Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/Ч

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „Ч“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

чадо (54) — чадърче (65) — чакане (71) — чактисване (71) — чалване (71) — чалдисане (71) — чалдисване (71) — чародействане (71) — чародейство (54) — чаршафосане (71) — чаршафосване (71) — часовникарство (54) — чатване (71) — чаткане (71) — чегъртане (71) — чедо (54) — чезнене (71) — чекмедже (65) — чело (54) — ченге (65) — ченгелче (65) — чене (65) — чепкало (54) — чепкане (71) — червейче (65) — червене (71) — червило (54) — червисане (71) — червисване (71) — черво (54) — червясане (71) — червясване (71) — чергарство (54) — чергило (54) — чердже (65) — черкуване (71) — чернене (71) — чернило (54) — черноборсаджийство (54) — черногледство (54) — чертане (71) — чертожничество (54) — черчеве (65) — чесало (54) — чесане (71) — честване (71) — чествуване (71) — честитяване (71) — честолюбие (72) — четало (54) — четене (71) — четиво (54) — четиримесечие (72) — четиристишие (72) — четкане (71) — четкарство (54) — четмо (54) — чехълче (65) — чиновничестване (71) — чиновничество (54) — чиновничествуване (71) — чинопочитание (72) — чипкане (71) — чиракуване (71) — чирачество (54) — число (54) — чистене (71) — чистилище (66) — чистосърдечие (72) — читалище (66) — чифликчийство (54) — чифте (65) — чифтосане (71) — чифтосване (71) — членестоного (62) — членство (54) — членуване (71) — човеколюбие (72) — човекомразие (72) — човекомразство (54) — човеконенавистничество (54) — човекоподобие (72) — човекоубийство (54) — човекоядство (54) — човече (65) — човечество (54) — човъркане (71) — чопкане (71) — чорапки (75) — чорапогащи (75) — чорапче (65) — чорбаджийстване (71) — чорбаджийство (54) — чорбаджийствуване (71) — чревоугодие (72) — чревоугодничество (54) — чуване (71) — чувстване (71) — чувство (54) — чувствуване (71) — чудачество (54) — чудене (71) — чудо (60) — чудовище (66) — чуждопоклонничество (54) — чуждопоклонство (54) — чукало (54) — чукане (71) — чуканче (65) — чукване (71) — чумерене (71) — чумосване (71) — чупене (71) — чурване (71) — чуруликане (71) — чучело (54) — чучуркане (71) — чучурче (65) — чушкане (71)