Уикиречник:Български/Типове думи/31a

От Уикиречник
Словоформи
основна форма другар
ед.ч. другар
ед.ч., непълен член другаря
ед.ч., пълен член другарят
мн.ч. другари
мн.ч., членувано другарите
бройна форма
звателна форма другарю

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

антиквараптекарархивар

байрактарбаничарбележкарбиблиотекарбиволарбилкарблагодетелблагожелателблаготворителблюстителбогослужителболничарботушарбрадварбранителброителбронеизтребителбръснарбубарбудителбунтарбъчвар

ваятелвдъхновителвесларвестителвестникарвехтошарвещателвзаимопоръчителвзискателвинарвинопроизводителвладетелвластителвложителвносителводеничарводителволоварвратарвредителвретенарвседържителвъглищарвъдичарвъжарвъзбудителвъзвестителвъздухоплавателвъздържателвъзобновителвъзпитателвъзпроизводителвъзродителвъзстановителвъзхвалител

гадателгайдаргешефтарглаватаргласоподавателглухарговедарговорителгодежарголишаргонителгосподаргостилничарграбителградинарграматикарграничаргребенаргробаргрънчаргусларгъбаргъдуларгълъбаргъсар

дарителделоводителдесничардеятелдобродетелдоброжелателдоверителдомопритежателдомостроителдомоуправителдомошардругардървардържател

електронагревателемисареничарестествоизпитател

жабаржалбоподателжелезаржелезничарженкаржетваржитаржителжитопроизводителжътвар

завещателзавоевателзаемодателзайчарзаклинателзаконодателзакононарушителзалесителзалогоприемателзаробителзаседателзастрахователзаявителзвенарзвероукротителзвънарзеленчукопроизводителземевладетелземепритежателзидарзлатарзложелателзлоупотребителзнахарзрителзъбарзъболекар

избавителизбирателизвестителизвършителиздателизкупителизкусителизкушителизложителизносителизобличителизобразителизобретателизпитателизполичаризпълнителизразителизследователизтезателизявителизяснителиманяр

каменаркамиларкапиталовложителкартечаркартотекаркаруцаркатунаркацаркашаваркилимаркинозрителкинолюбителклетвонарушителклисарклюкарключаркниговодителкнигоиздателкнижаркожаркожухаркозаркозинаркокошаркокошкарколарколбасарколедарколесарколибарколичкаркомисаркомунарконяркопринаркорабоплавателкорабостроителкоритаркорсаркотларкоцкаркошничаркраваркраставичаркритикаркрушаркръводарителкръчмаркучкар

ласкателлевичарлекарленопроизводителлечителлеярлисичарлихварлодкарлозарлопатарлъжесвидетеллюбител

магаретармаджармалинармамалигармарколюбителмаслармашиностроителмедармедникармелничарменителмесарметлармечкармечтателмислителмитничармлекармолбоподателмолителмореплавателмулетармъжкармъстителмъчител

наблюдателнавестителнадзирателнадничарнаемателнаемодателнападателнарушителнасърчителнедоброжелателнеприятелнестинарносител

обаятелобвинителобединителобитателоблекчителобновителободрителобожателобущаробявителовощаровчарогняропашкарописателоповестителопозорителопустошителоризаросведомителосвободителосигурителосиновителосквернителоскърбителоснователосъществителоткривателотмъстителотпускаротровителоценителочилар

пазителпамукопроизводителпаркостроителпашкулопроизводителпекарпечалбарпечатарпивоварпилчарписарписателпланинарплочарпобедителповелителповествователпогасителподателподбудителподновителподпредседателподражателподсекретарподстрекателподуправителпожарникарпожертвувателпокорителпокровителпокупателпокушителполучателпомирителпоощрителпопечителпорицателпоробителпоръчителпосегателпосетителпоследователпотребителпохитителпочитателпояснителправонарушителпраобитателпрапрародителпрародителпреброителпредателпредвестителпредвещателпредводителпредизвестителпредизвикателпредпазителпредседателпредсказателпредсказвателпредставителпредявителпрелъстителпренаемателпреносител - преподавателпрепоръчителпреустроителпридружителприемателпримирителприносителприродоизпитателпритежателпритеснителпричинителприятелпроверителпроизводителпросветителпросителпрофпредседателпрофсекретарптицегадателптичарпчеларпъдарпървоучител

работодателрадетелрадиоговорителрадиолюбителрадиоприемателрадиослушателразобличителразорителразпоредителразпространителразрушителразточителразузнавателрезбаррекламодателречникаррибаррицарродителрозопроизводителругателрударрудничаррушителръкавичарръководител

самоучителсанитарсапунарсватбарсветителсвещарсвещенослужителсвидетелсвинарсградостроителсгъстителседларсекретарсеменарсиренарсладкарследователсловослагателслужителслушателсметководителсмутителснабдителсоколарсолопроизводителспасителспестителспомосъществувателстачконарушителстокопроизводителстоларстражарстроителстругарстъкларсурвакарсчетоводителсъблазнителсъвместителсъглашателсъдържателсъжителсъздателсъзерцателсъизвършителсънаемателсънотълкувателсъоснователсъпритежателсъставителсъстезателсъчинител

талигартелезрителтелохранителтелчартепавичартиквартоварителтокоизправителторбарточилартухлартъжителтълкувателтъмничартъпанартютюнопроизводител

уведомителугнетителудостоверителукорителукривателукротителумирителумиротворителуправителутешителучебникаручителучредител

фотолюбител

хидростроителхлебархлебопекархлопатархранителхулителхусар

цвеклопроизводителцветарцелителценителцерителцигулар

часовникарчергарчерешарчеткарчехларчизмарчитателчушкар

шапкар

юбиляр

ябълкарягодаряйчар