режиен

От Уикиречник

режийни разноски - разходи за издръжка на административно-управленчески апарат без заплатите