Направо към съдържанието

чревоугодничество

От Уикиречник

Моля, обърнете внимание на това, че всички приноси към Уикиречник се публикуват при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ. Ако не сте съгласни Вашата писмена работа да бъде променяна и разпространявана без ограничения, не я публикувайте.

Също потвърждавате, че Вие сте написали материала или сте използвали свободни ресурси - обществено достояние или друг свободен източник. Ако сте ползвали чужди материали, за които имате разрешение, непременно посочете източника.