нагласа

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Понятието нагласа има различни значения. То обозначава насочеността на мисленето, дълбоките диспозиции на нашата личност, отношението ни към някои ценности (труд, пари...) и т. н. Съществуват лични нагласи, отнасящи се единствено до индивида (например естетически предпочитания), и социални нагласи (политически избор), които са свързани с групите. Но и за едните, и за другите е характерно, че винаги става въпрос за съвкупност от лични реакции спрямо определен обект: животно, човек, идея или предмет. Субектът ги възприема като интегративна част от своята личност и това ги сродява много силно с характерологичните черти. Колкото по-силен е Азът, толкова по-независими, отворени и гъвкави са нагласите; колкото по-слаб е той, толкова по-ригидни са те. Всички нагласи са биполярни (отрицателни или положителни, благоприятни или неблагоприятни) и винаги имат определена интензивност, която може да варира от омразата до любовта, от индиферентността до страстта; те могат да бъдат скали-рани и измервани.