Направо към съдържанието

Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от среден род/Д

От Уикиречник

Този списък съдържа всички съществителни имена от среден род в българския език, започващи с буквата „Д“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

даване (71) — давене (71) — давление (72) — дайре (65) — далекогледство (54) — дамгосане (71) — дамгосване (71) — даначе (65) — дарение (72) — дарование (72) — даруване (71) — даряване (71) — даскалуване (71) — датиране (71) — движение (72) — двоеточие (72) — дворище (66) — дворче (65) — дворянство (54) — двоумение (72) — двубожие (72) — двубрачие (72) — двувластие (72) — двуженство (54) — двуличие (72) — двусмислие (72) — двустишие (72) — деактивиране (71) — дебаркиране (71) — дебатиране (71) — дебелоглавие (72) — дебелоочие (72) — деблокиране (71) — дебнене (71) — дебютиране (71) — девойче (65) — дегазиране (71) — дегенериране (71) — дегизиране (71) — деградиране (71) — дегустиране (71) — деепричастие (72) — дежурство (54) — дезавуиране (71) — дезакордиране (71) — дезертиране (71) — дезертьорство (54) — дезинтегриране (71) — дезинфектиране (71) — дезинфекциране (71) — дезинформиране (71) — дезорганизиране (71) — дезориентиране (71) — деинициализиране (71) — деинсталиране (71) — действане (71) — действие (72) — действуване (71) — декадентство (54) — декапиране (71) — декламаторство (54) — декламиране (71) — деклариране (71) — декласиране (71) — декодиране (71) — деколте (65) — деколтиране (71) — декомпресиране (71) — декориране (71) — декретиране (71) — декриптиране (71) — делегиране (71) — делене (71) — деление (72) — дело (54) — демагогстване (71) — демаскиране (71) — дембелуване (71) — демилитаризиране (71) — демо (65) — демобилизиране (71) — демоде (65) — демодиране (71) — демодулиране (71) — демократизиране (71) — демонстриране (71) — демонтиране (71) — деморализиране (71) — денатуриране (71) — денационализиране (71) — денди (65) — денонощие (72) — денонсиране (71) — денуване (71) — депо (54) — депозиране (71) — депониране (71) — депортиране (71) — депресиране (71) — дерайлиране (71) — дерби (65) — дере (65) — деребейство (54) — деребействуване (71) — дередже (65) — десетилетие (72) — десинтезиране (71) — десинхронизиране (71) — десничарство (54) — деспотство (54) — дестилиране (71) — дете (67) — детектиране (71) — детенце (66) — детерминиране (71) — детеубийство (54) — детинство (54) — детище (66) — детониране (71) — детрониране (71) — детство (54) — дефиле (65) — дефилиране (71) — дефиниране (71) — дефлориране (71) — деформиране (71) — дехерметизиране (71) — децентрализиране (71) — децентриране (71) — дечица (74) — дечурлига (74) — дешифриране (71) — деяние (72) — джавкане (71) — джамборе (65) — джапане (71) — джасване (71) — джаскане (71) — джебчийство (54) — джезве (65) — джинси (75) — джиро (54) — джиросване (71) — джобче (65) — джудже (65) — джудо (54) — джуркане (71) — дзънкане (71) — диване (65) — дивачество (54) — дигане (71) — диктуване (71) — дилетантство (54) — димитровче (65) — динамо (54) — диплене (71) — дипломиране (71) — директорстване (71) — директорство (54) — дирене (71) — диригентство (54) — дирижиране (71) — дисидентство (54) — дисквалифициране (71) — дисконто (65) — дискредитиране (71) — дискретизиране (71) — дискриминиране (71) — дискутиране (71) — дислокиране (71) — диспутиране (71) — дистанциране (71) — дисциплиниране (71) — диференциране (71) — дихание (72) — дишане (71) — длето (54) — добавяне (71) — добиване (71) — добиране (71) — добиче (65) — доближаване (71) — добродеяние (72) — добродушие (72) — доброжелание (72) — доброжелателство (54) — добросърдечие (72) — добротворство (54) — добруване (71) — довеждане (71) — доверие (72) — доверяване (71) — довиждане (71) — довличане (71) — довозване (71) — доволстване (71) — доволство (54) — довтасане (71) — довтасване (71) — довършаване (71) — довършване (71) — довяване (71) — догаждане (71) — догаряне (71) — доглеждане (71) — догнусяване (71) — договаряне (71) — догонване (71) — догризване (71) — додаване (71) — додейване (71) — додъвкване (71) — додяване (71) — доене (71) — доживяване (71) — дозволяване (71) — дозиране (71) — дознание (72) — дозряване (71) — доиграване (71) — доизживяване (71) — доизказване (71) — доизкарване (71) — доизлежаване (71) — доизносване (71) — доизпиване (71) — доизплащане (71) — доизпълване (71) — доизричане (71) — доизслужване (71) — доизслушане (71) — доизслушване (71) — доизчакване (71) — доизяждане (71) — доизясняване (71) — доказателство (54) — доказване (71) — докаране (71) — докарване (71) — докачане (71) — докачване (71) — докачение (72) — докладване (71) — доковаване (71) — докопване (71) — докосване (71) — доктринарство (54) — документиране (71) — докъсване (71) — долавяне (71) — долагане (71) — долазване (71) — долапче (65) — долепване (71) — долепяне (71) — долетяване (71) — доливане (71) — долитане (71) — долище (66) — долнище (66) — домакинстване (71) — домакинство (54) — домиляване (71) — доминиране (71) — домино (54) — домитане (71) — домогване (71) — домостроителство (54) — домочадие (72) — домъкване (71) — доналиване (71) — донапълване (71) — донасяне (71) — донесение (72) — донкихотство (54) — доносване (71) — доносничене (71) — доносничество (54) — дообмисляне (71) — дообработване (71) — дообясняване (71) — дооздравяване (71) — дооформяне (71) — дооценяване (71) — допадане (71) — допечатване (71) — допиване (71) — допиляване (71) — допипане (71) — допипване (71) — допиране (71) — дописване (71) — допитане (71) — допитване (71) — допичане (71) — доплаване (71) — доплащане (71) — доплитане (71) — доплуване (71) — доправяне (71) — допринасяне (71) — допрочитане (71) — допускане (71) — допушване (71) — допущане (71) — допълване (71) — допълзяване (71) — допълнение (72) — допълняне (71) — допържване (71) — доработване (71) — доразбиване (71) — доразбиране (71) — доразвиване (71) — доразказване (71) — доразкриване (71) — доразработване (71) — доразрушаване (71) — дорастване (71) — дореждане (71) — дорутване (71) — досаждане (71) — доседяване (71) — досещане (71) — досие (65) — досипване (71) — доскубване (71) — дослужване (71) — дослушване (71) — доспиване (71) — досрамяване (71) — доставяне (71) — достигане (71) — достижение (72) — достойнство (54) — достолепие (72) — достояване (71) — достояние (72) — дострашаване (71) — дострояване (71) — досушаване (71) — досъхване (71) — досягане (71) — дотегляне (71) — дотичване (71) — дотляване (71) — дотоварване (71) — дотрайване (71) — дотрябване (71) — дотъкмяване (71) — дотърчаване (71) — дотътрузване (71) — дотътряне (71) — дотягане (71) — доубиване (71) — доугояване (71) — доумъртвяване (71) — доумяване (71) — доунищожаване (71) — доучване (71) — дохвърчаване (71) — дохождане (71) — дохранване (71) — доцеждане (71) — дочакване (71) — дочитане (71) — дочуване (71) — дочупване (71) — доядане (71) — дояждане (71) — драже (65) — дразнене (71) — дразнение (72) — драматизиране (71) — драпане (71) — драпиране (71) — драсване (71) — драскане (71) — драскване (71) — дращене (71) — дребосъче (65) — дремване (71) — дрениране (71) — дресиране (71) — дриблиране (71) — дробче (65) — другарство (54) — другаруване (71) — другарче (65) — друговерие (72) — дружелюбие (72) — дружене (71) — дружество (54) — друмище (66) — друсане (71) — друсване (71) — друскане (71) — дръвце (66) — дръвче (65) — дръзване (71) — дръзновение (72) — дрънване (71) — дрънкало (54) — дрънкане (71) — дрънчене (71) — дръпване (71) — дрямване (71) — дубле (65) — дублиране (71) — дуелиране (71) — дуло (54) — думане (71) — думкане (71) — дуо (54) — дупе (65) — духало (54) — духане (71) — духване (71) — духовенство (54) — душене (71) — дъвкане (71) — дъвчене (71) — дъждуване (71) — дълбаене (71) — дълбане (71) — дългоденствие (72) — дълголетие (72) — дъно (54) — дърварство (54) — дърво (61) — дърводелие (72) — дърводелство (54) — дървообработване (71) — дървопреработване (71) — дърворезбарство (54) — дървоснабдяване (71) — дърдорене (71) — държавничество (54) — държало (54) — държане (71) — държание (72) — дърлене (71) — дърпане (71) — дъхане (71) — дъхване (71) — дюдюкане (71) — дюкянче (65) — дюлгерстване (71) — дюлгерство (54) — дюшеме (65) — дяволуване (71) — дяволче (65) — дяконство (54) — дялане (71) — дялкане (71)