Уикиречник:Български/Типове думи/31a

От Уикиречник
Направо към: навигация, търсене
Словоформи
основна форма другар
ед.ч. другар
ед.ч., непълен член другаря
ед.ч., пълен член другарят
мн.ч. другари
мн.ч., членувано другарите
бройна форма
звателна форма другарю

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

А[редактиране]

антиквараптекарархивар

Б[редактиране]

байрактарбаничарбележкарбиблиотекарбиволарбилкарблагодетелблагожелателблаготворителблюстителбогослужителболничарботушарбрадварбранителброителбронеизтребителбръснарбубарбудителбунтарбъчвар

В[редактиране]

ваятелвдъхновителвесларвестителвестникарвехтошарвещателвзаимопоръчителвзискателвинарвинопроизводителвладетелвластителвложителвносителводеничарводителволоварвратарвредителвретенарвседържителвъглищарвъдичарвъжарвъзбудителвъзвестителвъздухоплавателвъздържателвъзобновителвъзпитателвъзпроизводителвъзродителвъзстановителвъзхвалител

Г[редактиране]

гадателгайдаргешефтарглаватаргласоподавателглухарговедарговорителгодежарголишаргонителгосподаргостилничарграбителградинарграматикарграничаргребенаргробаргрънчаргусларгъбаргъдуларгълъбаргъсар

Д[редактиране]

дарителделоводителдесничардеятелдобродетелдоброжелателдоверителдомопритежателдомостроителдомоуправителдомошардругардървардържател

Е[редактиране]

електронагревателемисареничарестествоизпитател

Ж[редактиране]

жабаржалбоподателжелезаржелезничарженкаржетваржитаржителжитопроизводителжътвар

З[редактиране]

завещателзавоевателзаемодателзайчарзаклинателзаконодателзакононарушителзалесителзалогоприемателзаробителзаседателзастрахователзаявителзвенарзвероукротителзвънарзеленчукопроизводителземевладетелземепритежателзидарзлатарзложелателзлоупотребителзнахарзрителзъбарзъболекар

И[редактиране]

избавителизбирателизвестителизвършителиздателизкупителизкусителизкушителизложителизносителизобличителизобразителизобретателизпитателизполичаризпълнителизразителизследователизтезателизявителизяснителиманяр

К[редактиране]

каменаркамиларкапиталовложителкартечаркартотекаркаруцаркатунаркацаркашаваркилимаркинозрителкинолюбителклетвонарушителклисарклюкарключаркниговодителкнигоиздателкнижаркожаркожухаркозаркозинаркокошаркокошкарколарколбасарколедарколесарколибарколичкаркомисаркомунарконяркопринаркорабоплавателкорабостроителкоритаркорсаркотларкоцкаркошничаркраваркраставичаркритикаркрушаркръводарителкръчмаркучкар

Л[редактиране]

ласкателлевичарлекарленопроизводителлечителлеярлисичарлихварлодкарлозарлопатарлъжесвидетеллюбител

М[редактиране]

магаретармаджармалинармамалигармарколюбителмаслармашиностроителмедармедникармелничарменителмесарметлармечкармечтателмислителмитничармлекармолбоподателмолителмореплавателмулетармъжкармъстителмъчител

Н[редактиране]

наблюдателнавестителнадзирателнадничарнаемателнаемодателнападателнарушителнасърчителнедоброжелателнеприятелнестинарносител

О[редактиране]

обаятелобвинителобединителобитателоблекчителобновителободрителобожателобущаробявителовощаровчарогняропашкарописателоповестителопозорителопустошителоризаросведомителосвободителосигурителосиновителосквернителоскърбителоснователосъществителоткривателотмъстителотпускаротровителоценителочилар

П[редактиране]

пазителпамукопроизводителпаркостроителпашкулопроизводителпекарпечалбарпечатарпивоварпилчарписарписателпланинарплочарпобедителповелителповествователпогасителподателподбудителподновителподпредседателподражателподсекретарподстрекателподуправителпожарникарпожертвувателпокорителпокровителпокупателпокушителполучателпомирителпоощрителпопечителпорицателпоробителпоръчителпосегателпосетителпоследователпотребителпохитителпочитателпояснителправонарушителпраобитателпрапрародителпрародителпреброителпредателпредвестителпредвещателпредводителпредизвестителпредизвикателпредпазителпредседателпредсказателпредсказвателпредставителпредявителпрелъстителпренаемателпреносител - преподавателпрепоръчителпреустроителпридружителприемателпримирителприносителприродоизпитателпритежателпритеснителпричинителприятелпроверителпроизводителпросветителпросителпрофпредседателпрофсекретарптицегадателптичарпчеларпъдарпървоучител

Р[редактиране]

работодателрадетелрадиоговорителрадиолюбителрадиоприемателрадиослушателразобличителразорителразпоредителразпространителразрушителразточителразузнавателрезбаррекламодателречникаррибаррицарродителрозопроизводителругателрударрудничаррушителръкавичарръководител

С[редактиране]

самоучителсанитарсапунарсватбарсветителсвещарсвещенослужителсвидетелсвинарсградостроителсгъстителседларсекретарсеменарсиренарсладкарследователсловослагателслужителслушателсметководителсмутителснабдителсоколарсолопроизводителспасителспестителспомосъществувателстачконарушителстокопроизводителстоларстражарстроителстругарстъкларсурвакарсчетоводителсъблазнителсъвместителсъглашателсъдържателсъжителсъздателсъзерцателсъизвършителсънаемателсънотълкувателсъоснователсъпритежателсъставителсъстезателсъчинител

Т[редактиране]

талигартелезрителтелохранителтелчартепавичартиквартоварителтокоизправителторбарточилартухлартъжителтълкувателтъмничартъпанартютюнопроизводител

У[редактиране]

уведомителугнетителудостоверителукорителукривателукротителумирителумиротворителуправителутешителучебникаручителучредител

Ф[редактиране]

фотолюбител

Х[редактиране]

хидростроителхлебархлебопекархлопатархранителхулителхусар

Ц[редактиране]

цвеклопроизводителцветарцелителценителцерителцигулар

Ч[редактиране]

часовникарчергарчерешарчеткарчехларчизмарчитателчушкар

Ш[редактиране]

шапкар

Ю[редактиране]

юбиляр

Я[редактиране]

ябълкарягодаряйчар