72) — негостоприемство (54) — негърче (65) — недоброжелателство (54) — недоверие (72) — недоверяване (71) — недовиждане (71) — недоволстване (71) — недоволство (54) — недоволствуване (71) — недогледане (71) — недоглеждане (71) — недомислие (72) — недоносче (65) — недооценяване (71) — недоплащане (71) — недопускане (71) — недоразбиране (71) — недоразумение (72) — недосещане (71) — недоспиване (71) — недоставяне (71) — недостигане (71) — недостойнство (54) — недотоварване (71) — недоумение (72) — недоумяване (71) — недохранване (71) — недочуване (71) — недояждане (71) — недро (54) — недружелюбие (72) — нежелание (72) — незавръщане (71) — незадоволство (54) — незадържане (71) — незачитане (71) — незнание (72) — неиздаване (71) — неизплащане (71) — неизползване (71) — неизпълнение (72) — немирничество (54) — немирстване (71) — ненавиждане (71) — ненавистничество (54) — ненагледане (71) — неналучкване (71) — ненападение (72) — необезпокояване (71) — неодобрение (72) — неокантианство (54) — неотклонение (72) — неплащане (71) — неплодородие (72) — неподчинение (72) — непознаване (71) — непокаяние (72) — непокорстване (71) — непокорство (54) — непосещаване (71) — непосещение (72) — непослушание (72) — непостоянство (54) — непочитане (71) — непочитание (72) — неправославие (72) — непредаване (71) — непридържане (71) — неприемане (71) — непризнаване (71) — неприличие (72) — неприспособяване (71) — неприсъствие (72) — неприятелство (54) — непротивене (71) — непълнолетие (72) — неравенство (54) — неравноправие (72) — неразбиране (71) — неразбирателство (54) — неразположение (72) — неразпространение (72) — неразумение (72) — нервиране (71) — нервничене (71) — нереагиране (71) — неспазване (71) — неспокойствие (72) — неспокойство (54) — несправяне (71) — несработване (71) — несрастване (71) — нестинарство (54) — несходство (54) — несъблюдаване (71) — несъблюдение (72) — несъвпадане (71) — несъвпадение (72) — несъвършенство (54) — несъгласие (72) — несъзнаване (71) — несъзнание (72) — несъобразяване (71) — несъответствие (72) — несъотношение (72) — несъществуване (71) — несъществувание (72) — нето (54) — нетърпение (72) — неуважение (72) — неудобство (54) — неудовлетворение (72) — неудоволствие (72) — неудържане (71) — неулучване (71) — неумение (72) — неупотребяване (71) — неупражняване (71) — неутрализиране (71) — неутрино (65) — неучастие (72) — нефтонаходище (66) — нефтопреработване (71) — нефтохранилище (66) — нехаене (71) — нехайство (54) — нехаресване (71) — нецеломъдрие (72) — нещастие (72) — нещица (74) — нещо (54) — неявяване (71) — нивелиране (71) — ниво (54) — низане (71) — низвергване (71) — низвъргване (71) — низкопоклонничество (54) — низкопоклонство (54) — никелиране (71) — никнене (71) — нитоване (71) — ницшеанство (54) — нишесте (65) — нищожество (54) — новаторстване (71) — новаторство (54) — нововъведение (72) — новолуние (72) — новообразование (72) — новопокръстване (71) — ножарство (54) — ножче (65) — нокаутиране (71) — номериране (71) — номерче (65) — нормализиране (71) — нормиране (71) — носене (71) — носило (54) — нотиране (71) — нотифициране (71) — нощуване (71) — нравене (71) — нравоучение (72) — нулифициране (71) — нюансиране (71) — нямане (71)