Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/Е

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „Е“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Е[редактиране]

ебонитен (79) — ебонитов (76) — евакуационен (79) —hjgl евангелистки (78) — евангелски (78) — евгеничен (79) — евентуален (79) — евин (76) — евкалиптов (76) — евклидов (76) — еволюционен (79) — евразийски (78) — еврейски (78) — евристичен (79) — европейски (78) — евтин (76) — евфемистичен (79) — евфонически (78) — егейски (78) — египетски (78) — егоистичен (79) — егоцентричен (79) — едемски (78) — единадесетгодишен (79) — единен (79) — единичен (79) — единовластен (79) — единодушен (79) — единомислещ (76) — единороден (79) — единосъщ (76) — единосъщен (79) — единствен (76) — едипов (76) — еднакъв (80) — едничък (80) — едноактен (79) — едноатомен (79) — еднобагрен (76) — еднобрачен (79) — еднобуквен (76) — едновалентен (79) — едновременен (79) — едновремешен (79) — едновремски (78) — едновръх (82) — едногласен (79) — едногодишен (79) — едногръб (82) — еднодневен (79) — еднодокументен (79) — еднодомен (79) — едноетажен (79) — едножилен (79) — еднозаряден (79) — еднозвучен (79) — еднозначен (79) — едноименен (79) — еднокалибрен (76) — еднокамерен (79) — едноклетъчен (79) — едноконен (79) — еднокопитен (79) — еднокорабен (79) — еднокорпусен (79) — еднокрак (76) — еднократен (79) — еднокрил (76) — еднокрилен (79) — еднокръвен (79) — еднолик (76) — еднолистен (79) — едноличен (79) —cgcgj едномачтов (76) — едномерен (79) — едномесечен (79) — едноместен (79) —fgfhjfh едноминутен (79) — едномоторен (79) — еднообразен (79) — едноок (76) — едноосен (79) — едноосов (76) — еднопалубен (79) — еднопластов (76) —

еднополов (76) — еднополюсен (79) — еднопосочен (79) — еднопоточен (79) — еднопотребителски (78) — еднореден (79) — еднорелсов (76) — еднороден (79) — еднорък (76) — едноседмичен (79) — едносемеделен (79) — едносеменен (79) — едносложен (79) — едносменен (79) — едносмислен (76) — едносричен (79) — едноставен (79) — едностаен (85) — едностеблен (76) — едностепенен (79) — едностранен (79) — едностранчив (76) — еднострунен (79) — едносъставен (79) — еднотактов (76) — еднотипен (79) — еднотипов (76) — еднотомен (79) — еднотонен (79) — едноутробен (79) — еднофазен (79) — едноформен (76) — едноцветен (79) — едноцевен (79) — едноцилиндров (76) — едноцифров (76) — едночасов (76) — едночленен (79) — едноядрен (76) — еднояйчен (79) — едроглав (76) — едроземевладелски (78) — едрозърнест (76) — едрокапиталистически (78) — едролист (76) — едромащабен (79) — едромлян (81) — едропанелен (79) — едросеменен (79) — едър (80) — ежегоден (79) — ежедневен (79) — ежемесечен (79) — ежеминутен (79) — еженеделен (79) — ежеседмичен (79) — ежечасен (79) — ежечасов (76) — ежов (76) — езерен (79) — езиков (76) — езиковедски (78) — езичен (79) — езически (78) — езоповски (78) — езотеричен (79) — езуитски (78) — екарисажен (79) — екваториален (79) — еквивалентен (79) — екзалтиран (76) — екзархийски (78) — екзекутивен (79) — екзистенциален (79) — екзотичен (79) — екзотически (78) — екипен (79) — еклектичен (79) — еклив (76) — екологичен (79) — екологически (78) — екранен (79) — екранизиран (76) — екскурзионен (79) — екскурзоводски (78) — експанзивен (79) — експанзионистичен (79) — експедитивен (79) — експедиторски (78) — експедиционен (79) — експериментален (79) — експериментен (79) — експертен (79) — експлоататорски (78) — експлоатационен (79) — експлозивен (79) — експоненциален (79) — експортен (79) — експресен (79) — експресивен (79) — експресионистичен (79) — екстатичен (79) — екстензивен (79) — екстериториален (79) — екстравагантен (79) — екстремален (79) — екстремен (79) — екстремистки (78) — екстрен (76) — ексцентричен (79) — еластичен (79) — елегантен (79) — елегичен (79) — електрификационен (79) — електрифициран (76) — електричен (79) — електрически (78) — електродвижещ (76) — електроден (79) — електродобивен (79) — електрокарен (79) — електролитен (79) — електромагнитен (79) — електромоторен (79) — електронагревателен (79) — електронен (79) — електронноизчислителен (79) — електропроводен (79) — електропроводим (76) — електропромишлен (76) — електроразпределителен (79) — електроскопичен (79) — електроснабдителен (79) — електростатичен (79) — електросъпротивителен (79) — електротермичен (79) — електротехнически (78) — електрохимически (78) — елементарен (79) — еленов (76) — еленски (78) — елзаски (78) — елиминаторен (79) — елиминационен (79) — елински (78) — елипсовиден (79) — елипсоиден (79) — елиптичен (79) — елисейски (78) — елитен (79) — елмазен (79) — елов (76) — елхов (76) — елховиден (79) — емайлиран (76) — емайлов (76) — ембриологичен (79) — ембрионален (79) — емигрантски (78) — емиграционен (79) — емисионен (79) — емоционален (79) — емпиричен (79) — емпирически (78) — емфатичен (79) — емърлив (76) — ендемичен (79) — ендокринен (79) — енергетичен (79) — енергиен (85) — енергичен (79) — енергоспестяващ (76) — енигматичен (79) — еничарски (78) — енклитичен (79) — еноразделен (79) — енорийски (78) — ентомологичен (79) — ентомологически (78) — ентусиазиран (76) — енциклопедичен (79) — енциклопедически (78) — епархиален (79) — епархийски (78) — епентетичен (79) — епигонски (78) — епиграматичен (79) — епидемичен (79) — епидемически (78) — епидермален (79) — епизодичен (79) — епикурейски (78) — епилептичен (79) — епископален (79) — епископски (78) — епистоларен (79) — епителен (79) — епитропски (78) — епичен (79) — епически (78) — епохален (79) — ергенски (78) — ергономичен (79) — еретичен (79) — еретически (78) — ерихонски (78) — еров (76) — ерогенен (79) — ерозивен (79) — еротичен (79) — ерудиран (76) — еруптивен (79) — ерусалимски (78) — есенен (79) — есесовски (78) — ескадрен (76) — ескадронен (79) — ескалаторен (79) — ескимоски (78) — еснафски (78) — есперантистки (78) — есперантски (78) — естествен (76) — естественоисторически (78) — естетичен (79) — естетически (78) — естонски (78) — естраден (79) — етажен (79) — еталонен (79) — етаминов (76) — етапен (79) — етерен (79) — етеричен (79) — етилен (79) — етилов (76) — етимологичен (79) — етимологически (78) — етиопски (78) — етичен (79) — етически (78) — етничен (79) — етнически (78) — етнографичен (79) — етнографически (78) — етнографски (78) — етнологичен (79) — етрополски (78) — еуфористичен (79) — ефектен (79) — ефективен (79) — ефикасен (79) — ефимерен (79) — ефирен (79) — ефрейторски (78) — ехиден (79) — ечемичен (79)