Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Р

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Р“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Р[редактиране]

раболепнича (176) — раболепствам (186) — раболепствувам (186) — работя (173) — равноотстоя (180) — равня (174) — равнявам (186) — радвам (186) — радея (160) — радиопредавам (186) — радиофицирам (186) — раждам (186) — разархивирам (186) — разбера (170) — разбеснея (160) — разбеснявам (186) — разбесувам (186) — разбивам (186) — разбинтовам (186) — разбирам (186) — разбичкам (186) — разбичквам (186) — разбия (163) — разблея (160) — разблъскам (186) — разблъсквам (186) — разбогатея (160) — разбогатявам (186) — разбойничествам (186) — разбойничествувам (186) — разболея (160) — разболявам (186) — разбрадя (174) — разбръщолевям (187) — разбудя (173) — разбуждам (186) — разбулвам (186) — разбуля (173) — разбулям (187) — разбунвам (186) — разбунтувам (186) — разбуня (173) — разбуням (187) — разбутам (186) — разбутвам (186) — разбушам (186) — разбушувам (186) — разбъбря (173) — разбъбрям (187) — разбълникам (186) — разбълниквам (186) — разбърборвам (186) — разбързам (186) — разбързвам (186) — разбъркам (186) — разбърквам (186) — разбърниквам (186) — разбягам (186) — разбягвам (186) — разваля (174) — развалям (187) — разваря (174) — разварявам (186) — разведа (145) — разведря (174) — разведрявам (186) — развеждам (186) — развенчавам (186) — развенчая (161) — развеселя (174) — развеселявам (186) — развея (164) — развивам (186) — развиделея (160) — развиделя (174) — развиделявам (186) — развикам (186) — развиквам (186) — развилнея (160) — развилнявам (186) — развинтвам (186) — развинтя (173) — развирам (186) — развитля (173) — развихря (173) — развихрям (187) — развия (163) — развлача (176) — развлачам (186) — развлачвам (186) — развлека (149) — развличам (186) — разводня (174) — разводнявам (186) — развонея (160) — развоня (174) — развонявам (186) — развратнича (176) — развратя (174) — развращавам (186) — развреждам (186) — развръщам (186) — развря (177) — развъдя (173) — развъждам (186) — развълнувам (186) — развървя (177) — развървявам (186) — развървям (187) — развържа (156) — развързвам (186) — развърна (152) — развъртам (186) — развъртвам (186) — развъртя (177) — развъртявам (186) — развявам (186) — разгадавам (186) — разгадая (161) — разгалвам (186) — разгаля (173) — разгарям (187) — разгатвам (186) — разгащвам (186) — разгащя (173) — разгащям (187) — разглаголствам (186) — разглася (174) — разгласявам (186) — разгласям (187) — разгледам (186) — разглеждам (186) — разглезвам (186) — разглезя (173) — разглобя (174) — разглобявам (186) — разгневя (174) — разгневявам (186) — разговарям (187) — разговея (160) — разговоря (173) — разговявам (186) — разгодя (174) — разгодявам (186) — разголвам (186) — разгологъзвам (186) — разголя (173) — разгонвам (186) — разгоня (173) — разгоням (187) — разгорещя (174) — разгорещявам (186) — разгоря (177) — разгорявам (186) — разграбвам (186) — разграбя (173) — разградя (174) — разграждам (186) — разгранича (176) — разграничавам (186) — разграфя (174) — разграфявам (186) — разгрея (160) — разгромя (174) — разгромявам (186) — разгръщам (186) — разгрявам (186) — разгъвам (186) — разгъна (152) — разгърдвам (186) — разгърдя (173) — разгърмявам (186) — разгърна (152) — раздавам (186) — раздалеча (176) — раздалечавам (186) — раздам (168) — раздвижа (176) — раздвижвам (186) — раздвоя (175) — раздвоявам (186) — разделя (174) — разделям (187) — разденя (173) — раздера (170) — раздигам (186) — раздигна (152) — раздипля (173) — раздиплям (187) — раздирам (186) — раздиря (173) — раздразвам (186) — раздразня (173) — раздразням (187) — раздробя (174) — раздробявам (186) — раздрусам (186) — раздрусвам (186) — раздрънкам (186) — раздрънквам (186) — раздрънча (178) — раздрънчавам (186) — раздувам (186) — раздумам (186) — раздумвам (186) — раздумкам (186) — раздухам (186) — раздухвам (186) — раздуя (163) — раздъвквам (186) — раздърдоря (173) — раздърпам (186) — раздърпвам (186) — раздявам (186) — раздяна (153) — разединя (174) — разединявам (186) — разехтявам (186) — разжалвам (186) — разжаля (173) — разжаря (173) — разжарявам (186) — разжена (152) — разженвам (186) — разженя (173) — раззеленея (160) — раззеленя (174) — раззеленявам (186) — раззема (171) — разземам (186) — раззина (152) — раззинвам (186) — разигравам (186) — разиграя (161) — разисквам (186) — разискря (174) — разискрям (187) — разкажа (156) — разказвам (186) — разкайвам (186) — разкалвам (186) — разкалугеря (174) — разкалугерявам (186) — разкаля (174) — разкалям (187) — разкандърдисам (186) — разкандърдисвам (186) — разкапвам (186) — разкапя (154) — разкарам (186) — разкарвам (186) — разкатавам (186) — разкатая (161) — разкача (176) — разкачвам (186) — разкашкам (186) — разкашквам (186) — разкашлям (187) — разкая (162) — разквартирувам (186) — разквасвам (186) — разквася (173) — разкисвам (186) — разкисквам (186) — разкисна (152) — разклада (145) — разклатя (173) — разклащам (186) — разклоня (174) — разклонявам (186) — разкова (151) — разковавам (186) — разкодирам (186) — разколебавам (186) — разколебая (161) — разкомпресирам (186) — разкопавам (186) — разкопая (161) — разкопчавам (186) — разкопчая (161) — разкопчея (160a) — разкрася (174) — разкрасявам (186) — разкрача (176) — разкрачвам (186) — разкрепостя (174) — разкрепостявам (186) — разкрещя (177) — разкрещявам (186) — разкривам (186) — разкривя (174) — разкривявам (186) — разкриптирам (186) — разкритикувам (186) — разкрия (163) — разкроя (175) — разкроявам (186) — разкрясквам (186) — разкулача (176) — разкулачвам (186) — разкупвам (186) — разкупувам (186) — разкъдрям (187) — разкънтявам (186) — разкървавя (174) — разкървавявам (186) — разкървавям (187) — разкървя (174) — разкъртвам (186) — разкъртя (173) — разкърша (176) — разкършвам (186) — разкъсам (186) — разкъсвам (186) — разлагам (186) — разлайвам (186) — разлая (162) — разлепвам (186) — разлепя (174) — разлепявам (186) — разлепям (187) — разлетя (177) — разлея (164) — разливам (186) — разлигавя (173) — разлигавям (187) — разлиствам (186) — разлистя (173) — разлистям (187) — разлитам (186) — различа (176) — различавам (186) — разложа (176) — разломя (174) — разлудея (160) — разлудувам (186) — разлудя (174) — разлудявам (186) — разлъча (176) — разлъчвам (186) — разлюбвам (186) — разлюбя (173) — разлюлея (160) — разлюлявам (186) — разлютвам (186) — разлютя (174) — разлютявам (186) — размагнитвам (186) — размажа (156) — размазвам (186) — размаркирам (186) — размахам (186) — размахвам (186) — размацвам (186) — размачкам (186) — размеквам (186) — размекна (152) — разменя (174) — разменявам (186) — разменям (187) — размервам (186) — размеря (173) — размесвам (186) — размествам (186) — разместя (173) — размеся (173) — размета (145) — размечтавам (186) — размечтая (161) — размивам (186) — размина (152) — разминавам (186) — размирисвам (186) — размириша (159) — размиря (174) — размисля (173) — размислям (187) — размитам (186) — размитквам (186) — размишлявам (186) — размия (163) — размножа (178) — размножавам (186) — размотавам (186) — размотая (161) — размразя (174) — размразявам (186) — размърдам (186) — размърдвам (186) — размърморвам (186) — размътвам (186) — размътя (173) — размятам (186) — разнасям (187) — разнебитвам (186) — разнебитя (173) — разнежа (176) — разнежвам (186) — разнеса (145a) — разнижа (156) — разнизвам (186) — разнищвам (186) — разнищя (173) — разнищям (187) — разнообразя (174) — разнообразявам (186) — разоблека (149) — разоблича (176) — разобличавам (186) — разобличам (186) — разопаковам (186) — разора (151) — разоравам (186) — разоръжа (176) — разоръжавам (186) — разоря (174) — разорявам (186) — разотивам (186) — разотида (146) — разохквам (186) — разочаровам (186) — разпадам (186) — разпадна (152) — разпаковам (186) — разпалвам (186) — разпаля (173) — разпалям (187) — разпарям (187) — разпаса (145a) — разпасвам (186) — разпаша (159) — разпенвам (186) — разпеня (173) — разпервам (186) — разпердушинвам (186) — разпердушиня (173) — разперя (173) — разпечатам (186) — разпечатвам (186) — разпечатя (173) — разпея (164) — разпилея (160) — разпилявам (186) — разписвам (186) — разпискам (186) — разписквам (186) — разпитам (186) — разпитвам (186) — разпиша (159) — разпищолвам (186) — разпищоля (173) — разпищя (177) — разпищявам (186) — разпия (163) — разплаквам (186) — разплатя (174) — разплача (155) — разплащам (186) — разплескам (186) — разплесквам (186) — разплета (145) — разплещвам (186) — разплискам (186) — разплисквам (186) — разплитам (186) — разплодя (174) — разплодявам (186) — разплувам (186) — разплуя (163) — разпна (152) — разповивам (186) — разповия (163) — разпознавам (186) — разпозная (161a) — разпокъсам (186) — разпокъсвам (186) — разполагам (186) — разполовя (174) — разполовявам (186) — разположа (176) — разпопвам (186) — разпопя (173) — разпорвам (186) — разпоредя (174) — разпореждам (186) — разпоря (173) — разпоя (175) — разпоявам (186) — разправя (173) — разправям (187) — разпратя (173) — разпращам (186) — разпращя (177) — разпрегна (152) — разпреда (145) — разпределя (174) — разпределям (187) — разприказвам (186) — разпродавам (186) — разпродам (168) — разпростирам (186) — разпростра (150) — разпространя (174) — разпространявам (186) — разпростя (174) — разпръсвам (186) — разпръскам (186) — разпръсквам (186) — разпръсна (152) — разпрягам (186) — разпсувам (186) — разпукам (186) — разпуквам (186) — разпускам (186) — разпусна (152) — разпущам (186) — разпъвам (186) — разпъдя (173) — разпъждам (186) — разпъна (152) — разпъпвам (186) — разпъпя (173) — разпъпям (187) — разпъхтя (177) — разпъхтявам (186) — разпявам (186) — разработвам (186) — разработя (173) — разравям (187) — разразя (174) — разразявам (186) — разраня (174) — разранявам (186) — разрасна (152) — разраста (145b) — разраствам (186) — разрева (151) — разревавам (186) — разредя (174) — разредявам (186) — разрежа (157) — разреждам (186) — разресвам (186) — разреша (176) — разрешавам (186) — разривам (186) — разридавам (186) — разридая (161) — разрина (152) — разритам (186) — разрия (163) — разровя (173) — разронвам (186) — разроня (173) — разрохкам (186) — разрохквам (186) — разроша (176) — разрошвам (186) — разруша (176) — разрушавам (186) — разръфам (186) — разръфвам (186) — разрязвам (186) — разсадя (174) — разсаждам (186) — разсвирвам (186) — разседлавам (186) — разседлая (161) — разсейвам (186) — разсека (149) — разселвам (186) — разселя (173) — разсея (164) — разсипвам (186) — разсипя (154) — разсичам (186) — разскачам (186) — разслабвам (186) — разслабя (173) — разследвам (186) — разслоя (175) — разслоявам (186) — разсмея (160) — разсмивам (186) — разсмърдявам (186) — разсополивя (173) — разсополивям (187) — разсроча (176) — разсрочвам (186) — разставя (173) — разставям (187) — разстеля (173) — разстилам (186) — разстрелвам (186) — разстрелям (187) — разстройвам (186) — разстроя (175) — разсуквам (186) — разсуча (155) — разсъблека (149) — разсъбличам (186) — разсъдя (173) — разсъждавам (186) — разсъждам (186) — разсъмвам (186) — разсъмна (152) — разсънвам (186) — разсъня (173) — разсърдвам (186) — разсърдя (173) — разсъхвам (186) — разсъхна (152) — разсявам (186) — разтакавам (186) — разтакам (186) — разтапям (187) — разтварям (187) — разтворя (173) — разтегля (173) — разтеглям (187) — разтегна (152) — разтека (148) — разтикам (186) — разтиквам (186) — разтичам (186) — разтичвам (186) — разтласквам (186) — разтоварвам (186) — разтоваря (173) — разтоварям (187) — разтопя (174) — разтопявам (186) — разточа (176) — разточвам (186) — разточителствам (186) — разточителствувам (186) — разтощавам (186) — разтракам (186) — разтраквам (186) — разтребвам (186) — разтребя (173) — разтревожа (176) — разтревожвам (186) — разтрепервам (186) — разтреперя (173) — разтреса (145a) — разтресвам (186) — разтривам (186) — разтрисам (186) — разтрия (163) — разтрогвам (186) — разтрогна (152) — разтропам (186) — разтропвам (186) — разтроша (176) — разтрошавам (186) — разтръбя (174) — разтръбявам (186) — разтупам (186) — разтупвам (186) — разтупкам (186) — разтупквам (186) — разтуптя (177) — разтуптявам (186) — разтурвам (186) — разтуря (173) — разтурям (187) — разтуша (176) — разтушавам (186) — разтъжа (176) — разтъжавам (186) — разтъка (167) — разтъкавам (186) — разтълкувам (186) — разтъпквам (186) — разтъпча (155) — разтърва (151) — разтървавам (186) — разтъркам (186) — разтърквам (186) — разтърсвам (186) — разтърся (173) — разтърчавам (186) — разтършувам (186) — разтягам (186) — разубедя (174) — разубеждавам (186) — разузнавам (186) — разузная (161) — разумея (160) — разумявам (186) — разуча (176) — разучавам (186) — разучвам (186) — разфокусирам (186) — разформирам (186) — разформировам (186) — разфуча (178) — разфучавам (186) — разхайлазвам (186) — разхайтвам (186) — разхайтя (173) — разхалтавя (174) — разхалтавям (187) — разхвърля (173) — разхвърлям (187) — разхвърча (178) — разхвърчавам (186) — разхитя (174) — разхищавам (186) — разхлабвам (186) — разхлабя (173) — разхлабям (187) — разхладя (174) — разхладявам (186) — разхлаждам (186) — разхлопам (186) — разхлопвам (186) — разходвам (186) — разходя (173) — разхождам (186) — разхубавея (160) — разхубавя (174) — разхубавявам (186) — разхълцам (186) — разхълцвам (186) — разцелувам (186) — разцентровам (186) — разцепвам (186) — разцепя (173) — разциврям (187) — разцъфвам (186) — разцъфна (152) — разцъфтя (177) — разцъфтявам (186) — разчеквам (186) — разчекна (152) — разчепкам (186) — разчепквам (186) — разчертавам (186) — разчертая (161) — разчесвам (186) — разчета (145) — разчеша (159) — разчиствам (186) — разчистя (173) — разчитам (186) — разчленя (174) — разчленявам (186) — разчовъркам (186) — разчовърквам (186) — разчопля (173) — разчоплям (187) — разчорля (173) — разчорлям (187) — разчувам (186) — разчувствувам (186) — разчупвам (186) — разчупя (173) — разчуствам (186) — разчуя (163) — разшавам (186) — разшаввам (186) — разшетам (186) — разшетвам (186) — разшивам (186) — разширочавам (186) — разширя (174) — разширявам (186) — разшифровам (186) — разшия (163) — разшътам (186) — разшътвам (186) — разюздая (161) — разюздвам (186) — разюздя (173) — разядосам (186) — разядосвам (186) — разяждам (186) — разям (169) — разяря (174) — разярявам (186) — разясня (174) — разяснявам (186) — районирам (186) — рамкирам (186) — раня (174) — ранявам (186) — рапортувам (186) — расна (152) — раста (145b) — ратайствам (186) — ратайствувам (186) — ратифицирам (186) — ратувам (186) — рафинирам (186) — рахатувам (186) — рахатясам (186) — рахатясвам (186) — рационализирам (186) — реабилитирам (186) — реагирам (186) — реализирам (186) — рева (151) — ревандикирам (186) — реванширам (186) — реввам (186) — реверсирам (186) — ревизирам (186) — ревна (152) — ревнувам (186) — революционизирам (186) — регенерирам (186) — регистрирам (186) — регламентирам (186) — регресирам (186) — регулирам (186) — редактирам (186) — редея (160) — редувам (186) — редуцирам (186) — редя (174) — режа (157) — режисирам (186) — резервирам (186) — резиля (174) — резолирам (186) — резонирам (186) — резоньорствам (186) — резюмирам (186) — реинциализирам (186) — река (148) — реквизирам (186) — рекламирам (186) — рекогносцирам (186) — реконструирам (186) — реконтрирам (186) — рекрутирам (186) — ректорствам (186) — рекуперирам (186) — ремилитаризирам (186) — ремонтирам (186) — рендирам (186) — рендосам (186) — рендосвам (186) — реномирам (186) — рентирам (186) — реорганизирам (186) — репарирам (186) — репатрирам (186) — репетирам (186) — репродуцирам (186) — респектирам (186) — реставрирам (186) — рестартирам (186) — реституирам (186) — ретуширам (186) — реферирам (186) — рефлектирам (186) — реформирам (186) — рехабилитирам (186) — рецензирам (186) — рецитирам (186) — реша (176) — решавам (186) — рея (164) — риголвам (186) — ридая (161) — рикоширам (186) — римувам (186) — рина (152) — рипам (186) — рипвам (186) — рипна (152) — рискувам (186) — рисувам (186) — ритам (186) — ритвам (186) — ритна (152) — рия (163) — роботизирам (186) — робувам (186) — ровичкам (186) — ровя (173) — родея (160) — родя (174) — розовея (160) — романизирам (186) — ромоля (174) — ромоня (173) — роня (173) — роптая (161) — рося (174) — роша (176) — роя (175) — ругая (161) — руйна (152) — руквам (186) — рукна (152) — руменея (160) — рунтавея (160) — русея (160) — русифицирам (186) — рутя (173) — рухвам (186) — рухна (152) — руча (178) — руша (176) — ръбя (173) — ръгам (186) — ръгвам (186) — ръгна (152) — ръждавея (160) — ръждясам (186) — ръждясвам (186) — ръководя (173) — ръкомахам (186) — ръкопляскам (186) — ръкополагам (186) — ръкоположа (176) — ръкостискам (186) — ръкувам (186) — ръмжа (178) — ръмоля (174) — ръмя (174) — ръсвам (186) — ръся (173) — рътя (173) — ръфам (186) — ръчкам (186) — ръчна (152) — рязвам (186)