Уикиречник:Български/Типове думи/Глаголи/Л

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички глаголи в българския език, започващи с буквата „Л“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Л[редактиране]

лавирам (186) — лагерувам (186) — лазарувам (186) — лазя (173) — лайвам (186) — лакейнича (176) — лакействам (186) — лакирам (186) — лакомя (174) — ламинирам (186) — ламтя (174) — лансирам (186) — лапам (186) — лапвам (186) — лапна (152) — ласкателствам (186) — лаская (161) — латинизирам (186) — лашкам (186) — лая (162) — легализирам (186) — легитимирам (186) — легна (152) — леденея (160) — леденя (174) — лежа (178) — лекувам (186) — лекясвам (186) — лелея (160) — лентяйствам (186) — лентяйствувам (186) — леня (174) — лепвам (186) — лепна (152) — лепя (174) — летувам (186) — летя (177) — лея (164) — либерализирам (186) — либералнича (176) — ливвам (186) — ливна (152) — лигавя (173) — лижа (156) — лизвам (186) — лизна (152) — ликвидирам (186) — ликувам (186) — линея (160) — линирам (186) — линчувам (186) — липсвам (186) — лисвам (186) — лискам (186) — лисна (152) — литвам (186) — литна (152) — литографирам (186) — лицемерствам (186) — лицемерствувам (186) — лицемеря (173) — лицензирам (186) — лича (178) — личавам (186) — лиша (176) — лишавам (186) — ловувам (186) — ловя (174) — локализирам (186) — локам (186) — ломотя (173) — ломя (174) — лоча (176) — лоясам (186) — лоясвам (186) — лудея (160) — лудувам (186) — лукавствам (186) — лумвам (186) — лумна (152) — лупам (186) — лупвам (186) — лупна (152) — лустросам (186) — лустросвам (186) — лутам (186) — лъготя (173) — лъжа (158) — лъжесвидетелствам (186) — лъжесвидетелствувам (186) — лъкатуша (176) — лъсвам (186) — лъскам (186) — лъсна (152) — лъхам (186) — лъхвам (186) — лъхна (152) — лъхтя (177) — лъча (176) — лъщя (177) — любезнича (176) — любодействувам (186) — любопитствам (186) — любопитствувам (186) — любувам (186) — любя (173) — люлея (160) — люлкам (186) — люпя (173) — лютя (174) — люшвам (186) — люшкам (186) — люшна (152) — лющя (173) — лягам (186)