Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Г

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Г“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Г[редактиране]

гаврътвам (186) — гаврътна (152) — гавря (173) — гадая (161) — гадя (173) — газирам (186) — газя (173) — галванизирам (186) — галопирам (186) — галя (173) — гангренясам (186) — гангренясвам (186) — гарантирам (186) — гарирам (186) — гарнирам (186) — гасна (152) — гастролирам (186) — гася (174) — гевезя (174) — генерализирам (186) — генерирам (186) — гепя (173) — германизирам (186) — гиздя (173) — гилотинирам (186) — гина (152) — гипсирам (186) — главоболя (177) — главозамайвам (186) — главозамая (162) — главя (174) — главявам (186) — глаголствам (186) — гладувам (186) — гладя (173) — глазирам (186) — гланцирам (186) — гласоподавам (186) — гласувам (186) — глася (174) — гледам (186) — гледжосам (186) — гледжосвам (186) — гледна (152) — глезя (173) — глобя (174) — глобявам (186) — глождя (173) — глозгам (186) — глумя (174) — глушея (160a) — глътвам (186) — глътна (152) — глъхна (152) — гмурвам (186) — гмуркам (186) — гмурна (152) — гневя (174) — гнездя (174) — гнетя (174) — гния (163) — гноя (175) — гноясам (186) — гноясвам (186) — гнуся (174) — говея (160) — говоря (173) — годя (174) — годявам (186) — големея (160) — големя (174) — голея (160) — гоня (173) — гордея (160) — горещя (174) — горча (178) — горя (177) — господарствам (186) — господарувам (186) — господствам (186) — господствувам (186) — гостувам (186) — гостя (174) — готвя (173) — гофрирам (186) — гощавам (186) — гоя (175) — грабвам (186) — грабителствам (186) — грабна (152) — грабя (173) — гравирам (186) — гравитирам (186) — градирам (186) — градуирам (186) — градя (174) — гражданея (160) — гракам (186) — граквам (186) — гракна (152) — грамадя (174) — гранича (176) — гранулирам (186) — граня (174) — гранясам (186) — гранясвам (186) — грапя (173) — грача (176) — греба (151) — гребвам (186) — гребна (152) — грейвам (186) — грейна (152) — гресирам (186) — греша (176) — грея (160) — грижа (176) — гриза (151) — гризвам (186) — гризна (152) — гримаснича (176) — гримирам (186) — грознея (160) — грозя (174) — громя (174) — грохам (186) — грохвам (186) — грохна (152) — грохотя (173) — грубиянствувам (186) — грундирам (186) — групирам (186) — грухам (186) — грухтя (177) — гръмвам (186) — гръмна (152) — губя (173) — гугукам (186) — гукам (186) — гуляя (161) — гумирам (186) — гурелясам (186) — гурелясвам (186) — гуркам (186) — гуша (176) — гушвам (186) — гушкам (186) — гушна (152) — гъбясам (186) — гъбясвам (186) — гъгна (152) — гъделичкам (186) — гъзурча (176) — гъкам (186) — гъквам (186) — гълтам (186) — гълча (178) — гъмжа (178) — гъна (152) — гърбя (173) — гъргоря (173) — гърля (173) — гърмя (177) — гърна (152) — гърча (176) — гърчея (160) — гъстея (160) — гътам (186) — гътвам (186) — гътна (152)