Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/У

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „У“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

убеждаване (71) — убеждение (72) — убежище (66) — убиване (71) — убийство (54) — убодване (71) — убождане (71) — убягване (71) — уважаване (71) — уважение (72) — увардване (71) — уваряване (71) — уведомление (72) — уведомяване (71) — увеждане (71) — увековечаване (71) — увеличаване (71) — увеличение (72) — увенчаване (71) — уверение (72) — уверяване (71) — увесване (71) — увеселение (72) — увеселяване (71) — увещаване (71) — увещание (72) — увиване (71) — увиране (71) — увисване (71) — увлечение (72) — увличане (71) — уволнение (72) — уволняване (71) — увреждане (71) — увълчване (71) — увързване (71) — увъртане (71) — увяхване (71) — угаждане (71) — угасване (71) — угасяване (71) — угасяне (71) — углъбяване (71) — угнетение (72) — угнетяване (71) — угниване (71) — уговаряне (71) — угодничество (54) — уголемение (72) — уголемяване (71) — угощаване (71) — угощение (72) — угояване (71) — угрижване (71) — угризение (72) — удаване (71) — удавяне (71) — ударение (72) — ударничество (54) — удвояване (71) — удебеляване (71) — удесеторяване (71) — удивление (72) — удивляване (71) — удобство (54) — удовлетворение (72) — удовлетворяване (71) — удоволствие (72) — удостоверение (72) — удостоверяване (71) — удостояване (71) — удремване (71) — удрямване (71) — удряне (71) — удушаване (71) — удушване (71) — удължаване (71) — удължение (72) — удържане (71) — уединение (72) — уединяване (71) — уеднаквяване (71) — уедряване (71) — ужасяване (71) — ужилване (71) — узаконяване (71) — узнаване (71) — узо (65) — узряване (71) — узурпиране (71) — уиски (65) — уйдисване (71) — уйдурдисване (71) — указание (72) — указване (71) — укахъряване (71) — укоряване (71) — украсяване (71) — украшение (72) — укрепване (71) — укрепление (72) — укрепяване (71) — укриване (71) — укривателство (54) — укритие (72) — укротяване (71) — улавяне (71) — улеснение (72) — улесняване (71) — улисане (71) — улисване (71) — уличаване (71) — улучване (71) — улягане (71) — умаление (72) — умаляване (71) — умаляемо (62) — умеене (71) — умение (72) — умерване (71) — умесване (71) — умиване (71) — умиление (72) — умилкване (71) — умилостивяване (71) — умиляване (71) — умиране (71) — умирисване (71) — умиротворение (72) — умиротворяване (71) — умиряване (71) — умисляне (71) — умножаване (71) — умножение (72) — умозаключаване (71) — умозаключение (72) — умозрение (72) — умокряне (71) — умоляване (71) — умопобъркане (71) — умопобъркване (71) — умопомрачаване (71) — умопомрачение (72) — уморяване (71) — умотворение (72) — умуване (71) — умъдряване (71) — умъдряне (71) — умълчаване (71) — умъртвяване (71) — унаследяване (71) — унасяне (71) — униване (71) — унижаване (71) — унижение (72) — унизяване (71) — униние (72) — унисане (71) — унифициране (71) — унищожаване (71) — унищожение (72) — упадане (71) — уплашване (71) — уплътнение (72) — уплътняване (71) — уповаване (71) — упование (72) — уподобяване (71) — упоение (72) — упойване (71) — упокоение (72) — упокояване (71) — упоменаване (71) — упорстване (71) — упорство (54) — упорствуване (71) — употребление (72) — употребяване (71) — упояване (71) — управление (72) — управляване (71) — упражнение (72) — упражняване (71) — упрекване (71) — упълномощаване (71) — упътване (71) — уравнение (72) — уравновесяване (71) — уравняване (71) — урегулиране (71) — урегулирване (71) — уредничество (54) — уреждане (71) — уриниране (71) — уричане (71) — уродство (54) — уронване (71) — урочасане (71) — урочасване (71) — усамотение (72) — усамотяване (71) — усвояване (71) — уседяване (71) — усещане (71) — усилване (71) — усилие (72) — ускорение (72) — ускоряване (71) — уславяне (71) — услаждане (71) — условие (72) — усложнение (72) — усложняване (71) — услужване (71) — усмирение (72) — усмиряване (71) — усмихване (71) — усмотрение (72) — усмърдяване (71) — усоище (66) — усойниче (65) — успение (72) — успиване (71) — успокоение (72) — успокояване (71) — успяване (71) — усредяване (71) — установяване (71) — устие (72) — устискане (71) — устискване (71) — устояване (71) — устрелване (71) — устреляне (71) — устремяване (71) — устройване (71) — устройство (54) — устрояване (71) — усукване (71) — усъвършенстване (71) — усъвършенствуване (71) — усъмняване (71) — усърдие (72) — усядане (71) — утайване (71) — уталожване (71) — утаяване (71) — утвърдяване (71) — утвърждаване (71) — утвърждение (72) — утежнение (72) — утежняване (71) — утесняване (71) — утешаване (71) — утешение (72) — утихване (71) — утоляване (71) — уточнение (72) — уточняване (71) — утрайване (71) — утрепване (71) — утро (54) — утрояване (71) — утрудване (71) — утъпкване (71) — ухажване (71) — ухане (71) — ухание (72) — ухапване (71) — ухилване (71) — ухо (64) — уцелване (71) — участване (71) — участвуване (71) — участие (72) — учебникарство (54) — учене (71) — учение (72) — ученичество (54) — ученолюбие (72) — учетворяване (71) — училище (66) — учителстване (71) — учителство (54) — учителствуване (71) — учленение (72) — учленяване (71) — учредяване (71) — учреждаване (71) — учреждение (72) — учудване (71) — ушенце (66) — ушиване (71) — уязвяване (71) — уяснение (72) — уясняване (71)