Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/В

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „В“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

В[редактиране]

вавилонски (78) — вагабонтски (78) — вагнеров (76) — вагнеровски (78) — вагонен (79) — вагоноремонтен (79) — вагоностроителен (79) — ваджишки (78) — важен (79) — вазелинов (76) — вазомоторен (79) — вакантен (79) — ваканционен (79) — вакарелски (78) — вакумен (79) — вакъл (80) — валентен (79) — валерианов (76) — валиден (79) — валийски (78) — валонски (78) — валсов (76) — валутен (79) — валцов (76) — валчест (76) — вандалски (78) — варварски (78) — варен (76) — вариационен (79) — вариетен (79) — вариететен (79) — варикозен (79) — варненски (78) — варов (76) — варовиков (76) — варовит (76) — вартоломеев (76) — васален (79) — вафлен (76) — вахтов (76) — ваятелски (78) — вдаден (76) — вдетинен (76) — вдовишки (78) — вдъхновен (76) — вдъхновителен (79) — вегетариански (78) — вегетативен (79) — вегетационен (79) — ведически (78) — ведомствен (76) — ведър (80) — вежлив (76) — вездесъщ (76) — везирски (78) — вековен (79) — вековечен (79) — векторен (79) — веларен (79) — велик (76) — великански (78) — великденски (78) — великобългарски (78) — великодушен (79) — великолепен (79) — великоруски (78) — величав (76) — величайши (78) — величествен (76) — велосипеден (79) — велурен (76) — венерин (76) — венерически (78) — венециански (78) — венозен (79) — вентилаторен (79) — вентилационен (79) — венчален (79) — вербален (79) — верен (84) — верижен (79) — верификационен (79) — верноподанически (78) — вероизповеден (79) — вероломен (79) — вероотстъпнически (78) — веротърпим (76) — вероятен (79) — вероятностен (79) — верски (78) — вертебрален (79) — вертикален (79) — верующ (76) — весел (76) — веселяшки (78) — вестителски (78) — вестникарски (78) — ветеринарен (79) — ветрен (76) — ветрилообразен (79) — ветровит (76) — ветроупорен (79) — вехт (76) — вехтозаветен (79) — вехтошарски (78) — вечен (79) — вечерен (79) — вечнозелен (76) — вещ (76) — вещеви (78) — вещен (79) — веществен (76) — взаимен (79) — взаимнозависим (76) — взаимноизгоден (79) — взаимозависим (76) — взаимозаменяем (76) — взаимоизгоден (79) — взаимоизключващ (76) — взаимоосигурителен (79) — взаимоспомагателен (79) — взводен (79) — взискателен (79) — взломен (79) — взривен (79) — взривобезопасен (79) — взривоопасен (79) — вибрационен (79) — вибробетонен (79) — виден (79) — видеозаписен (79) — видеосензорен (79) — видеотерминален (79) — видеофонен (79) — видим (76) — видов (76) — видров (76) — виенски (78) — виетнамски (78) — византийски (78) — визитен (79) — визуален (79) — викингски (78) — викториански (78) — вилаетски (78) — вилкообразен (79) — вилообразен (79) — вимест (76) — винарски (78) — винен (76) — виненочервен (76) — винителен (79) — винкелов (76) — виноват (76) — виновен (79) — винопроизводителен (79) — винпромски (78) — винтов (76) — винтяжен (79) — виолетов (76) — виолетовочервен (76) — виолинов (76) — вироглав (76) — виртуален (79) — виртуозен (79) — вирулентен (79) — вирусен (79) — вискозен (79) — висок (76) — високичък (80) — високоволтов (76) — високодоговорящ (76) — висококалоричен (79) — висококачествен (76) — висококвалифициран (76) — високомерен (79) — високоморален (79) — високонапорен (79) — високонравен (79) — високонравствен (76) — високообразован (76) — високопарен (79) — високопланински (78) — високоплатен (76) — високоподстриган (76) — високопоставен (76) — високопреосвещен (76) — високопродуктивен (79) — високопроизводителен (79) — високорадиоактивен (79) — високоразвит (76) — високосен (79) — високоскоростен (79) — високостеблен (76) — високоуважаван (76) — високохолестеролен (79) — високочестотен (79) — високочувствителен (79) — височайш (76) — височинен (79) — височък (80) — висцерален (79) — висш (77) — висшестоящ (76) — витален (79) — витаминен (79) — витаминозен (79) — витлов (76) — витлообразен (79) — виторог (76) — витринен (79) — вихрен (76) — вихров (76) — вихрообразен (79) — вицекралски (78) — вишестоящ (76) — вишнев (76) — вишневочервен (76) — вишнен (76) — вишненочервен (76) — вишнов (76) — вкаменен (76) — включвателен (79) — включен (76) — вкусен (79) — вкусов (76) — влагалищен (79) — владайски (78) — владелчески (78) — владетелски (78) — владишки (78) — влажен (79) — влакнен (76) — влакнест (76) — влакновиден (79) — влакнодаен (85) — влаков (76) — власат (76) — власест (76) — властващ (76) — властвуващ (76) — властен (79) — властнически (78) — властолюбив (76) — влашки (78) — влечугоиден (79) — влиятелен (79) — влогов (76) — влюбен (76) — влюбчив (76) — вменяем (76) — внезапен (79) — внимателен (79) — вносен (79) — внушителен (79) — воалажен (79) — водевилен (79) — воден (79) — воденичарски (78) — воденичен (79) — водещ (76) — воднист (76) — водноелектрически (78) — водносилов (76) — водноцветен (79) — водозащитен (79) — водоизмервателен (79) — водолазен (79) — водолечебен (79) — водомерен (79) — водонапорен (79) — водонепроницаем (76) — водоотводен (79) — водоотливен (79) — водоочистителен (79) — водопроводен (79) — водоравен (79) — водораслен (76) — водороден (79) — водосборен (79) — водоснабден (76) — водосточен (79) — водосъбирателен (79) — военен (79) — военновременен (79) — военновъздушен (79) — военнокомандуващ (76) — военноморски (78) — военнопленически (78) — военнополеви (78) — военнополитически (78) — военнослужещ (76) — военносъдебен (79) — военнотопографски (78) — войнишки (78) — войнолюбив (76) — войнствен (76) — войскови (78) — вокален (79) — воларски (78) — волев (76) — волеви (78) — волейболен (79) — волен (79) — волнодумен (79) — волнонаемен (79) — воловски (78) — волски (78) — волтериански (78) — волтов (76) — волфрамов (76) — вонещ (76) — восъчен (79) — вперен (76) — впечатлителен (79) — впрегатен (79) — врабчи (87) — врабчов (76) — враждебен (79) — вражески (78) — вразумителен (79) — вран (76) — вратен (79) — вреден (79) — вредителен (79) — вредителски (78) — времеви (78) — временен (79) — времепространствен (76) — вретеновиден (79) — вретенообразен (79) — вроден (76) — връхен (79) — връшки (78) — врязан (76) — врял (81) — всеблаг (76) — всебългарски (78) — всевечен (79) — всевиждащ (76) — всевишен (79) — всевластен (79) — всевъзможен (79) — всезнаен (85) — всезнаещ (76) — всеизвестен (79) — всекидневен (79) — всекичасен (79) — вселенски (78) — всемерен (79) — всемирен (79) — всемогъщ (76) — всемощен (79) — всемъдър (80) — всенароден (79) — всенощен (79) — всеобемен (79) — всеобладаващ (76) — всеобхватен (79) — всеобхващащ (76) — всеобщ (76) — всеотдаден (76) — всеотдаен (85) — всепобеждаващ (76) — всепризнат (76) — всепроникващ (76) — всерусийски (78) — всесветски (78) — всесилен (79) — всеславен (79) — всеславянски (78) — всестранен (79) — всесъюзен (79) — всецял (81) — всеяден (79) — всмукан (76) — всмукателен (79) — встъпителен (79) — всякогашен (79) — втален (76) — вторичен (79) — второбрачен (79) — второгодишен (79) — второкачествен (76) — второкласен (79) — второразреден (84) — второстепенен (79) — втренчен (76) — втрещен (76) — втулков (76) — вуйчов (76) — вулгарен (79) — вулканичен (79) — вулканически (78) — входен (79) — входов (76) — входящ (76) — вцепенен (76) — вчерашен (79) — вчовечен (76) — въведителен (79) — въводителен (79) — въглен (76) — въгленочерен (79) — въглероден (79) — въглищен (79) — въдичарски (78) — въжарски (78) — въжделен (76) — въжен (76) — възблед (76) — възбледен (79) — възбуден (76) — възбудителен (79) — възбял (81) — възвисок (76) — възвишен (76) — възвратен (79) — възвратим (76) — възвръщаем (76) — възглупав (76) — възголям (81) — възгорчив (76) — въздебел (76) — въздебеличък (80) — въздребен (79) — въздухолюбив (76) — въздухообразен (79) — въздухоплавателен (79) — въздушен (79) — въздушнодесантен (79) — въздушнореактивен (79) — въздълъг (80) — въздържан (76) — въздържателен (79) — възжълт (76) — въззелен (76) — възкафяв (76) — възкисел (76) — възклицателен (79) — възкъс (76) — възлегнал (76) — възлест (76) — възлов (76) — възловат (76) — възлюблен (76) — възмалък (80) — възможен (79) — възморав (76) — възмутен (76) — възмутителен (79) — възнисък (80) — възобновен (76) — възобновителен (79) — възпален (76) — възпалителен (79) — възпитателен (79) — възпламеним (76) — възпламенителен (79) — възпламеняем (76) — възпоменателен (79) — възприемлив (76) — възприемчив (76) — възприет (76) — възпроизводим (76) — възпроизводителен (79) — възпротивителен (79) — възпълен (79) — възпълничък (80) — възпян (76) — възрастен (79) — възрастов (76) — възроден (76) — възродителен (79) — възрожденски (78) — възсин (86) — възслаб (76) — възсладък (80) — възсолен (76) — възстановителен (79) — възстар (76) — възсуров (76) — възтежичък (80) — възтежък (80) — възтесен (84) — възтопъл (80) — възторжен (76) — възтъмен (79) — възтънък (80) — възхвалителен (79) — възхитен (76) — възхитителен (79) — възходен (79) — възходящ (76) — възчервен (76) — възчерен (79) — вълнен (76) — вълнест (76) — вълнист (76) — вълнов (76) — вълновиден (79) — вълнодаен (85) — вълнообразен (79) — вълчи (78) — вълшебен (79) — вънкашен (79) — външен (79) — външнополитически (78) — външнотърговски (78) — въображаем (76) — въодушевен (76) — въодушевителен (79) — въоръжен (76) — въпиещ (76) — въплътен (76) — въпросен (79) — въпросителен (79) — върбишки (78) — върбов (76) — вървен (76) — върл (76) — въртелив (76) — въртоглав (76) — върхов (76) — върховат (76) — върховен (79) — въстанически (78) — вътрешен (79) — вътрешнопартиен (85) — вътрешнополитически (78) — вътрешноядрен (76) — въшкав (76) — въшлив (76) — вял (76) — вярващ (76) — вятърен (79) — вятърничав (76)