Направо към съдържанието

Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/К

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „К“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

кабардисване (71) — кабаре (65) — кабарче (65) — кабелиране (71) — кабърче (65) — кавалерстване (71) — кавалерство (54) — кавалерствуване (71) — кавгаджийство (54) — кадене (71) — кадифе (65) — каене (71) — казанджийство (54) — казанче (65) — казачество (54) — казване (71) — казино (54) — какао (65) — калайджийство (54) — калайдисване (71) — кале (65) — калесване (71) — калибриране (71) — калкулиране (71) — калолечение (72) — калпазанче (65) — калпаче (65) — калугерство (54) — калциниране (71) — калциране (71) — калъпене (71) — калъпче (65) — каляване (71) — каляне (71) — каменарство (54) — каменоделство (54) — камикадзе (65) — камуфлиране (71) — камъче (65) — канализиране (71) — канапе (65) — канарче (65) — кандидатиране (71) — кандидатстване (71) — кандидатствуване (71) — кандилкане (71) — кандило (54) — кандисане (71) — кандисване (71) — кандърдисане (71) — кандърдисване (71) — канене (71) — канибалство (54) — канонизиране (71) — кантарче (65) — кантианство (54) — кану (65) — канцлерство (54) — канче (65) — капариране (71) — капаро (54) — капаче (65) — капване (71) — капене (65) — каперство (54) — капитализиране (71) — капиталовложение (72) — капитулиране (71) — капище (66) — капо (65) — капотиране (71) — капризничене (71) — капсуловане (71) — каптиране (71) — капучино (65) — каране (71) — караоке (65) — карате (65) — каращисане (71) — каращисване (71) — карбонизиране (71) — кардиране (71) — каре (65) — карикатурене (71) — кариране (71) — карначе (65) — каро (54) — картографиране (71) — картонче (65) — картотекиране (71) — картофище (66) — картофки (75) — картофче (65) — карциране (71) — касиране (71) — кастрене (71) — кастриране (71) — катализиране (71) — каталогизиране (71) — каталясане (71) — каталясване (71) — катапултиране (71) — катастрофиране (71) — категоризиране (71) — катерене (71) — катинарче (65) — католичество (54) — каторжничество (54) — катурване (71) — кафе (65) — кафене (65) — кафениче (65) — кацане (71) — кацарство (54) — кацване (71) — качване (71) — каче (65) — качество (54) — кашляне (71) — кашу (65) — квадратче (65) — квакане (71) — квалифициране (71) — квартируване (71) — квасене (71) — квичене (71) — кебапче (65) — келеме (65) — кенгуру (65) — кепе (65) — кестерме (65) — кече (65) — кеширане (71) — киберпространство (54) — киви (65) — кикотене (71) — килване (71) — килимарство (54) — килимче (65) — кило (54) — кимане (71) — кимване (71) — кимоно (54) — кинефициране (71) — кино (54) — киноателие (65) — киноизкуство (54) — кинопредставление (72) — киностудио (62) — кипване (71) — кипене (71) — кипение (72) — кирилизиране (71) — киселеене (71) — кискане (71) — китене (71) — китоловство (54) — кихане (71) — кихване (71) — кичене (71) — кичурче (65) — кладенче (65) — клане (71) — кланяне (71) — класене (71) — класиране (71) — класифициране (71) — клатене (71) — клатушкане (71) — клеветене (71) — клеветничество (54) — клеймо (54) — клеймосване (71) — клекало (54) — клекване (71) — клепало (54) — клепане (71) — клепване (71) — клетвонарушение (72) — клетвопрестъпничество (54) — климане (71) — климване (71) — клинчене (71) — клише (65) — клиширане (71) — клокане (71) — клокване (71) — клокотене (71) — клокочене (71) — клонение (72) — клониране (71) — клонче (65) — клопане (71) — клоширане (71) — клъвване (71) — клъцване (71) — клюкарстване (71) — клюкарство (54) — клюкарствуване (71) — клюмане (71) — клюмване (71) — клякане (71) — кметство (54) — кметуване (71) — книговезство (54) — книговодство (54) — книгоиздателство (54) — книгопечатане (71) — книгосъхранение (72) — книгохранилище (66) — книжарство (54) — книжле (65) — княжество (54) — коалиране (71) — коване (71) — коварстване (71) — коварство (54) — коварствуване (71) — ковчеже (65) — ковчежничество (54) — кодиране (71) — кодифициране (71) — кожарство (54) — кожодерство (54) — кожухарство (54) — кожухче (65) — козарство (54) — козарче (65) — козируване (71) — козле (65) — кокалче (65) — кокалясване (71) — кокетиране (71) — кокетничене (71) — кокетство (54) — кокиче (65) — кокошарство (54) — кокошкарство (54) — коксуване (71) — колабиране (71) — коларство (54) — колаче (65) — колебание (72) — коледуване (71) — колективизиране (71) — колекциониране (71) — колело (61) — колелце (66) — коленичене (71) — коленце (66) — колетче (65) — колие (65) — количество (54) — колоездене (71) — колонизиране (71) — колосане (71) — колосване (71) — колче (65) — коляно (58) — командване (71) — командироване (71) — командуване (71) — комарджийство (54) — комарче (65) — комбиниране (71) — комендантство (54) — коментиране (71) — комисарство (54) — комисионерство (54) — комитаджийство (54) — комкане (71) — компенсиране (71) — компилаторство (54) — компилиране (71) — комплектуване (71) — комплициране (71) — композиране (71) — компресиране (71) — компрометиране (71) — компютъризиране (71) — комунизиране (71) — комуникиране (71) — комшийство (54) — комюнике (65) — конвертиране (71) — конвоиране (71) — конгломериране (71) — кондензиране (71) — кондициониране (71) — коневъдство (54) — конкретизиране (71) — конкуриране (71) — конопище (66) — консерваторство (54) — консервиране (71) — консолидиране (71) — конспектиране (71) — конспириране (71) — констатиране (71) — конституиране (71) — конструиране (71) — консулство (54) — консултиране (71) — консумиране (71) — контактуване (71) — конте (65) — контене (71) — контестиране (71) — конто (54) — контраатакуване (71) — контрабандиране (71) — контрактуване (71) — контранападение (72) — контранастъпление (72) — контраобвинение (72) — контрапредложение (72) — контраразузнаване (71) — контрастиране (71) — контриране (71) — контролиране (71) — контузване (71) — конферансие (65) — конфериране (71) — конфигуриране (71) — конфискуване (71) — конфронтиране (71) — конфуцианство (54) — концентриране (71) — концертино (54) — концертиране (71) — конче (65) — коопериране (71) — кооптиране (71) — координиране (71) — копаене (71) — копане (65) — копеле (65) — копие (72) — копиране (71) — копито (54) — копнение (72) — копринарство (54) — копче (65) — корабокрушение (72) — корабоплаване (71) — корабостроене (71) — корабостроителство (54) — коравосърдечие (72) — коректорство (54) — коремче (65) — коренище (66) — коренче (65) — кореспондиране (71) — коригиране (71) — коридорче (65) — користолюбие (72) — корито (54) — кормило (54) — кормуване (65) — корозиране (71) — короноване (71) — коронясване (71) — корсарство (54) — корумпиране (71) — косене (71) — косило (54) — костюмиране (71) — косъмче (65) — коте (65) — котенце (66) — котило (54) — котиране (71) — коткане (71) — котларство (54) — котле (65) — коцкаруване (71) — кошерище (66) — кошничарство (54) — кошче (65) — кощунстване (71) — кощунство (54) — краварство (54) — крадене (71) — краище (66) — крайбрежие (72) — кралство (54) — кранче (65) — красноречие (72) — кратно (54) — краче (65) — креватче (65) — кредитиране (71) — кредо (54) — кремиране (71) — крепене (71) — крепиране (71) — крепостничество (54) — кресло (54) — кресчендо (54) — кретане (71) — кречетало (54) — кречетане (71) — крещене (71) — криване (71) — кривване (71) — кривене (71) — кривогледство (54) — криволене (71) — криволичене (71) — криене (71) — крило (56) — крилце (66) — криминале (65) — криптиране (71) — кристализиране (71) — кристалче (65) — критикарстване (71) — критикарство (54) — критикарствуване (71) — критикуване (71) — кроене (71) — крокиране (71) — кросно (54) — кротуване (71) — кроячество (54) — крузейро (54) — крупие (65) — крушение (72) — кръводаряване (71) — кръвоизлияние (72) — кръвообращение (72) — кръвопреливане (71) — кръвопролитие (72) — кръвопускане (71) — кръвосмешение (72) — кръвотечение (72) — кръвохрачене (71) — кръвясане (71) — кръвясване (71) — кръгообращение (72) — кръгче (65) — кръжене (71) — кръжило (54) — кръкване (71) — крънкане (71) — кръстене (71) — кръстовище (66) — кръстосане (71) — кръстосване (71) — кръстче (65) — кръчмарство (54) — кръшване (71) — кръшкане (71) — кръщаване (71) — кръщелниче (65) — кръщене (71) — кръщение (72) — крякане (71) — крясване (71) — кряскане (71) — ксерокопие (72) — кубе (65) — кубче (65) — кудкудякане (71) — кукане (71) — кукерство (54) — куки (65) — кукловодство (54) — кукуване (71) — кукуригане (71) — кукурузище (66) — кулачество (54) — кулминиране (71) — култивиране (71) — кумство (54) — кумуване (71) — купе (65) — купище (66) — купуване (71) — купче (65) — курдисане (71) — курдисване (71) — куркане (71) — кусане (71) — кусване (71) — кутре (65) — куцане (71) — куцукане (71) — куче (65) — кученце (66) — къдрене (71) — къкрене (71) — кълбенце (66) — кълбо (55) — кълване (71) — кълнене (71) — кълцане (71) — кълчене (71) — къносване (71) — къпане (71) — кървене (71) — къркане (71) — къркорене (71) — кърмаче (65) — кърмене (71) — кърмило (54) — кърпене (71) — къртене (71) — късане (71) — късване (71) — късметче (65) — късогледство (54) — късопаметство (54) — късче (65) — кътане (71) — къткане (71) — кътче (65) — къщовничество (54) — кьопоолу (65) — кьосе (65) — кьоше (65) — кюлоти (75) — кюлче (65) — кюмбе (65) — кюпче (65) — кюре (65) — кюртиране (71) — кюспе (65) — кюфте (65) — кяруване (71)