Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/И

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „И“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

И[редактиране]

иберийски (78) — иглен (76) — иглест (76) — игловиден (79) — иглокож (76) — иглолист (76) — иглолистен (79) — иглообразен (79) — игрален (79) — игрив (76) — игуменски (78) — идеален (79) — идеалистичен (79) — идеалистически (78) — идеен (85) — иден (79) — идентификационен (79) — идентифициран (76) — идентичен (79) — идеографичен (79) — идеографски (78) — идеологичен (79) — идеологически (78) — идиличен (79) — идиоматичен (79) — идиосинкратичен (79) — идиотски (78) — идолен (79) — идолопоклоннически (78) — идущ (76) — избавителен (79) — избелял (81) — избен (76) — избираем (76) — избирателен (79) — избирателски (78) — изборен (79) — изброен (76) — избухлив (76) — извалян (81) — изваян (76) — известен (79) — изветрял (81) — извеян (76) — извив (76) — извиним (76) — извинителен (79) — извисен (76) — извит (76) — изводен (79) — извозен (76) — изворен (79) — извратен (76) — извънборден (79) — извънбордов (76) — извънбрачен (79) — извънградски (78) — извънземен (79) — извънкласен (79) — извънклетъчен (79) — извънматочен (79) — извънмерен (79) — извънпартиен (85) — извънпланетен (79) — извънпрограмен (79) — извънработен (79) — извънреден (79) — извънреднолюбезен (79) — извънслужебен (79) — извънсъдебен (79) — извънучилищен (79) — извънщатен (79) — извършен (76) — изгнанически (78) — изговорен (76) — изгоден (79) — изгорен (76) — изгризан (76) — изгубен (76) — изгърбен (76) — издаден (76) — издайнически (78) — издателски (78) — издигнат (76) — издишен (79) — издръжлив (76) — издут (76) — издължен (76) — издънен (76) — издържан (76) — издържлив (76) — изеднически (78) — изжулен (76) — изискан (76) — изискуем (76) — изкирливен (76) — изключен (76) — изключителен (79) — изкопаем (76) — изкопан (76) — изкопен (79) — изкоренен (76) — изкорубен (76) — изкупен (79) — изкупителен (79) — изкусен (79) — изкусителен (79) — изкуствен (76) — изкусурен (76) — изкуфял (81) — изкушителен (79) — изкълчен (76) — излекуем (76) — излетен (79) — излечим (76) — излечителен (79) — излишен (79) — излиятелен (79) — изложбен (76) — изложен (76) — излъган (76) — излъстен (76) — излюпен (76) — излязъл (80) — излян (76) — измамен (79) — измамлив (76) — измамнически (78) — измацан (76) — изменлив (76) — изменнически (78) — изменчив (76) — изменяем (76) — измервателен (79) — измерим (76) — измерителен (79) — изместим (76) — изморен (76) — изморителен (79) — измършавял (81) — измъчен (76) — изнамерен (76) — изначален (79) — изнежен (76) — изнемощен (76) — изнемощял (81) — износен (79) — изнудвачески (78) — изнурен (76) — изнурителен (79) — изобилен (79) — изоблен (76) — изобличителен (79) — изобразителен (79) — изобретателен (79) — изобретателски (78) — изогонен (79) — изолаторен (79) — изолационен (79) — изолиран (76) — изомерен (79) — изоморфен (79) — изопачен (76) — изопнат (76) — изоставен (76) — изостанал (76) — изострен (76) — изотермичен (79) — изотопен (79) — изохроматичен (79) — изохронен (79) — изпарителен (79) — изпаряем (76) — изпепелен (76) — изпечен (76) — изпипан (76) — изписан (76) — изпит (76) — изпитан (76) — изпитателен (79) — изпитателски (78) — изпитен (79) — изплакнат (76) — изповеден (79) — изповеднически (78) — изподран (76) — изподраскан (76) — изпокъсан (76) — използваем (76) — изполичарски (78) — изпомачкан (76) — изпосталял (81) — изпотен (76) — изпотъпкан (76) — изправен (79) — изправителен (79) — изпран (76) — изприщен (76) — изпръхнал (76) — изпускателен (79) — изпъден (76) — изпъкнал (76) — изпълним (76) — изпълнителен (79) — изпълнителски (78) — изпънат (76) — изпървен (79) — изпържен (76) — изпъстрен (76) — изравнителен (79) — израелски (78) — изразен (79) — изразим (76) — изразителен (79) — израилтянски (78) — изранен (76) — израстен (79) — израсъл (80) — изричен (79) — изровен (76) — изроден (76) — изродски (78) — изръфан (76) — изряден (79) — изселнически (78) — изсечен (76) — изследвал (76) — изследователен (79) — изследователски (78) — изсмукан (76) — изстинал (76) — изстискан (76) — изстрелян (76) — изстуден (76) — изстъплен (76) — изстърган (76) — изтезан (76) — изтекъл (80) — източен (79) — източноевропейски (78) — източноправославен (79) — изтощен (76) — изтощителен (79) — изтребителен (79) — изтриваем (76) — изтрит (76) — изтупан (76) — изтъкнат (76) — изтънчен (76) — изтъпен (76) — изтъркан (76) — изумен (76) — изумителен (79) — изумруден (76) — изумял (81) — изфинен (76) — изхабен (76) — изходен (79) — изходящ (76) — изцерим (76) — изцерителен (79) — изцъклен (76) — изчаквателен (79) — изчерпан (76) — изчерпателен (79) — изчислителен (79) — изчисляем (76) — изчистен (76) — изюден (76) — изявителен (79) — изяснителен (79) — изящен (79) — икаровски (78) — икономичен (79) — икономически (78) — илюзорен (79) — илюминационен (79) — илюстративен (79) — илюстрационен (79) — илюстрован (76) — имагинерен (79) — иманентен (79) — иманярски (78) — именен (79) — именит (76) — именителен (79) — именуван (76) — имиграционен (79) — имитативен (79) — имотен (79) — императив (76) — императивен (79) — императорски (78) — империалистичен (79) — империалистически (78) — имперски (78) — имплицитен (79) — импозантен (79) — импортен (79) — импотентен (79) — импрегнационен (79) — импресионистичен (79) — импресионистически (78) — импровизаторски (78) — импровизиран (76) — импулсен (79) — импулсивен (79) — имунен (79) — имуществен (76) — инвалиден (79) — инвентарен (79) — инверсионен (79) — инвертен (79) — инвертиран (76) — инвеститорски (78) — инвестиционен (79) — индексен (79) — индексиран (76) — индиански (78) — индивидуален (79) — индивидуалистичен (79) — индивидуалистически (78) — индигов (76) — индийски (78) — индикативен (79) — индиректен (79) — индискретен (79) — индиферентен (79) — индоевропейски (78) — индонезийски (78) — индуктивен (79) — индукторен (79) — индукционен (79) — индуски (78) — индустриален (79) — инертен (79) — инженерен (79) — инженерски (78) — инициален (79) — инициативен (79) — инициаторски (78) — инкасаторски (78) — инквизиторски (78) — инквизиционен (79) — инкубационен (79) — иновативен (79) — иноверен (79) — иноземен (79) — иноземски (78) — иносказателен (79) — иностранен (79) — инспекторски (78) — инспекционен (79) — инсталаторски (78) — инсталационен (79) — инстинктивен (79) — институтски (78) — институционален (79) — инструктивен (79) — инструкторски (78) — инструментален (79) — интегрален (79) — интелектуален (79) — интелигентен (79) — интелигентски (78) — интендантски (78) — интензивен (79) — интерактивен (79) — интервентски (78) — интервокален (79) — интергалактически (78) — интересен (79) — интеркурентен (79) — интеркуриращ (76) — интермитентен (79) — интермолекулярен (79) — интернационален (79) — интернационалистически (78) — интерпарламентарен (79) — интерпретаторен (79) — интерфейсен (79) — интерференчен (79) — интимен (79) — интравенозен (79) — интрамускуларен (79) — интрамускулен (79) — интраперитонеален (79) — интрацелуларен (79) — интригантски (78) — интроспективен (79) — интрузивен (79) — интуитивен (79) — инфантилен (79) — инфарктен (79) — инфектиран (76) — инфекциозен (79) — инфинитивен (79) — инфлационен (79) — инфлуенчав (76) — информативен (79) — информационен (79) — инфразвуков (76) — инфрачервен (76) — инфузорен (79) — инцидентен (79) — ипотекарен (79) — ипотекиран (76) — ипотечен (79) — ипохондричен (79) — иракски (78) — ирански (78) — ирационален (79) — иреален (79) — ирелевантен (79) — иригационен (79) — ирландски (78) — ироничен (79) — иронически (78) — исихастки (78) — исков (76) — искрен (76) — искрист (76) — искристки (78) — искрометен (79) — искрящ (76) — исландски (78) — ислямски (78) — испански (78) — исполински (78) — истеричен (79) — истинен (79) — истински (78) — историчен (79) — исторически (78) — истукан (76) — италиански (78) — италийски (78) — итеративен (79) — ихтимански (78)