Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/М

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „М“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

М[редактиране]

магнетизирам (186) — маджунирам (186) — мажа (156) — мазвам (186) — мазна (152) — мазня (173) — маймуня (174) — майсторя (174) — майтапя (173) — максимизирам (186) — малооценявам (186) — малтретирам (186) — мамя (173) — мандахерцам (186) — маневрирам (186) — маниернича (176) — манипулирам (186) — манифестирам (186) — манкирам (186) — маносам (186) — маносвам (186) — мариновам (186) — маркирам (186) — марля (177) — мародерствам (186) — мародерствувам (186) — марширувам (186) — маршрутизирам (186) — масажирам (186) — маскаря (174) — маскирам (186) — масовизирам (186) — материализирам (186) — матирам (186) — махам (186) — махвам (186) — махна (152) — мацам (186) — мацвам (186) — мацна (152) — мачкам (186) — машинизирам (186) — мащабирам (186) — мая (162) — мебелирам (186) — меля (184) — меня (174) — мержелея (160) — мерсеризирам (186) — меря (173) — местя (173) — меся (173) — мета (145) — метна (152) — механизирам (186) — мечтателствам (186) — мечтая (161) — мешам (186) — мигам (186) — мигвам (186) — мигна (152) — мигрирам (186) — мижа (178) — мизерствам (186) — мизерствувам (186) — милвам (186) — милея (160) — милитаризирам (186) — милкам (186) — мина (152) — минавам (186) — минимизирам (186) — минирам (186) — министерствам (186) — мириша (159) — миропомажа (156) — миропомазвам (186) — миросам (186) — миросвам (186) — миротворя (174) — мирувам (186) — миря (174) — мирясам (186) — мирясвам (186) — мисля (173) — мислям (187) — мистифицирам (186) — миткам (186) — мишкувам (186) — мия (163) — младея (160) — млатя (173) — млъквам (186) — млъкна (152) — млясвам (186) — мляскам (186) — многоглаголствам (186) — множа (178) — мобилизирам (186) — мога (166) — моделирам (186) — модернизирам (186) — модифицирам (186) — модулирам (186) — мокрея (160) — мокря (173) — моля (173) — момея (160) — момувам (186) — монополизирам (186) — монтирам (186) — морализирам (186) — моря (174) — мотам (186) — мотая (161) — мотивирам (186) — мотолевя (173) — моторизирам (186) — мошеничествам (186) — мошеничествувам (186) — мра (150a) — мразя (173) — мрача (176) — мръдвам (186) — мръдна (152) — мръзна (152) — мръквам (186) — мръкна (152) — мрънкам (186) — мръщя (173) — мукам (186) — мумифицирам (186) — муся (173) — мутирам (186) — мутолевя (173) — мухам (186) — мухлясам (186) — мухлясвам (186) — муча (178) — муша (176) — мушвам (186) — мушкам (186) — мушна (152) — мъглея (160) — мъдрея (160) — мъдрувам (186) — мъдря (173) — мъжделея (160) — мъждея (160) — мъждукам (186) — мъждя (174) — мъкна (152) — мълвя (174) — мълча (178) — мъмря (173) — мънкам (186) — мърдам (186) — мързелувам (186) — мъркам (186) — мърля (173) — мърморя (173) — мърсувам (186) — мърся (174) — мъртвея (160) — мършавея (160) — мъстя (174) — мътнея (160) — мътя (173) — мъча (176) — мъчнея (160) — мязам (186) — мякам (186) — мярвам (186) — мяркам (186) — мярна (152) — мятам (186) — мяукам (186) — мяуча (176)