Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/Т

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „Т“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

табло (54) — табу (65) — таене (71) — тайнство (54) — таке (65) — таковане (71) — такси (65) — таксуване (71) — тактуване (71) — тампониране (71) — тананикане (71) — танго (54) — танто (65) — танцуване (71) — тапицерство (54) — тапициране (71) — тате (65) — татуиране (71) — тачене (71) — творение (72) — творчество (54) — твърдение (72) — твърдоглавие (72) — твърдоглавство (54) — театралничене (71) — театрознание (72) — теглене (71) — теглило (54) — тегло (54) — тежнение (72) — текване (71) — текучество (54) — теле (65) — телеграфиране (71) — телеграфче (65) — телепортиране (71) — телеуправление (72) — телефониране (71) — телефонче (65) — телефото (54) — телосложение (72) — телце (66) — телче (65) — темане (71) — теме (65) — темпо (54) — тенеке (65) — тенекеджийство (54) — теоретизиране (71) — тепавичарство (54) — тепе (65) — терасиране (71) — терзание (72) — термоелектричество (54) — термореле (65) — тероризиране (71) — терсене (71) — тесане (71) — тесногръдие (72) — тесногръдство (54) — теснячество (54) — тестване (71) — тесте (65) — тесто (54) — тестуване (71) — тефтерче (65) — течение (72) — тигърче (65) — тикане (71) — тикване (71) — тиксо (65) — тиктакане (71) — типизиране (71) — типосване (71) — тиражиране (71) — тиранизиране (71) — тиранство (54) — тире (65) — тиренце (66) — титулуване (71) — тичане (71) — тласване (71) — тласкане (71) — тлеене (71) — тление (72) — тоалиране (71) — товарене (65) — того (54) — токоизправяне (71) — токче (65) — толериране (71) — томче (65) — топване (71) — топене (71) — топило (54) — топлене (71) — топливо (54) — топлоснабдяване (71) — топуркане (71) — топче (65) — топченце (66) — торене (71) — торище (66) — тормозене (71) — торнадо (65) — торпедо (54) — торпилиране (71) — тото (54) — точене (71) — точило (54) — травматизиране (71) — траене (71) — тракане (71) — тракване (71) — трамбоване (71) — трампосване (71) — трансбордиране (71) — транскрибиране (71) — транслиране (71) — транслитериране (71) — трансплантиране (71) — транспониране (71) — транспортиране (71) — трансфериране (71) — трансформиране (71) — трапче (65) — трасе (65) — трасиране (71) — тревясане (71) — тревясване (71) — тремолиране (71) — тремоло (54) — трениране (71) — трепане (71) — трепване (71) — треперене (71) — трепкане (71) — трептене (71) — трептение (72) — тресавище (66) — тресене (71) — третиране (71) — трещене (71) — триединство (54) — триене (71) — тризвучие (72) — трико (54) — тримесечие (72) — трио (65) — трионче (65) — тристишие (72) — триумфиране (71) — трогване (71) — тропане (71) — тропване (71) — тропкане (71) — трополене (71) — тропосване (71) — тропотене (71) — тросване (71) — трошене (71) — трудолюбие (72) — трудоустрояване (71) — трупане (71) — трупване (71) — трупче (65) — труфене (71) — труфило (54) — тръбене (71) — тръгване (71) — тръкване (71) — тръне (65) — трънче (65) — трънясане (71) — трънясване (71) — тръпнене (71) — тръсване (71) — тръскане (71) — тръшване (71) — тръшкане (71) — трябване (71) — трясване (71) — тряскане (71) — туберкулиране (71) — туктане (71) — туловище (66) — тунеядство (54) — тупане (71) — тупване (71) — тупе (65) — тупиране (71) — тупкане (71) — туптене (71) — турне (65) — туряне (71) — туткане (71) — тухларство (54) — туширане (71) — тщеславие (72) — тъгуване (71) — тъждество (54) — тъкане (71) — тъкачество (54) — тълкование (72) — тълкуване (71) — тълкувание (72) — тъмнило (54) — тъпанче (65) — тъпкало (54) — тъпкане (71) — тъпоумие (72) — тъпчене (71) — търгашество (54) — търгуване (71) — тържество (54) — тържествуване (71) — тържище (66) — търкале (65) — търкало (54) — търкаляне (71) — търкане (71) — търкулване (71) — търпение (72) — търсене (71) — търчане (71) — търчене (71) — тършуване (71) — тътрене (71) — тютюнопроизводство (54) — тюхкане (71) — тяло (57)