Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/С

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „С“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

С[редактиране]

саботирам (186) — садя (174) — салютирам (186) — самоанализирам (186) — самобичувам (186) — самовзривя (174) — самовзривявам (186) — самовнуша (176) — самовъзпитам (186) — самозабравя (173) — самозабравям (187) — самозадоволя (174) — самозадоволявам (186) — самозалепвам (186) — самозалъгвам (186) — самозалъжа (158) — самозапазвам (186) — самозапазя (173) — самозапалвам (186) — самозапаля (173) — самозаписвам (186) — самозараждам (186) — самозареждам (186) — самозародя (174) — самозащитавам (186) — самозащитя (174) — самоизбирам (186) — самоиздигам (186) — самоиздигна (152) — самоизключа (176) — самоизключвам (186) — самоизлъгвам (186) — самоизлъжа (158) — самоизмамвам (186) — самоизмамя (173) — самоизмъча (176) — самоизмъчвам (186) — самоизоблича (176) — самоизобличавам (186) — самоизтъквам (186) — самоизяждам (186) — самоизям (169) — самокоригирам (186) — самонаблюдавам (186) — самонагаждам (186) — самонараня (174) — самонаранявам (186) — самонасочвам (186) — самообвиня (174) — самообвинявам (186) — самообезличавам (186) — самооблагам (186) — самообладая (161) — самообразовам (186) — самообслужа (176) — самообслужвам (186) — самообучавам (186) — самообявя (174) — самоогранича (176) — самоограничавам (186) — самооплождам (186) — самооправдавам (186) — самооправдая (161) — самоопраша (176) — самоопрашвам (186) — самоопределя (174) — самоопределям (187) — самоорганизирам (186) — самоотлъча (176) — самоотлъчвам (186) — самоотравям (187) — самоотрека (148) — самоподготвям (187) — самопожертвувам (186) — самопоканвам (186) — самопоканя (173) — самопредлагам (186) — самопризнавам (186) — саморазправя (173) — саморазправям (187) — саморазтурвам (186) — саморазтуря (173) — саморазтурям (187) — самоубивам (186) — самоубия (163) — самоунижа (176) — самоунижавам (186) — самоунизявам (186) — самоунищожа (176) — самоунищожавам (186) — самоуправлявам (186) — самоуспокоя (175) — самоуспокоявам (186) — самоусъвършенствам (186) — самоусъвършенствувам (186) — самохваля (173) — сандардисвам (186) — санкционирам (186) — сантиграм (186) — сантименталнича (176) — сапунисам (186) — сапунисвам (186) — сатинирам (186) — сащисам (186) — сащисвам (186) — сбабичасам (186) — сбабичасвам (186) — сбарам (186) — сбарвам (186) — сбера (170) — сбивам (186) — сбирам (186) — сбия (163) — сближа (176) — сближавам (186) — сблъскам (186) — сблъсквам (186) — сбогувам (186) — сборичкам (186) — сборичквам (186) — сборя (173) — сбръчкам (186) — сбръчквам (186) — сбутам (186) — сбутвам (186) — сбъдвам (186) — сбъдна (152) — сбъркам (186) — сбърквам (186) — сбърча (176) — сбърчвам (186) — сваля (174) — свалям (187) — сварвам (186) — сваря (174) — сварявам (186) — сватосам (186) — сватосвам (186) — сватувам (186) — сведа (145) — свеждам (186) — свеня (174) — сверя (174) — сверявам (186) — свесвам (186) — свестя (174) — свестявам (186) — светвам (186) — светлея (160) — светна (152) — светотатствам (186) — светотатствувам (186) — светувам (186) — светулкам (186) — светя (174) — свечеря (174) — свечерявам (186) — свещенодействам (186) — свещенодействувам (186) — свивам (186) — свидетелствам (186) — свидетелствувам (186) — свидя (173) — свиждам (186) — свикам (186) — свиквам (186) — свикна (152) — свирам (186) — свирвам (186) — свирепея (160) — свирепствам (186) — свирепствувам (186) — свиркам (186) — свирна (152) — свиря (173) — свистя (174) — свия (163) — свлека (149) — свличам (186) — своднича (176) — своеволнича (176) — своенравнича (176) — свра (150) — свръщам (186) — свървам (186) — свържа (156) — свързвам (186) — свърна (152) — свъртам (186) — свъртя (177) — свърша (176) — свършвам (186) — свъсвам (186) — свъся (173) — святкам (186) — сгазвам (186) — сгазя (173) — сгащвам (186) — сгащя (173) — сгледам (186) — сглеждам (186) — сглобя (174) — сглобявам (186) — сглупя (174) — сглупявам (186) — сговарям (187) — сговоря (173) — сгодя (174) — сгодявам (186) — сгорещя (174) — сгорещявам (186) — сгоря (174) — сготвя (173) — сготвям (187) — сграбча (176) — сграбчвам (186) — сграбя (173) — сградя (174) — сгреша (176) — сгрешавам (186) — сгрея (160) — сгризвам (186) — сгромолясам (186) — сгромолясвам (186) — сгрухам (186) — сгрявам (186) — сгуша (176) — сгушвам (186) — сгъвам (186) — сгълча (178) — сгълчавам (186) — сгъна (152) — сгърбвам (186) — сгърбушвам (186) — сгърбя (173) — сгърбям (187) — сгърча (176) — сгърчвам (186) — сгъстя (174) — сгъстявам (186) — сдавам (186) — сдавя (173) — сдам (168) — сджафкам (186) — сджафквам (186) — сдипля (173) — сдиплям (187) — сдобивам (186) — сдобия (163) — сдобря (174) — сдобрявам (186) — сдружа (176) — сдружавам (186) — сдрусам (186) — сдрусвам (186) — сдуша (176) — сдушавам (186) — сдушвам (186) — сдъвкам (186) — сдъвквам (186) — сдъвча (155) — сдържа (179) — сдържам (186) — сдърпам (186) — сдърпвам (186) — сегментирам (186) — седлая (161) — седна (152) — седя (177) — сезирам (186) — сека (149) — секвам (186) — секвестирам (186) — секна (152) — селекционирам (186) — селя (173) — селям (187) — сепвам (186) — сепна (152) — сервилнича (176) — сервирам (186) — сетя (173) — сефтосам (186) — сефтосвам (186) — сещам (186) — сея (164) — сивея (160) — сигнализирам (186) — силажирам (186) — силвам (186) — силя (173) — символизирам (186) — симпатизирам (186) — симулирам (186) — синея (160) — синкопирам (186) — синтезирам (186) — синхронизирам (186) — сипвам (186) — сипна (152) — сипя (154) — сиромашея (160a) — сиря (173) — систематизирам (186) — ситня (173) — сияя (161) — скалпирам (186) — скалъпвам (186) — скалъпя (173) — скалъпявам (186) — скандализирам (186) — скандирам (186) — сканирам (186) — скапвам (186) — скапя (154) — скарам (186) — скарвам (186) — скарифицирам (186) — скастря (173) — скастрям (187) — скатавам (186) — скатая (161) — скачам (186) — скачвам (186) — скашкам (186) — скашквам (186) — сквернословя (173) — скверня (174) — скимвам (186) — скимна (152) — скимтя (177) — скитам (186) — скиторя (173) — скитосвам (186) — скицирам (186) — складирам (186) — скланям (187) — склерозирам (186) — склещвам (186) — склещя (173) — склоня (174) — склонявам (186) — склопвам (186) — склопя (173) — склопявам (186) — сключа (176) — сключвам (186) — скова (151) — сковавам (186) — скоквам (186) — скокна (152) — сколасам (186) — сколасвам (186) — сконтирам (186) — сконфузвам (186) — сконфузя (173) — скопосам (186) — скопосвам (186) — скопча (176) — скопчвам (186) — скопя (174) — скопявам (186) — скося (174) — скосявам (186) — скоча (176) — скрепвам (186) — скрепя (174) — скрепявам (186) — скрибуцам (186) — скривам (186) — скривя (174) — скрипна (152) — скриптя (177) — скрипя (174) — скрия (163) — скробвам (186) — скромнича (176) — скроя (175) — скроявам (186) — скръствам (186) — скръстя (173) — скръцвам (186) — скръцна (152) — скубвам (186) — скубя (154) — скулптирам (186) — скупча (176) — скупчвам (186) — скучая (161) — скълцам (186) — скълцвам (186) — скъпея (160) — скъпя (174) — скърбя (174) — скърпвам (186) — скърпя (173) — скърцам (186) — скърша (176) — скършвам (186) — скъсам (186) — скъсвам (186) — скъся (174) — скъсявам (186) — скътам (186) — скътвам (186) — слабея (160) — славословя (173) — славя (173) — славянизирам (186) — слагам (186) — сладня (174) — сладя (174) — слегвам (186) — слегна (152) — следвам (186) — следя (174) — слепвам (186) — слепея (160) — слепна (152) — слепя (174) — слепям (187) — слетя (177) — слея (164) — сливам (186) — слизам (186) — слисам (186) — слисвам (186) — словообразувам (186) — сложа (176) — сломя (174) — сломявам (186) — слоя (175) — слугувам (186) — служа (176) — слухтя (177) — случа (176) — случвам (186) — слушам (186) — слъгвам (186) — слъжа (158) — слънчасам (186) — слънчасвам (186) — слюнча (176) — слягам (186) — сляза (147) — смажа (156) — смазвам (186) — смайвам (186) — смаля (174) — смалявам (186) — смахвам (186) — смахна (152) — смачкам (186) — смачквам (186) — смая (162) — смекча (176) — смекчавам (186) — смеля (184) — сменя (174) — сменявам (186) — сменям (187) — смесвам (186) — смествам (186) — сместя (173) — смеся (173) — смета (145) — сметна (152) — смешавам (186) — смея (160) — смивам (186) — смигам (186) — смигвам (186) — смигна (152) — смилам (186) — смиля (174) — смилявам (186) — смиря (174) — смирявам (186) — смитам (186) — смия (163) — смогвам (186) — смогна (152) — смоля (174) — смотавам (186) — смотая (161) — смотолевя (173) — смотолевям (187) — смразя (174) — смразявам (186) — смрача (176) — смрачавам (186) — смръзвам (186) — смръзна (152) — смръквам (186) — смръкна (152) — смръщвам (186) — смръщя (173) — смуквам (186) — смукна (152) — смутолевя (173) — смутолевям (187) — смутя (174) — смуча (155) — смуша (176) — смушвам (186) — смушкам (186) — смушквам (186) — смущавам (186) — смъдвам (186) — смъдя (174) — смъквам (186) — смъкна (152) — смълча (178) — смълчавам (186) — смъмря (173) — смъмрям (187) — смънкам (186) — смънквам (186) — смърдя (174) — смъркам (186) — смятам (186) — снабдя (174) — снабдявам (186) — снадя (173) — снаждам (186) — снаряжавам (186) — снасям (187) — снежа (176) — снема (171) — снемам (186) — снеса (145a) — снижа (176) — снижавам (186) — снизя (174) — снизявам (186) — снимам (186) — сниша (176) — снишавам (186) — снова (151) — сноша (176) — сношавам (186) — совам (186) — совна (152) — соленея (160) — солидаризирам (186) — соля (174) — сондирам (186) — сопам (186) — сопвам (186) — сопна (152) — сополивя (173) — сортирам (186) — социализирам (186) — социологизирам (186) — соча (176) — спадам (186) — спадна (152) — спазаря (174) — спазарявам (186) — спазвам (186) — спазя (173) — спарвам (186) — спаружа (176) — спаружвам (186) — спаря (173) — спарявам (186) — спастря (173) — спастрям (187) — спася (174) — спасявам (186) — спека (148) — спекулирам (186) — спестя (174) — спестявам (186) — специализирам (186) — специфицирам (186) — спечелвам (186) — спечеля (173) — спеша (176) — спешавам (186) — спипам (186) — спипвам (186) — спирам (186) — спиртосам (186) — спиртосвам (186) — списвам (186) — спитвам (186) — спихтосам (186) — спихтосвам (186) — спичам (186) — спиша (159) — спластя (174) — спластявам (186) — сплаша (176) — сплашвам (186) — сплескам (186) — сплесквам (186) — сплета (145) — сплетнича (178) — сплитам (186) — сплотя (174) — сплотявам (186) — сплувам (186) — сплъстя (174) — сплъстявам (186) — спогаждам (186) — спогледам (186) — споглеждам (186) — спогодя (174) — спогодявам (186) — сподавя (173) — сподавям (187) — споделя (174) — споделям (187) — сподирвам (186) — сподиря (173) — сподирям (187) — сполетя (177) — сполетявам (186) — сполитам (186) — сполуча (176) — сполучвам (186) — спомагам (186) — спомена (152) — споменавам (186) — споменувам (186) — спомня (173) — спомням (187) — спомогна (152) — спонсорирам (186) — споразумея (160) — споразумявам (186) — спортувам (186) — споря (174) — способствам (186) — способствувам (186) — спотайвам (186) — спотая (175) — спотирвам (186) — спотиря (173) — спотирям (187) — спотулвам (186) — спотуля (173) — спотулям (187) — спохаждам (186) — споходя (173) — спохождам (186) — споя (175) — споявам (186) — спра (150) — справя (173) — справям (187) — спрегна (152) — спретвам (186) — спретна (152) — спречкам (186) — спречквам (186) — спринтирам (186) — спринцовам (186) — сприятеля (174) — сприятелявам (186) — спрягам (186) — спукам (186) — спуквам (186) — спускам (186) — спусна (152) — спущам (186) — спъвам (186) — спъна (152) — спя (182) — сработвам (186) — сработя (173) — сравня (174) — сравнявам (186) — сражавам (186) — сразя (174) — сразявам (186) — срамотя (174) — срамувам (186) — срамя (174) — срасна (152) — сраста (145b) — сраствам (186) — сребрея (160) — срежа (157) — сресвам (186) — среша (159) — срещам (186) — срещна (152) — срещуполагам (186) — сривам (186) — срина (152) — сритам (186) — сритвам (186) — сричам (186) — сричкопренасям (187) — срия (163) — сродя (174) — сродявам (186) — срутвам (186) — срутя (173) — сръбвам (186) — сръбна (152) — сръгам (186) — сръгвам (186) — сръчкам (186) — сръчквам (186) — срязвам (186) — стабилизирам (186) — ставам (186) — ставя (173) — стажувам (186) — стана (152) — стандартизирам (186) — станувам (186) — стапям (187) — старая (161) — старея (160) — стартирам (186) — стачкувам (186) — стая (175) — стегна (152) — стека (148) — стелна (152) — стеля (173) — стена (152) — стенографирам (186) — степам (186) — степвам (186) — степенувам (186) — стереотипирам (186) — стерилизирам (186) — стесня (174) — стеснявам (186) — стигам (186) — стигна (152) — стилизирам (186) — стимулирам (186) — стисвам (186) — стискам (186) — стисна (152) — стихвам (186) — стихна (152) — стичам (186) — стоварвам (186) — стоваря (173) — стоварям (187) — столувам (186) — стопанисам (186) — стопанисвам (186) — стопирам (186) — стопля (173) — стоплям (187) — стопя (174) — стопявам (186) — сторвам (186) — сторя (173) — стоя (180) — страдам (186) — страдая (161) — страйвам (186) — странирам (186) — странствам (186) — странствувам (186) — страня (174) — страхувам (186) — стрелвам (186) — стрелкам (186) — стрелна (152) — стрелям (187) — стремя (174) — стресвам (186) — стресирам (186) — стресна (152) — стривам (186) — стрижа (158) — стрия (163) — строполя (174) — строполявам (186) — строполясам (186) — строполясвам (186) — строша (176) — строшавам (186) — строя (175) — строявам (186) — струвам (186) — стругувам (186) — структурирам (186) — струпам (186) — струпвам (186) — струя (175) — стръсвам (186) — стръскам (186) — стръсквам (186) — стрясвам (186) — стряскам (186) — стрясквам (186) — студенея (160) — студентствам (186) — студентствувам (186) — студувам (186) — студя (174) — ступам (186) — ступвам (186) — стъквам (186) — стъкмя (174) — стъкмявам (186) — стъкна (152) — стълпя (174) — стълпявам (186) — стъмвам (186) — стъмня (174) — стъмнявам (186) — стъпвам (186) — стъписам (186) — стъписвам (186) — стъпквам (186) — стъпна (152) — стъпча (155) — стъпя (173) — стържа (158) — стърквам (186) — стърпя (177) — стърпявам (186) — стърсвам (186) — стърся (173) — стърча (178) — стягам (186) — субективизирам (186) — сублимирам (186) — субсидирам (186) — суетя (174) — сумирам (186) — сумтя (177) — сурвакам (186) — сурвам (186) — суспендирам (186) — суфлирам (186) — суча (155) — сформирам (186) — схапвам (186) — схвана (152) — схващам (186) — схематизирам (186) — схождам (186) — схрупам (186) — схрупвам (186) — схрускам (186) — схрусквам (186) — сцеждам (186) — сцепвам (186) — сцеплявам (186) — сцепя (173) — счепкам (186) — счепквам (186) — счесвам (186) — счета (145) — считам (186) — счувам (186) — счукам (186) — счуквам (186) — счупвам (186) — счупя (173) — счуя (163) — събарям (187) — събера (170) — събеседвам (186) — събирам (186) — съблазня (174) — съблазнявам (186) — съблека (149) — събличам (186) — съблюдавам (186) — съборя (173) — събувам (186) — събудя (173) — събуждам (186) — събуя (163) — съветвам (186) — съветизирам (186) — съвещавам (186) — съвзема (171) — съвземам (186) — съвкупя (174) — съвкупявам (186) — съвпадам (186) — съвпадна (152) — съгласувам (186) — съглася (174) — съгласявам (186) — съгласям (187) — съгледам (186) — съгледвам (186) — съглеждам (186) — съградя (174) — съграждам (186) — съгреша (176) — съгрешавам (186) — съгрея (160) — съдействам (186) — съдействувам (186) — съдера (170) — съдирам (186) — съдружа (176) — съдържам (186) — съдя (173) — съединя (174) — съединявам (186) — съеша (176) — съешавам (186) — съжаля (174) — съжалявам (186) — съживя (174) — съживявам (186) — съжителствам (186) — съжителствувам (186) — съзаклятнича (176) — създавам (186) — създам (168) — съзерцавам (186) — съзидам (186) — съзиждам (186) — съзирам (186) — съзнавам (186) — съзра (150) — съзрея (160) — съзрявам (186) — съкратя (174) — съкратявам (186) — съкращавам (186) — съкруша (176) — съкрушавам (186) — съкълдисам (186) — съкълдисвам (186) — сълзя (174) — съм (142) — съмвам (186) — съмна (152) — съмнявам (186) — сънувам (186) — съобразя (174) — съобразявам (186) — съобщавам (186) — съобщя (174) — съоръжа (176) — съоръжавам (186) — съответствам (186) — съответствувам (186) — съпернича (176) — съпикасвам (186) — съпоставя (173) — съпоставям (187) — съприкосновявам (186) — съпроводя (173) — съпровождам (186) — съпротивлявам (186) — съпротивя (174) — съпротивявам (186) — съпътствам (186) — съпътствувам (186) — сърадвам (186) — сърбам (186) — сърбя (174) — сърдя (173) — съревновавам (186) — сърфирам (186) — съседствам (186) — съсека (149) — съсипвам (186) — съсипя (154) — съсирвам (186) — съсиря (173) — съсичам (186) — съскам (186) — съсредоточа (176) — съсредоточавам (186) — съсредоточвам (186) — съставлявам (186) — съставя (173) — съставям (187) — състаря (174) — състарявам (186) — състезавам (186) — състоя (180) — съсухря (173) — съсухрям (187) — съсъхвам (186) — съсъхна (152) — съсъществувам (186) — сътворя (174) — сътворявам (186) — сътруднича (176) — съумея (160) — съумявам (186) — съучастнича (178) — съхна (152) — съхраня (174) — съхранявам (186) — съчетавам (186) — съчетая (161) — съчинителствам (186) — съчинителствувам (186) — съчиня (174) — съчинявам (186) — съчувствам (186) — съчувствувам (186) — съшивам (186) — съшия (163) — съществувам (186) — съюзя (174) — съюзявам (186) — сюрпризирам (186) — сядам (186)