Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/О

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „О“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

О[редактиране]

оагня (173) — оагням (187) — обагня (173) — обагням (187) — обагря (173) — обагрям (187) — обадя (173) — обаждам (186) — обайвам (186) — обарвам (186) — обая (162) — обваря (174) — обварявам (186) — обвесвам (186) — обвея (164) — обвивам (186) — обвиня (174) — обвинявам (186) — обвисвам (186) — обвия (163) — обвържа (156) — обвързвам (186) — обвявам (186) — обгазявам (186) — обгарям (187) — обгоря (177) — обгорявам (186) — обградя (174) — обграждам (186) — обгризвам (186) — обгръщам (186) — обгърна (152) — обединя (174) — обединявам (186) — обеднея (160) — обедня (174) — обеднявам (186) — обезболявам (186) — обезверя (174) — обезверявам (186) — обезводня (174) — обезводнявам (186) — обезвредя (174) — обезвредявам (186) — обезвреждам (186) — обезвъшлявам (186) — обезглавя (174) — обезглавявам (186) — обездвижвам (186) — обеззаразя (174) — обеззаразявам (186) — обеззвучавам (186) — обезкосмя (174) — обезкосмявам (186) — обезкостя (174) — обезкостявам (186) — обезкрилявам (186) — обезкръвя (174) — обезкървявам (186) — обезкуража (176) — обезкуражавам (186) — обезлеся (174) — обезлесявам (186) — обезлиствам (186) — обезлистя (173) — обезлича (176) — обезличавам (186) — обезлюдя (174) — обезлюдявам (186) — обезмасля (174) — обезмаслявам (186) — обезмитя (174) — обезмитявам (186) — обезнадеждавам (186) — обезнадеждя (174) — обезнаследя (174) — обезнаследявам (186) — обезобразя (174) — обезобразявам (186) — обезопася (174) — обезопасявам (186) — обезоръжа (176) — обезоръжавам (186) — обезпеча (176) — обезпечавам (186) — обезплодя (174) — обезплодявам (186) — обезпокоя (175) — обезпокоявам (186) — обезправя (173) — обезправявам (186) — обезпраша (176) — обезпрашавам (186) — обезсилвам (186) — обезсиля (173) — обезсмисля (173) — обезсмислям (187) — обезсмъртя (174) — обезсмъртявам (186) — обезсоля (174) — обезсолявам (186) — обезсърча (176) — обезсърчавам (186) — обезумея (160) — обезумявам (186) — обезформя (173) — обезформявам (186) — обезформям (187) — обезцветя (174) — обезцветявам (186) — обезценя (174) — обезценявам (186) — обезчестя (174) — обезчестявам (186) — обезщетя (174) — обезщетявам (186) — обективизирам (186) — обелвам (186) — обеля (173) — обема (171) — обемам (186) — обера (170) — обесвам (186) — обеся (173) — обещавам (186) — обещая (161) — обжалвам (186) — обжаля (173) — обзаведа (145) — обзавеждам (186) — обзалагам (186) — обзаложа (176) — обзема (171) — обземам (186) — обигравам (186) — обиграя (161) — обидя (173) — обиждам (186) — обикалям (187) — обиквам (186) — обикна (152) — обиколя (174) — обирам (186) — обискирам (186) — обистрям (187) — обитавам (186) — обичам (186) — обкича (176) — обкичвам (186) — обкова (151) — обковавам (186) — обкръжа (176) — обкръжавам (186) — облагам (186) — облагодетелствам (186) — облагодетелствувам (186) — облагоприятствам (186) — облагородя (174) — облагородявам (186) — обладавам (186) — обладая (161) — облажа (176) — облажавам (186) — облажвам (186) — облакътя (174) — облакътявам (186) — облегна (152) — облека (149) — облекча (176) — облекчавам (186) — облепвам (186) — облепя (174) — облепям (187) — облещвам (186) — облещя (173) — облея (160) — обливам (186) — оближа (156) — облизвам (186) — облицовам (186) — обличам (186) — обложа (176) — облъхам (186) — облъхвам (186) — облъхна (152) — облъча (176) — облъчвам (186) — обля (173) — облягам (186) — обменя (174) — обменявам (186) — обменям (187) — обмисля (173) — обмислям (187) — обмитя (174) — обмитявам (186) — обнадеждавам (186) — обнадеждя (174) — обнажа (156) — обнародвам (186) — обновя (174) — обновявам (186) — обобщавам (186) — обобществя (174) — обобществявам (186) — обобщя (174) — обогатея (160) — обогатя (174) — обогатявам (186) — обоготворя (174) — обоготворявам (186) — ободря (174) — ободрявам (186) — обожавам (186) — обожествявам (186) — обознача (176) — обозначавам (186) — оборвам (186) — оборудвам (186) — оборудя (173) — оборя (173) — обосея (164) — обоснова (151) — обосновавам (186) — обособя (174) — обособявам (186) — обосявам (186) — обработвам (186) — обработя (173) — образовам (186) — образувам (186) — обрамча (176) — обрамчвам (186) — обрасвам (186) — обрасна (152) — обраста (145b) — обраствам (186) — обрежа (157) — обрека (148) — обременя (174) — обременявам (186) — обривам (186) — обримчвам (186) — обрисувам (186) — обричам (186) — обругавам (186) — обрулвам (186) — обруля (173) — обрусвам (186) — обръгвам (186) — обръгна (152) — обръсвам (186) — обръсна (152) — обръщам (186) — обрязвам (186) — обсадя (174) — обсаждам (186) — обсебвам (186) — обсебя (173) — обсегна (152) — обсека (149) — обсипвам (186) — обсипя (154) — обследвам (186) — обслужа (176) — обслужвам (186) — обстрелвам (186) — обстрелям (187) — обсъдя (173) — обсъждам (186) — обсягам (186) — обтакам (186) — обтегна (152) — обточа (176) — обточвам (186) — обтурирам (186) — обтягам (186) — обувам (186) — обуздавам (186) — обуздая (161) — обуржоазя (174) — обуржоазявам (186) — обуславям (187) — обусловя (174) — обухам (186) — обуча (176) — обучавам (186) — обуя (163) — обхвана (152) — обхващам (186) — обходя (173) — обхождам (186) — обшивам (186) — обшия (163) — общавам (186) — общувам (186) — обълвам (186) — объркам (186) — обърквам (186) — обърна (152) — обърсвам (186) — обърша (159) — обявя (174) — обявявам (186) — обядвам (186) — обяздвам (186) — обяздя (173) — обясня (174) — обяснявам (186) — овакантя (174) — овакантявам (186) — овалвам (186) — овалям (187) — овдовея (160) — овдовявам (186) — овехтея (160) — овехтя (177) — овехтявам (186) — овея (164) — овивам (186) — овладея (160) — овладявам (186) — овлажнея (160) — овлажня (174) — овлажнявам (186) — овластявам (186) — овонявам (186) — овъгля (174) — овъглявам (186) — овъзмездя (174) — овържа (156) — овършавам (186) — овършея (160a) — огелпям (187) — оглавя (174) — оглавявам (186) — огладнея (160) — огладнявам (186) — огладя (173) — оглаждам (186) — оглася (174) — огласявам (186) — огласям (187) — огледам (186) — оглеждам (186) — оглождвам (186) — оглождя (173) — оглозгам (186) — оглозгвам (186) — оглупея (160) — оглупявам (186) — оглуша (176) — оглушавам (186) — оглушея (160a) — оголвам (186) — оголея (160) — оголя (173) — оголявам (186) — огорча (176) — огорчавам (186) — ограбвам (186) — ограбя (173) — оградя (174) — ограждам (186) — огражданя (174) — огражданявам (186) — ограмотя (174) — ограмотявам (186) — огранича (176) — ограничавам (186) — огреба (151) — огребвам (186) — огрея (160) — огриза (151) — огризвам (186) — огрявам (186) — огъвам (186) — огъна (152) — одера (170) — одимя (174) — одимявам (186) — одирам (186) — одобря (174) — одобрявам (186) — одраскам (186) — одрасквам (186) — одращя (173) — одребнявам (186) — одремвам (186) — одремя (154) — одрипавея (160) — одрипавявам (186) — одрънквам (186) — одумам (186) — одумвам (186) — одухам (186) — одухотворя (173) — одухотворявам (186) — одушвам (186) — одушевя (174) — одушевявам (186) — одържавя (173) — одържавявам (186) — одържам (186) — одързостя (174) — одързостявам (186) — одърпам (186) — одърпвам (186) — одъртея (160) — одъртявам (186) — одялам (186) — одялвам (186) — ожаднея (160) — ожаднявам (186) — ожаля (173) — ожена (152) — оженвам (186) — оженя (173) — ожесточа (176) — ожесточавам (186) — оживея (160) — оживя (174) — оживявам (186) — ожребвам (186) — ожребя (173) — ожулвам (186) — ожуля (173) — ожулям (187) — ожълтя (173) — ожълтявам (186) — ожъна (152) — ожънвам (186) — озаглавя (174) — озаглавявам (186) — озадача (176) — озадачавам (186) — озаптявам (186) — озаря (173) — озарявам (186) — озахарявам (186) — озверя (174) — озверявам (186) — озвуча (178) — озвучавам (186) — оздравея (160) — оздравя (174) — оздравявам (186) — озеленя (174) — озеленявам (186) — оземлявам (186) — озлобя (174) — озлобявам (186) — озлочестя (174) — озлочестявам (186) — ознаменувам (186) — означа (176) — означавам (186) — озобам (186) — озобвам (186) — озова (151) — озовавам (186) — озонирам (186) — озорвам (186) — озоря (173) — озъбвам (186) — озъбя (173) — озърна (152) — озъртам (186) — окадя (174) — окадявам (186) — окажа (156) — оказвам (186) — окайвам (186) — окалвам (186) — окалпазаня (174) — окалпазанявам (186) — окалям (187) — окаменея (160) — окаменявам (186) — окапвам (186) — окапя (154) — окарикатурвам (186) — окарикатуря (173) — окарикатурявам (186) — окастря (173) — окастрям (187) — окача (176) — окачам (186) — окачвам (186) — окачествя (174) — окачествявам (186) — окашлям (187) — окая (162) — окепазя (174) — окепазявам (186) — окирливя (174) — окирливявам (186) — окисля (174) — окислявам (186) — окича (176) — окичвам (186) — оклеветя (174) — оклеветявам (186) — оклеймя (174) — оклеймявам (186) — оклюмам (186) — оклюмвам (186) — окова (151) — оковавам (186) — окозвам (186) — окозя (173) — ококорвам (186) — ококоря (173) — окомплектовам (186) — окончавам (186) — окопавам (186) — окопая (161) — окопитвам (186) — окопитя (173) — окосмя (174) — окося (174) — окосявам (186) — окотвам (186) — окотя (173) — окошарвам (186) — окрада (145) — окрадвам (186) — окраставея (160) — окраставявам (186) — окривявам (186) — окриля (174) — окрилявам (186) — окрилям (187) — окрупнявам (186) — окръгля (174) — окръглявам (186) — окръжавам (186) — оксидирам (186) — оксиженирам (186) — окумвам (186) — окумя (173) — окупирам (186) — окуража (176) — окуражавам (186) — окуцея (160) — окуця (174) — окуцявам (186) — окуча (176) — окучвам (186) — окълцам (186) — окълцвам (186) — окъпвам (186) — окъпя (154) — окървавя (174) — окървавявам (186) — окърша (176) — окършвам (186) — окъсам (186) — окъсвам (186) — окъснея (160) — окъснявам (186) — окъсявам (186) — окьоравея (160) — окьоравя (174) — окьоравявам (186) — олеквам (186) — олекна (152) — олея (164) — оливам (186) — олигавам (186) — олигавя (173) — олижа (156) — олизвам (186) — олихвя (174) — олихвявам (186) — олицетворя (174) — олицетворявам (186) — олюлея (160) — олюлявам (186) — олющвам (186) — олющя (173) — омагьосам (186) — омагьосвам (186) — омажа (156) — омазвам (186) — омайвам (186) — омалея (160) — омаловажа (176) — омаловажавам (186) — омаломощавам (186) — омаломощея (160) — омаломощя (174) — омалявам (186) — омаскаря (174) — омаскарявам (186) — омасля (174) — омаслявам (186) — омацам (186) — омацвам (186) — омачкам (186) — омачквам (186) — омая (162) — омеквам (186) — омекна (152) — омекотя (174) — омекотявам (186) — омекча (176) — омекчавам (186) — омесвам (186) — омеся (173) — омета (145) — омилостивя (174) — омилостивявам (186) — омирисвам (186) — омиротворя (174) — омиротворявам (186) — омитам (186) — омокрям (187) — омотавам (186) — омотая (161) — омръзвам (186) — омръзна (152) — омъжа (176) — омъжвам (186) — омърлушвам (186) — омърлям (187) — омърся (174) — омърсявам (186) — омършавея (160) — омършавявам (186) — онагледя (174) — онагледявам (186) — онаследявам (186) — оневиня (174) — оневинявам (186) — онемея (160) — онемявам (186) — онеправдавам (186) — онеправдая (161) — опадам (186) — опадвам (186) — опазвам (186) — опазя (173) — опаковам (186) — опалвам (186) — опаля (173) — опапвам (186) — опарвам (186) — опарича (176) — опаричвам (186) — опаря (173) — опаса (145a) — опасвам (186) — опасявам (186) — опвам (186) — опека (148) — опепелявам (186) — опервам (186) — оперирам (186) — оперушинвам (186) — оперя (173) — опетлавам (186) — опетня (174) — опетнявам (186) — опечаля (174) — опечалявам (186) — опея (164) — опивам (186) — опилвам (186) — опиля (174) — опипам (186) — опипвам (186) — опирам (186) — описвам (186) — опитам (186) — опитвам (186) — опитомя (174) — опитомявам (186) — опичам (186) — опиша (159) — опия (163) — опиянча (176) — опиянчвам (186) — опияня (174) — опиянявам (186) — оплаквам (186) — оплакна (152) — оплача (155) — оплевя (174) — оплевявам (186) — оплезвам (186) — оплезя (173) — оплескам (186) — оплесквам (186) — оплета (145) — оплешивея (160) — оплешивявам (186) — оплискам (186) — оплисквам (186) — оплитам (186) — оплодотворя (174) — оплодотворявам (186) — оплодя (174) — оплодявам (186) — оплождам (186) — оплювам (186) — оплюсквам (186) — оплюя (163) — оплячкосам (186) — оплячкосвам (186) — опна (152) — оповестя (174) — оповестявам (186) — опожаря (173) — опожарявам (186) — опознавам (186) — опозная (161a) — опозоря (174) — опозорявам (186) — оползотворя (174) — оползотворявам (186) — ополивам (186) — опомня (173) — опомням (187) — опонирам (186) — опороча (176) — опорочавам (186) — опоскам (186) — опосквам (186) — опосталявам (186) — опошлявам (186) — опра (150) — оправдавам (186) — оправдая (161) — оправомощавам (186) — оправя (173) — оправям (187) — опразвам (186) — опразня (173) — опрасвам (186) — опрася (173) — опраша (176) — опрашвам (186) — опреда (145) — определя (174) — определям (187) — опресня (174) — опреснявам (186) — опридам (186) — оприлича (176) — оприличавам (186) — опримчвам (186) — опровергавам (186) — опровергая (161) — опропастя (174) — опропастявам (186) — опросея (164) — опростачвам (186) — опростея (160) — опростя (174) — опростявам (186) — опротивея (160) — опротивявам (186) — опрощавам (186) — опръскам (186) — опръсквам (186) — опръстеня (174) — опръстенявам (186) — опръхвам (186) — оптимизирам (186) — опуйчвам (186) — опулвам (186) — опуля (173) — опусна (152) — опустея (160) — опустоша (176) — опустошавам (186) — опустявам (186) — опухам (186) — опухвам (186) — опуша (176) — опушвам (186) — опъвам (186) — опълча (176) — опълчвам (186) — опъна (152) — опържа (176) — опържвам (186) — опърля (173) — опърлям (187) — опърпам (186) — опърпвам (186) — опявам (186) — ора (151) — оразмеря (174) — оразмерявам (186) — ораторствам (186) — ораторствувам (186) — орахатявам (186) — организирам (186) — орева (151) — оревавам (186) — оредея (160) — оредявам (186) — орежа (157) — орезиля (174) — орезилявам (186) — оригвам (186) — оригиналнича (176) — оригна (152) — ориентирам (186) — орисам (186) — орисвам (186) — оркестрирам (186) — орнаментирам (186) — оронвам (186) — ороня (173) — орося (174) — оросявам (186) — оръфам (186) — оръфвам (186) — орязвам (186) — осакатея (160) — осакатя (174) — осакатявам (186) — осапуня (174) — осапунявам (186) — осведомя (174) — осведомявам (186) — освежа (176) — освежавам (186) — осветля (174) — осветлявам (186) — осветя (174) — осветявам (186) — освещавам (186) — освидетелствам (186) — освидетелствувам (186) — освирепея (160) — освирепявам (186) — освиркам (186) — освирквам (186) — освободя (174) — освобождавам (186) — оседлавам (186) — оседлая (161) — осезавам (186) — осейвам (186) — осека (149) — осеквам (186) — осекна (152) — осеменя (174) — осеменявам (186) — осеня (174) — осенявам (186) — осея (164) — осигуря (174) — осигурявам (186) — осиновя (174) — осиновявам (186) — осирам (186) — осиромашавам (186) — осиромашея (160a) — осиротея (160) — осиротя (177) — осиротявам (186) — осичам (186) — осиявам (186) — осияя (161) — оскандалявам (186) — оскверня (174) — осквернявам (186) — оскотявам (186) — оскрежа (176) — оскрежавам (186) — оскубвам (186) — оскубя (154) — оскъпя (174) — оскъпявам (186) — оскърбя (174) — оскърбявам (186) — ослабя (173) — ослабям (187) — осланя (174) — осланявам (186) — осланям (187) — ослепея (160) — ослепя (174) — ослепявам (186) — ослоня (174) — ослушам (186) — ослушвам (186) — осмеля (174) — осмелявам (186) — осмея (160) — осмивам (186) — осмисля (173) — осмислям (187) — осмуча (155) — оснежавам (186) — основа (151) — основавам (186) — осоля (174) — осолявам (186) — оспорвам (186) — оспоря (173) — осребря (174) — осребрявам (186) — оставам (186) — оставя (173) — оставям (187) — остана (152) — остарея (160) — остарявам (186) — остригвам (186) — острижа (158) — остроумнича (176) — остря (173) — остъкля (174) — остъклявам (186) — остъргвам (186) — остържа (158) — осуетя (174) — осуетявам (186) — осцилирам (186) — осъвременя (174) — осъвременявам (186) — осъдя (173) — осъждам (186) — осъзнавам (186) — осъзная (161) — осъмвам (186) — осъмна (152) — осъразмерявам (186) — осъществя (174) — осъществявам (186) — осявам (186) — отавя (173) — отбегна (152) — отбележа (183) — отбелязвам (186) — отбера (170) — отбивам (186) — отбирам (186) — отбия (163) — отблагодаря (174) — отблагодарявам (186) — отблъсвам (186) — отблъсквам (186) — отблъсна (152) — отбода (145) — отбождам (186) — отболя (177) — отболявам (186) — отбраня (173) — отбранявам (186) — отброя (175) — отброявам (186) — отбрулвам (186) — отбруля (173) — отбрулям (187) — отбулвам (186) — отбуля (173) — отбягвам (186) — отбягна (152a) — отварям (187) — отведа (145) — отвеждам (186) — отвея (164) — отвивам (186) — отвиквам (186) — отвикна (152) — отвинтвам (186) — отвинтя (173) — отвия (163) — отвлека (149) — отвличам (186) — отводня (174) — отводнявам (186) — отвозвам (186) — отвозя (173) — отворя (173) — отвратя (174) — отвращавам (186) — отвръщам (186) — отвъждам (186) — отвържа (156) — отвързвам (186) — отвърна (152) — отвъртам (186) — отвъртвам (186) — отвъртя (177) — отвъртявам (186) — отвявам (186) — отгадавам (186) — отгадая (161) — отгатвам (186) — отгатна (152) — отглася (174) — отгласям (187) — отгледам (186) — отглеждам (186) — отговарям (187) — отговея (160) — отговоря (173) — отговявам (186) — отгоря (174) — отгризвам (186) — отгръщам (186) — отгърна (152) — отдавам (186) — отдалеча (176) — отдалечавам (186) — отдам (168) — отделя (174) — отделям (187) — отдера (170) — отдирам (186) — отдръпвам (186) — отдръпна (152) — отдъхвам (186) — отдъхна (152) — отегча (176) — отегчавам (186) — отежнявам (186) — отека (148) — отеквам (186) — отекна (152) — отелвам (186) — отеля (173) — отесам (186) — отеснея (160) — отесня (174) — отеснявам (186) — отживея (160) — отживявам (186) — отзвуча (178) — отзвучавам (186) — отзема (171) — отземам (186) — отзова (151) — отзовавам (186) — отивам (186) — отида (146) — отичам (186) — откажа (156) — отказвам (186) — откарам (186) — откарвам (186) — откача (176) — откачам (186) — откачвам (186) — откисля (174) — откислявам (186) — откликвам (186) — откликна (152) — отклоня (174) — отклонявам (186) — отключа (176) — отключвам (186) — откова (151) — отковавам (186) — откомандировам (186) — откопавам (186) — откопая (161) — откопирам (186) — откопча (176) — откопчавам (186) — откопчая (161) — откопчвам (186) — откопчея (160a) — откося (174) — откосявам (186) — открадвам (186) — открадна (152) — открехвам (186) — открехна (152) — откривам (186) — открия (163) — откроя (175) — откроявам (186) — откупвам (186) — откупувам (186) — откупя (173) — откърмвам (186) — откърмя (173) — откърмям (187) — откъртвам (186) — откъртя (173) — откърша (176) — откършвам (186) — откъсам (186) — откъсвам (186) — откъсна (152) — отлагам (186) — отлежа (178) — отлежавам (186) — отлепвам (186) — отлепя (174) — отлепям (187) — отлетя (177) — отлетявам (186) — отлея (160) — отливам (186) — отлитам (186) — отлича (176) — отличавам (186) — отложа (176) — отломя (174) — отломявам (186) — отлъча (176) — отлъчвам (186) — отмалея (160) — отмалявам (186) — отмарям (187) — отмахвам (186) — отмахна (152) — отменя (174) — отменявам (186) — отменям (187) — отмервам (186) — отмеря (173) — отмествам (186) — отместя (173) — отмета (145) — отметна (152) — отмивам (186) — отмилея (160) — отмина (152) — отминавам (186) — отмирам (186) — отмирисвам (186) — отмия (163) — отморя (174) — отморявам (186) — отмотавам (186) — отмотая (161) — отмра (150a) — отмразя (174) — отмразявам (186) — отмъквам (186) — отмъкна (152) — отмъстя (174) — отмъстявам (186) — отмъщавам (186) — отмятам (186) — отнасям (187) — отнема (171) — отнемам (186) — отнеса (145a) — отопля (173) — отоплявам (186) — отоплям (187) — отопя (174) — оторизирам (186) — отпадам (186) — отпадна (152) — отпарям (187) — отпаша (159) — отпера (170) — отпечатам (186) — отпечатвам (186) — отпея (164) — отпивам (186) — отписвам (186) — отпиша (159) — отпия (163) — отплавам (186) — отплатя (174) — отплащам (186) — отплесвам (186) — отплесквам (186) — отплесна (152) — отплета (145) — отплитам (186) — отплувам (186) — отпорвам (186) — отпоря (173) — отпочивам (186) — отпочина (152) — отпоя (175) — отправя (173) — отправям (187) — отпразнувам (186) — отпратя (173) — отпращам (186) — отпрегна (152) — отприщвам (186) — отприщя (173) — отпрягам (186) — отпускам (186) — отпусна (152) — отпуша (176) — отпушвам (186) — отпущам (186) — отпъдя (173) — отпъждам (186) — отпътувам (186) — отработвам (186) — отработя (173) — отравям (187) — отражавам (186) — отразя (174) — отразявам (186) — отракам (186) — отраквам (186) — отрасна (152) — отраста (145b) — отраствам (186) — отрая (162) — отреагирам (186) — отредя (174) — отрежа (157) — отреждам (186) — отрезвея (160) — отрезвя (174) — отрезвявам (186) — отрезнея (160) — отрезнявам (186) — отрека (148) — отривам (186) — отритвам (186) — отритна (152) — отричам (186) — отрия (163) — отровя (173) — отронвам (186) — отроня (173) — отроням (187) — отрудя (173) — отрупам (186) — отрупвам (186) — отрязвам (186) — отсвирвам (186) — отсвиря (173) — отседна (152) — отседя (177) — отсека (149) — отсеня (174) — отсеням (187) — отсея (164) — отсипвам (186) — отсипя (154) — отсичам (186) — отскачам (186) — отскоквам (186) — отскокна (152) — отскоча (176) — отскубвам (186) — отскубна (152) — отслабвам (186) — отслабна (152) — отслабя (173) — отслабям (187) — отслужа (176) — отслужвам (186) — отспивам (186) — отспя (182) — отсрамвам (186) — отсрамя (174) — отсроча (176) — отсрочвам (186) — отстивам (186) — отстина (152) — отстоя (180) — отстоявам (186) — отстраня (174) — отстранявам (186) — отстъпвам (186) — отстъпя (173) — отсъдя (173) — отсъждам (186) — отсърдвам (186) — отсърдя (173) — отсъствам (186) — отсъствувам (186) — отсявам (186) — отсядам (186) — оттегля (173) — оттеглям (187) — оттека (148) — оттичам (186) — оттласвам (186) — оттласкам (186) — оттласквам (186) — оттласна (152) — отточа (176) — оттулвам (186) — оттуля (173) — оттулям (187) — отупам (186) — отупвам (186) — отуча (176) — отучвам (186) — отхапвам (186) — отхапя (154) — отхвръквам (186) — отхвръкна (152) — отхвърля (173) — отхвърлям (187) — отхвърчавам (186) — отхлабвам (186) — отхлупвам (186) — отхлупя (173) — отходя (173) — отхранвам (186) — отхраня (173) — отцедя (174) — отцеждам (186) — отцепвам (186) — отцепя (173) — отчайвам (186) — отчая (162) — отчеквам (186) — отчекна (152) — отчета (145) — отчисля (174) — отчислявам (186) — отчитам (186) — отчуждавам (186) — отчуждя (174) — отчупвам (186) — отчупя (173) — отшивам (186) — отшия (163) — отшумя (174) — отшумявам (186) — отща (144) — отщипвам (186) — отщипя (154) — отщявам (186) — отъждествя (174) — отъждествявам (186) — отънявам (186) — отъпея (160) — отъпквам (186) — отъпча (155) — отърва (151) — отървавам (186) — отъркалям (187) — отъркам (186) — отърквам (186) — отърсвам (186) — отърся (173) — отърча (178) — отърчавам (186) — отядам (186) — отям (169) — офейкам (186) — офейквам (186) — оферирам (186) — оформя (173) — оформявам (186) — оформям (187) — охарактеризирам (186) — охарча (176) — охарчвам (186) — охвам (186) — охкам (186) — охлабвам (186) — охлабя (173) — охладнея (160) — охладнявам (186) — охладя (174) — охладявам (186) — охлаждам (186) — охлузвам (186) — охлузя (173) — охна (152) — охолствувам (186) — охранвам (186) — охраня (173) — охранявам (186) — охриптявам (186) — охулвам (186) — охуля (173) — оцапам (186) — оцапвам (186) — оцветя (174) — оцветявам (186) — оцеждам (186) — оцелея (160) — оцелявам (186) — оценя (174) — оценявам (186) — оцифрявам (186) — оцъкля (173) — оцъклям (187) — очаквам (186) — очаровам (186) — очерня (173) — очерням (187) — очертавам (186) — очертая (161) — очеша (159) — очиствам (186) — очистя (173) — очовеча (176) — очовечавам (186) — очукам (186) — очуквам (186) — очушкам (186) — ошетам (186) — ошетвам (186) — ошугавея (160) — ошутя (173) — ошушкам (186) — ошушквам (186) — ощавя (173) — ощавям (187) — ощастливя (174) — ощастливявам (186) — ощетя (174) — ощетявам (186) — ощипвам (186) — ощипя (154) — ояждам (186) — оям (169)