Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/Б

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „Б“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

бабаитство (54) — бабуване (71) — бавене (71) — баданосване (71) — баене (71) — базиране (71) — байцване (71) — бактисване (71) — бакърджийство (54) — баламосване (71) — балансиране (71) — балиране (71) — балнеолечение (72) — балонче (65) — балотиране (71) — балсамиране (71) — банализиране (71) — банкерство (54) — банкрутиране (71) — банкрутство (54) — барабанене (71) — барабанче (65) — баране (71) — барбекю (65) — барване (71) — бардуче (65) — барикадиране (71) — барче (65) — басейнче (65) — басиране (71) — бастисване (71) — бастунче (65) — баталясване (71) — бате (65) — баукане (71) — бащинство (54) — баялдисване (71) — бдене (71) — бдение (72) — бебе (65) — бебенце (66) — бедро (54) — бедстване (71) — бедствие (72) — бедствуване (71) — безбожие (72) — безбожничество (54) — безбрачие (72) — безверие (72) — безветрие (72) — безвкусие (72) — безвластие (72) — безводие (72) — безволие (72) — безвремие (72) — безгрижие (72) — бездействане (71) — бездействие (72) — безделие (72) — безделничество (54) — бездушие (72) — бездъждие (72) — беззаконие (72) — беззлобие (72) — безкористие (72) — безкръвие (72) — безличие (72) — безлюдие (72) — безмълвие (72) — безначалие (72) — безнравстване (71) — безобразие (72) — безочие (72) — безпаричие (72) — безплодие (72) — безпокоене (71) — безпокойствие (72) — безпокойство (54) — безправие (72) — безпристрастие (72) — безпътие (72) — безпътство (54) — безразличие (72) — безразсъдство (54) — безразсъдствуване (71) — безредие (72) — безсилие (72) — безсмислие (72) — безсмъртие (72) — безсрамие (72) — безстрастие (72) — безстрашие (72) — безсъзнание (72) — безсъние (72) — безсърдечие (72) — безумие (72) — безумстване (71) — безумство (54) — безумствуване (71) — безучастие (72) — безцарствие (72) — безчестие (72) — безчинстване (71) — безчинство (54) — безчинствуване (71) — безчовечие (72) — безчувствие (72) — бекярстване (71) — бекярство (54) — белене (65) — белило (54) — белосване (71) — бельо (65) — белязане (71) — беседване (71) — бесене (65) — бесуване (71) — бетониране (71) — биберонче (65) — бибикане (71) — библиотекарство (54) — библиотекознание (72) — биване (71) — биволче (65) — биенале (65) — биене (65) — бижу (65) — бикоборство (54) — биле (65) — било (54) — бинго (65) — бинтоване (71) — биополе (65) — бисерче (65) — битие (72) — биче (65) — бичене (71) — бичме (65) — бичуване (71) — бишкане (71) — благо (54) — благовещение (72) — благоволение (72) — благоволяване (71) — благовоние (72) — благовъзпитание (72) — благоговеене (65) — благоговение (72) — благоденствие (72) — благоденствуване (71) — благодеяние (72) — благодушие (72) — благожелание (72) — благозвучие (72) — благонравие (72) — благопожелаване (71) — благопожелание (72) — благополучие (72) — благоприличие (72) — благоприятствуване (71) — благоразположане (71) — благоразположение (72) — благоразумие (72) — благородие (72) — благородничество (54) — благородство (54) — благославяне (71) — благословение (72) — благосъстояние (72) — благоусмотрение (72) — благоустройване (71) — благоустройство (54) — благоустрояване (71) — благоутробие (72) — благоухание (72) — благочестие (72) — блаженство (54) — блаженствуване (71) — бламиране (71) — блатниче (65) — блато (54) — блеене (65) — бленуване (71) — блестене (71) — блещукане (71) — близалце (66) — близане (65) — близване (71) — близначе (65) — близнене (71) — бликане (71) — бликване (71) — блиндиране (71) — блокиране (71) — блокче (65) — блудничество (54) — блудство (54) — блудствуване (71) — блуждаене (65) — блъсване (71) — блъскане (71) — блъфиране (71) — блюдо (54) — блюдолизничество (54) — блясване (71) — бляскане (71) — боботене (71) — бобче (65) — богатство (54) — богоборство (54) — богомилство (54) — богоотстъпничество (54) — богопочитание (72) — богородиче (65) — богословие (72) — богослужение (72) — боготворене (71) — боготворение (72) — богоубийство (54) — богохулство (54) — богохулствуване (71) — богоявление (72) — бодване (71) — бодилче (65) — бодърстване (71) — бодърствуване (71) — божество (54) — божие (72) — бозаене (71) — бозайниче (65) — бойкотиране (71) — боксиране (71) — боксуване (71) — боледуване (71) — болеро (54) — болшевизиране (71) — болшинство (54) — болярство (54) — бомбандиране (71) — бомбардиране (71) — бомбе (65) — бонбонче (65) — боне (65) — боравене (71) — бордеро (54) — борене (71) — боричкане (71) — боцване (71) — боцкане (71) — бояджийство (54) — боядисване (71) — брадясване (71) — браздене (71) — бракониерство (54) — бракониерствуване (71) — бракосъчетаване (71) — бракосъчетание (72) — бракуване (71) — бране (71) — бранене (71) — бранище (66) — браносване (71) — брануване (71) — братене (71) — братле (65) — братоубийство (54) — братство (54) — братуване (71) — братче (65) — брашнарство (54) — брашно (54) — брейди (65) — бреме (69) — бренди (65) — бригадирство (54) — брикетиране (71) — бродене (71) — бродиране (71) — броене (71) — брожение (72) — бронзиране (71) — брониране (71) — броширане (71) — брутализиране (71) — бръкване (71) — бръмване (71) — бръмкане (71) — бръмчене (71) — бръмчило (54) — бръсване (71) — бръскане (71) — бръснарство (54) — бръснене (71) — брътвене (71) — бръчкане (71) — бръщолевене (71) — бубарство (54) — буботене (71) — будалкане (71) — будене (65) — будуване (71) — буйстване (71) — буйство (54) — буйствуване (71) — буквоедство (54) — букетче (65) — букле (65) — буксуване (71) — було (54) — булче (65) — бумтене (71) — бунгало (54) — бунище (66) — бунтарство (54) — бунтовничество (54) — бунтуване (71) — буре (65) — буренце (66) — буренясване (71) — бурканче (65) — бутало (54) — бутане (71) — бутване (71) — бутилиране (71) — бутонче (65) — буторясване (71) — буфериране (71) — бухане (71) — бухване (71) — бучене (71) — бушуване (71) — бъбрене (71) — бъбрече (65) — бъдеще (65) — бъзване (71) — бъзе (65) — бъкане (71) — бълбукане (71) — бълване (71) — бълникане (71) — бълнуване (71) — бърборене (71) — бърдо (54) — бърдуче (65) — бързане (71) — бързодействие (72) — бъркане (71) — бърникане (71) — бърсане (71) — бъхтене (71) — бъчварство (54) — бюро (54) — бюрократизиране (71) — бюстие (72) — бюфетче (65) — бягане (71) — бягство (54) — бялване (71)