Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/К

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „К“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

К[редактиране]

кабардисам (186) — кабардисвам (186) — кавалерствам (186) — кавалерствувам (186) — кадя (174) — кажа (156) — казвам (186) — каканижа (156) — калайдисам (186) — калайдисвам (186) — калесам (186) — калесвам (186) — калибрирам (186) — калкулирам (186) — калугеря (174) — калцинирам (186) — калцирам (186) — калъпя (173) — каля (174) — калявам (186) — калям (187) — каменея (160) — камуфлирам (186) — канализирам (186) — кандидатирам (186) — кандидатствам (186) — кандидатствувам (186) — кандилкам (186) — кандисам (186) — кандисвам (186) — кандърдисам (186) — кандърдисвам (186) — канонизирам (186) — каня (173) — капарирам (186) — капвам (186) — капитализирам (186) — капитулирам (186) — капна (152) — капотирам (186) — капризнича (176) — капсулирам (186) — капсуловам (186) — каптирам (186) — капя (154) — карам (186) — карамелизирам (186) — карауля (174) — каращисам (186) — каращисвам (186) — карбонизирам (186) — кардирам (186) — карикатуря (173) — карирам (186) — картелирам (186) — картографирам (186) — картотекирам (186) — карцирам (186) — касая (162) — касирам (186) — кастрирам (186) — кастря (173) — катализирам (186) — каталогизирам (186) — каталясам (186) — каталясвам (186) — катапултирам (186) — катастрофирам (186) — категоризирам (186) — катеря (173) — катурвам (186) — катурна (152) — катуря (173) — кахъря (173) — кацам (186) — кацвам (186) — кацна (152) — кача (176) — качвам (186) — кашлям (187) — кая (162) — квакам (186) — квалифицирам (186) — квартирувам (186) — квася (173) — квича (178) — кепазя (174) — кефна (152) — кеширам (186) — кибича (176) — кикотя (173) — килвам (186) — килна (152) — кимам (186) — кимвам (186) — кимна (152) — кинефицирам (186) — кипвам (186) — кипна (152) — кипря (173) — кипя (177) — кирилизирам (186) — кирливя (174) — киселея (160) — кискам (186) — кисна (152) — китя (173) — кихам (186) — кихвам (186) — кихна (152) — кича (176) — клада (145) — кланям (187) — класирам (186) — класифицирам (186) — клася (174) — клатушкам (186) — клатя (173) — клеветя (174) — клеймосвам (186) — клеймя (174) — клеквам (186) — клекна (152) — клепам (186) — клепвам (186) — клепна (152) — клепя (154) — клеча (178) — клеясам (186) — клеясвам (186) — климам (186) — климвам (186) — климна (152) — клинча (176) — клиширам (186) — клокам (186) — клоквам (186) — клокотя (173) — клокоча (176) — клонирам (186) — клоня (174) — клопам (186) — клоширам (186) — клъввам (186) — клъвна (152) — клъцвам (186) — клъцна (152) — клюкарствувам (186) — клюмам (186) — клюмвам (186) — клюмна (152) — клякам (186) — кметувам (186) — коагулирам (186) — коалирам (186) — кобя (174) — кова (151) — коварствам (186) — коварствувам (186) — ковладя (173) — кодирам (186) — кодифицирам (186) — козирувам (186) — козя (173) — кокалясвам (186) — кокетирам (186) — кокетнича (176) — кокорча (176) — кокоря (173) — коксувам (186) — колабирам (186) — колебая (161) — коледувам (186) — колективизирам (186) — колекционирам (186) — коленича (176) — колонизирам (186) — колосам (186) — колосвам (186) — коля (185) — командвам (186) — командировам (186) — командувам (186) — комасирам (186) — комбинирам (186) — коментирам (186) — комкам (186) — компенсирам (186) — компилирам (186) — комплектувам (186) — комплицирам (186) — композирам (186) — компресирам (186) — компрометирам (186) — компютъризирам (186) — комунизирам (186) — комуникирам (186) — комферирам (186) — конвертирам (186) — конвоирам (186) — кондензирам (186) — кондиционирам (186) — конкретизирам (186) — конкурирам (186) — консервирам (186) — консолидирам (186) — конспектирам (186) — конспирирам (186) — констатирам (186) — конституирам (186) — конструирам (186) — консултирам (186) — консумирам (186) — контактувам (186) — контестирам (186) — контраатакувам (186) — контрабандирам (186) — контрактувам (186) — контрастирам (186) — контрахирам (186) — контрирам (186) — контролирам (186) — контузвам (186) — контузя (173) — контя (173) — конферирам (186) — конфигурирам (186) — конфискувам (186) — конфронтирам (186) — конфузя (173) — концентирам (186) — концентрирам (186) — концертирам (186) — кооперирам (186) — кооптирам (186) — координирам (186) — копая (161) — копирам (186) — копна (152) — копнея (160) — копулирам (186) — коравея (160) — кореня (174) — кореспондирам (186) — коригирам (186) — кормувам (186) — кормя (173) — корозирам (186) — короновам (186) — коронясам (186) — коронясвам (186) — корумпирам (186) — коря (174) — коствам (186) — костюмирам (186) — кося (174) — котирам (186) — коткам (186) — котя (173) — коцкарувам (186) — кочанея (160) — кощунствам (186) — крада (145) — краставея (160) — крася (174) — крача (176) — кредитирам (186) — кремирам (186) — крепирам (186) — крепна (152) — крепя (174) — кресна (152) — кретам (186) — крещя (177) — криввам (186) — кривея (160) — кривна (152) — криволича (176) — криволя (174) — кривя (174) — криптирам (186) — кристализирам (186) — критикарствам (186) — критикарствувам (186) — критикувам (186) — крия (163) — крокирам (186) — кротувам (186) — кроя (175) — кръвясам (186) — кръвясвам (186) — кръжа (176) — кръкна (152) — крънкам (186) — кръстосам (186) — кръстосвам (186) — кръстя (173) — кръшвам (186) — кръшкам (186) — кръшна (152) — кръщавам (186) — крякам (186) — крясвам (186) — кряскам (186) — кудкудякам (186) — кукам (186) — кукувам (186) — кукуригам (186) — кулминирам (186) — култивирам (186) — кумувам (186) — кумя (173) — купувам (186) — купя (173) — курдисам (186) — курдисвам (186) — куркам (186) — кусам (186) — кусвам (186) — кусна (152) — куцам (186) — куцукам (186) — куча (176) — къдря (173) — къкря (173) — кълбя (174) — кълва (151) — кълколя (173) — кълна (172) — кълня (174) — кълцам (186) — кълча (176) — къносам (186) — къносвам (186) — кънтя (177) — къпя (154) — кървавя (174) — кървя (174) — къркам (186) — къркоря (173) — кърмя (173) — кърпя (173) — къртя (173) — кърша (176) — късам (186) — кътам (186) — къткам (186) — кюртирам (186) — кярувам (186)