Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/З

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „З“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

заангажиране (71) — забавление (72) — забавляване (71) — забавяне (71) — забарабаняне (71) — забатачване (71) — забвение (72) — забелване (71) — забелязване (71) — забиване (71) — забиране (71) — заблажаване (71) — заблазяване (71) — заблейване (71) — заблестяване (71) — заблуждаване (71) — заблуждение (72) — заблъскане (71) — заблъскване (71) — забогатяване (71) — забождане (71) — заболяване (71) — заборчляване (71) — забравяне (71) — забраждане (71) — забраняване (71) — забременяване (71) — забримчване (71) — забръмчаване (71) — забулване (71) — забуляне (71) — забумтяване (71) — забутване (71) — забучване (71) — забушуване (71) — забълбукане (71) — забълване (71) — забързване (71) — забъркване (71) — забърсване (71) — забягване (71) — заваляване (71) — заваляне (71) — заварване (71) — завардване (71) — завардяне (71) — заваряване (71) — заваряне (71) — заведение (72) — завеждане (71) — завербуване (71) — заверяване (71) — завещаване (71) — завещание (72) — завземане (71) — завиване (71) — завиждане (71) — завинтване (71) — завиране (71) — завиряване (71) — завитляне (71) — завишаване (71) — завладяване (71) — завличане (71) — завоевание (72) — завоняване (71) — завоюване (71) — заврънкване (71) — завръщане (71) — завтичване (71) — завтъкване (71) — завъждане (71) — завързване (71) — завъртане (71) — завъртване (71) — завъртяване (71) — завършване (71) — завяване (71) — завяхване (71) — загазване (71) — загаряне (71) — загасване (71) — загасяване (71) — загасяне (71) — загатване (71) — загащване (71) — загиване (71) — заглавие (72) — заглавикване (71) — заглавяне (71) — заглаждане (71) — заглеждане (71) — заглозгване (71) — заглушаване (71) — заглъхване (71) — загнездване (71) — загниване (71) — загнояване (71) — загноясване (71) — заговаряне (71) — заговорване (71) — заговяване (71) — заголване (71) — заголяне (71) — загорещяване (71) — загоряване (71) — заграбване (71) — заграждане (71) — заграждение (72) — загракване (71) — загребване (71) — загрижване (71) — загризване (71) — загрозяване (71) — загрубяване (71) — загръщане (71) — загряване (71) — загубване (71) — загъване (71) — загъмжаване (71) — загърбване (71) — загърляне (71) — загърмяване (71) — задаване (71) — задавяне (71) — задание (72) — задвижване (71) — задействане (71) — задействуване (71) — заделяне (71) — задигане (71) — задимяване (71) — задиране (71) — задиряне (71) — задкулисие (72) — задлъжняване (71) — задминаване (71) — задниче (65) — задоволство (54) — задоволяване (71) — задомяване (71) — задраскване (71) — задремване (71) — задрусване (71) — задрънкване (71) — задрънчаване (71) — задръстване (71) — задрямване (71) — задухване (71) — задушаване (71) — задушване (71) — задълбаване (71) — задълбочаване (71) — задължаване (71) — задължение (72) — задънване (71) — задъняне (71) — задържане (71) — задърпване (71) — задъхване (71) — задяване (71) — заекване (71) — заемане (71) — заехтяване (71) — заечаване (71) — зажадняване (71) — заженване (71) — заживяване (71) — зажумяване (71) — зажълтяване (71) — зазвучаване (71) — зазвъняване (71) — заздравяване (71) — заземяване (71) — зазидане (71) — зазиждане (71) — зазимяване (71) — зазоряване (71) — зазубряне (71) — зазяпване (71) — заиграване (71) — заизвиване (71) — заиздигане (71) — заизкачване (71) — заизливане (71) — заимстване (71) — заимствуване (71) — заинатяване (71) — заинтересуване (71) — заинтригуване (71) — зайчарство (54) — зайче (65) — зайченце (66) — закалугеряване (71) — закаляване (71) — закаляне (71) — заканване (71) — заканяне (71) — закарване (71) — закахъряване (71) — закачане (71) — закачване (71) — закашляне (71) — закикотване (71) — закимане (71) — закипяване (71) — закисване (71) — закичване (71) — закланяне (71) — заклащане (71) — заклеване (71) — заклеймяване (71) — заклепване (71) — заклещване (71) — заклимване (71) — заклинане (71) — заклинание (72) — заклинване (71) — заклокане (71) — заклюмане (71) — заклюмване (71) — заключаване (71) — заключване (71) — заключение (72) — заковаване (71) — закодиране (71) — заколване (71) — заколение (72) — законоведение (72) — законодателство (54) — законодателствуване (71) — закононарушение (72) — законоположение (72) — закопаване (71) — закопняване (71) — закопчаване (71) — закоравяване (71) — закореняване (71) — закостеняване (71) — закотвяне (71) — закрачване (71) — закрепване (71) — закрепостяване (71) — закрепяване (71) — закрещяване (71) — закриване (71) — закривяване (71) — закриляне (71) — закритие (72) — закръгляване (71) — закръгляне (71) — закръстване (71) — закрякане (71) — закрякване (71) — закряскане (71) — закряскване (71) — закупване (71) — закупуване (71) — закусване (71) — закуцане (71) — закуцване (71) — закучване (71) — закъдряне (71) — закъкряне (71) — закънтяване (71) — закърмяне (71) — закърняване (71) — закърпване (71) — закъртване (71) — закършване (71) — закъсване (71) — закъснение (72) — закъсняване (71) — закътване (71) — залавяне (71) — залагане (71) — залайване (71) — залапване (71) — заледяване (71) — залежаване (71) — залепване (71) — залепяне (71) — залесяване (71) — залетяване (71) — заливане (71) — заливче (65) — зализване (71) — залиняване (71) — залисване (71) — залитане (71) — заличаване (71) — заложничество (54) — залостване (71) — залутане (71) — залутване (71) — залъгване (71) — залюбване (71) — залюляване (71) — залютяване (71) — залюшкане (71) — залющване (71) — залягане (71) — залязване (71) — замазване (71) — замайване (71) — замаскиране (71) — замаскирване (71) — замахане (71) — замахване (71) — замацане (71) — замацване (71) — заменяване (71) — заменяне (71) — замерване (71) — замеряне (71) — замесване (71) — заместване (71) — заместничество (54) — замечтаване (71) — замиване (71) — замигане (71) — замижаване (71) — заминаване (71) — замиране (71) — замирисване (71) — замисляне (71) — замитане (71) — замлъкване (71) — замогване (71) — замолване (71) — замомяване (71) — заморяване (71) — замотаване (71) — замразяване (71) — замрежване (71) — замръзване (71) — замръкване (71) — замъгляване (71) — замъждукане (71) — замъкване (71) — замълчаване (71) — замънкване (71) — замърдване (71) — замърморване (71) — замърсяване (71) — замътване (71) — замязане (71) — замязване (71) — замятане (71) — занадничане (71) — занасяне (71) — занаятчийство (54) — занемаряване (71) — занемаряне (71) — занемяване (71) — занизване (71) — занимаване (71) — занимание (72) — занитване (71) — заничане (71) — заносване (71) — занятие (72) — заобикаляне (71) — заобикване (71) — заобичане (71) — заоблачаване (71) — заобляне (71) — заоглеждане (71) — заозъртане (71) — заозъртване (71) — заопипване (71) — заораване (71) — заостряне (71) — заотстъпване (71) — заохкане (71) — заохкване (71) — западане (71) — запазване (71) — запалване (71) — запаметяване (71) — запарване (71) — запасване (71) — запасяване (71) — запенване (71) — запеняне (71) — запечатване (71) — запиване (71) — запиляване (71) — запиране (71) — записване (71) — запискане (71) — запитане (71) — запитване (71) — запичане (71) — запищяване (71) — запладняване (71) — заплакване (71) — запламтяване (71) — запланиране (71) — заплануване (71) — заплашване (71) — заплащане (71) — запленяване (71) — заплесване (71) — заплескване (71) — заплискане (71) — заплитане (71) — заплуване (71) — заплюване (71) — заплющяване (71) — запляскане (71) — заповядане (71) — заповядване (71) — заподозиране (71) — запознаване (71) — запознанство (54) — запойване (71) — запокитване (71) — запомняне (71) — запопване (71) — запорване (71) — запостване (71) — запотяване (71) — започване (71) — запояване (71) — запрашване (71) — запращане (71) — запращяване (71) — запревиване (71) — запрелистване (71) — запремятане (71) — запретване (71) — запретяване (71) — запречване (71) — запрещаване (71) — запрещение (72) — запридане (71) — заприказване (71) — заприличане (71) — заприличване (71) — запримчване (71) — заприпкане (71) — заприпкване (71) — запристигане (71) — заприщване (71) — запролетяване (71) — запромъкване (71) — запротестиране (71) — запръскване (71) — запрягане (71) — запрятане (71) — заптие (65) — заптисване (71) — запустение (72) — запустяване (71) — запушване (71) — запъване (71) — запълване (71) — запълзяване (71) — запържване (71) — запътване (71) — запъхтяване (71) — запъшкване (71) — запяване (71) — запяране (71) — заработване (71) — заравняване (71) — заравняне (71) — заравяне (71) — зарадване (71) — зараждане (71) — заразглеждане (71) — заразмахване (71) — заразнасяне (71) — заразправяне (71) — заразтриване (71) — заразяване (71) — зарастване (71) — зареваване (71) — зарево (54) — зарегистриране (71) — зареждане (71) — зарзаватчийство (54) — зарибяване (71) — зариване (71) — заридаване (71) — заричане (71) — заробване (71) — зарозовяване (71) — заронване (71) — заросяване (71) — заруменяване (71) — заръмжаване (71) — заръмяване (71) — заръфване (71) — заръчване (71) — заръчение (72) — зарязване (71) — засаждане (71) — засвидетелстване (71) — засвидетелствуване (71) — засвирване (71) — засвояване (71) — засвяткане (71) — заседаване (71) — заседание (72) — заседяване (71) — заселване (71) — заселение (72) — заселище (66) — заселяване (71) — засенчване (71) — засилване (71) — засиняване (71) — засипване (71) — заситняване (71) — засичане (71) — засищане (71) — засияване (71) — заскобване (71) — заскобяване (71) — заскрежаване (71) — заскриптяване (71) — заскърбяване (71) — заскърцане (71) — засланяне (71) — заслепение (72) — заслепление (72) — заслепяване (71) — заслоняване (71) — заслужаване (71) — заслухтяване (71) — заслушване (71) — засмиване (71) — засмоляване (71) — засмукване (71) — засмъдяване (71) — заснежаване (71) — заснемане (71) — засноваване (71) — засоляване (71) — заспиване (71) — засрамване (71) — засричане (71) — заставане (71) — заставяне (71) — застаряване (71) — застенване (71) — застиване (71) — застигане (71) — застилане (71) — застояване (71) — застраховане (71) — застрашаване (71) — застрелване (71) — застройване (71) — застрояване (71) — заструяване (71) — застудяване (71) — застъпване (71) — застъпничество (54) — застъпяне (71) — засуетяване (71) — засукване (71) — засумтяване (71) — засушаване (71) — засърбане (71) — засърбяване (71) — засъхване (71) — засяване (71) — засягане (71) — засядане (71) — затайване (71) — затананикане (71) — затананикване (71) — затанцуване (71) — затаяване (71) — затваряне (71) — затвърдяване (71) — затвърждаване (71) — затикване (71) — затирване (71) — затискане (71) — затихване (71) — затичане (71) — затичване (71) — затишие (72) — затлачване (71) — затлъстяване (71) — затляване (71) — затопляне (71) — затормозване (71) — затормозяване (71) — заточаване (71) — заточване (71) — заточение (72) — затракване (71) — затревяване (71) — затрепване (71) — затреперване (71) — затрептяване (71) — затрещяване (71) — затриване (71) — затрисане (71) — затрогване (71) — затропване (71) — затруднение (72) — затрудняване (71) — затрупване (71) — затръбяване (71) — затръшване (71) — затръшкване (71) — затрябване (71) — затряскане (71) — затряскване (71) — затулване (71) — затуляне (71) — затупване (71) — затупкване (71) — затуптяване (71) — затурване (71) — затуряне (71) — затъване (71) — затъгуване (71) — затъжаване (71) — затъкаване (71) — затъкване (71) — затъкмяване (71) — затъмнение (72) — затъмняване (71) — затъняване (71) — затъпкване (71) — затъпяване (71) — затъркаляне (71) — затъркане (71) — затърчаване (71) — затътряне (71) — затюхкане (71) — затягане (71) — заудряне (71) — заумилкване (71) — заусукване (71) — заучаване (71) — зафучаване (71) — захабяване (71) — захапване (71) — захаросане (71) — захаросване (71) — захвалване (71) — захваляне (71) — захващане (71) — захвърляне (71) — захвърчаване (71) — захилване (71) — захитруване (71) — захитряване (71) — захладяване (71) — захлаждане (71) — захласване (71) — захлопване (71) — захлупване (71) — захождане (71) — захранване (71) — захубавяване (71) — захълцане (71) — захълцване (71) — захъркане (71) — захъркване (71) — зацапване (71) — зацаруване (71) — зацаряване (71) — зацелуване (71) — зацепване (71) — зациментиране (71) — зацъкане (71) — зачакане (71) — зачакване (71) — зачатие (72) — зачеване (71) — зачегъртане (71) — зачегъртване (71) — зачекване (71) — зачервеняване (71) — зачервяване (71) — зачеркване (71) — зачерняване (71) — зачерняне (71) — зачерпване (71) — зачертаване (71) — зачесване (71) — зачестяване (71) — зачисляване (71) — зачитане (71) — зачовъркване (71) — зачопляне (71) — зачуване (71) — зачудване (71) — зачукане (71) — зачукване (71) — зачуруликане (71) — зашаване (71) — зашарване (71) — зашеметяване (71) — зашиване (71) — зашлевяване (71) — зашумоляване (71) — зашумяване (71) — зашумяне (71) — зашуртяване (71) — зашушукване (71) — защипване (71) — защитаване (71) — защищаване (71) — защриховане (71) — защуране (71) — заявление (72) — заявяване (71) — заядане (71) — заяждане (71) — заякване (71) — звание (72) — звездобройство (54) — звездопоклонство (54) — звено (54) — зверство (54) — зверче (65) — звукоподражание (72) — звукосъчетание (72) — звучене (71) — звънване (71) — звънене (71) — звънкане (71) — звънтене (71) — звънче (65) — здание (72) — здраве (65) — здравеопазване (71) — здрависване (71) — здравомислие (72) — здрачаване (71) — зебло (54) — зейване (71) — зеле (65) — зеленило (54) — зеленчукопроизводство (54) — зеленчукоснабдяване (71) — зеленясване (71) — земевладение (72) — земеделие (72) — земемерство (54) — земеобработване (71) — земетресение (72) — земеустройство (54) — землемерство (54) — землище (66) — землячество (54) — зидане (71) — зидарство (54) — зидачество (54) — зимовище (66) — зимуване (71) — златарство (54) — злато (54) — злепоставяне (71) — зло (54) — злободневие (72) — зловоние (72) — злодействане (71) — злодейство (54) — злодеяние (72) — злодумство (54) — злоезичие (72) — зложелателстване (71) — зложелателство (54) — зломислие (72) — злонравие (72) — злопаметство (54) — злополучие (72) — злорадстване (71) — злорадство (54) — злорадствуване (71) — злоречие (72) — злословене (71) — злословие (72) — злосторничество (54) — злосторстване (71) — злосторство (54) — злоупотребление (72) — злоупотребяване (71) — злочинство (54) — злощастие (72) — змийче (65) — знаене (71) — знаме (69) — знамение (72) — знание (72) — знахарство (54) — значение (72) — зобане (71) — зобване (71) — зографисване (71) — зомби (65) — зреене (71) — зрелище (66) — зрение (72) — зрънце (66) — зубрене (71) — зъбене (71) — зъболекарство (54) — зъболечение (72) — зъбче (65) — зърване (71) — зърно (54) — зърнопроизводство (54) — зърнохранилище (66) — зяпане (71) — зяпване (71)