Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/Д

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „Д“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Д[редактиране]

давилов (76) — давностен (79) — дажбен (76) — дактилен (79) — дактиличен (79) — дактилоскопичен (79) — далачен (79) — далекобоен (85) — далекоизточен (79) — далечен (79) — далматински (78) — далновиден (79) — дамгосан (76) — дамоклев (76) — дамски (78) — дантелен (76) — данъчен (79) — даракчийски (78) — дарвиновски (78) — даровит (76) — даскалски (78) — дателен (79) — датски (78) — дафинов (76) — двадесетгодишен (79) — двадесетичен (79) — дванадесетгодишен (79) — дванадесетичен (79) — дванадесетопръстен (79) — дванадесетостенен (79) — двегодишен (79) — двестагодишен (79) — двигателен (79) — движещ (76) — движим (76) — двоен (85) — двоичен (79) — двойнодишащ (76) — двойнотарифен (79) — двойнствен (76) — двойствен (76) — дворен (79) — дворцов (76) — дворянски (78) — двояк (76) — двуактен (79) — двуатомен (79) — двубрачен (79) — двубуквен (76) — двувалентен (79) — двувременен (79) — двувръх (82) — двуглав (76) — двугласен (79) — двугодишен (79) — двугръб (82) — двудневен (79) — двудомен (79) — двуезичен (79) — двуелементен (79) — двуетажен (79) — двужилен (79) — двужичен (79) — двузначен (79) — двуизмерен (79) — двукамарен (79) — двукамерен (79) — двуконен (79) — двукопитен (79) — двукрак (76) — двукратен (79) — двукрил (76) — двукрилен (79) — двулампов (76) — двулик (76) — двулистен (79) — двуличен (79) — двумачтов (76) — двумерен (79) — двумесечен (79) — двуместен (79) — двуметален (79) — двуметров (76) — двумоторен (79) — двуног (76) — двуобразен (79) — двуосен (79) — двуосновен (79) — двуостър (80) — двупалубен (79) — двупартиен (85) — двупистов (76) — двупластов (76) — двупозиционен (79) — двуполов (76) — двуполюсен (79) — двупосочен (79) — двуразделен (79) — двураменен (79) — двуреден (79) — двурог (76) — двурък (76) — двусвързан (76) — двуседмичен (79) — двусеменен (79) — двусменен (79) — двусмислен (76) — двусричен (79) — двустаен (85) — двустенен (79) — двустранен (79) — двустъпен (79) — двутомен (79) — двуустен (79) — двуутробен (79) — двуфазен (79) — двуфокусен (79) — двуцветен (79) — двуцевен (79) — двуцилиндров (76) — двуцифрен (76) — двуцифров (76) — двучасов (76) — двучерупков (76) — двучленен (79) — двуяйчен (79) — дебаркационен (79) — дебел (76) — дебелашки (78) — дебеличък (80) — дебелоглав (76) — дебелокож (76) — дебелокор (76) — дебелоок (76) — дебелостъблен (76) — дебитен (79) — дебиторен (79) — дебнещ (76) — деветгодишен (79) — деветдесетгодишен (79) — деветнадесетгодишен (79) — деветократен (79) — деветорен (79) — деветосептемврийски (78) — девизен (79) — девически (78) — девствен (76) — дегенеративен (79) — дедуктивен (79) — деен (85) — дееспособен (79) — дежурен (79) — дезинтеграторен (79) — дезинфекционен (79) — действен (76) — действителен (79) — декадентен (79) — декадентски (78) — декартов (76) — декемврийски (78) — декламаторски (78) — декларативен (79) — декласиран (76) — деклинационен (79) — декоративен (79) — делен (79) — делийски (78) — деликатен (79) — деликатесен (79) — делим (76) — делителен (79) — делничен (79) — делови (78) — деловит (76) — делфийски (78) — демагогски (78) — демаркационен (79) — демобилизационен (79) — демографски (78) — демодиран (76) — демократичен (79) — демократически (78) — демоничен (79) — демонски (78) — демонстративен (79) — демонстрационен (79) — деноминативен (79) — денонощен (79) — депозиран (76) — депозитен (79) — депонентен (79) — депресивен (79) — депутатски (78) — деребейски (78) — десантен (79) — десен (84) — десертен (79) — десетгодишен (79) — десетдневен (79) — десетичен (79) — десеткилометров (76) — десетметров (76) — десетминутен (79) — десетокласен (79) — десетокрак (76) — десетократен (79) — десетолистен (79) — десетопръстен (79) — десеторен (79) — десетостенен (79) — десетоъгълен (79) — десинхронизиран (76) — дескриптивен (79) — десничарски (78) — деспотичен (79) — деспотически (78) — дестабилизиран (76) — дестилационен (79) — дестилиран (76) — деструктивен (79) — детайлен (79) — детайлиран (76) — детективски (78) — детекторен (79) — детероден (79) — детински (78) — детриментален (78) - детритен (79) — детски (78) — дефектен (79) — дефективен (79) — дефектирал (76) — дефиниран (76) — дефинитивен (79) — дефицитен (79) — дефокусиран (76) — деятелен (79) — джазов (76) — джентълменски (78) — джибров (76) — джинсов (76) — джобен (79) — диабетичен (79) — диагностичен (79) — диагонален (79) — диаграмен (79) — диакритичен (79) — диалектен (79) — диалектически (78) — диалогичен (79) — диалогов (76) — диамантен (76) — диаметрален (79) — диапозитивен (79) — диафрагмен (76) — див (76) — дивашки (78) — дивен (79) — дивергентен (79) — диверсантски (78) — диверсионен (79) — дивизионен (79) — диворастящ (76) — дигитален (79) — дидактичен (79) — диетичен (79) — дизайнерски (78) — дизелов (76) — дизентериен (85) — дикенсов (76) — диктаторски (78) — дикторски (78) — дилетантски (78) — дилувиален (79) — димен (79) — димитровски (78) — динамитен (79) — динамичен (79) — динамически (78) — династичен (79) — динен (76) — дионисиев (76) — дипломатичен (79) — дипломатически (78) — дипломен (79) — дипломиран (76) — директен (79) — директивен (79) — директориен (85) — директорски (78) — дирекционен (79) — дирен (76) — диригентски (78) — дисекционен (79) — дисидентски (78) — дискантов (76) — дискетен (79) — дисков (76) — дисководещ (76) — дискотечен (79) — дискретен (79) — дискретизиран (76) — дискриминационен (79) — дискусионен (79) — дисонантен (79) — дисониращ (76) — диспечерски (78) — диспропорционален (79) — дистанционен (79) — дистрибуторски (78) — дисхармоничен (79) — дисциплинарен (79) — дисциплиниран (76) — диференциален (79) — диференциран (76) — дифракционен (79) — дифузен (79) — дифузионен (79) — дихателен (79) — дихотомен (79) — длъгнест (76) — длъжен (79) — длъжностен (79) — дневален (79) — дневен (79) — днескашен (79) — днешен (79) — добавъчен (79) — добивен (79) — доблестен (79) — доближен (76) — добричък (80) — доброволен (79) — доброволчески (78) — добродетелен (79) — добродушен (79) — доброжелателен (79) — доброжелателски (78) — доброкачествен (76) — добронамерен (76) — добросъвестен (79) — добросърдечен (79) — добросъседски (78) — добруджански (78) — добър (80) — доварен (76) — доверен (76) — доверителен (79) — доверчив (76) — довоенен (79) — доволен (79) — довчерашен (79) — довършителен (79) — догадлив (76) — догматичен (79) — договорен (79) — договориран (76) — доен (85) — доживотен (79) — доизкусурен (76) — доизпипан (76) — доизработен (76) — доизсушен (76) — доилен (79) — доисторически (78) — доказателен (79) — доказателствен (76) — доказуем (76) — докачителен (79) — докачлив (76) — докладен (79) — докторски (78) — доктринален (79) — доктринен (79) — доктринерски (78) — документален (79) — документен (79) — документиран (76) — доларен (79) — доларов (76) — долен (79) — долинен (79) — долноземски (78) — долнокачествен (76) — долнопробен (79) — доловим (76) — долуизброен (76) — долуизложен (76) — долуозначен (76) — долуподписан (76) — долупосочен (76) — долуспоменат (76) — долустоящ (76) — домакински (78) — доматен (76) — домашарски (78) — домашен (79) — домен (79) — доменен (79) — доминантен (79) — доминикански (78) — домов (76) — доморасъл (80) — домошарски (78) — донаучен (79) — донжуански (78) — донкихотовски (78) — донски (78) — дооктомврийски (78) — доосвобожденски (78) — допирателен (79) — допирен (79) — дописен (79) — допотопен (79) — допустим (76) — допълнителен (79) — дореволюционен (79) — дорест (76) — дорийски (78) — дорсален (79) — досаден (79) — досадлив (76) — досегаем (76) — досегашен (79) — досептемврийски (78) — досетлив (76) — доскорошен (79) — дословен (79) — достатъчен (79) — достигаем (76) — достижим (76) — достоверен (79) — достоен (85) — достолепен (79) — достопаметен (79) — достопочтен (76) — достоуважаван (76) — достъпен (79) — дотеглив (76) — дотиквачен (79) — дотогавашен (79) — доходен (79) — доходоносен (79) — доцентски (78) — дочен (76) — драг (76) — драгалевски (78) — драговолен (79) — драгоценен (79) — драгунски (78) — дразним (76) — дразнителен (79) — драконов (76) — драконовски (78) — драматичен (79) — драматически (78) — драматургически (78) — драстичен (79) — дребен (79) — дребнав (76) — дребничък (80) — дребнобуржоазен (79) — дребнозърнест (76) — дребнолист (76) — дребнолистен (79) — дребноръст (76) — дребнособственически (78) — дребностоков (76) — древен (79) — древногермански (78) — древногръцки (78) — древноеврейски (78) — древнокелтски (78) — древноримски (78) — древносирийски (78) — дрезгав (76) — дрезденски (78) — дремлив (76) — дренажен (79) — дрехарски (78) — дрипав (76) — дробен (79) — дрогериен (85) — дроселен (79) — друг (76) — другарски (78) — друговерски (78) — другоземен (79) — другопланетен (79) — другорасов (76) — другоселски (78) — дружбашки (78) — дружелюбен (79) — дружен (79) — дружески (78) — дружествен (76) — дружинен (79) — друидски (78) — дръглив (76) — дръзновен (76) — дръпнат (76) — дрянов (76) — дряновски (78) — дуалистичен (79) — дуалистически (78) — дублетен (79) — думбазки (78) — дунавски (78) — дунапренов (76) — дундест (76) — дупест (76) — дуплексен (79) — дупчест (76) — дуранколашки (78) — духателен (79) — духов (76) — духовен (79) — духовит (76) — духовнически (78) — душевен (79) — душевноболен (79) — душегубен (79) — душен (79) — душмански (78) — душов (76) — дъбилен (79) — дъблински (78) — дъбов (76) — дъвкан (76) — дъвкателен (79) — дъгов (76) — дъговиден (79) — дъгообразен (79) — дъжделив (76) — дъждовален (79) — дъждовен (79) — дъждовит (76) — дъждоносен (79) — дълбок (76) — дълбоководен (79) — дълбокомислен (76) — дълбокоморски (78) — дълбокосмислен (76) — дълбочинен (79) — дългобоен (85) — дългобрад (76) — дълговат (76) — дълговечен (79) — дълговлакнест (76) — дълговлас (76) — дълговременен (79) — дългогодишен (79) — дългокос (76) — дългокрак (76) — дълголетен (79) — дълголик (76) — дългометражен (79) — дългоног (76) — дългоочакван (76) — дългоперест (76) — дългорък (76) — дългосвирещ (76) — дългосрочен (79) — дълготраен (85) — дълготърпелив (76) — дългоух (76) — дългунест (76) — дългурест (76) — дължим (76) — дълъг (80) — дънен (79) — дънест (76) — дънков (76) — дърварски (78) — дървен (76) — дървесен (79) — дървесинен (79) — дървовиден (79) — дърводелски (78) — дърводобивен (79) — дървообработвателен (79) — дървообработващ (76) — дървоподобен (79) — дърворежещ (76) — дървояден (79) — държавен (79) — държавнически (78) — държавноправен (79) — държавностопански (78) — държалив (76) — държелив (76) — дързък (82a) — дърт (76) — дъскорезен (79) — дъсчен (76) — дъхав (76) — дъщерен (79) — дюкянджийски (78) — дюлгерски (78) — дюлев (76) — дяволит (76) — дяволски (78) — дядов (76) — дядовски (78) — дяконски (78) — дялов (76) — дясностоящ (76)