Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/Р

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „Р“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Р[редактиране]

раболепен (79) — работен (79) — работлив (76) — работнически (78) — работодателски (78) — работоспособен (79) — рабски (78) — равен (79) — равински (78) — равнинен (79) — равнобедрен (76) — равновесен (79) — равнодействуващ (76) — равноденствен (76) — равнодушен (79) — равнозначен (79) — равнозначещ (76) — равнолицев (76) — равномерен (79) — равнопотенциален (79) — равноправен (79) — равнораменен (79) — равносилен (79) — равносмислен (76) — равносричен (79) — равностоен (85) — равностранен (79) — равноускорен (76) — равноускорителен (79) — равноценен (79) — равноъгълен (79) — радарен (79) — радиален (79) — радиационен (79) — радиев (76) — радикален (79) — радикалски (78) — радиоактивен (79) — радиоастрономически (78) — радиовълнов (76) — радиогенен (79) — радиолокационен (79) — радиопредавателен (79) — радиосвързочен (79) — радиотелевизионен (79) — радиотелеграфен (79) — радиотехнически (78) — радиотранслационен (79) — радиофициран (76) — радиусен (79) — радостен (79) — радушен (79) — разбиваем (76) — разбираем (76) — разбит (76) — разбишкан (76) — разблуден (79) — разбойнически (78) — разбойнишки (78) — разбран (76) — разбъркан (76) — развален (76) — разведен (76) — развеселителен (79) — развит (76) — развлекателен (79) — разводен (79) — развоен (85) — развратен (79) — развратителен (79) — развратнически (78) — развъден (79) — разглезен (76) — разглобяем (76) — разговорен (79) — разговорлив (76) — разговорчив (76) — разгорещен (76) — разграничителен (79) — разграфен (79) — разгромителен (79) — разгулен (79) — разгъвателен (79) — раздавателен (79) — раздвоен (76) — разделен (79) — разделителен (79) — разделнополов (76) — раздирателен (79) — раздорен (79) — раздразнен (76) — раздразнителен (79) — раздран (76) — раздробен (76) — раздуваем (76) — раздължен (76) — разединен (76) — разединителен (79) — разен (79) — разжалван (76) — разискрен (76) — разказвателен (79) — разказен (79) — разкапан (76) — разкашен (76) — разкаян (76) — разклатен (79) — разклонен (79) — разклонителен (79) — разколнически (78) — разкошен (79) — разкрачен (76) — разкривен (76) — разкършен (76) — разлат (76) — разлив (76) — разливен (79) — различен (79) — различим (76) — различителен (79) — разложителен (79) — разлян (76) — разлят (81) — разменен (79) — разменяем (76) — размерен (79) — размирен (79) — размит (76) — размножителен (79) — размъкнат (76) — разнебитен (79) — разнежен (79) — разни (78) — разнобагрен (76) — разновиден (79) — разногласен (79) — разноезичен (79) — разноименен (79) — разнокалибрен (76) — разнокачествен (76) — разнолик (76) — разнообразен (79) — разноплеменен (79) — разноречив (76) — разнороден (79) — разносен (79) — разностранен (79) — разносъставен (79) — разноцветен (79) — разобличителен (79) — разорен (79) — разорителен (79) — разочарован (76) — разпален (79) — разпасан (76) — разперен (79) — разпети (78) — разписен (79) — разплакан (76) — разплащателен (79) — разплоден (79) — разплут (76) — разпознаваем (76) — разпознат (76) — разполагаем (76) — разположен (76) — разпоредителен (79) — разпран (76) — разпределителен (79) — разпространен (76) — разпространителен (79) — разпръскваем (76) — разпръснат (76) — разпуснат (76) — разпътен (79) — разреден (76) — разрешим (76) — разрешителен (79) — разрушим (76) — разрушителен (79) — разсечен (76) — разсеян (76) — разсилен (79) — разсипнически (78) — разслабителен (79) — разстлан (76) — разстроен (76) — разсъдителен (79) — разсъдлив (76) — разсъдъчен (79) — разтворим (76) — разтегаем (76) — разтегателен (79) — разтеглив (76) — разточителен (79) — разтревожен (76) — разтреперан (76) — разтрогваем (76) — разтушителен (79) — разтъжен (76) — разузнавателен (79) — разузнавачески (78) — разумен (79) — разучен (76) — разхайлазен (76) — разхайтен (79) — разхвърлян (81) — разхитителен (79) — разхлабителен (79) — разхладителен (79) — разходен (79) — разцепнически (78) — разчетен (79) — разчленен (76) — разчорлен (76) — разчувствуван (76) — разширителен (79) — разширяем (76) — разшифрован (76) — разюздан (76) — разядлив (76) — разярен (76) — разяснителен (79) — раиран (76) — районен (79) — райски (78) — ракетен (79) — ракиен (76) — ракитов (76) — раков (76) — раковиден (79) — ракообразен (79) — раменен (79) — ранен (79) — ранноримски (78) — ранобуден (79) — ранозреен (85) — ранозреещ (76) — раншен (79) — рапичен (79) — расов (76) — растежен (79) — растерен (79) — растителен (79) — растителнояден (79) — ратен (79) — ратификационен (79) — рафиниран (76) — рахитичен (79) — рационален (79) — рационализаторски (78) — рачешки (78) — реабилитационен (79) — реактивен (79) — реакционен (79) — реален (79) — реализуем (76) — реалистичен (79) — реалистически (78) — реанимационен (79) — ребрен (76) — реверсивен (79) — ревизионен (79) — ревизионистки (78) — ревлив (76) — ревматичен (79) — ревнив (76) — ревностен (79) — револверен (79) — революционен (79) — регенеративен (79) — регентски (78) — регионален (79) — регистрационен (79) — регламентен (79) — регресивен (79) — регресионен (79) — регулаторен (79) — регулационен (79) — регулировъчен (79) — регулируем (76) — регулярен (79) — редакторски (78) — редакционен (79) — реден (79) — редов (76) — редовен (79) — редукционен (79) — редундантен (79) — режиен (85) — режисьорски (78) — резачен (79) — резбарски (78) — резбован (76) — резборежещ (76) — резедав (76) — резервен (79) — резервиран (76) — резистентен (79) — резлив (76) — резовски (78) — резонантен (79) — резонен (79) — резултатен (79) — рейдов (76) — рейнски (78) — рейсов (76) — реквизитен (79) — реквизиционен (79) — рекламационен (79) — рекламен (79) — реконструктивен (79) — рекорден (79) — ректален (79) — ректорски (78) — рекуперационен (79) — рекурантен (79) — рекурсивен (79) — релативен (79) — релационен (79) — релеен (85) — релефен (79) — религиозен (79) — реликтен (79) — реликтов (76) — релсов (76) — рембрандовски (78) — ремонтен (79) — ремсистки (78) — ремъчен (79) — ренесансов (76) — реномиран (76) — рентабилен (79) — рентгенов (76) — репарационен (79) — репертоарен (79) — репетиционен (79) — репортерски (78) — репрезантативен (79) — репресивен (79) — репродукционен (79) — рептилообразен (79) — републикански (78) — ресорен (79) — респективен (79) — реставраторски (78) — ресторантен (79) — ресторантски (78) — ресурсен (79) — реторичен (79) — реторически (78) — реторомански (78) — ретранслаторен (79) — ретрограден (79) — ретроспективен (79) — реферски (78) — рефлексен (79) — рефлексивен (79) — рефлективен (79) — рефлекторен (79) — реформаторски (78) — рефракционен (79) — рефрен (79) — рехабилитационен (79) — рехав (76) — рецептен (79) — рецепторен (79) — рецесивен (79) — рецидив (76) — рециклиран (76) — реципрочен (79) — речев (76) — речен (79) — речитативен (79) — речникарски (78) — речников (76) — речовит (76) — решен (76) — решетен (79) — решетест (76) — решетовиден (79) — решетъчен (79) — решим (76) — решителен (79) — рибарски (78) — рибен (79) — рибешки (78) — рибовиден (79) — рибовъден (79) — риболовен (79) — рибояден (79) — ривалентен (79) — риж (76) — рилски (78) — римен (79) — римски (78) — рингов (76) — рипсен (76) — рисков (76) — рискован (76) — рисов (76) — рисувален (79) — рисувателен (79) — ритлив (76) — ритмичен (79) — риторичен (79) — риторически (78) — ритуален (79) — рифов (76) — рицарски (78) — рицинов (76) — робовладелчески (78) — роботен (79) — роботски (78) — робски (78) — ровък (80) — рогат (76) — рогов (76) — роговиден (79) — роден (79) — родилен (79) — родителен (79) — родителски (78) — роднински (78) — родов (76) — родовит (76) — родолюбив (76) — родоотстъпнически (78) — родопски (78) — родословен (79) — родствен (76) — рожден (76) — рождествен (76) — розов (76) — розовичък (80) — ролков (76) — романски (78) — романтичен (79) — ромбичен (79) — ромбовиден (79) — ромбоиден (79) — ромейски (78) — ронлив (76) — росен (79) — росенов (76) — рострален (79) — ротариански (78) — ротативен (79) — ротационен (79) — ротен (79) — роторен (79) — рохкав (76) — рохък (80) — рошав (76) — рошавоглав (76) — роялистки (78) — рубинен (76) — рубиненочервен (76) — рубинов (76) — ругателен (79) — ругателски (78) — рударски (78) — руден (79) — рудиментален (79) — рудиментарен (79) — рудничарски (78) — рудничен (79) — рудодобивен (79) — рудоносен (79) — руен (85) — румен (76) — румънски (78) — рундийски (78) — рунест (76) — рунически (78) — рунтав (76) — рус (76) — русалски (78) — руски (78) — русокос (76) — рутинен (79) — ручеен (85) — рушителен (79) — ръбат (76) — ръбест (76) — ръждив (76) — ръждивокафяв (76) — ръждивочервен (76) — ръждясал (76) — ръжен (76) — ръкавен (79) — ръководен (79) — ръководещ (76) — ръководителски (78) — ръкопашен (79) — ръкописен (79) — ръчен (79) — рядък (83) — рязан (76) — рязък (83)