Уикиречник:Български/Типове думи/Прилагателни имена/Б

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички прилагателни имена в българския език, започващи с буквата „Б“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Б[редактиране]

бабешки (78) — бабин (76) — баварски (78) — бавен (79) — бавничък (80) — бавнодвижещ (76) — бавноразвиващ (76) — бавнотечащ (76) — бавноходен (79) — багажен (79) — багрен (76) — багренороден (79) — багрилен (79) — бадемов (76) — базалтов (76) — базарен (79) — базедов (76) — базисен (79) — базов (76) — байганьов (76) — байганьовски (78) — байков (76) — байнов (76) — бакалавърски (78) — бакалски (78) — бакелитен (76) — бактериален (79) — бактериен (85) — бактериологичен (79) — бактериологически (78) — бактериоложки (78) — бакърджийски (78) — бакърен (76) — баладен (79) — балансов (76) — баластен (79) — бален (79) — балетен (79) — балистичен (79) — балкански (78) — балнеоложки (78) — балонен (79) — балсамов (76) — балтийски (78) — бамбуков (76) — банален (79) — бананов (76) — бангладешки (78) — бандажен (79) — бандеролен (79) — бандитски (78) — банкерски (78) — банкетен (79) — банкнотен (79) — банков (76) — бански (78) — барабанен (79) — баражен (79) — бариев (76) — бариерен (79) — барикаден (79) — баритонов (76) — бароков (76) — барометричен (79) — баронски (78) — бартерен (79) — барутен (79) — бархетен (79) — баскетболен (79) — басмен (76) — баснословен (79) — басов (76) — батакчийски (78) — батален (79) — батальонен (79) — батареен (85) — баташки (78) — батериен (85) — бахамски (78) — бацилен (79) — башкирски (78) — бащин (76) — бащински (78) — бдителен (79) — бебешки (78) — бегъл (80) — беден (79) — бедничък (80) — бедняшки (78) — бедрен (76) — бедрест (76) — бедствен (76) — бедуински (78) — бежански (78) — бежов (76) — безавариен (85) — безакцентен (79) — безалкохолен (79) — безапелативен (79) — безапелационен (79) — безатомен (79) — безбожен (79) — безболезнен (76) — безбоязнен (76) — безбрачен (79) — безбрежен (79) — безброден (79) — безброен (85) — безбурен (79) — безверен (84) — безвестен (79) — безветрен (76) — безвкусен (79) — безвластен (79) — безводен (79) — безволев (76) — безволен (79) — безвреден (79) — безвременен (79) — безвъзвратен (79) — безвъздушен (79) — безвъзмезден (79) — безгласен (79) — безграмотен (79) — безграничен (79) — безгрешен (79) — безгрижен (79) — безгръбначен (79) — бездарен (79) — бездеен (85) — бездействен (76) — безделен (79) — бездетен (79) — бездимен (79) — бездиханен (79) — бездомен (79) — бездомнически (78) — бездушен (79) — бездъжден (79) — бездънен (79) — безжалостен (79) — безжизнен (76) — безжичен (79) — беззаветен (79) — беззаконен (79) — беззащитен (79) — беззвезден (79) — беззвучен (79) — безземен (79) — беззлобен (79) — беззрачен (79) — беззъб (76) — безидеен (85) — безизкусен (79) — безизкуствен (76) — безизразен (79) — безизходен (79) — безимен (76) — безименен (79) — безимотен (79) — безинициативен (79) — безинтересен (79) — безирен (76) — безкасов (76) — безквасен (79) — безкласов (76) — безкнижен (79) — безкомпромисен (79) — безконечен (79) — безконтактен (79) — безконтролен (79) — безкористен (79) — безкос (76) — безкостен (79) — безкостилков (76) — безкофеинов (76) — безкраен (85) — безкрак (76) — безкрил (76) — безкритичен (79) — безкръвен (79) — безлесен (79) — безлик (76) — безлистен (79) — безлихвен (76) — безличен (79) — безлунен (79) — безлюден (79) — безмаслен (76) — безмерен (79) — безмесен (79) — безметежен (79) — безмилостен (79) — безмитен (79) — безмлечен (79) — безмозъчен (79) — безморален (79) — безмоторен (79) — безмълвен (79) — безнадежден (79) — безнадзорен (79) — безнаказан (76) — безнаследствен (76) — безначален (79) — безног (76) — безнравствен (76) — безобиден (79) — безоблачен (79) — безобразен (79) — безогледен (79) — безок (76) — безопасен (79) — безоснователен (79) — безосновен (79) — безответен (79) — безотговорен (79) — безотечествен (76) — безотказен (79) — безотлагателен (79) — безотлъчен (79) — безотчетен (79) — безочен (79) — безочлив (76) — безпаметен (79) — безпаричен (79) — безпартиен (85) — безперспективен (79) — безпилотен (79) — безпланов (76) — безплатен (79) — безплоден (79) — безплътен (79) — безпогрешен (79) — безподобен (79) — безподслонен (76) — безпокоен (85) — безпокривен (79) — безполезен (79) — безполов (76) — безпомощен (79) — безпороден (79) — безпорочен (79) — безпорядъчен (79) — безпосочен (79) — безпочвен (76) — безпощаден (79) — безправен (79) — безпределен (79) — безпредметен (79) — безпрекословен (79) — безпрепятствен (76) — безпретенциозен (79) — безпрецедентен (79) — безпризорен (79) — безпримерен (79) — безпримесен (79) — безпринципен (79) — безпристрастен (79) — безпричастен (79) — безпричинен (79) — безприютен (79) — безпроблемен (79) — безпросветен (79) — безпротиворечив (76) — безпътен (79) — безработен (79) — безрадостен (79) — безразборен (79) — безразличен (79) — безразсъден (79) — безреден (79) — безредов (76) — безрезервен (79) — безрезултатен (79) — безрелсов (76) — безрог (76) — безроден (79) — безропотен (79) — безрък (76) — безсеменен (79) — безсилен (79) — безсистемен (79) — безскрупулен (79) — безславен (79) — безследен (79) — безсловесен (79) — безслънчев (76) — безсмислен (76) — безсмъртен (79) — безснежен (79) — безсолен (79) — безсочен (79) — безспирен (79) — безспорен (79) — безсрамен (79) — безсрочен (79) — безстопанствен (76) — безстрастен (79) — безстрашен (79) — безстрашлив (76) — безсъвестен (79) — безсъдържателен (79) — безсъзнателен (79) — безсъмнен (76) — безсънен (79) — безсърдечен (79) — безсъюзен (79) — безтактичен (79) — безтегловен (79) — безтелесен (79) — безтревожен (79) — безукорен (79) — безукоризнен (76) — безумен (79) — безупречен (79) — безусловен (79) — безуспешен (79) — безутешен (79) — безух (76) — безуханен (79) — безучастен (79) — безформен (76) — безхарактерен (79) — безхитростен (79) — безхлебен (79) — безцветен (79) — безцелен (79) — безценен (79) — безцеремонен (79) — безчетен (79) — безчинен (79) — безчислен (76) — безчовечен (79) — безчувствен (76) — безшумен (79) — бейзболен (79) — бейов (76) — бейски (78) — бекярски (78) — белгийски (78) — бележит (76) — белезникав (76) — белетристичен (79) — белилен (79) — белобрад (76) — белогвардейски (78) — белоглав (76) — белоградчишки (78) — белодробен (79) — белокож (76) — белокос (76) — белокрил (76) — белолик (76) — белоног (76) — белоруски (78) — белоснежен (79) — белочел (76) — белтъчен (79) — бенгалски (78) — бензинен (79) — бензинов (76) — бербат (76) — берекетен (79) — берлински (78) — бермудски (78) — бертолетов (76) — бесен (84) — бетонен (79) — библейски (78) — библиографичен (79) — библиографски (78) — библиотекарски (78) — библиотечен (79) — бивачен (79) — биволски (78) — бивш (76) — бигорен (79) — бизнесменски (78) — биквадратен (79) — бикоглав (76) — бил (76) — билабиален (79) — билатерален (79) — билетен (79) — билионен (79) — билкарски (78) — билков (76) — билярден (79) — биметаличен (79) — бинарен (79) — биогенетичен (79) — биографичен (79) — биографически (78) — биографски (78) — биологичен (79) — биологически (78) — биоложки (78) — биоплазмен (76) — биохимичен (79) — биохимически (78) — биполярен (79) — бирен (76) — бирмански (78) — бирнически (78) — бисексуален (79) — бисерен (79) — бисквитен (76) — бистроструен (85) — бистър (80) — бит (76) — битов (76) — битуминозен (79) — бифокален (79) — бишнат (76) — благ (76) — благоверен (79) — благовиден (79) — благовонен (79) — благовременен (79) — благовъзпитан (76) — благоговеен (85) — благодарен (79) — благодарствен (76) — благодатен (79) — благодетелен (79) — благодушен (79) — благожелателен (79) — благозвучен (79) — благонадежден (79) — благонамерен (79) — благонравен (79) — благообразен (79) — благоомаен (85) — благополучен (79) — благоприличен (79) — благопристоен (85) — благоприятен (79) — благоразположен (76) — благоразумен (79) — благороден (79) — благороднически (78) — благосклонен (79) — благословен (79) — благотворен (79) — благотворителен (79) — благоустроен (76) — благоухаен (85) — благоуханен (79) — благочестив (76) — благочинен (79) — блажен (79) — блаженопочиващ (76) — бланков (76) — бластерен (79) — блатен (79) — блатист (76) — блед (76) — бледен (79) — бледничък (80) — бледожълт (76) — бледожълтеникав (76) — бледозелен (76) — бледозлатист (76) — бледокафяв (76) — бледолик (76) — бледолилав (76) — бледоморав (76) — бледорозов (76) — бледосин (86) — ближен (79) — близичък (80) — близковременен (79) — близкоизточен (79) — близкородствен (76) — близкостоящ (76) — близнашки (78) — близолежащ (76) — близък (80) — блоков (76) — блуден (79) — блудкав (76) — блуднически (78) — блудствен (76) — блюдолизнически (78) — бляскав (76) — бобен (76) — бобов (76) — бобовиден (79) — бобров (76) — богат (76) — богаташки (78) — богатски (78) — богобоязлив (76) — боговдъхновен (76) — богоизбран (76) — богомилски (78) — богоотстъпнически (78) — богоподобен (79) — богопомазан (76) — богородичен (79) — богословски (78) — богослужебен (79) — богоугоден (79) — богохулен (79) — бодлив (76) — бодлокож (76) — бодър (80) — боеви (78) — боен (85) — боеспособен (79) — божествен (76) — божи (78) — божуров (76) — бозав (76) — бозавокафяв (76) — боклукчийски (78) — боклучав (76) — боксов (76) — боксьорски (78) — болезнен (76) — болен (79) — болестен (79) — болестотворен (79) — болкоуспокоителен (79) — болкоуспокояващ (76) — болнав (76) — болничав (76) — болничен (79) — болничък (80) — болшевишки (78) — болярски (78) — бомбардировъчен (79) — бомбастичен (79) — бомбен (76) — бомбоустойчив (76) — бонбонен (79) — бонов (76) — борбен (76) — борден (79) — бордов (76) — бордюрен (79) — боров (76) — борсов (76) — борчески (78) — бос (76) — босилков (76) — босичък (80) — босненски (78) — босокрак (76) — босоног (76) — бостански (78) — босяшки (78) — ботаничен (79) — ботанически (78) — ботушарски (78) — бохемски (78) — боцмански (78) — бояджийски (78) — боязлив (76) — бравурен (79) — брадат (76) — бразилски (78) — брайлов (76) — бракониерски (78) — бракоразводен (79) — браншов (76) — братов (76) — братоубийствен (76) — братски (78) — браунов (76) — брачен (79) — брашнарски (78) — брашнен (76) — брашнест (76) — брегови (78) — брезентен (79) — брезентов (76) — брезов (76) — бременен (79) — бригаден (79) — бригадирски (78) — брикетен (79) — брилянтен (79) — британски (78) — броен (85) — броим (76) — бройлерен (79) — брокатен (76) — бромов (76) — бронебоен (85) — броневи (78) — броненосен (79) — бронетанков (76) — бронзов (76) — брониран (76) — бронхиален (79) — бронхитен (79) — броячен (79) — брутален (79) — брутализиран (76) — брутен (79) — бръз (82) — бръснарски (78) — бръснещ (76) — бръчкав (76) — бръшлянен (79) — бръшлянов (76) — брюкселски (78) — брястов (76) — бубарски (78) — бубен (79) — буден (79) — будистки (78) — буен (85) — бузест (76) — буквален (79) — буквен (76) — буквоедски (78) — буквоподобен (79) — буков (76) — булев (76) — булеварден (79) — булчин (76) — булчински (78) — бунарски (78) — бунтарски (78) — бунтовен (79) — бунтовнически (78) — бунтовнишки (78) — бургаски (78) — бургундски (78) — бурен (79) — буреносен (79) — буржоазен (79) — бутален (79) — бутафорен (79) — бутилков (76) — бутонен (79) — буферен (79) — буфериран (76) — бухалковиден (79) — бухлат (76) — бъбрековиден (79) — бъбречен (79) — бъбрив (76) — бъден (79) — бъдещ (76) — бъзлив (76) — бъзов (76) — българомохамедански (78) — български (78) — бърз (76) — бързичък (80) — бързовтасващ (76) — бързодействуващ (76) — бързозареждащ (76) — бързокрил (76) — бързомислещ (76) — бързоподвижен (79) — бързопреходен (79) — бързоразвалящ (76) — бързорежещ (76) — бързорък (76) — бързосмятащ (76) — бързострелящ (76) — бързоструен (85) — бързосхващащ (76) — бързоходен (79) — бърнест (76) — бъчварски (78) — бъчвообразен (79) — бюджетарен (79) — бюджетен (79) — бюрократичен (79) — бюрократически (78) — бял (81)