Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/Н

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „Н“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Н[редактиране]

наакан (76) — набеден (76) — набелязан (76) — набит (76) — наблюдателен (79) — набожен (79) — наболял (81) — наборен (79) — набразден (76) — набръчкан (76) — набъкан (76) — навесен (79) — наветрен (76) — навеян (76) — навигаторски (78) — навигационен (79) — навременен (79) — навремени (78) — навъсен (76) — нагизден (79) — нагласен (76) — нагледен (79) — нагнетателен (79) — нагодлив (76) — нагорен (79) — нагревателен (79) — нагревен (79) — нагръден (79) — нагрят (76) — нагъл (80) — надарен (76) — надбъбречен (79) — надвесен (76) — надвластен (79) — надводен (79) — надглезенен (79) — надгробен (79) — надежден (79) — надзвезден (79) — надземен (79) — надзирателски (78) — надзорен (79) — надзорнически (78) — надкласов (76) — надколенен (84) — надкостен (79) — надлежен (79) — надлъжен (79) — надменен (79) — надморски (78) — надмощен (79) — надничен (79) — наднормен (76) — надомен (79) — надпалубен (79) — надпартиен (85) — надписен (79) — надпланов (76) — надпочвен (76) — надстроечен (79) — надуваем (76) — надувен (79) — надупчен (76) — надут (76) — наежен (76) — наемен (79) — наемнически (78) — нает (76) — нажален (76) — нажежаем (76) — нажежен (76) — назадничав (76) — назален (79) — назван (76) — наземен (79) — назидателен (79) — назрял (81) — назъбен (76) — наивен (79) — наименуван (76) — найлонов (76) — наказан (76) — наказателен (79) — наказуем (76) — наклонен (76) — наколен (79) — накърнен (76) — налбантски (78) — належащ (76) — наливен (79) — наличен (79) — наложен (76) — наложителен (79) — налудничав (76) — наместнически (78) — намръщен (76) — намусен (76) — нанагорен (79) — нанадолен (79) — наносен (79) — нансенов (76) — нападателен (79) — нападателски (78) — напалмов (76) — напарфюмиран (76) — напевен (79) — наперен (76) — напет (76) — напечен (76) — наплашен (76) — наплив (76) — напоителен (79) — наполеоновски (78) — напорен (79) — напорист (76) — направляем (76) — напразен (79) — напредничав (76) — напречен (79) — напукан (76) — напуст (76) — напътствен (76) — нареден (76) — нарицателен (79) — наркотичен (79) — народен (79) — народнически (78) — народнодемократичен (79) — народнодемократически (78) — народностен (79) — народностопански (78) — народовластен (79) — народовластнически (78) — народоосвободителен (79) — народописен (79) — народополезен (79) — нарочен (79) — нарцисов (76) — нарцистичен (79) — наръбен (76) — наръчен (79) — наряден (79) — насекомояден (79) — населен (76) — насилнически (78) — насилствен (76) — насипен (79) — наситеночервен (76) — наскорошен (79) — наскърбителен (79) — наследнически (78) — наследствен (76) — наследяем (76) — наслов (76) — насловен (79) — насмешлив (76) — насрещен (79) — наставнически (78) — настойнически (78) — настойчив (76) — настолен (79) — настоятелен (79) — настоящ (76) — настроен (76) — настъпателен (79) — настървен (76) — насърчителен (79) — насъщ (76) — насъщен (79) — нататъшен (79) — натикнат (76) — натопорен (76) — натраплив (76) — натрапничав (76) — натрапнически (78) — натрапчив (76) — натриев (76) — натурален (79) — натуралистичен (79) — натуралистически (78) — натурфилософски (78) — натъпкан (76) — научен (79) — научноизследователски (78) — научнопомощен (79) — научнопопулярен (79) — научнотехнически (78) — научнофантастичен (79) — нафиркан (76) — нафталинов (76) — нафтов (76) — нахакан (76) — нахален (79) — нахалничък (80) — находчив (76) — национален (79) — националистичен (79) — националистически (78) — националноосвободителен (79) — националсоциалистически (78) — нацистки (78) — нацупен (76) — начален (79) — началнически (78) — начеващ (76) — начетен (79) — начинаещ (76) — начинателен (79) — начислен (76) — начумерен (79) — начупен (76) — нашенски (78) — нашественически (78) — нащърбен (76) — наяден (76) — неабониран (76) — неабсолютен (79) — неавтентичен (79) — неавтоматичен (79) — неавтономен (79) — неагресивен (79) — неадекватен (79) — неадресиран (76) — неаклиматизиран (76) — неактивен (79) — неактуален (79) — неакуратен (79) — неакцентуван (76) — неалчен (79) — неамбициозен (79) — неамерикански (78) — неаналитичен (79) — неангажиран (76) — неангажиращ (76) — неанглийски (78) — неандерталски (78) — неанимиран (76) — неапетитен (79) — неаполитански (78) — неаргументиран (76) — неароматен (79) — неасимилиран (76) — неатакуем (76) — неатомен (79) — небарнат (76) — небащински (78) — небезизвестен (79) — небезинтересен (79) — небезоснователен (79) — небезупречен (79) — небелен (76) — небелязан (76) — небен (79) — небесен (79) — небесносин (86) — небивал (76) — небиещ (76) — небит (76) — неблаговиден (79) — неблаговъзпитан (76) — неблагодарен (79) — неблагозвучен (79) — неблагонадежден (79) — неблагонамерен (79) — неблагонравен (79) — неблагополучен (79) — неблагоприличен (79) — неблагопристоен (85) — неблагоприятен (79) — неблагоразположен (76) — неблагоразумен (79) — неблагороден (79) — неблагосклонен (79) — неблагословен (79) — неблаготворен (79) — неблагоустроен (76) — неблагочестив (76) — небогат (76) — небоеви (78) — небоеспособен (79) — неболен (79) — неболшевишки (78) — небоядисан (76) — небран (76) — небратски (78) — небрежен (79) — неброен (76) — неброниран (76) — небръснат (76) — небутнат (76) — неважен (79) — невалиден (79) — неварен (76) — невдъхващ (76) — невдъхновен (76) — неведом (76) — невежествен (76) — невежлив (76) — невеликодушен (79) — невенчан (76) — неверен (84) — невероятен (79) — невероятностен (79) — невертикален (79) — неверующ (76) — невесел (76) — невестин (76) — невестински (78) — невечерял (76) — невещ (76) — невеществен (76) — невзаимен (79) — невзискателен (79) — невзрачен (79) — невиден (79) — невидим (76) — невидял (76) — невидян (76) — невиждан (76) — невиждащ (76) — невинен (79) — невиновен (79) — невискозен (79) — невисок (76) — невключен (76) — невкусен (79) — невлизащ (76) — невлюбен (76) — невменяем (76) — невнимателен (79) — невнушен (76) — невнушителен (79) — невнятен (79) — неводен (79) — невоенен (79) — неволен (79) — невоюващ (76) — невпечатлителен (79) — невписан (76) — невралгичен (79) — неврален (79) — неврастеничен (79) — невреден (79) — невредим (76) — невропатичен (79) — невротизиран (76) — невротичен (79) — невръстен (79) — неврял (81) — невстъпил (76) — невтален (76) — невтвърден (76) — невулканизиран (76) — невчесан (76) — невъведен (76) — невъзбуден (76) — невъзвестен (76) — невъзвратен (79) — невъзвратим (76) — невъзвръщаем (76) — невъздържан (76) — невъзможен (79) — невъзмутим (76) — невъзнаграден (76) — невъзобновен (76) — невъзпиран (76) — невъзпитан (76) — невъзпламеним (76) — невъзпламенителен (79) — невъзпламеняем (76) — невъзпрепятствуван (76) — невъзприемлив (76) — невъзприемчив (76) — невъзпрян (76) — невъзпят (76) — невъзразяващ (76) — невъзстановим (76) — невъображаем (76) — невъобразим (76) — невъоръжен (76) — невършещ (76) — невярващ (76) — негабаритен (79) — негарантиран (76) — негарниран (76) — негасен (76) — негатив (76) — негативен (79) — негладък (80) — негласен (79) — негоден (79) — неголям (81) — негонен (76) — негорим (76) — негорящ (76) — негостолюбив (76) — негостоприемен (79) — неготически (78) — неготов (76) — неградивен (79) — неграмотен (79) — неграциозен (79) — негрижлив (76) — негроиден (79) — негъвкав (76) — негърски (78) — недаващ (76) — недавен (79) — недавнашен (79) — недалечен (79) — недалновиден (79) — недамгосан (76) — недвижим (76) — недвусмислен (76) — недеен (85) — недееспособен (79) — недействителен (79) — недействуващ (76) — недеклариран (76) — недекоративен (79) — неделен (79) — неделикатен (79) — неделим (76) — неделови (78) — неделящ (76) — недемократичен (79) — неден (79) — недефиниран (76) — недеятелен (79) — неджентълменски (78) — недипломатичен (79) — недиректен (79) — недискретен (79) — недисциплиниран (76) — недиференциран (76) — недоближим (76) — недоброжелателен (79) — недоброжелателски (78) — недоброкачествен (76) — недобронамерен (76) — недобросъвестен (79) — недобросъседски (78) — недобър (80) — недоварен (76) — недоверчив (76) — недовидян (81) — недоволен (79) — недоврял (81) — недовършен (76) — недоговориран (76) — недогорял (81) — недодялан (76) — недозрял (81) — недоизказан (76) — недоизкаран (76) — недоизкусурен (76) — недоизпипан (76) — недоизпит (76) — недоизработен (76) — недоизсушен (76) — недоказан (76) — недоказуем (76) — недокаран (76) — недокосван (76) — недокоснат (76) — недокументиран (76) — недоловим (76) — недомислен (76) — недоносен (76) — недообмислен (76) — недообработен (76) — недооформен (76) — недопечен (76) — недописан (76) — недоправен (76) — недопускащ (76) — недопустим (76) — недопушен (76) — недопят (81) — недоработен (76) — недоразвит (76) — недорасъл (80) — недосегаем (76) — недосетлив (76) — недоспал (76) — недоставен (76) — недоставим (76) — недостатъчен (79) — недостижим (76) — недостоверен (79) — недостоен (85) — недостъпен (79) — недотъкмен (76) — недоузрял (81) — недоутолен (76) — недоучен (79) — недоходен (79) — недоходоносен (79) — недохранен (76) — недочакал (76) — недочул (76) — недраг (76) — недраматичен (79) — недрастичен (79) — недресиран (76) — недружелюбен (79) — недублиран (76) — недуховен (79) — недъгав (76) — недълбок (76) — недълготраен (85) — недълъг (80) — недялан (76) — нееврейски (78) — неегоистичен (79) — нееднакъв (80) — нееднозначен (79) — нееднократен (79) — нееднороден (79) — неекспедитивен (79) — неексплоатиран (76) — неексплозивен (79) — нееластичен (79) — неелегантен (79) — неемоционален (79) — неенергичен (79) — неестествен (76) — неестетичен (79) — неетичен (79) — неефектен (79) — неефективен (79) — неефикасен (79) — нежелаещ (76) — нежелан (76) — нежелателен (79) — нежен (79) — неженен (76) — неженствен (76) — нежив (76) — неживеещ (76) — нежизнерадостен (79) — нежизнеспособен (79) — нежит (76) — нежничък (80) — нежноскулест (76) — незаангажиран (76) — незабавен (79) — незабележим (76) — незабележителен (79) — незабелязан (76) — незабелязващ (76) — незабравен (76) — незабравим (76) — незабранен (76) — незаверен (76) — незавещан (76) — незавиден (79) — независещ (76) — независим (76) — незавладян (76) — незавързан (76) — незавършен (76) — незавършил (76) — незагасващ (76) — незагиващ (76) — незаглушен (76) — незаглъхващ (76) — незагниващ (76) — незаграден (76) — незагрижен (76) — незагубващ (76) — незагубил (76) — незададен (76) — незадоволен (76) — незадоволим (76) — незадоволителен (79) — незадомен (76) — незадръстен (76) — незадълбочен (76) — незадължителен (79) — незадържащ (76) — незает (76) — незаздравен (76) — незаздравял (81) — незаземен (76) — незаинтересован (76) — незаинтересуван (76) — незакален (76) — незаклет (76) — незаключен (76) — незаконен (79) — незаконнороден (76) — незакономерен (79) — незаконосъобразен (79) — незакрепен (76) — незакрит (76) — незалепен (76) — незалесен (76) — незаличим (76) — незаловен (76) — незаложен (79) — незалязващ (76) — незамаскиран (76) — незаменим (76) — незамесен (76) — незаместим (76) — незамиращ (76) — незаможен (79) — незамръзващ (76) — незамръзнал (76) — незамърсен (76) — незанимателен (79) — незаострен (76) — незапазен (76) — незапален (76) — незапалим (76) — незапечатан (76) — незаписан (76) — незапланиран (76) — незаплануван (76) — незаплатен (76) — незапознат (76) — незапомнен (76) — незапълнен (76) — незаразен (79) — незаразителен (79) — незараснал (76) — незарегистриран (76) — незареден (76) — незасегнат (76) — незасенчен (76) — незаслонен (76) — незаслужаващ (76) — незаслужен (76) — незаспал (76) — незаспиващ (76) — незастрахован (76) — незастрашаван (76) — незастрашителен (79) — незастроен (76) — незасъхнал (76) — незасят (76) — незатворен (76) — незатвърден (76) — незатихващ (76) — незатоплен (76) — незатруднен (76) — незатъмнен (76) — незаучен (76) — незацапан (76) — незачеркнат (76) — незачетен (76) — незачислен (76) — незачитан (76) — незащитен (76) — незащитим (76) — незащищаван (76) — незаявен (76) — незаякнал (76) — незван (76) — незвучен (79) — нездрав (76) — нездравомислещ (76) — нездравословен (79) — неземен (79) — незлобив (76) — незлоблив (76) — незлокачествен (76) — незнаен (85) — незнаещ (76) — незначещ (76) — незначителен (79) — незрим (76) — незрял (81) — неидентифициран (76) — неизбежен (79) — неизбелял (81) — неизбираем (76) — неизбистрен (76) — неизбледнял (76) — неизборен (79) — неизбран (76) — неизброден (79) — неизбродим (76) — неизброен (76) — неизброим (76) — неизбръснат (76) — неизбухнал (76) — неизвестен (79) — неизвинен (76) — неизвиним (76) — неизвинителен (79) — неизвратен (76) — неизвършен (76) — неизгасен (76) — неизгладен (76) — неизгладим (76) — неизгоден (79) — неиздаден (76) — неиздръжлив (76) — неиздуман (76) — неиздържан (76) — неиздържлив (76) — неизживян (81) — неизискан (76) — неизискван (76) — неизискващ (76) — неизискуем (76) — неизказан (76) — неизкачен (76) — неизкласил (76) — неизкореним (76) — неизкупен (79) — неизкусен (79) — неизкушен (76) — неизлечим (76) — неизлизащ (76) — неизличим (76) — неизлъскан (76) — неизлъчващ (76) — неизлюпен (76) — неизмазан (76) — неизменен (79) — неизменим (76) — неизменчив (76) — неизменяем (76) — неизмерен (79) — неизмерим (76) — неизмит (76) — неизнамерен (76) — неизносен (76) — неизобретателен (79) — неизолиран (76) — неизотопен (79) — неизпечен (76) — неизписан (76) — неизпит (76) — неизпитан (76) — неизпитван (76) — неизплакан (76) — неизплатен (76) — неизплатим (76) — неизповедим (76) — неизползваем (76) — неизползван (76) — неизползуван (76) — неизправен (79) — неизпразнен (76) — неизпран (76) — неизпратен (76) — неизпробван (76) — неизпросен (76) — неизпълнен (76) — неизпълним (76) — неизпълнителен (79) — неизпълняващ (76) — неизпънат (76) — неизразен (79) — неизразим (76) — неизразителен (79) — неизразходван (76) — неизразяващ (76) — неизрасъл (80) — неизречен (76) — неизследван (76) — неизслушан (76) — неизстрелян (76) — неизсъхнал (76) — неизтекъл (80) — неизтощен (76) — неизтощим (76) — неизтрит (76) — неизтъкнат (76) — неизтънчен (76) — неизтъркан (76) — неизучаван (76) — неизучен (79) — неизцапан (76) — неизцелим (76) — неизцерим (76) — неизчезнал (76) — неизчерпаем (76) — неизчерпан (76) — неизчерпателен (79) — неизчислим (76) — неизявен (76) — неизяден (76) — неизяснен (76) — неизясним (76) — неизящен (79) — неикономичен (79) — неикономически (78) — неилюзорен (79) — неилюстриран (76) — неилюстрован (76) — неимагинерен (79) — неименуван (76) — неимоверен (79) — неиндуктивен (79) — неинициативен (79) — неинтелектуален (79) — неинтелигентен (79) — неинтересен (79) — неипотекиран (76) — неискан (76) — неискрен (76) — неистинен (79) — неистински (78) — неистов (76) — некавалерски (78) — некадърен (79) — неказан (76) — неканен (76) — некапариран (76) — некапсулиран (76) — некастриран (76) — некачествен (76) — неквалифициран (76) — некипял (81) — некласифициран (76) — некозов (76) — неколеблив (76) — неколкократен (79) — неколонизиран (76) — неколосан (76) — некомерсиален (79) — некомпактен (79) — некомпенсиран (76) — некомпетентен (79) — некомплектен (79) — некомплициран (76) — некомпресиран (76) — некомфортен (79) — неконвертируем (76) — неконкретен (79) — неконсолидиран (76) — неконстатиран (76) — неконституционен (79) — неконтрастен (79) — неконтролируем (76) — неконцентриран (76) — некоординиран (76) — некоректен (79) — некорелационен (79) — некоригиран (76) — некорозиращ (76) — некоронован (76) — некоронясан (76) — некрасив (76) — некратен (79) — некредитоспособен (79) — некриптиран (76) — некристален (79) — некристализирал (76) — некръвен (79) — некръвопролитен (79) — некръстен (79) — некръстосан (76) — нектарен (79) — некултивиран (76) — некултурен (79) — нелакиран (76) — неласкателен (79) — нелегален (79) — нелегализиран (76) — нелек (76) — нелеп (76) — нелесен (79) — нелетлив (76) — нелиберален (79) — нелинеен (85) — нелитературен (79) — нелицензиран (76) — неличен (79) — неловък (80) — нелогичен (79) — нелош (76) — нелоялен (79) — нелустросан (76) — нелъскав (76) — нелюбезен (79) — нелюбещ (76) — нелюбознателен (79) — нелюбопитен (79) — немагнитен (79) — немаловажен (79) — немаломерен (79) — немалък (80) — немарлив (76) — немаскиран (76) — нематериален (79) — нематериалистичен (79) — немачкаем (76) — немащабируем (76) — немебелиран (76) — немедлен (76) — немелодичен (79) — немерен (79) — неметалически (78) — неметодичен (79) — немигащ (76) — немиграционен (79) — немил (76) — немилостив (76) — немилосърден (79) — неминиран (76) — неминуем (76) — немирен (79) — немислим (76) — немит (76) — немлечен (79) — немлян (81) — немногочислен (76) — немоден (79) — немодерен (79) — немодифициран (76) — немодулиран (76) — немонтиран (76) — неморален (79) — немотен (79) — немотивиран (76) — немощен (79) — немски (78) — немузикален (79) — немъжествен (76) — ненаблюдателен (79) — ненабожен (79) — ненабран (76) — ненавикнал (76) — ненавистен (79) — ненавистнически (78) — ненавременен (79) — ненагледен (79) — ненаглеждан (76) — ненадарен (76) — ненадеен (85) — ненадежден (79) — ненадминат (76) — ненает (76) — неназован (76) — неназъбен (76) — ненаименуван (76) — ненаказан (76) — ненаказуем (76) — ненаклонен (76) — ненакърнен (76) — ненакърним (76) — ненакъсан (76) — неналежащ (76) — неналичен (79) — неналожителен (79) — ненамален (76) — ненамаляващ (76) — ненаместен (76) — ненамокрен (76) — ненапечатан (76) — ненапит (76) — ненаправен (76) — ненаправляван (76) — ненапразен (79) — ненапрегнат (76) — ненаранен (76) — ненареден (76) — ненарисуван (76) — ненарочен (79) — ненарушен (76) — ненарушим (76) — ненаселен (76) — ненасипан (76) — ненаситен (79) — ненаследен (76) — ненаследствен (76) — ненаследяем (76) — ненасочен (76) — ненастроен (76) — ненатиснат (76) — ненатоварен (76) — ненаточен (76) — ненатрапващ (76) — ненатраплив (76) — ненатрапчив (76) — ненаучен (79) — ненаходчив (76) — ненахранен (76) — неначенат (76) — неначертан (76) — неначетен (79) — неначислен (76) — ненаяден (76) — неномериран (76) — ненормален (79) — ненормиран (76) — неносен (79) — неносещ (76) — ненужен (79) — необагрен (76) — необвързан (76) — необвързващ (76) — необгорял (76) — необезкостен (76) — необезкуражен (76) — необезмаслен (76) — необезопасен (76) — необезпечен (76) — необезпокоен (76) — необезпокоителен (79) — необезсърчен (76) — необективен (79) — необелен (76) — необещаващ (76) — необигран (76) — необикновен (76) — необитаван (76) — необитаем (76) — необичаен (85) — необичан (76) — необичлив (76) — необлагаем (76) — необлагороден (76) — необлекчен (76) — необлечен (76) — необлизан (76) — необличан (76) — необложен (76) — необменяем (76) — необмислен (76) — необмитен (76) — необогатен (76) — необозрим (76) — необорим (76) — необоснован (76) — необработваем (76) — необработван (76) — необработен (76) — необразован (76) — необран (76) — необрасъл (80) — необратим (76) — необременен (76) — необръгнал (76) — необрязан (76) — необстоен (85) — необсъден (76) — необуздан (76) — необусловен (76) — необут (76) — необучен (76) — необхватен (79) — необходим (76) — необщителен (79) — необъл (80) — необърнат (76) — необявен (76) — необядвал (76) — необязден (76) — необяснен (76) — необясним (76) — необятен (79) — неовакантен (76) — неовъзмезден (76) — неогладен (76) — неограбен (76) — неограден (76) — неограничаван (76) — неограничен (76) — неограничим (76) — неогъваем (76) — неодобрен (76) — неодобрителен (79) — неодухотворен (76) — неодушевен (76) — неодялан (76) — неоженен (76) — неоживен (76) — неожънат (76) — неозаглавен (76) — неозвучен (76) — неозойски (78) — неокастрен (76) — неокачествим (76) — неокончателен (79) — неокосен (76) — неокосмен (76) — неокупиран (76) — неокъпан (76) — неолитен (79) — неолющен (76) — неомъжен (76) — неонов (76) — неопасан (76) — неоперен (76) — неопетнен (76) — неопечен (76) — неописан (76) — неописуем (76) — неопитан (76) — неопитен (79) — неопитомен (76) — неопитомяем (76) — неоплакан (76) — неоплакван (76) — неоплоден (76) — неопознаваем (76) — неопозорен (76) — неоползотворен (79) — неопорочен (76) — неоправдаем (76) — неоправдан (76) — неоправдателен (79) — неоправен (79) — неопран (76) — неопределен (76) — неопределим (76) — неопределителен (79) — неопренов (76) — неопровергаем (76) — неопроверган (76) — неопровержим (76) — неопънат (76) — неорганизиран (76) — неорганичен (79) — неорганически (78) — неоригинален (79) — неориентиран (76) — неортодоксален (79) — неосведомен (76) — неосвежен (76) — неосветен (76) — неосветлен (76) — неосвободен (76) — неоседлан (76) — неосезаем (76) — неосигурен (76) — неосквернен (76) — неоснователен (79) — неосновен (79) — неособен (76) — неоспорван (76) — неоспорен (76) — неоспорим (76) — неостаряващ (76) — неостарял (81) — неосторожен (79) — неостъклен (76) — неостър (80) — неосъден (76) — неосъждан (76) — неосъзнат (76) — неосъществен (76) — неосъществим (76) — неотбелязан (76) — неотворен (76) — неотвратим (76) — неотвърнат (76) — неотгадаем (76) — неотгатнат (76) — неотглеждан (76) — неотговарящ (76) — неотговорен (79) — неотдавнашен (79) — неотдаден (76) — неотделим (76) — неотзивчив (76) — неоткаран (76) — неотклонен (79) — неотклоним (76) — неотколешен (79) — неоткриваем (76) — неоткрит (76) — неоткровен (76) — неоткупен (76) — неоткъснат (76) — неотлагаем (76) — неотлагателен (79) — неотлежал (76) — неотличаващ (76) — неотличим (76) — неотличителен (79) — неотложен (79) — неотлъчен (79) — неотменен (79) — неотменим (76) — неотменяем (76) — неотмерен (79) — неотмъстен (76) — неотнасящ (76) — неотплатен (76) — неотработен (76) — неотразим (76) — неотразяващ (76) — неотракан (76) — неотровен (79) — неотрязан (76) — неотслабващ (76) — неотстраним (76) — неотстъпващ (76) — неотстъпен (79) — неотстъпчив (76) — неотчетен (79) — неотчуждаем (76) — неотъпкан (76) — неофициален (79) — неоформен (76) — неохотен (79) — неохранен (76) — неоцапан (76) — неоцветен (79) — неоценен (76) — неоценим (76) — неоценяващ (76) — неоцифрен (76) — неочакван (76) — неочебиен (85) — неочернен (76) — неочертан (76) — неочистен (76) — неощавен (76) — непавиран (76) — непакетиран (76) — непалски (78) — непараден (79) — непарламентарен (79) — непартиен (85) — непатентован (76) — непатриотичен (79) — непедантичен (79) — непериодичен (79) — неперпендикулярен (79) — неперспективен (79) — неперфориран (76) — непечатим (76) — непечеливш (76) — непечен (76) — непилотиран (76) — непипнат (76) — неписан (76) — неписателски (78) — непитан (76) — непитателен (79) — непитеен (85) — неплавателен (79) — непланински (78) — непланиран (76) — непланомерен (79) — неплатежоспособен (79) — неплатен (76) — неплатим (76) — неплашлив (76) — неплодовит (76) — неплодоносен (79) — неплодороден (79) — неплодотворен (79) — неплосък (80) — неплътен (79) — неплячкосан (76) — непобеден (79) — непобедим (76) — непобутнат (76) — неповерен (76) — неповерителен (79) — неповикан (76) — неповлиян (76) — неповратим (76) — неповратлив (76) — неповреден (76) — неповредим (76) — неповторим (76) — неповърхностен (79) — непогребан (76) — непогрешен (79) — непогрешим (76) — неподатлив (76) — неподбран (76) — неподвижен (79) — неподвързан (76) — неподготвен (76) — неподдаващ (76) — неподдържан (76) — неподкован (76) — неподкрепен (76) — неподкупен (76) — неподлежащ (76) — неподобаваш (76) — неподобаващ (76) — неподобрен (76) — неподозиран (76) — неподозиращ (76) — неподозрителен (79) — неподпечатан (76) — неподписан (76) — неподплатен (76) — неподпомогнат (76) — неподправен (76) — неподработен (76) — неподражаем (76) — неподреден (76) — неподрязан (76) — неподсказан (76) — неподсладен (76) — неподстриган (76) — неподсъден (79) — неподходен (76) — неподходящ (76) — неподхождащ (76) — неподчинен (76) — неподчиняващ (76) — неподшит (76) — непожънат (76) — непозволен (76) — непознаваем (76) — непознат (76) — непоискан (76) — непоказателен (79) — непоказен (79) — непоканен (76) — непокаял (76) — непокаян (76) — непокварен (76) — непокварим (76) — непоклатим (76) — непоколебим (76) — непокорен (79) — непокорим (76) — непокрит (76) — непокръстен (76) — непокътнат (76) — неполезен (79) — неполиран (76) — неполитичен (79) — неполитически (78) — неполовинчат (76) — неполучаващ (76) — неполучен (76) — неполят (76) — непомолен (76) — непомрачен (76) — непомръднат (76) — непомръкващ (76) — непомръкнал (76) — непонасящ (76) — непоносим (76) — непонятен (79) — непоправен (76) — непоправим (76) — непопулярен (79) — непопълнен (76) — непорасъл (80) — непорицан (76) — непородист (76) — непорочен (79) — непоръбен (76) — непоръчан (76) — непорядъчен (79) — непосаден (76) — непосветен (76) — непосещаван (76) — непосещаем (76) — непосилен (79) — непоследван (76) — непоследователен (79) — непослушен (79) — непосреден (79) — непосредствен (76) — непостигнат (76) — непостижим (76) — непостлан (76) — непостоянен (79) — непострадал (76) — непотаен (85) — непотвърден (76) — непотиснат (76) — непотопен (76) — непотребен (79) — непотребителен (79) — непотушим (76) — непотърсен (76) — непохватен (79) — непочистен (76) — непочитан (76) — непочнат (76) — непочтен (76) — непочтителен (79) — непочувстван (76) — непочувствуван (76) — неправ (76) — неправдив (76) — неправдоподобен (79) — неправеден (79) — неправилен (79) — неправоверен (79) — неправомерен (79) — неправославен (79) — неправоспособен (79) — непразен (79) — непрактичен (79) — непран (76) — непреброден (76) — непреброен (76) — непреведен (76) — непревземаем (76) — непревзет (76) — непревзимаем (76) — непревиваем (76) — непревит (76) — непреводим (76) — непревъзмогнат (76) — непрегледен (79) — непредаваем (76) — непредвзет (76) — непредвиден (76) — непредвидим (76) — непредвидлив (76) — непределен (79) — непредизвикан (76) — непредизвикващ (76) — непредназначен (76) — непреднамерен (76) — непредотвратим (76) — непредпазлив (76) — непредполагаем (76) — непредприемчив (76) — непредразполагащ (76) — непредсказан (76) — непредсказуем (76) — непредставен (76) — непредставителен (79) — непредставляващ (76) — непредубеден (76) — непредумишлен (76) — непрежалим (76) — непреживян (76) — непреизбран (76) — непреклонен (79) — непрекъсваем (76) — непрекъсван (76) — непрекъсващ (76) — непрекъснат (76) — непрелетен (79) — непременен (76) — непреместен (76) — непренасочен (76) — непреносим (76) — непреодолим (76) — непреодолян (81) — непрепокриващ (76) — непрепоръчителен (79) — непреработен (76) — непресекващ (76) — непресеклив (76) — непресечен (79) — непресилен (76) — непреследван (76) — непресметлив (76) — непресрочен (76) — непрестанен (79) — непресторен (79) — непрестоял (76) — непресукан (76) — непресушим (76) — непресъхващ (76) — непретенциозен (79) — непретоварен (76) — непретрупан (76) — непреувеличен (76) — непрефинен (76) — непреходен (79) — непрецеден (76) — непреценен (76) — непречистен (76) — неприбран (76) — неприветен (79) — неприветлив (76) — непривикнал (76) — непривилегирован (76) — непривичен (79) — непривлекателен (79) — непривличащ (76) — непривързан (76) — непривършен (76) — непригоден (79) — неприготвен (76) — непридирчив (76) — непридружен (76) — неприемлив (76) — неприет (76) — непризнаван (76) — непризнат (76) — непризнателен (79) — неприказлив (76) — неприкачен (76) — неприключен (76) — неприкосновен (76) — неприкрепен (76) — неприкрит (76) — неприлаган (76) — неприлепен (76) — неприличен (79) — неприложен (79) — неприложим (76) — непримесен (76) — непримирен (79) — непримирим (76) — непримирителен (79) — непринадлежащ (76) — непринуден (76) — непринудителен (79) — неприобщен (76) — неприпечелен (76) — неприпрян (76) — неприсаден (76) — неприспособен (76) — неприспособим (76) — непристоен (85) — непристорен (76) — непристъпен (79) — неприсъствен (76) — неприсъщ (76) — непритворен (76) — непритежаван (76) — непритеснен (76) — непритесняван (76) — неприучен (76) — непричастен (79) — неприязнен (76) — неприятелски (78) — неприятен (79) — непробиваем (76) — непробуден (79) — непроверен (76) — непроверим (76) — непроветрен (76) — непровинен (76) — непроводим (76) — непровокиран (76) — непрогледен (79) — непрогресивен (79) — непродаваем (76) — непродаден (76) — непродуктивен (79) — непродупчен (76) — непродължителен (79) — непрозорлив (76) — непрозрачен (79) — непроизводен (79) — непроизводителен (79) — непроизволен (79) — непроизносим (76) — непрокопсал (76) — непрокопсан (76) — непролетарски (78) — непролят (76) — непроменен (76) — непроменим (76) — непроменлив (76) — непроменчив (76) — непроменяем (76) — непромокаем (76) — непроницаем (76) — непроницателен (79) — непропорционален (79) — непропускащ (76) — непропусклив (76) — непросветен (79) — непроследим (76) — непросрочен (76) — непростен (79) — непростим (76) — непростителен (79) — непротиворечив (76) — непроучен (76) — непрофесионален (79) — непрофсъюзен (79) — непроходен (79) — непроходим (76) — непрочетен (76) — непрощаващ (76) — непроявен (76) — непроявяващ (76) — непряк (81) — непрям (76) — непубликуван (76) — непълен (79) — непълновръстен (79) — непълнолетен (79) — непълномерен (79) — непълноправен (79) — непълноценен (79) — неработен (79) — неработлив (76) — неработоспособен (79) — неравен (79) — неравнодушен (79) — неравномерен (79) — неравноправен (79) — неравносричен (79) — неравностоен (85) — неравностранен (79) — нерадостен (79) — нерадушен (79) — неразбиваем (76) — неразбираем (76) — неразбиращ (76) — неразбит (76) — неразбран (76) — неразвален (76) — неразвит (76) — неразводнен (76) — неразгадаем (76) — неразгадан (76) — неразгледан (76) — неразглеждан (76) — неразглезен (76) — неразглобяем (76) — неразговорлив (76) — неразговорчив (76) — неразгорещен (76) — неразграничен (76) — неразграничим (76) — нераздаден (76) — нераздвоен (76) — неразделен (79) — неразделим (76) — неразделнополов (76) — неразединен (76) — неразискван (76) — неразказан (76) — неразкаял (76) — неразкаян (76) — неразклатим (76) — неразклонен (79) — неразкрасен (76) — неразкрит (76) — неразкъсан (76) — неразкъсваем (76) — неразличаващ (76) — неразличим (76) — неразложим (76) — неразлъчен (79) — неразменяем (76) — неразобличен (76) — неразоран (76) — неразпаднал (76) — неразпитан (76) — неразпитван (76) — неразпознаваем (76) — неразпознат (76) — неразполагаем (76) — неразполагащ (76) — неразположен (76) — неразпоредителен (79) — неразпространен (76) — неразпънат (76) — неразработен (76) — неразреден (76) — неразрешен (76) — неразрешим (76) — неразривен (79) — неразрошен (76) — неразрушен (76) — неразрушим (76) — неразрязан (76) — неразсъден (79) — неразсъдителен (79) — неразсъдлив (76) — неразтворен (76) — неразтворим (76) — неразтегаем (76) — неразтеглив (76) — неразтоварен (76) — неразточителен (79) — неразтребен (79) — неразтревожен (76) — неразубеден (76) — неразумен (79) — неразучен (76) — неразцъфтял (81) — неразчетен (79) — неразчистен (79) — неразчленен (76) — неразчупен (76) — неразшифрован (76) — нерафиниран (76) — нерационален (79) — нервен (79) — нервозен (79) — нереагиращ (76) — нереален (79) — нереализиран (76) — нереализуем (76) — нереалистичен (79) — неревностен (79) — нерегистриран (76) — нерегулиран (76) — нередактиран (76) — нереден (79) — нередовен (79) — нерезонен (79) — нерезултатен (79) — нерелигиозен (79) — нерентабилен (79) — нерепетиран (76) — нереформиран (76) — нерешен (76) — нерешим (76) — нерешителен (79) — неримуван (76) — неритмичен (79) — нероден (79) — неродолюбив (76) — неромантичен (79) — неруден (79) — нерудоносен (79) — нерушим (76) — неръждаем (76) — неръждясал (76) — неръждясващ (76) — неръкотворен (79) — нерядък (83) — нерязък (83) — несамонадеян (76) — несамостоятелен (79) — несамоуверен (76) — несамоходен (79) — несантиментален (79) — несбит (76) — несбъднал (76) — несбъднат (76) — несвален (76) — несварен (76) — несведущ (76) — несвестен (84a) — несветещ (76) — несветски (78) — несвиваем (76) — несвикнал (76) — несвободен (79) — несвоевременен (79) — несвойствен (76) — несвързан (76) — несвършен (76) — несговорен (79) — несговорлив (76) — несговорчив (76) — несгоден (79) — несготвен (76) — несгъваем (76) — несгъстим (76) — несдържан (76) — неседнал (76) — несекващ (76) — несектантски (78) — несемеен (85) — несериен (85) — несериозен (79) — несигурен (79) — несиметричен (79) — несимпатичен (79) — несиновен (79) — несинхронен (79) — несинхронизиран (76) — несинхроничен (79) — несистематизиран (76) — несистематичен (79) — несистемен (79) — несклонен (79) — несклоним (76) — несклоняем (76) — несключен (76) — нескован (76) — нескончаем (76) — нескопен (76) — нескопосан (76) — нескопосен (79) — нескриван (76) — нескрит (76) — нескромен (79) — нескъпоценен (79) — нескъсен (76) — несладък (80) — несложен (79) — несломен (79) — несломим (76) — неслужил (76) — неслучаен (85) — несмекчен (76) — несмел (76) — несменен (79) — несменяем (76) — несметен (79) — несмилаем (76) — несмилателен (79) — несмислен (76) — несмлян (76) — несмутен (79) — несмутим (76) — несмущаван (76) — несмущаем (76) — неснабден (76) — несносен (79) — несолен (76) — несолиден (79) — несортиран (76) — неспазващ (76) — неспасяем (76) — неспециализиран (76) — неспецифичен (79) — неспечелен (76) — неспиращ (76) — неспирен (79) — несподелен (76) — неспокоен (85) — несполучлив (76) — неспоменат (76) — неспонтанен (79) — неспорен (79) — неспортсменски (78) — неспособен (79) — несправедлив (76) — несправящ (76) — неспретнат (76) — неспъван (76) — несравнен (79) — несравним (76) — несресан (76) — несретен (79) — несретнишки (78) — несрещан (76) — несрещащ (76) — несроден (79) — несръчен (79) — нестабилен (79) — нестанал (76) — нестандартен (79) — нестарателен (79) — нестегнат (76) — нестеснителен (79) — нестесняван (76) — нестипчив (76) — нестихващ (76) — нестрог (76) — нестроеви (78) — нестроен (85) — нестрошен (76) — неструващ (76) — неструктуриран (76) — нестудиен (85) — несубсидиран (76) — несуверенен (79) — несуетен (79) — несушен (76) — несхванат (76) — несхватлив (76) — несходен (79) — несхождащ (76) — несценичен (79) — несчетен (79) — несчупен (76) — несъбираем (76) — несъблазнителен (79) — несъблюдателен (79) — несъвестен (79) — несъвместим (76) — несъвпадащ (76) — несъвършен (76) — несъгласен (79) — несъгласуван (76) — несъгласуем (76) — несъден (76) — несъединен (76) — несъзвучен (79) — несъзерцателен (79) — несъзнаващ (76) — несъзнателен (79) — несъзрян (76) — несъизмерим (76) — несъкратен (76) — несъкратим (76) — несъкрушим (76) — несъмнен (76) — несънуван (76) — несъобразен (76) — несъобразителен (79) — несъобщителен (79) — несъответен (79) — несъответстващ (76) — несъответствен (76) — несъответствуващ (76) — несъпоставим (76) — несъразмерен (79) — несъсредоточен (76) — несъставен (79) — несъстоятелен (79) — несъстрадателен (79) — несътворен (76) — несъчетан (76) — несъчленен (76) — несъчувствен (76) — несъщ (76) — несъществен (76) — несъществуващ (76) — нетаен (85) — нетактичен (79) — неталантлив (76) — нетворчески (78) — нетвърд (76) — нетежък (80) — нетелесен (79) — нетен (79) — нетехнически (78) — нетипичен (79) — нетитулуван (76) — нетленен (79) — нетоксичен (79) — нетолерантен (79) — нетопим (76) — нетоплопроводен (79) — нетопъл (80) — неточен (79) — нетраен (85) — нетранслиран (76) — нетрезв (76) — нетрезвен (76) — нетрениран (76) — нетрепващ (76) — нетрошлив (76) — нетрудов (76) — нетрудоспособен (79) — нетръпчив (76) — нетукашен (79) — нетъждествен (76) — нетънък (80) — нетърговски (78) — нетърпелив (76) — нетърпим (76) — нетърпящ (76) — нетърсен (76) — неубеден (76) — неубедим (76) — неубедителен (79) — неуважен (76) — неуважителен (79) — неуведомен (76) — неуверен (76) — неувяхващ (76) — неувяхнал (76) — неугасващ (76) — неугасен (76) — неугасим (76) — неугаснал (76) — неугледен (79) — неугнетен (76) — неугоден (79) — неугоен (76) — неударен (79) — неудачен (79) — неудобен (79) — неудовлетворен (76) — неудовлетворителен (79) — неудържан (76) — неудържим (76) — неузаконен (76) — неузнаваем (76) — неузрял (81) — неук (76) — неукрасен (76) — неукрепен (76) — неукрепнал (76) — неукротим (76) — неулегнал (76) — неуловим (76) — неулучен (76) — неумел (76) — неумерен (76) — неуместен (79) — неумиращ (76) — неумирим (76) — неумишлен (76) — неумолим (76) — неуморен (79) — неуморим (76) — неунищожен (76) — неунищожим (76) — неупоменат (76) — неупотребен (76) — неупотребим (76) — неупотребителен (79) — неупотребяван (76) — неупотребяем (76) — неуправляван (76) — неуправляем (76) — неупражнен (76) — неупълномощен (76) — неуравновесен (76) — неуреден (76) — неусвоен (76) — неуседнал (76) — неусетен (79) — неуслужлив (76) — неусмирим (76) — неуспешен (79) — неуспокояващ (76) — неуспял (76) — неустановен (76) — неустановим (76) — неустоим (76) — неустойчив (76) — неустрашим (76) — неусърден (79) — неутаен (76) — неуталожен (76) — неутвърден (76) — неутешен (79) — неутешим (76) — неутешителен (79) — неутолен (76) — неутолим (76) — неуточнен (76) — неутрален (79) — неутронен (79) — неутъпкан (76) — неучастен (79) — неучен (76) — неучтив (76) — неуютен (79) — неуязвен (76) — неуязвим (76) — нефабричен (79) — нефалшив (76) — нефалшифициран (76) — нефамилиаризиран (76) — нефелен (79) — неферментирал (76) — нефигуриращ (76) — нефизически (78) — неформален (79) — неформатиран (76) — неформиран (76) — нефотогеничен (79) — нефризиран (76) — нефтен (76) — нефтодаен (85) — нефтодобивен (79) — нефтоносен (79) — нефтопреработвателен (79) — нефтопреработващ (76) — нефтохимичен (79) — нефункциониращ (76) — нехаен (85) — нехарактерен (79) — нехармоничен (79) — нехерметизиран (76) — нехерметичен (79) — нехигиеничен (79) — нехигроскопичен (79) — нехоризонтален (79) — нехранен (76) — нехранителен (79) — нехристиянски (78) — нехудожествен (76) — нехуманен (79) — нецарствен (76) — нецветоносен (79) — нецелесъобразен (79) — нецеломъдрен (76) — неценен (79) — нецензурен (79) — нецензуриран (76) — нецентрален (79) — нецентриран (76) — нецивилизован (76) — нецигански (78) — нецитиран (76) — нецърковен (79) — нецялостен (79) — нечакан (76) — нечестен (79) — нечестив (76) — нечестолюбив (76) — нечетен (79) — нечетлив (76) — нечист (76) — нечистокръвен (79) — нечистоплътен (79) — нечитаем (76) — нечифтокопитен (79) — нечифтосан (76) — нечленоразделен (79) — нечленуващ (76) — нечовечен (79) — нечовешки (78) — нечуван (76) — нечувствителен (79) — нечуплив (76) — нечут (76) — нешаблонен (79) — нешифрован (76) — нешколуван (76) — нешлифован (76) — нешумящ (76) — нещавен (76) — нещастен (79) — нещатен (79) — неявен (79) — неявил (76) — неярък (80) — неясен (79) — ниагарски (78) — нивелационен (79) — нигерийски (78) — низвергнат (76) — низкопоклонен (79) — низкопоклоннически (78) — низов (76) — низходящ (76) — низш (77) — низък (80) — никарагуански (78) — никелиран (76) — никелов (76) — никотинов (76) — нилски (78) — нисичък (80) — нисковолтов (76) — нискокалоричен (79) — нископланински (78) — нископлатен (76) — нископодстриган (76) — нискорастящ (76) — нискорасъл (80) — нискостеблен (76) — нискостоящ (76) — нискостъблен (76) — нискотемпературен (79) — нисш (77) — нисък (80) — нитов (76) — нитовъчен (79) — нихилистичен (79) — нихилистически (78) — нишадърен (79) — нишестен (79) — нишки (78) — нишковиден (79) — нишкообразен (79) — нищожен (79) — нобелов (76) — нов (76) — новаторски (78) — новеничък (80) — новинарски (78) — новичък (80) — новобогаташки (78) — новобрански (78) — новобрачен (79) — нововъведен (76) — нововъзникнал (76) — новогодишен (79) — новогръцки (78) — новодошъл (80) — новозабогатял (76) — новозаветен (79) — новозает (76) — новозаписан (76) — новозаселил (76) — новозеландски (78) — новоизбран (76) — новоиздаден (76) — новоизкован (76) — новоизлюпен (76) — новоизмислен (76) — новоизнамерен (76) — новоизпечен (76) — новоинсталиран (76) — новокаменен (79) — новомоден (79) — новоназначен (76) — новообразуван (76) — новоомъжен (76) — новоосвободен (76) — новооснован (76) — новоотворен (76) — новооткрит (76) — новопокръстен (76) — новопосветен (76) — новопостроен (76) — новопостъпил (76) — новопоявил (76) — новопридобит (76) — новоприет (76) — новопристигнал (76) — новороден (76) — новостартиран (76) — новосъздаден (76) — новоучреден (76) — ноев (76) — ноемврийски (78) — ножарски (78) — номадски (78) — номинален (79) — норвежки (78) — нормален (79) — нормандски (78) — норматив (76) — нормативен (79) — носен (79) — носов (76) — носталгичен (79) — нотариален (79) — нотен (79) — нощен (79) — нравоучителен (79) — нравствен (76) — нудистки (78) — нужен (79) — нуклеинов (76) — нулев (76) — нумизматичен (79) — нюансиран (76) — нюйоркски (78) — нютонов (76) — някогашен (79) — няколкогодишен (79) — няколкодневен (79) — няколкократен (79) — няколкомесечен (79) — няколкоседмичен (79) — няколкочасов (76) — някъдешен (79) — ням (81)