Уикиречник:Български/Типове думи/31a

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Словоформи
основна форма другар
ед.ч. другар
ед.ч., непълен член другаря
ед.ч., пълен член другарят
мн.ч. другари
мн.ч., членувано другарите
бройна форма
звателна форма другарю

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

антиквараптекарархивар

байрактарбаничарбележкарбиблиотекарбиволарбилкарблагодетелблагожелателблаготворителблюстителбогослужителболничарботушарбрадварбранителброителбронеизтребителбръснарбубарбудителбунтарбъчвар

ваятелвдъхновителвесларвестителвестникарвехтошарвещателвзаимопоръчителвзискателвинарвинопроизводителвладетелвластителвложителвносителводеничарводителволоварвратарвредителвретенарвседържителвъглищарвъдичарвъжарвъзбудителвъзвестителвъздухоплавателвъздържателвъзобновителвъзпитателвъзпроизводителвъзродителвъзстановителвъзхвалител

гадателгайдаргешефтарглаватаргласоподавателглухарговедарговорителгодежарголишаргонителгосподаргостилничарграбителградинарграматикарграничаргребенаргробаргрънчаргусларгъбаргъдуларгълъбаргъсар

дарителделоводителдесничардеятелдобродетелдоброжелателдоверителдомопритежателдомостроителдомоуправителдомошардругардървардържател

електронагревателемисареничарестествоизпитател

жабаржалбоподателжелезаржелезничарженкаржетваржитаржителжитопроизводителжътвар

завещателзавоевателзаемодателзайчарзаклинателзаконодателзакононарушителзалесителзалогоприемателзаробителзаседателзастрахователзаявителзвенарзвероукротителзвънарзеленчукопроизводителземевладетелземепритежателзидарзлатарзложелателзлоупотребителзнахарзрителзъбарзъболекар

избавителизбирателизвестителизвършителиздателизкупителизкусителизкушителизложителизносителизобличителизобразителизобретателизпитателизполичаризпълнителизразителизследователизтезателизявителизяснителиманяр

каменаркамиларкапиталовложителкартечаркартотекаркаруцаркатунаркацаркашаваркилимаркинозрителкинолюбителклетвонарушителклисарклюкарключаркниговодителкнигоиздателкнижаркожаркожухаркозаркозинаркокошаркокошкарколарколбасарколедарколесарколибарколичкаркомисаркомунарконяркопринаркорабоплавателкорабостроителкоритаркорсаркотларкоцкаркошничаркраваркраставичаркритикаркрушаркръводарителкръчмаркучкар

ласкателлевичарлекарленопроизводителлечителлеярлисичарлихварлодкарлозарлопатарлъжесвидетеллюбител

магаретармаджармалинармамалигармарколюбителмаслармашиностроителмедармедникармелничарменителмесарметлармечкармечтателмислителмитничармлекармолбоподателмолителмореплавателмулетармъжкармъстителмъчител

наблюдателнавестителнадзирателнадничарнаемателнаемодателнападателнарушителнасърчителнедоброжелателнеприятелнестинарносител

обаятелобвинителобединителобитателоблекчителобновителободрителобожателобущаробявителовощаровчарогняропашкарописателоповестителопозорителопустошителоризаросведомителосвободителосигурителосиновителосквернителоскърбителоснователосъществителоткривателотмъстителотпускаротровителоценителочилар

пазителпамукопроизводителпаркостроителпашкулопроизводителпекарпечалбарпечатарпивоварпилчарписарписателпланинарплочарпобедителповелителповествователпогасителподателподбудителподновителподпредседателподражателподсекретарподстрекателподуправителпожарникарпожертвувателпокорителпокровителпокупателпокушителполучателпомирителпоощрителпопечителпорицателпоробителпоръчителпосегателпосетителпоследователпотребителпохитителпочитателпояснителправонарушителпраобитателпрапрародителпрародителпреброителпредателпредвестителпредвещателпредводителпредизвестителпредизвикателпредпазителпредседателпредсказателпредсказвателпредставителпредявителпрелъстителпренаемателпреносител - преподавателпрепоръчителпреустроителпридружителприемателпримирителприносителприродоизпитателпритежателпритеснителпричинителприятелпроверителпроизводителпросветителпросителпрофпредседателпрофсекретарптицегадателптичарпчеларпъдарпървоучител

работодателрадетелрадиоговорителрадиолюбителрадиоприемателрадиослушателразобличителразорителразпоредителразпространителразрушителразточителразузнавателрезбаррекламодателречникаррибаррицарродителрозопроизводителругателрударрудничаррушителръкавичарръководител

самоучителсанитарсапунарсватбарсветителсвещарсвещенослужителсвидетелсвинарсградостроителсгъстителседларсекретарсеменарсиренарсладкарследователсловослагателслужителслушателсметководителсмутителснабдителсоколарсолопроизводителспасителспестителспомосъществувателстачконарушителстокопроизводителстоларстражарстроителстругарстъкларсурвакарсчетоводителсъблазнителсъвместителсъглашателсъдържателсъжителсъздателсъзерцателсъизвършителсънаемателсънотълкувателсъоснователсъпритежателсъставителсъстезателсъчинител

талигартелезрителтелохранителтелчартепавичартиквартоварителтокоизправителторбарточилартухлартъжителтълкувателтъмничартъпанартютюнопроизводител

уведомителугнетителудостоверителукорителукривателукротителумирителумиротворителуправителутешителучебникаручителучредител

фотолюбител

хидростроителхлебархлебопекархлопатархранителхулителхусар

цвеклопроизводителцветарцелителценителцерителцигулар

часовникарчергарчерешарчеткарчехларчизмарчитателчушкар

шапкар

юбиляр

ябълкарягодаряйчар