Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Б

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Б“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Б[редактиране]

бабувам (186) — бавя (173) — багря (173) — баданосам (186) — баданосвам (186) — базирам (186) — байцвам (186) — байцувам (186) — бактисам (186) — бактисвам (186) — баламосам (186) — баламосвам (186) — балансирам (186) — балирам (186) — балотирам (186) — балсамирам (186) — балтая (161) — банализирам (186) — банкрутирам (186) — барабаня (174) — барам (186) — барвам (186) — барикадирам (186) — басирам (186) — бастисам (186) — бастисвам (186) — баталясвам (186) — баукам (186) — бая (162) — баялдисвам (186) — бдя (177) — беднея (160) — бедствам (186) — бедствувам (186) — бедя (174) — бездействам (186) — бездействувам (186) — безделнича (176) — безнравствам (186) — безобразнича (176) — безотговорнича (176) — безпокоя (175) — безразсъдствувам (186) — безумствам (186) — безумствувам (186) — безчестя (174) — безчинствам (186) — безчинствувам (186) — бекярствам (186) — бележа (183) — белея (160) — белосам (186) — белосвам (186) — беля (173) — бера (170) — беседвам (186) — беснея (160) — бесувам (186) — беся (173) — бетонирам (186) — бибикам (186) — бивам (186) — бинтовам (186) — бистря (173) — бича (176) — бичувам (186) — бия (163) — благоволя (174) — благоволявам (186) — благоговея (160) — благодаря (174) — благоденствувам (186) — благопожелавам (186) — благоприятствам (186) — благоприятствувам (186) — благославям (187) — благословя (174) — благоустройвам (186) — благоустроя (175) — благоустроявам (186) — благоухая (162) — блажа (176) — блаженствам (186) — блаженствувам (186) — блазня (173) — бламирам (186) — бледнея (160) — бленувам (186) — блесна (152) — блестя (177) — блещукам (186) — блещя (173) — блея (160) — ближа (156) — близвам (186) — близна (152) — близня (174) — бликам (186) — бликвам (186) — бликна (152) — блиндирам (186) — блокирам (186) — блудствувам (186) — блуждая (161) — блъсвам (186) — блъскам (186) — блъсна (152) — блъфирам (186) — блюдолизнича (176) — блясвам (186) — бляскам (186) — боботя (173) — богатея (160) — боготворя (174) — богохулствам (186) — богохулствувам (186) — бода (145) — бодвам (186) — бодна (152) — бодърствам (186) — бодърствувам (186) — бозая (161) — бойкотирам (186) — боклуча (176) — боксирам (186) — боксувам (186) — боледувам (186) — болея (160) — болшевизирам (186) — бомбандирам (186) — бомбардирам (186) — боравя (173) — боричкам (186) — боря (173) — боцвам (186) — боцкам (186) — боцна (152) — боя (175) — боядисам (186) — боядисвам (186) — брадясам (186) — брадясвам (186) — браздя (174) — бракониерствам (186) — бракониерствувам (186) — бракосъчетавам (186) — бракосъчетая (161) — бракувам (186) — браносам (186) — браносвам (186) — бранувам (186) — браня (173) — братувам (186) — бродирам (186) — бродя (173) — бронзирам (186) — бронирам (186) — броширам (186) — броя (175) — бруля (173) — бруся (173) — брутализирам (186) — бръквам (186) — бръкна (152) — бръмвам (186) — бръмкам (186) — бръмна (152) — бръмча (178) — бръсвам (186) — бръскам (186) — бръсна (152) — брътвя (174) — бръчкам (186) — бръщолевя (173) — буботя (173) — будалкам (186) — будувам (186) — будя (173) — буйствам (186) — буйствувам (186) — буксирам (186) — буксувам (186) — бумтя (177) — бунтувам (186) — буренясам (186) — буренясвам (186) — бутам (186) — бутвам (186) — бутилирам (186) — бутна (152) — буторясвам (186) — бухам (186) — бухвам (186) — бухна (152) — бухтя (177) — буча (178) — бушувам (186) — бъбля (173) — бъбря (173) — бъда (143) — бъзвам (186) — бъкам (186) — бълболя (173) — бълбукам (186) — бълвам (186) — българея (160) — бълникам (186) — бълнувам (186) — бърборя (173) — бързам (186) — бъркам (186) — бърникам (186) — бърча (176) — бърша (159) — бъхтя (173) — бюрократизирам (186) — бягам (186) — бялвам (186)