Уикиречник:Български/Типове думи/31a

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Словоформи
основна форма другар
ед.ч. другар
ед.ч., непълен член другаря
ед.ч., пълен член другарят
мн.ч. другари
мн.ч., членувано другарите
бройна форма
звателна форма другарю

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

А[редактиране]

антиквараптекарархивар

Б[редактиране]

байрактарбаничарбележкарбиблиотекарбиволарбилкарблагодетелблагожелателблаготворителблюстителбогослужителболничарботушарбрадварбранителброителбронеизтребителбръснарбубарбудителбунтарбъчвар

В[редактиране]

ваятелвдъхновителвесларвестителвестникарвехтошарвещателвзаимопоръчителвзискателвинарвинопроизводителвладетелвластителвложителвносителводеничарводителволоварвратарвредителвретенарвседържителвъглищарвъдичарвъжарвъзбудителвъзвестителвъздухоплавателвъздържателвъзобновителвъзпитателвъзпроизводителвъзродителвъзстановителвъзхвалител

Г[редактиране]

гадателгайдаргешефтарглаватаргласоподавателглухарговедарговорителгодежарголишаргонителгосподаргостилничарграбителградинарграматикарграничаргребенаргробаргрънчаргусларгъбаргъдуларгълъбаргъсар

Д[редактиране]

дарителделоводителдесничардеятелдобродетелдоброжелателдоверителдомопритежателдомостроителдомоуправителдомошардругардървардържател

Е[редактиране]

електронагревателемисареничарестествоизпитател

Ж[редактиране]

жабаржалбоподателжелезаржелезничарженкаржетваржитаржителжитопроизводителжътвар

З[редактиране]

завещателзавоевателзаемодателзайчарзаклинателзаконодателзакононарушителзалесителзалогоприемателзаробителзаседателзастрахователзаявителзвенарзвероукротителзвънарзеленчукопроизводителземевладетелземепритежателзидарзлатарзложелателзлоупотребителзнахарзрителзъбарзъболекар

И[редактиране]

избавителизбирателизвестителизвършителиздателизкупителизкусителизкушителизложителизносителизобличителизобразителизобретателизпитателизполичаризпълнителизразителизследователизтезателизявителизяснителиманяр

К[редактиране]

каменаркамиларкапиталовложителкартечаркартотекаркаруцаркатунаркацаркашаваркилимаркинозрителкинолюбителклетвонарушителклисарклюкарключаркниговодителкнигоиздателкнижаркожаркожухаркозаркозинаркокошаркокошкарколарколбасарколедарколесарколибарколичкаркомисаркомунарконяркопринаркорабоплавателкорабостроителкоритаркорсаркотларкоцкаркошничаркраваркраставичаркритикаркрушаркръводарителкръчмаркучкар

Л[редактиране]

ласкателлевичарлекарленопроизводителлечителлеярлисичарлихварлодкарлозарлопатарлъжесвидетеллюбител

М[редактиране]

магаретармаджармалинармамалигармарколюбителмаслармашиностроителмедармедникармелничарменителмесарметлармечкармечтателмислителмитничармлекармолбоподателмолителмореплавателмулетармъжкармъстителмъчител

Н[редактиране]

наблюдателнавестителнадзирателнадничарнаемателнаемодателнападателнарушителнасърчителнедоброжелателнеприятелнестинарносител

О[редактиране]

обаятелобвинителобединителобитателоблекчителобновителободрителобожателобущаробявителовощаровчарогняропашкарописателоповестителопозорителопустошителоризаросведомителосвободителосигурителосиновителосквернителоскърбителоснователосъществителоткривателотмъстителотпускаротровителоценителочилар

П[редактиране]

пазителпамукопроизводителпаркостроителпашкулопроизводителпекарпечалбарпечатарпивоварпилчарписарписателпланинарплочарпобедителповелителповествователпогасителподателподбудителподновителподпредседателподражателподсекретарподстрекателподуправителпожарникарпожертвувателпокорителпокровителпокупателпокушителполучателпомирителпоощрителпопечителпорицателпоробителпоръчителпосегателпосетителпоследователпотребителпохитителпочитателпояснителправонарушителпраобитателпрапрародителпрародителпреброителпредателпредвестителпредвещателпредводителпредизвестителпредизвикателпредпазителпредседателпредсказателпредсказвателпредставителпредявителпрелъстителпренаемателпреносител - преподавателпрепоръчителпреустроителпридружителприемателпримирителприносителприродоизпитателпритежателпритеснителпричинителприятелпроверителпроизводителпросветителпросителпрофпредседателпрофсекретарптицегадателптичарпчеларпъдарпървоучител

Р[редактиране]

работодателрадетелрадиоговорителрадиолюбителрадиоприемателрадиослушателразобличителразорителразпоредителразпространителразрушителразточителразузнавателрезбаррекламодателречникаррибаррицарродителрозопроизводителругателрударрудничаррушителръкавичарръководител

С[редактиране]

самоучителсанитарсапунарсватбарсветителсвещарсвещенослужителсвидетелсвинарсградостроителсгъстителседларсекретарсеменарсиренарсладкарследователсловослагателслужителслушателсметководителсмутителснабдителсоколарсолопроизводителспасителспестителспомосъществувателстачконарушителстокопроизводителстоларстражарстроителстругарстъкларсурвакарсчетоводителсъблазнителсъвместителсъглашателсъдържателсъжителсъздателсъзерцателсъизвършителсънаемателсънотълкувателсъоснователсъпритежателсъставителсъстезателсъчинител

Т[редактиране]

талигартелезрителтелохранителтелчартепавичартиквартоварителтокоизправителторбарточилартухлартъжителтълкувателтъмничартъпанартютюнопроизводител

У[редактиране]

уведомителугнетителудостоверителукорителукривателукротителумирителумиротворителуправителутешителучебникаручителучредител

Ф[редактиране]

фотолюбител

Х[редактиране]

хидростроителхлебархлебопекархлопатархранителхулителхусар

Ц[редактиране]

цвеклопроизводителцветарцелителценителцерителцигулар

Ч[редактиране]

часовникарчергарчерешарчеткарчехларчизмарчитателчушкар

Ш[редактиране]

шапкар

Ю[редактиране]

юбиляр

Я[редактиране]

ябълкарягодаряйчар