Уикиречник:Български/Типове думи/Съществителни имена от женски род/З

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Този списък съдържа всички съществителни имена от женски род в българския език, започващи с буквата „З“. В скоби е посочен типът, към който принадлежи съответната дума.


А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

З[редактиране]

заангажираност (49) — забава (41) — забавачка (41) — забавачница (41) — забавност (49) — забежка (41) — забележимост (49) — забележителност (49) — забележка (41) — заблуда (41) — забойна (41) — заболеваемост (49) — забрава (41) — забравана (41) — забрадка (41) — забрана (41) — забърканост (49) — завареница (41) — заварка (41) — завера (41) — заверка (41) — завеса (41) — завеска (41) — завещателка (41) — завеяност (49) — завивка (41) — зависимост (49) — завист (49) — завистливост (49) — завистница (41) — завоевателка (41) — завръзка (41) — заврънгачка (41) — заврънкулка (41) — завъртулка (41) — завършеност (49) — загадка (41) — загадъчност (49) — заглавка (41) — загнилост (49) — заговорница (41) — заготовка (41) — загриженост (49) — загрубялост (49) — загуба (41) — задача (41) — задкрилка (41) — задница (41) — задоволеност (49) — задоволителност (49) — задоменост (49) — задочница (41) — задочничка (41) — задруга (41) — задружност (49) — задръжка (41) — задуха (41) — задушевност (49) — задушливост (49) — задушница (41) — задълбоченост (49) — задълженост (49) — задължителност (49) — задявка (41) — заемка (41) — заетост (49) — заинатеност (49) — заинтересованост (49) — зайка (41) — зайкиня (47) — закаленост (49) — закалка (41) — закана (41) — закачалка (41) — закачка (41) — закачливост (49) — заключалка (41) — законнороденост (49) — законност (49) — закономерност (49) — законосъобразност (49) — закопчалка (41) — закоравялост (49) — закостенялост (49) — закрепналост (49) — закрепостеност (49) — закрила (41) — закрилница (41) — закръгленост (49) — закусвалня (47) — закуска (41) — зала (41) — заледеност (49) — залисаност (49) — залисия (47) — заличимост (49) — заложба (41) — заложница (41) — залъгалка (41) — замазка (41) — замаяност (49) — заменимост (49) — заменяемост (49) — замесеност (49) — заместница (41) — заместничка (41) — замечтаност (49) — замисленост (49) — замогнатост (49) — заможност (49) — замръзналост (49) — замрялост (49) — замъгленост (49) — замърсеност (49) — замяна (41) — занемареност (49) — занесеност (49) — занимавка (41) — занималня (47) — занимателност (49) — заобикалка (41) — заобиколка (41) — заобленост (49) — заостреност (49) — западналост (49) — западнячка (41) — запазеност (49) — запаленост (49) — запалимост (49) — запалителност (49) — запалка (41) — запалянковщина (41) — запарка (41) — запетайка (41) — запетая (47) — записвачка (41) — записка (41) — запитвачка (41) — заплата (41) — заплаха (41) — заплеснатост (49) — заплетеност (49) — заповед (49) — заповедница (41) — запознатост (49) — запойка (41) — запръжка (41) — запуснатост (49) — запустялост (49) — запушалка (41) — запълненост (49) — запънка (41) — зараза (41) — заразимост (49) — заразителност (49) — заразност (49) — заран (49) — зареда (41) — зарзаватчийка (41) — зарзаватчийница (41) — зарзала (41) — заръка (41) — заръчка (41) — заря (47) — засада (41) — засегнатост (49) — заседателка (41) — заседналост (49) — засечка (41) — заслепеност (49) — заслуга (41) — заспалост (49) — застава (41) — заставка (41) — застарялост (49) — застилка (41) — застоялост (49) — застраховка (41) — застройка (41) — застъпница (41) — засявка (41) — затварачка (41) — затвореност (49) — затворница (41) — затворничка (41) — затвърденост (49) — затегнатост (49) — затлъстялост (49) — заточеница (41) — затревеност (49) — затрудненост (49) — затулка (41) — затъженост (49) — затъмненост (49) — затънтеност (49) — затъпялост (49) — заушка (41) — захапка (41) — захар (49) — захарница (41) — захарност (49) — захароза (41) — захласнатост (49) — захлупка (41) — заченка (41) — защита (41) — защитеност (49) — защитимост (49) — защитница (41) — защитничка (41) — заявка (41) — заядливост (49) — звезда (41) — звездица (41) — звездичка (41) — звеноводка (41) — зверилница (41) — звероукротителка (41) — зверщина (41) — звукометрия (47) — звукопроводимост (49) — звукопроводност (49) — звукотехника (41) — звучност (49) — звънарка (41) — звъника (41) — звънливост (49) — здравенячка (41) — здравина (41) — здравословност (49) — здрачевина (41) — здрачина (41) — зебра (41) — зейка (41) — зеленика (41) — зеленина (41) — зелка (41) — земекопачка (41) — землянка (41) — земя (47) — зеница (41) — зестра (41) — зидария (47) — зима (41) — зимнина (41) — зимница (41) — зимовина (41) — зиморличавост (49) — златарница (41) — златка (41) — златоперка (41) — злина (41) — злоба (41) — злобност (49) — злободневка (41) — зловредност (49) — зложелателка (41) — злокачественост (49) — злокоба (41) — злонамереност (49) — злопаметност (49) — злополука (41) — злост (49) — злосторница (41) — злота (41) — злоупотреба (41) — злочестина (41) — злъч (49) — злъчност (49) — змиорка (41) — змия (47) — знаменитост (49) — знатност (49) — знахарка (41) — значимост (49) — значителност (49) — значка (41) — зобница (41) — зодия (47) — золюция (47) — зона (41) — зоогения (47) — зоогеография (47) — зоография (47) — зоолатрия (47) — зоология (47) — зооспора (41) — зоотехника (41) — зоотехничка (41) — зоохимия (47) — зора (41) — зоркост (49) — зорница (41) — зрелост (49) — зрелостничка (41) — зрителка (41) — зрялост (52) — зубрачка (41) — зурла (41) — зъболекарка (41) — зъболечебница (41) — зъботехника (41) — зъбчатка (41) — зълва (41) — зърнистост (49)