Направо към съдържанието

калибриране

От Уикиречник

Калибрирането е съвкупност от действия, които при определени условия установяват зависимостта между стойностите на величината, показани от измервателен уред или измервателна система или стойностите представени от мярка или сравнителен материал и съответните стойности, реализирани от еталоните. Резултатите от калибриране се представят в свидетелство (сертификат) от калибриране.

Много често не се прави разлика между калибриране и проверка. При калибрирането се доказват метрологичните характеристики на уреда при точно определени условия, които се декларират в документа издаден от лабораторията, която го е калибрирала (свидетелство за калибриране). В резултат на това измерване, се получава калибрационен коефициент или калибрационен фактор, чрез който умножавайки по показанието на уреда, се получава действителната стойност от измерването. Изготвя се протокол и се залепва стикер върху уреда, който доказва че е проверен.