Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/О

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „О“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

О[редактиране]

обаян (76) — обаятелен (79) — обветрен (76) — обвивен (79) — обвинителен (79) — обвиняем (76) — обгазен (76) — обеден (79) — обединен (76) — обединителен (79) — обезателен (79) — обезвредителен (79) — обезвъзмезден (76) — обездвижен (76) — обеззаразен (76) — обеззаразителен (79) — обеззвучен (76) — обезкостен (76) — обезкуражителен (79) — обезопасителен (79) — обезпечен (76) — обезпечителен (79) — обезпокоителен (79) — обезсърчителен (79) — обезценителен (79) — обезщетителен (79) — обектен (79) — обективен (79) — обективистичен (79) — обектноориентиран (76) — обемен (79) — обемист (76) — обесен (76) — обетован (76) — обзорен (79) — обигран (76) — обиден (79) — обидчив (76) — обикновен (76) — обиколен (79) — обилен (79) — обирнически (78) — обистрен (76) — обитаван (76) — обитаем (76) — обиходен (79) — обичаен (85) — обичан (76) — обичен (79) — обичлив (76) — облагаем (76) — облагоприятстван (76) — облагоприятствуван (76) — областен (79) — облачен (79) — облекчителен (79) — облечен (76) — облигационен (79) — облицовъчен (79) — обложен (76) — обменен (79) — обменяем (76) — обмитяем (76) — обновен (76) — обновителен (79) — обобщителен (79) — обогатителен (79) — ободрен (76) — ободрителен (79) — обозен (79) — обозрим (76) — обонятелен (79) — оборен (79) — оборотен (79) — оборски (78) — обоснован (76) — обособен (79) — обособителен (79) — обработваем (76) — обработващ (76) — обработен (76) — образен (79) — образован (76) — образователен (79) — образувателен (79) — образцов (76) — обран (76) — обрасъл (80) — обратен (79) — обратим (76) — обратнопропорционален (79) — обреден (79) — обременителен (79) — обречен (76) — обруган (76) — обрязан (76) — обсаден (79) — обстоен (85) — обстоятелствен (76) — обструктивен (79) — обструкционен (79) — обтегачен (79) — обтекаем (76) — обточен (76) — обувен (79) — обут (76) — обучаем (76) — обучен (76) — обущарски (78) — обхватен (79) — обходен (79) — обширен (79) — общ (76) — обществен (76) — общественополезен (79) — общинен (79) — общински (78) — общителен (79) — общобалкански (78) — общовалиден (79) — общовойскови (78) — общовъзприет (76) — общоградски (78) — общограждански (78) — общодостъпен (79) — общодържавен (79) — общоизвестен (79) — общонароден (79) — общонационален (79) — общообразователен (79) — общопартиен (85) — общополезен (79) — общопонятен (79) — общоприемлив (76) — общоприет (76) — общопризнат (76) — общоразбираем (76) — общоразпространен (76) — общосистемен (79) — общославянски (78) — общосъюзен (79) — общоупотребителен (79) — общоустановен (76) — общоцърковен (79) — общочовешки (78) — объл (80) — объркан (76) — обявен (76) — обясним (76) — обяснителен (79) — овален (79) — овалян (81) — овесен (79) — овластен (76) — овнешки (78) — овощарски (78) — овощен (79) — овцевъден (79) — овчаров (76) — овчарски (78) — овчедушен (79) — овчи (87) — овъглен (76) — огамски (78) — огласен (79) — оглашен (79) — огледален (79) — огледалносиметричен (79) — оглушителен (79) — огневи (78) — огнедишащ (76) — огнен (76) — огненочервен (76) — огнеопасен (79) — огнестрелен (79) — огнеупорен (79) — огнеустойчив (76) — огорчен (76) — ограничен (76) — ограничителен (79) — огромен (79) — огрян (81) — огрят (76) — одевешен (79) — одобрителен (79) — одрински (78) — одухотворен (76) — одържавен (76) — одърпан (76) — ожесточен (76) — оживен (76) — оживителен (79) — озаглавен (76) — озаптен (76) — озарен (76) — озвучен (76) — озвучителен (79) — оздравителен (79) — озеленителен (79) — озлобен (76) — озонен (79) — озонов (76) — оказионен (79) — окалян (76) — окаян (76) — океанографски (78) — океански (78) — окисен (79) — окисляем (76) — оковен (79) — ококорен (76) — околен (79) — околийски (78) — околобъбречен (79) — околовръстен (79) — околоземен (79) — околосветски (78) — околоушен (79) — околчест (76) — окомерен (79) — окончателен (79) — окопен (79) — окръжен (79) — оксижен (76) — оксфордски (78) — октавианов (76) — октанов (76) — октомврийски (78) — окултен (79) — окупаторски (78) — окупационен (79) — окуражителен (79) — окъсан (76) — олигархичен (79) — олигархически (78) — олимпийски (78) — оловен (79) — оловнодобивен (79) — оловносив (76) — олтарен (79) — олющен (76) — омаен (85) — омазнен (76) — омаловажителен (79) — омаломощителен (79) — омаслен (76) — омаян (76) — омировски (78) — омонимен (79) — омразен (79) — омърлушен (76) — оназгодишен (79) — онесвестителен (79) — онзиденшен (79) — оньорен (79) — опак (76) — опаковъчен (79) — опалесцентен (79) — опалов (76) — опасан (76) — опасен (79) — опашат (76) — опашен (79) — опекунски (78) — оперативен (79) — операторен (79) — операторски (78) — операционен (79) — оперен (79) — оперетен (79) — опечален (76) — опечен (76) — описан (76) — описателен (79) — описен (79) — опитен (79) — опитомяем (76) — опиумен (79) — опиянителен (79) — оплакан (76) — оплакван (76) — оплодотворителен (79) — опозиционен (79) — опознаваем (76) — опознавателен (79) — опозорителен (79) — опорен (79) — опортюнистичен (79) — оправдателен (79) — оправен (79) — опрашен (79) — определен (76) — определителен (79) — опреснителен (79) — опровержим (76) — опропастителен (79) — опростенчески (78) — опростителен (79) — оптативен (79) — оптимален (79) — оптимизационен (79) — оптимистичен (79) — оптичен (79) — оптически (78) — опустошителен (79) — опционален (79) — опълченски (78) — опънат (76) — опърничав (76) — опърпан (76) — оракулски (78) — орангутангски (78) — оранжев (76) — оранжериен (85) — ораторски (78) — орбитален (79) — организаторски (78) — организационен (79) — органичен (79) — органически (78) — оргиен (85) — орен (79) — ореолен (79) — орехов (76) — ореховиден (79) — оригинален (79) — ориенталски (78) — ориентиран (76) — ориентировъчен (79) — оризарски (78) — оризен (76) — оризов (76) — орионски (78) — оркестрален (79) — оркестров (76) — орлеански (78) — орлов (76) — орнаментален (79) — орнаментен (79) — орнитоложки (78) — оросен (76) — оросителен (79) — орташки (78) — ортогонален (79) — ортографичен (79) — ортографически (78) — ортодоксален (79) — ортопедичен (79) — орфейевски (78) — орфически (78) — орхидеен (85) — оръдеен (85) — оръжеен (85) — оръфан (76) — осведомен (76) — осведомителен (79) — освежителен (79) — осветен (76) — осветителен (79) — осветлителен (79) — освободителен (79) — осезаем (76) — осезателен (79) — осемвалентен (79) — осемгодишен (79) — осемдесетгодишен (79) — осемнадесетгодишен (79) — осемцифрен (76) — осемчасов (76) — осен (79) — осетски (78) — осеян (76) — осигурен (76) — осигурителен (79) — осилест (76) — осквернителен (79) — оскрежен (76) — оскъден (79) — оскърбителен (79) — ослепителен (79) — османски (78) — осмичен (79) — осмокласен (79) — осмократен (79) — осмостенен (79) — осмоъгълен (79) — основателен (79) — основен (79) — особен (76) — осов (76) — оспорим (76) — остарял (81) — остатъчен (79) — осторожен (79) — остричък (80) — островен (79) — островитянски (78) — островръх (82) — острозъб (76) — остроумен (79) — остроъгълен (79) — остър (80) — остърган (76) — осъден (76) — осъдителен (79) — осъзнат (76) — осъществим (76) — отбивен (79) — отборен (79) — отбран (76) — отбранителен (79) — отвергнат (76) — отвесен (79) — ответен (79) — ответствен (76) — отвеян (76) — отвлечен (76) — отводен (79) — отводнителен (79) — отворен (76) — отвратен (76) — отвратителен (79) — отвъден (79) — отвъдморски (78) — отвъдокеански (78) — отглаголен (79) — отгласен (79) — отговорен (79) — отдавнашен (79) — отдаден (76) — отдалечен (76) — отделен (79) — отделителен (79) — отегчителен (79) — отечествен (76) — отечественофронтовски (78) — отживял (81) — отзивчив (76) — откатен (79) — отколешен (79) — откриваем (76) — откривателски (78) — откровен (76) — откъслечен (79) — отлагателен (79) — отлежал (76) — отличен (79) — отличителен (79) — отменяем (76) — отмерен (79) — отморителен (79) — отмъстителен (79) — относителен (79) — отомански (78) — отоплителен (79) — отпадъчен (79) — отправен (79) — отражаем (76) — отражателен (79) — отракан (76) — отраслов (76) — отреден (76) — отрезвителен (79) — отривист (76) — отрицателен (79) — отровен (79) — отруден (76) — отряден (79) — отсамен (79) — отсечен (76) — отскорошен (79) — отсрещен (79) — отстранен (76) — отстъпателен (79) — отстъпителен (79) — отстъпчив (76) — отсъстващ (76) — отсъствен (76) — отсъствуващ (76) — оттатъшен (79) — отточен (79) — отходен (79) — отцепнически (78) — отчаян (76) — отчетен (79) — отчетлив (76) — отчужден (76) — отшелнически (78) — отъждествяем (76) — отъпкан (76) — отъркан (76) — отявлен (76) — офанзивен (79) — офис (89a) — офицерски (78) — официален (79) — официозен (79) — оформен (76) — охладен (76) — охладителен (79) — охолен (79) — охотен (79) — охранен (76) — охранителен (79) — охраняем (76) — охридски (78) — охтичав (76) — оцветителен (79) — оценителен (79) — оцетен (79) — оцифрен (76) — очакван (76) — очаквателен (79) — очарователен (79) — очебиен (85) — очебиещ (76) — очеваден (79) — очевиден (79) — очен (79) — очертан (76) — очилат (76) — очистителен (79) — очукан (76) — ошарен (76)