Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/И

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „И“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

И[редактиране]

игнорирам (186) — играя (161) — ида (165) — идвам (186) — идеализирам (186) — идентифицирам (186) — идиотизирам (186) — избавя (173) — избавям (187) — избагрям (187) — избегна (152) — избеднея (160) — избеднявам (186) — избелвам (186) — избелея (160) — избеля (173) — избелявам (186) — избелям (187) — избера (170) — избесвам (186) — избеся (173) — избивам (186) — избикалям (187) — избиколя (174) — избирам (186) — избистря (173) — избистрям (187) — избича (176) — избичвам (186) — избия (163) — избледнея (160) — избледнявам (186) — изблещвам (186) — изблещя (173) — изблея (160) — изближа (156) — изблизвам (186) — избликвам (186) — избликна (152) — изблъскам (186) — изблъсквам (186) — избоботя (173) — избода (145) — избождам (186) — избоксирам (186) — избрисам (186) — избрисвам (186) — избродвам (186) — избродирам (186) — избродя (173) — изброждам (186) — изброя (175) — изброявам (186) — избрулвам (186) — избруля (173) — избрулям (187) — избръмча (178) — избръмчавам (186) — избръсвам (186) — избръскам (186) — избръсквам (186) — избръсна (152) — избрътвям (187) — избръщолевя (173) — избръщолевям (187) — избумтя (177) — избумтявам (186) — избутам (186) — избутвам (186) — избухам (186) — избухвам (186) — избухна (152) — избухтя (177) — избухтявам (186) — избуча (178) — избучавам (186) — избуя (163) — избуявам (186) — избъбря (173) — избъбрям (187) — избълвам (186) — избърборвам (186) — избърборя (173) — избързам (186) — избързвам (186) — избърсвам (186) — избърша (159) — избягам (186) — избягвам (186) — избягна (152a) — извадя (173) — изваждам (186) — извайвам (186) — извайквам (186) — извалявам (186) — извалям (187) — извардвам (186) — извардя (173) — изваря (174) — изварявам (186) — извая (162) — изведа (145) — извеждам (186) — извезвам (186) — извезя (154) — известя (174) — известявам (186) — изветрея (160) — изветрявам (186) — извехна (152) — извехтея (160) — извехтя (177) — извехтявам (186) — извея (164) — извивам (186) — извикам (186) — извиквам (186) — извиня (174) — извинявам (186) — извирам (186) — извися (173) — извисявам (186) — извиша (176) — извишавам (186) — извия (163) — извлека (149) — извличам (186) — извозвам (186) — извозя (173) — извоювам (186) — извратя (174) — извратявам (186) — извращавам (186) — изврещя (177) — изврещявам (186) — изврънкам (186) — извръщам (186) — извря (177) — изврякам (186) — извряквам (186) — изврясквам (186) — извъдя (173) — извъждам (186) — извървя (177) — извървявам (186) — извържа (156) — извърна (152) — извъртам (186) — извъртвам (186) — извъртя (177) — извъртявам (186) — извърша (176) — извършавам (186) — извършвам (186) — извършея (160a) — извявам (186) — извяхвам (186) — изгазвам (186) — изгазя (173) — изгарям (187) — изгасвам (186) — изгасна (152) — изгаснея (160) — изгася (174) — изгасявам (186) — изгасям (187) — изгивам (186) — изгина (152) — изгладнея (160) — изгладня (174) — изгладнявам (186) — изгладя (173) — изглаждам (186) — изгледам (186) — изглеждам (186) — изглождям (187) — изглозгам (186) — изглозгвам (186) — изглупея (160) — изглупя (174) — изглупявам (186) — изгнивам (186) — изгния (163) — изговарям (187) — изговорвам (186) — изговоря (173) — изгонвам (186) — изгоня (173) — изгоря (177) — изготвя (173) — изготвям (187) — изградя (174) — изграждам (186) — изгракам (186) — изграквам (186) — изгреба (151) — изгребвам (186) — изгрея (160) — изгриза (151) — изгризвам (186) — изгрухтя (177) — изгрухтявам (186) — изгрявам (186) — изгубвам (186) — изгубя (173) — изгукам (186) — изгулявам (186) — изгуляя (161) — изгъвам (186) — изгълтам (186) — изгълтвам (186) — изгълчавам (186) — изгърбвам (186) — изгърбузвам (186) — изгърбя (173) — изгърмя (177) — изгърмявам (186) — издавам (186) — издавя (173) — издавям (187) — издайнича (176) — издам (168) — издебвам (186) — издебна (152) — издевателствувам (186) — издействам (186) — издействувам (186) — издекламирам (186) — издера (170) — изджавкам (186) — изджавквам (186) — издигам (186) — издигна (152) — издирам (186) — издирвам (186) — издиря (173) — издирям (187) — издишам (186) — издишвам (186) — издокарам (186) — издокарвам (186) — издоя (175) — издоявам (186) — издраскам (186) — издрасквам (186) — издребнея (160) — издребнявам (186) — издрънкам (186) — издрънквам (186) — издрънча (178) — издрънчавам (186) — издрънчвам (186) — издувам (186) — издумам (186) — издумвам (186) — издупча (176) — издупчвам (186) — издухам (186) — издухвам (186) — издуша (176) — издушавам (186) — издушвам (186) — издуя (163) — издъвквам (186) — издълбавам (186) — издълбая (161) — издължа (178) — издължавам (186) — издънвам (186) — издъня (173) — издърдорвам (186) — издърдоря (173) — издържа (179) — издържам (186) — издърпам (186) — издърпвам (186) — издъхвам (186) — издъхна (152) — издявам (186) — издяволя (174) — издяволявам (186) — издялам (186) — издялвам (186) — издялкам (186) — издялквам (186) — издяна (153) — изехтя (177) — изехтявам (186) — изеча (178) — изечавам (186) — изжаднея (160) — изжаднявам (186) — изжегля (173) — изженвам (186) — изженя (173) — изживея (160) — изживявам (186) — изжилвам (186) — изжиля (173) — изжулвам (186) — изжуля (173) — изжъна (152) — изжънвам (186) — иззвъня (177) — иззвънявам (186) — иззема (171) — изземам (186) — изземвам (186) — иззидам (186) — иззиждам (186) — иззимувам (186) — иззимя (174) — изигравам (186) — изиграя (161) — изимитирам (186) — изискам (186) — изисквам (186) — изкажа (156) — изказвам (186) — изкалвам (186) — изкалъпвам (186) — изкалъпя (173) — изкалям (187) — изкапвам (186) — изкапя (154) — изкарам (186) — изкарвам (186) — изкастря (173) — изкастрям (187) — изкатервам (186) — изкатеря (173) — изкача (176) — изкачвам (186) — изкашлям (187) — изквасвам (186) — изквася (173) — изквича (178) — изквичавам (186) — изкикотвам (186) — изкикотя (173) — изкилвам (186) — изкиля (173) — изкипя (177) — изкипявам (186) — изкирливям (187) — изкисвам (186) — изкискам (186) — изкисквам (186) — изкисна (152) — изкихам (186) — изкихвам (186) — изклася (174) — изкласявам (186) — изклинвам (186) — изклинча (176) — изклинчвам (186) — изклиня (173) — изключа (176) — изключвам (186) — изкова (151) — изковавам (186) — изкокорвам (186) — изколвам (186) — изколя (185) — изкомандвам (186) — изкомандувам (186) — изконсумирам (186) — изконтя (173) — изкопавам (186) — изкопая (161) — изкопча (176) — изкопчвам (186) — изкореня (174) — изкоренявам (186) — изкористя (173) — изкормвам (186) — изкормя (173) — изкормям (187) — изкорубвам (186) — изкорубя (173) — изкося (174) — изкосявам (186) — изкрадвам (186) — изкрещя (177) — изкрещявам (186) — изкривя (174) — изкривявам (186) — изкрънкам (186) — изкрънквам (186) — изкрякам (186) — изкряквам (186) — изкряскам (186) — изкрясквам (186) — изкукам (186) — изкукуригам (186) — изкукуригвам (186) — изкумям (187) — изкупвам (186) — изкупувам (186) — изкупя (173) — изкусуря (174) — изкусурявам (186) — изкуся (173) — изкусявам (186) — изкуфея (160) — изкуфявам (186) — изкуша (176) — изкушавам (186) — изкълва (151) — изкълвавам (186) — изкълцвам (186) — изкълча (176) — изкълчвам (186) — изкънтя (177) — изкънтявам (186) — изкъпвам (186) — изкъпя (154) — изкъркоря (173) — изкърпвам (186) — изкърпя (173) — изкърпям (187) — изкъртвам (186) — изкъртя (173) — изкършвам (186) — изкъсам (186) — изкъсвам (186) — излавям (187) — излагам (186) — излайвам (186) — излапам (186) — излапвам (186) — излая (162) — излегна (152) — излежа (178) — излежавам (186) — излекувам (186) — излепя (174) — излетя (177) — излетявам (186) — излея (164) — изливам (186) — излижа (156) — излизам (186) — излизвам (186) — излинея (160) — излинявам (186) — излитам (186) — излича (176) — изличавам (186) — изловя (174) — изловявам (186) — изложа (176) — излокам (186) — излоквам (186) — изломотвам (186) — изломотя (173) — излоча (176) — излочвам (186) — излъгвам (186) — излъжа (158) — излъскам (186) — излъсквам (186) — излъстявам (186) — излъча (176) — излъчвам (186) — излюпвам (186) — излюпя (173) — излющвам (186) — излющя (173) — излягам (186) — изляза (147) — измажа (156) — измазвам (186) — измайсторя (174) — измайсторявам (186) — измамвам (186) — измамя (173) — измацам (186) — измацвам (186) — измачкам (186) — измачквам (186) — измеля (184) — изменя (174) — изменявам (186) — изменям (187) — измервам (186) — измеря (173) — измесвам (186) — измествам (186) — изместя (173) — измеся (173) — измета (145) — изметна (152) — измивам (186) — измина (152) — изминавам (186) — измирам (186) — измирисвам (186) — измириша (159) — измисля (173) — измислям (187) — измитам (186) — измия (163) — измокря (173) — измокрям (187) — измолвам (186) — измоля (173) — изморя (174) — изморявам (186) — измотавам (186) — измотая (161) — измра (150a) — измразявам (186) — измръзвам (186) — измръзна (152) — измуча (178) — измучавам (186) — измуша (176) — измушвам (186) — измъдрувам (186) — измъдря (173) — измъдрям (187) — измъквам (186) — измъкна (152) — измъмрям (187) — измънкам (186) — измънквам (186) — измърморвам (186) — измърморя (173) — измърся (174) — измърсявам (186) — измършавея (160) — измършавявам (186) — измътвам (186) — измътя (173) — измъча (176) — измъчвам (186) — измятам (186) — измяукам (186) — изнаизлизам (186) — изнамеря (173) — изнамирам (186) — изнапреда (145) — изнасилвам (186) — изнасиля (173) — изнася (177) — изнасям (187) — изнашаря (173) — изневеря (174) — изневерявам (186) — изнежа (176) — изнежвам (186) — изнемогвам (186) — изнемогна (152) — изнемощея (160) — изнемощявам (186) — изненадам (186) — изненадвам (186) — изнервя (173) — изнервям (187) — изнеса (145a) — изнижа (156) — изнизвам (186) — изниквам (186) — изникна (152) — изнищвам (186) — изнищя (173) — износвам (186) — износя (173) — изнудвам (186) — изнудя (173) — изнуря (174) — изнурявам (186) — изобилствам (186) — изобилствувам (186) — изоблича (176) — изобличавам (186) — изобличам (186) — изобразя (174) — изобразявам (186) — изобретя (174) — изобретявам (186) — изографисам (186) — изографисвам (186) — изолирам (186) — изопача (176) — изопачавам (186) — изопвам (186) — изопна (152) — изора (151) — изоравам (186) — изоставам (186) — изоставя (173) — изоставям (187) — изостана (152) — изостря (173) — изострям (187) — изохкам (186) — изохквам (186) — изпадам (186) — изпадна (152) — изпапам (186) — изпапвам (186) — изпарвам (186) — изпаря (174) — изпарявам (186) — изпаса (145a) — изпасвам (186) — изпатя (173) — изпащам (186) — изпека (148) — изпепеля (174) — изпепелявам (186) — изпера (170) — изпея (164) — изпивам (186) — изпилея (160) — изпиля (174) — изпилявам (186) — изпипвам (186) — изпирам (186) — изписвам (186) — изпискам (186) — изписквам (186) — изписукам (186) — изпитам (186) — изпитвам (186) — изпичам (186) — изпиша (159) — изпищя (177) — изпищявам (186) — изпия (163) — изплавам (186) — изплавя (173) — изплагиатствам (186) — изплаквам (186) — изплакна (152) — изпламтявам (186) — изплатя (174) — изплача (155) — изплаша (176) — изплашвам (186) — изплащам (186) — изплевя (174) — изплевявам (186) — изплезвам (186) — изплезя (173) — изплесвам (186) — изплескам (186) — изплесквам (186) — изплесна (152) — изплета (145) — изплещвам (186) — изплискам (186) — изплисквам (186) — изплитам (186) — изплувам (186) — изплъзвам (186) — изплъзна (152) — изплювам (186) — изплюскам (186) — изплюсквам (186) — изплющя (177) — изплющявам (186) — изплюя (163) — изпляскам (186) — изплясквам (186) — изпоблъскам (186) — изповядам (186) — изповядвам (186) — изповяхвам (186) — изпогазвам (186) — изпогазя (173) — изпогризвам (186) — изпогубвам (186) — изпогубя (173) — изподера (170) — изподирам (186) — изподраскам (186) — изподрасквам (186) — изподращя (173) — изпожилвам (186) — изпожиля (173) — изпозашивам (186) — изпокапвам (186) — изпокапя (154) — изпокарам (186) — изпокривам (186) — изпокрия (163) — изпокъртвам (186) — изпокърша (176) — изпокъсам (186) — изпокъсвам (186) — използвам (186) — използувам (186) — изпомачкам (186) — изпомачквам (186) — изпомпвам (186) — изпомпя (173) — изпонабождам (186) — изпонадупчвам (186) — изпонакъсвам (186) — изпонапия (163) — изпоплесквам (186) — изпоразграбвам (186) — изпораздирам (186) — изпорежа (157) — изпортвам (186) — изпортя (173) — изпорязвам (186) — изпосека (149) — изпосталея (160) — изпосталявам (186) — изпосъдирам (186) — изпосървам (186) — изпотребвам (186) — изпотрепя (154) — изпотроша (176) — изпотрошавам (186) — изпотъпквам (186) — изпотъпча (155) — изпотя (174) — изпотявам (186) — изпохапвам (186) — изпохапя (154) — изпохождам (186) — изпоцапам (186) — изпоцапвам (186) — изпочупвам (186) — изпочупя (173) — изпошивам (186) — изпоядам (186) — изпояждам (186) — изпоям (169) — изправя (173) — изправям (187) — изпразвам (186) — изпразня (173) — изпраскам (186) — изпрасквам (186) — изпратя (173) — изпраша (176) — изпрашвам (186) — изпращам (186) — изпращя (177) — изпращявам (186) — изпребивам (186) — изпреваждам (186) — изпреварвам (186) — изпреваря (173) — изпреварям (187) — изпрегна (152) — изпреда (145) — изпреча (176) — изпречвам (186) — изпридам (186) — изприкажа (156) — изприказвам (186) — изприпкам (186) — изприпквам (186) — изприщвам (186) — изпробам (186) — изпробвам (186) — изпробождам (186) — изпроводя (173) — изпровождам (186) — изпродавам (186) — изпродам (168) — изпросвам (186) — изпрося (173) — изпружа (176) — изпружвам (186) — изпръскам (186) — изпръсквам (186) — изпръхвам (186) — изпръхна (152) — изпръхтя (177) — изпръхтявам (186) — изпрягам (186) — изпсувам (186) — изпукам (186) — изпуквам (186) — изпулвам (186) — изпуля (173) — изпускам (186) — изпусна (152) — изпухтя (177) — изпухтявам (186) — изпуша (176) — изпушвам (186) — изпущам (186) — изпъвам (186) — изпъдя (173) — изпъждам (186) — изпъквам (186) — изпъкна (152) — изпълвам (186) — изпълзя (177) — изпълзявам (186) — изпълня (173) — изпълнявам (186) — изпълням (187) — изпъна (152) — изпъпля (173) — изпъплям (187) — изпържа (176) — изпържвам (186) — изпъстря (173) — изпъстрям (187) — изпъхтявам (186) — изпъча (176) — изпъчвам (186) — изпъшкам (186) — изпъшквам (186) — изпявам (186) — изработвам (186) — изработя (173) — изравня (174) — изравнявам (186) — изравям (187) — израждам (186) — изразходвам (186) — изразходя (173) — изразя (174) — изразявам (186) — израня (174) — изранявам (186) — израпортувам (186) — израсна (152) — израста (145b) — израствам (186) — изрева (151) — изревавам (186) — изредя (174) — изрежа (157) — изреждам (186) — изрека (148) — изрепетирам (186) — изрепча (176) — изресвам (186) — изресявам (186) — изрецитирам (186) — изреша (159) — изривам (186) — изригвам (186) — изригна (152) — изридавам (186) — изрина (152) — изринвам (186) — изрисувам (186) — изритам (186) — изритвам (186) — изричам (186) — изрия (163) — изровя (173) — изродя (174) — изродявам (186) — изронвам (186) — изроня (173) — изроя (175) — изроявам (186) — изругавам (186) — изругая (161) — изрусея (160) — изруся (174) — изрусявам (186) — изруча (178) — изръкопляскам (186) — изръмжа (178) — изръмжавам (186) — изръсвам (186) — изръся (173) — изръфам (186) — изръфвам (186) — изръчкам (186) — изръчквам (186) — изрязвам (186) — изсвирвам (186) — изсвиркам (186) — изсвирквам (186) — изсвиря (173) — изсвистя (174) — изсвистявам (186) — изседя (177) — изседявам (186) — изсека (149) — изсеквам (186) — изсекна (152) — изселвам (186) — изселя (173) — изсилвам (186) — изсиля (173) — изсипвам (186) — изсипя (154) — изсичам (186) — изскачам (186) — изскимтя (177) — изскимтявам (186) — изскоквам (186) — изскоча (176) — изскрибуцам (186) — изскрибуцвам (186) — изскриптявам (186) — изскубвам (186) — изскубна (152) — изскубя (154) — изскърцам (186) — изскърцвам (186) — изследвам (186) — изслужа (176) — изслужвам (186) — изслушам (186) — изслушвам (186) — изсмея (160) — изсмивам (186) — изсмуквам (186) — изсмуча (155) — изстена (152) — изстенвам (186) — изстивам (186) — изстина (152) — изстискам (186) — изстисквам (186) — изстоя (180) — изстоявам (186) — изстрадам (186) — изстрадвам (186) — изстрелвам (186) — изстрелям (187) — изстригвам (186) — изстрижа (158) — изстудя (174) — изстудявам (186) — изстъпвам (186) — изстъпя (173) — изстъпям (187) — изстъргвам (186) — изстържа (158) — изсулвам (186) — изсуля (173) — изсумтя (177) — изсумтявам (186) — изсуча (155) — изсуша (176) — изсушавам (186) — изсърбам (186) — изсърбвам (186) — изсъскам (186) — изсъсквам (186) — изсъхвам (186) — изсъхна (152) — изтакам (186) — изтананикам (186) — изтегля (173) — изтеглям (187) — изтегна (152) — изтезавам (186) — изтека (148) — изтерзавам (186) — изтерзая (161) — изтикам (186) — изтиквам (186) — изтипосвам (186) — изтичам (186) — изтичвам (186) — изтласкам (186) — изтласквам (186) — изтлея (160) — изтлявам (186) — изтопя (174) — изтопявам (186) — изтормозвам (186) — изтормозя (173) — източа (176) — източвам (186) — изтощавам (186) — изтощя (174) — изтравям (187) — изтрайвам (186) — изтракам (186) — изтраквам (186) — изтрая (162) — изтребвам (186) — изтребя (173) — изтрезнея (160) — изтрезнявам (186) — изтрепвам (186) — изтрепя (154) — изтрещя (177) — изтрещявам (186) — изтривам (186) — изтрия (163) — изтровя (173) — изтропам (186) — изтропвам (186) — изтрополя (174) — изтрополявам (186) — изтроша (176) — изтрошавам (186) — изтръгвам (186) — изтръгна (152) — изтръпвам (186) — изтръпна (152) — изтръскам (186) — изтръсквам (186) — изтръшкам (186) — изтръшквам (186) — изтрясквам (186) — изтупам (186) — изтупвам (186) — изтъка (167) — изтъкавам (186) — изтъквам (186) — изтъкна (152) — изтълкувам (186) — изтънея (160) — изтънча (176) — изтънчвам (186) — изтъня (174) — изтънявам (186) — изтъпанча (176) — изтъпанчвам (186) — изтъпаня (173) — изтъпквам (186) — изтъпча (155) — изтърбуша (176) — изтърбушвам (186) — изтърва (151) — изтървавам (186) — изтървам (186) — изтъргвам (186) — изтъркалям (187) — изтъркам (186) — изтърквам (186) — изтърколя (174) — изтъркулвам (186) — изтърпя (177) — изтърпявам (186) — изтърсвам (186) — изтърся (173) — изтърча (178) — изтърчавам (186) — изтътрузвам (186) — изтътрузя (173) — изтътря (173) — изтътрям (187) — изтягам (186) — изувам (186) — изумея (160) — изумя (174) — изумявам (186) — изуча (176) — изучавам (186) — изуя (163) — изфабрикувам (186) — изфинвам (186) — изфирясам (186) — изфирясвам (186) — изфуквам (186) — изфуча (178) — изфучавам (186) — изфъфля (173) — изфъфлям (187) — изхабя (174) — изхабявам (186) — изхайлазвам (186) — изхайлазя (173) — изхайманя (174) — изхайманявам (186) — изхайтвам (186) — изхайтя (173) — изхапвам (186) — изхапя (154) — изхарча (176) — изхарчвам (186) — изхвръквам (186) — изхвръкна (152) — изхвърля (173) — изхвърлям (187) — изхвърча (178) — изхвърчавам (186) — изхвърчам (186) — изхитрея (160) — изхитря (174) — изхитрявам (186) — изхитрям (187) — изхленча (176) — изхленчвам (186) — изхлипам (186) — изхлипвам (186) — изхлузвам (186) — изхлузя (173) — изхлъзвам (186) — изходатайствувам (186) — изходя (173) — изхождам (186) — изхокам (186) — изхоквам (186) — изхортувам (186) — изхранвам (186) — изхраня (173) — изхрача (176) — изхрачвам (186) — изхриптя (177) — изхриптявам (186) — изхрупам (186) — изхрупвам (186) — изхрускам (186) — изхрусквам (186) — изхрущя (177) — изхрущявам (186) — изхълцвам (186) — изцапам (186) — изцапвам (186) — изцвилвам (186) — изцвиля (173) — изцедя (174) — изцеждам (186) — изцеля (174) — изцелявам (186) — изцеря (174) — изцерявам (186) — изцъкля (173) — изцъклям (187) — изцъркам (186) — изцърквам (186) — изчакам (186) — изчаквам (186) — изчегъртвам (186) — изчезвам (186) — изчезна (152) — изчепкам (186) — изчепквам (186) — изчервя (174) — изчервявам (186) — изчервявям (187) — изчерня (173) — изчерням (187) — изчерпам (186) — изчерпвам (186) — изчерпя (173) — изчертая (161) — изчесвам (186) — изчета (145) — изчеткам (186) — изчетквам (186) — изчеша (159) — изчисля (174) — изчислявам (186) — изчиствам (186) — изчистя (173) — изчитам (186) — изчовъркам (186) — изчовърквам (186) — изчопля (173) — изчоплям (187) — изчукам (186) — изчуквам (186) — изчупвам (186) — изчупя (173) — изчушкам (186) — изчушквам (186) — изшарвам (186) — изшаря (173) — изшивам (186) — изшиля (173) — изшия (163) — изшумоля (174) — изшумолявам (186) — изшумявам (186) — изщавя (173) — изщавям (187) — изщипвам (186) — изщипя (154) — изщракам (186) — изщраквам (186) — изявя (174) — изявявам (186) — изяждам (186) — изям (169) — изясня (174) — изяснявам (186) — иконизирам (186) — икономисам (186) — икономисвам (186) — илюминирам (186) — илюстрирам (186) — имам (186) — именувам (186) — имигрирам (186) — имитирам (186) — имплантирам (186) — импонирам (186) — импортирам (186) — импрегнирам (186) — импровизирам (186) — импулсирам (186) — имунизирам (186) — инатя (174) — инвентаризирам (186) — инвертирам (186) — инвестирам (186) — индексирам (186) — индивидуализирам (186) — индосирам (186) — индустриализирам (186) — индуцирам (186) — инжектирам (186) — инициализирам (186) — инициирам (186) — инкасирам (186) — инквизирам (186) — инкорпорирам (186) — инкриминирам (186) — инкрустирам (186) — инокулирам (186) — инсинуирам (186) — инспектирам (186) — инспирирам (186) — инсталирам (186) — инструктирам (186) — инсуфлирам (186) — инсценирам (186) — интегрирам (186) — интервенирам (186) — интервюирам (186) — интересувам (186) — интернационализирам (186) — интернирам (186) — интерпелирам (186) — интерполирам (186) — интерпретирам (186) — интимнича (176) — интриганствам (186) — интригантствам (186) — интригантствувам (186) — интригувам (186) — инфектирам (186) — инфилтрирам (186) — информирам (186) — инхалирам (186) — инхибирам (186) — ипотекирам (186) — иронизирам (186) — искам (186) — искря (174)