Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от женски род/Н

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички съществителни имена от женски род в българския език, започващи с буквата „Н“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

Н[редактиране]

набивка (41) — набитост (49) — наблюдателка (41) — наблюдателница (41) — наблюдателност (49) — набожност (49) — набръчканост (49) — навалица (41) — навивка (41) — навигаторка (41) — навигация (47) — навлажненост (49) — навременност (49) — навуща (41) — навъсеност (49) — нагайка (41) — нагласа (41) — нагледвачка (41) — нагледност (49) — наглост (49) — нагодимост (49) — нагодливост (49) — награда (41) — нагревка (41) — нагрузка (41) — нагрявка (41) — нагънатост (49) — нагърченост (49) — надареност (49) — надбавка (41) — надвластница (41) — наддавка (41) — надежда (41) — надеждица (41) — надеждност (49) — наденица (41) — наденичка (41) — надзирателка (41) — надзорница (41) — надкостница (41) — надменност (49) — надница (41) — надничарка (41) — наднорменичка (41) — надпревара (41) — надробеност (49) — надстройка (41) — надупченост (49) — надутост (49) — надценка (41) — наеженост (49) — наемателка (41) — наемодателка (41) — нажаленост (49) — нажеженост (49) — назадничавост (49) — назалност (49) — наздравица (41) — назидателност (49) — назъбеност (49) — наивница (41) — наивност (49) — наказуемост (49) — накладка (41) — наклоненост (49) — наклонност (49) — наковалня (47) — накърнимост (49) — налбантница (41) — наличност (49) — наложителност (49) — наложница (41) — налудничавост (49) — намагнитеност (49) — намасленост (49) — намеса (41) — наметалка (41) — наметка (41) — намотка (41) — намръщеност (49) — намусеност (49) — нанагорница (41) — нанадолница (41) — наостреност (49) — нападателка (41) — нападателност (49) — нападка (41) — напаст (49) — напевност (49) — напереност (49) — напетост (49) — напивка (41) — напитка (41) — наплашеност (49) — направа (41) — направляемост (49) — напрегнатост (49) — напредничавост (49) — напуснатост (49) — наредба (41) — нареденост (49) — наречница (41) — наркоза (41) — наркология (47) — наркомания (47) — наркоманка (41) — наркотерапия (47) — наркотизация (47) — народност (49) — нарушителка (41) — насгода (41) — населеност (49) — насилница (41) — насита (41) — наситеност (49) — наслада (41) — наследница (41) — наследственост (49) — наследяемост (49) — наслойка (41) — насмешка (41) — насмешливост (49) — насока (41) — насоченост (49) — наставка (41) — наставница (41) — настилка (41) — настинка (41) — настойница (41) — настойчивост (49) — настоятелка (41) — настоятелност (49) — настройка (41) — настъпателност (49) — настървеност (49) — натегнатост (49) — натовареност (49) — натрапница (41) — натрапничавост (49) — натрапчивост (49) — натренираност (49) — натривка (41) — натруфеност (49) — натура (41) — натурализация (47) — натуралистка (41) — натуралност (49) — натурфилософия (47) — натъженост (49) — наука (41) — наустница (41) — научност (49) — нафора (41) — нафта (41) — нахаканост (49) — нахалница (41) — нахалност (49) — нахалост (49) — находка (41) — находчивост (49) — национализация (47) — националистка (41) — националност (49) — нация (47) — нацупеност (49) — началничка (41) — наченка (41) — начетеност (49) — начумереност (49) — начупеност (49) — нашенка (41) — нашивка (41) — нащърбеност (49) — неабсолютност (49) — неадекватност (49) — неактивност (49) — неакуратност (49) — неангажираност (49) — неаполитанка (41) — небивалица (41) — неблаговидност (49) — неблаговъзпитаност (49) — неблагодарница (41) — неблагодарност (49) — неблагозвучност (49) — неблагонадеждност (49) — неблагонамереност (49) — неблагоприятност (49) — неблагосклонност (49) — небрежност (49) — невалидност (49) — невежественост (49) — невежливост (49) — неверница (41) — неверност (49) — невероятност (49) — невеселост (49) — невеста (41) — невестулка (41) — невещественост (49) — невзискателност (49) — невзрачност (49) — невиделица (41) — невидимост (49) — невинност (49) — невиновност (49) — невменяемост (49) — невнимателност (49) — неволница (41) — неволя (47) — невралгия (47) — неврастеничка (41) — неврастения (47) — невредимост (49) — невроза (41) — неврология (47) — невропатология (47) — неврофизиология (47) — невъзвратимост (49) — невъзвращаемост (49) — невъздържаност (49) — невъзможност (49) — невъзмутимост (49) — невъзпитаност (49) — невъзпламеняемост (49) — невъзприемчивост (49) — невъобразимост (49) — невяра (43) — невярност (49) — невяста (41) — негативност (49) — негладкост (49) — негодница (41) — негодност (49) — негостоприемност (49) — неготовност (49) — неграмотност (49) — негърка (41) — недалновидност (49) — недвижимост (49) — недвусмисленост (49) — недееспособност (49) — недействителност (49) — неделикатност (49) — неделимост (49) — неделя (47) — недеятелност (49) — недискретност (49) — недисциплинираност (49) — недоброжелателка (41) — недоброжелателност (49) — недоброкачественост (49) — недобросъвестност (49) — недоверчивост (49) — недоволница (41) — недовършеност (49) — недодяланост (49) — недозрялост (49) — недоказаност (49) — недоловимост (49) — недомлъвка (41) — недооценка (41) — недопустимост (49) — недоразвитост (49) — недосегаемост (49) — недосетливост (49) — недостатъчност (49) — недостижимост (49) — недостоверност (49) — недостъпност (49) — недра (41) — недружелюбност (49) — недъгавост (49) — недълготрайност (49) — нееднаквост (49) — нееднозначност (49) — нееднородност (49) — нееластичност (49) — неестественост (49) — неефективност (49) — неефикасност (49) — нежелателност (49) — нежност (49) — незаангажираност (49) — незабавност (49) — незабележимост (49) — незабравка (41) — независимост (49) — незавършеност (49) — незагриженост (49) — незадоволеност (49) — незадоволителност (49) — незадоменост (49) — незадълбоченост (49) — незадължителност (49) — незаетост (49) — незаинтересованост (49) — незаконнороденост (49) — незаконност (49) — незакономерност (49) — незаконосъобразност (49) — незаличимост (49) — незаразимост (49) — незащитеност (49) — незащитимост (49) — нездравословност (49) — незлобивост (49) — незначителност (49) — незрелост (49) — незрялост (49) — неизбежност (49) — неизбираемост (49) — неизброимост (49) — неизвестност (49) — неизгода (41) — неизгодност (49) — неиздръжливост (49) — неиздържаност (49) — неизисканост (49) — неизказаност (49) — неизлечимост (49) — неизличимост (49) — неизменност (49) — неизменяемост (49) — неизмеримост (49) — неизползваемост (49) — неизправимост (49) — неизправност (49) — неизпълнимост (49) — неизпълнителност (49) — неизразимост (49) — неизразителност (49) — неизтощимост (49) — неизтриваемост (49) — неизцеримост (49) — неизчерпаемост (49) — неизчислимост (49) — неизясненост (49) — неизяснимост (49) — неимоверност (49) — неискреност (49) — неистина (41) — неистинност (49) — некадърница (41) — некадърност (49) — некачественост (49) — неквалифицираност (49) — некомпактност (49) — некомпетентност (49) — неконвертируемост (49) — некоординираност (49) — некоректност (49) — некредитоспособност (49) — некрография (47) — некролатрия (47) — некромантия (47) — некропсия (47) — некроскопия (47) — некротомия (47) — некрофилия (47) — некрофобия (47) — некултурност (49) — нелегалност (49) — нелепица (41) — нелепост (49) — нелетливост (49) — неловкост (49) — нелогичност (49) — нелоялност (49) — нелюбезност (49) — нелюбознателност (49) — немарливка (41) — немарливост (49) — нематериалност (49) — немедленост (49) — немилост (49) — неминуемост (49) — немирница (41) — немислимост (49) — немкиня (47) — неморалност (49) — немота (41) — немотия (47) — немощ (49) — немощност (49) — нен (42a) — ненавист (49) — ненавременност (49) — ненадеждност (49) — ненадейност (49) — ненаказуемост (49) — ненакърнимост (49) — ненамеса (41) — ненареденост (49) — ненарушимост (49) — ненаситница (41) — ненаситност (49) — ненаучност (49) — неначетеност (49) — ненормалност (49) — необвързаност (49) — необиграност (49) — необикновеност (49) — необичайност (49) — необменяемост (49) — необмисленост (49) — необозримост (49) — необоримост (49) — необоснованост (49) — необработеност (49) — необразованост (49) — необратимост (49) — необузданост (49) — необхватност (49) — необходимост (49) — необщителност (49) — необяснимост (49) — необятност (49) — неограниченост (49) — неогъваемост (49) — неодушевеност (49) — неокончателност (49) — неокосменост (49) — неопетненост (49) — неопитност (49) — неопределеност (49) — неопределимост (49) — неопровержимост (49) — неорганизираност (49) — неориентираност (49) — неосведоменост (49) — неосезаемост (49) — неоснователност (49) — неоспоримост (49) — неосторожност (49) — неосъществимост (49) — неотвратимост (49) — неотделимост (49) — неотемност (49) — неотзивчивост (49) — неотклонност (49) — неотклоняемост (49) — неоткровеност (49) — неотложност (49) — неотменимост (49) — неотнимаемост (49) — неотразимост (49) — неотстъпност (49) — неотстъпчивост (49) — неотчуждаемост (49) — неофициалност (49) — неоформеност (49) — неохота (41) — неоценимост (49) — неочакваност (49) — непалка (41) — непериодичност (49) — неплатежоспособност (49) — неплодородност (49) — неплодотворност (49) — непобедимост (49) — неповратливост (49) — непогрешимост (49) — неподатливост (49) — неподвижност (49) — неподготвеност (49) — неподкупност (49) — неподправеност (49) — неподражаемост (49) — неподсъдност (49) — неподходност (49) — непознаваемост (49) — непознатост (49) — непоквареност (49) — непокваримост (49) — непоклатимост (49) — непоколебимост (49) — непокорница (41) — непокорност (49) — непокътнатост (49) — неполитичност (49) — непоносимост (49) — непонятност (49) — непоправимост (49) — непопулярност (49) — непорочност (49) — непорядъчност (49) — непоследователност (49) — непослушница (41) — непослушност (49) — непосредственост (49) — непостижимост (49) — непостоянност (49) — непотребност (49) — непохватност (49) — непочтеност (49) — непочтителност (49) — неправда (41) — неправдоподобност (49) — неправедница (41) — неправилност (49) — неправомерност (49) — неправоспособност (49) — неправота (41) — непрактичност (49) — непревземаемост (49) — непревзетост (49) — непревратимост (49) — непрегледност (49) — непредаваемост (49) — непредвиденост (49) — непредвидимост (49) — непредвидливост (49) — непреднамереност (49) — непредотвратимост (49) — непредпазливост (49) — непредприемчивост (49) — непредубеденост (49) — непреклонност (49) — непрекъснатост (49) — непреодолимост (49) — непрепоръчителност (49) — непресметливост (49) — непрестанност (49) — непрестореност (49) — непретенциозност (49) — непреходност (49) — неприветливост (49) — неприветност (49) — непривлекателност (49) — непригодност (49) — непридирчивост (49) — неприемливост (49) — непризнателност (49) — неприкосновеност (49) — неприкритост (49) — неприличност (49) — неприложимост (49) — непримиримост (49) — непринадлежност (49) — непринуденост (49) — неприспособеност (49) — неприспособимост (49) — непристойност (49) — непристъпност (49) — неприязненост (49) — неприятелка (41) — неприятност (49) — непроводимост (49) — непрогледност (49) — непродуктивност (49) — непродължителност (49) — непрозорливост (49) — непрозрачност (49) — непроизводителност (49) — непрокопсаница (41) — непроменимост (49) — непроменливост (49) — непроменчивост (49) — непроменяемост (49) — непромокаемост (49) — непроницаемост (49) — непроницателност (49) — непропорционалност (49) — непросветеност (49) — непростимост (49) — непростителност (49) — непрофесионалистка (41) — непроходимост (49) — непълнота (41) — непълноценност (49) — неработоспособност (49) — неравномерност (49) — неравност (49) — нерадост (49) — нерадушност (49) — неразбираемост (49) — неразбория (47) — неразбраност (49) — неразбранщина (41) — неразвитост (49) — неразгадаемост (49) — неразговорливост (49) — неразделимост (49) — неразделност (49) — нераздяла (43) — неразкаяност (49) — неразличимост (49) — неразлъчност (49) — неразменяемост (49) — неразположеност (49) — неразпоредителност (49) — неразрешимост (49) — неразривност (49) — неразсъдливост (49) — неразтворимост (49) — неразтрогваемост (49) — неразумност (49) — нерационалност (49) — нервност (49) — нервозност (49) — нереалност (49) — нередност (49) — нередовност (49) — нерелигиозност (49) — нерентабилност (49) — нерешителност (49) — неритмичност (49) — нерн (42a) — нерушимост (49) — несамостоятелност (49) — несамоувереност (49) — несвиваемост (49) — несвоевременност (49) — несвързаност (49) — несвършеност (49) — несвяст (49) — несговорливост (49) — несговорност (49) — несговорчивост (49) — несгода (41) — несгодност (49) — несгъваемост (49) — несгъстимост (49) — несдържаност (49) — несериозност (49) — несигурност (49) — несиметричност (49) — несимпатичност (49) — несистематизираност (49) — несистемност (49) — несклонимост (49) — несклонност (49) — несклоняемост (49) — нескончаемост (49) — нескопосница (41) — нескопосност (49) — нескромност (49) — несложност (49) — несломимост (49) — несмелост (49) — несменяемост (49) — несметност (49) — несмилаемост (49) — несмутимост (49) — несолидност (49) — неспециалистка (41) — несполука (41) — несполучливост (49) — неспособност (49) — несправедливост (49) — неспретнатост (49) — несравнимост (49) — несрета (41) — несретница (41) — несродност (49) — несръчност (49) — нестабилност (49) — нестинарка (41) — нестройност (49) — несхватливост (49) — несходност (49) — несъбуденост (49) — несъвместимост (49) — несъгласуваност (49) — несъгласуемост (49) — несъзвучност (49) — несъзнателност (49) — несъизмеримост (49) — несъкратимост (49) — несъкрушимост (49) — несъмненост (49) — несъобразителност (49) — несъобразност (49) — несъответственост (49) — несъпричастност (49) — несъпротива (41) — несъразмерност (49) — несъсредоточеност (49) — несъстоятелност (49) — несъчлененост (49) — несъщественост (49) — нетактичност (49) — нетленност (49) — нетолерантност (49) — нетопимост (49) — неточност (49) — нетрайност (49) — нетрезвеност (49) — нетрудоспособност (49) — нетърпеливост (49) — нетърпимост (49) — неубеденост (49) — неубедимост (49) — неубедителност (49) — неувереност (49) — неугледност (49) — неугода (41) — неугодност (49) — неудача (41) — неудачница (41) — неудачност (49) — неудовлетвореност (49) — неудовлетворителност (49) — неудолетвореност (49) — неудържимост (49) — неузнаваемост (49) — неукрепналост (49) — неукротимост (49) — неулегналост (49) — неуловимост (49) — неумелост (49) — неумереност (49) — неуместност (49) — неумишленост (49) — неумолимост (49) — неуморимост (49) — неуморност (49) — неупотреба (41) — неупотребяемост (49) — неуправия (47) — неуравновесеност (49) — неуреденост (49) — неуредица (41) — неуредност (49) — неуслужливост (49) — неуспеваемост (49) — неустановеност (49) — неустойка (41) — неустойчивост (49) — неустрашимост (49) — неутешимост (49) — неутоленост (49) — неутолимост (49) — неуточненост (49) — неутрализация (47) — неутралност (49) — неучтивост (49) — неуютност (49) — неуязвимост (49) — нефтохимия (47) — нехайница (41) — нехайност (49) — нехерметичност (49) — нехигиеничност (49) — нехигроскопичност (49) — нехристиянка (41) — нецелесъобразност (49) — нецеломъдреност (49) — нецензурност (49) — нечестивост (49) — нечестност (49) — нечетливост (49) — нечистоплътност (49) — нечистота (41) — нечистотия (47) — нечленоразделност (49) — нечовечност (49) — нечувствителност (49) — нечупливост (49) — нещастница (41) — неясност (49) — неяснота (41) — нива (41) — нивелация (47) — нивелировка (41) — нигерийка (41) — низина (41) — низост (49) — никаквица (41) — никелировка (41) — никталопия (47) — нимфа (41) — нимфетка (41) — нимфомания (47) — нимфоманка (41) — нирвана (41) — нитрация (47) — нитрификация (47) — нитроцелулоза (41) — нихилистка (41) — ниша (41) — нишка (41) — нищелка (41) — нищета (41) — нищожност (49) — новаторка (41) — новация (47) — новела (41) — новелистка (41) — новина (41) — новозеландка (41) — новост (49) — нога (46) — ножица (41) — ножичка (41) — ножница (41) — ножовка (41) — ноздра (41) — нозология (47) — номенклатура (41) — номерация (47) — номинация (47) — номограма (41) — ноология (47) — норвежка (41) — норка (41) — норма (41) — нормализация (47) — нормалност (49) — нормандка (41) — нормировка (41) — носачка (41) — носилка (41) — носителка (41) — носия (47) — носливост (49) — носоглътка (41) — носография (47) — носология (47) — носомания (47) — нософобия (47) — носталгия (47) — нота (41) — нотация (47) — нотификация (47) — нотка (41) — нощ (49) — нощница (41) — нощувка (41) — нравственост (49) — нудистка (41) — нужда (41) — нулификация (47) — нумизматика (41) — нюансировка (41) — нянка (41)