мъж

От Уикиречник

мъж (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 24

  1. Човек от мъжки пол.
  2. Човек от мъжки пол в зряла възраст.
  3. Деец от някакво обществено поприще.
  4. Съпруг.

Етимология

На старобълг. мѫжь ἀνήρ, vir, maritus, homo „мъж, съпруг, човек“ (Зогр., Мар., Асем., Сав. кн., Син. пс., Клоц., Супр., Гилф., Слепч.). Праслав. *mǫžь е изолирана по образуване форма. Несъмнено е свързана със староинд. mánu-, mánuṣ- „човек, мъж, Ману, един от легендарните прародители на хората“, авест. manuš- в ЛИ Manuš-čiθra-, гот. manna, старосканд. mannr, maðr, мн. ч. menn, старонем. man, лат.-герм. Мannus „Манус, името на прародителя на германските племена“ (Тацит), фриг. Μάνης „фригийският родоначалник“, които предполагат ИЕ *mon-. Нем. Mensch „човек“ е от прагерм. прил. *manniskaz „човешки“. Праслав. *mǫžь може да произлиза от *mon-gios/*mon-gis. Евентуално може да се помисли за заемане от синкопирана иран. форма *manžya- < *manšya-, съответстваща на староинд. mánuśa- „човешки“, mánuśya- „човешки, човешко същество“. Не е възможна връзка с гр. Άμαζών „амазонка“.

Слав. езици като цяло не познават други стари ИЕ названия на мъжа и човека като *uiHro- (в староинд., авест. vīra-, лат. vir, лит. vyras, прагерм. *wera- (гот. wair, англ. ware-wolf „върколак“ и др.), староирл. fer „мъж“) или *dhg^homio- „човек“, букв. „земен“ (в старолит. žmuo, лит. žmogus, гот. guma, лат. homo, пракелт. *donio- (староирл. duine, уелс. dyn, брет. den), тохар. Б śaumo).

Интересно е сравнението с тохар. А mäśkit, B mäñcuṣke „княз“ (пратохар. *mänśu- < ИЕ? *mengeu-) и също с угрофин. *mańć- (хант. mańť, mońť, maś „име на митичен прародител на хантски клан, името на такъв клан“, манс. mäńćī, mɔńś, māńś, mańśi „мансиец, некръстено дете“, måńś „общо наименование на хантите и мансите“, унг. magyar „унгарец“, староунг. mogyër < *mańć-ir, като вторият елемент *-ir съответства на фин. yrkö „мъж“).

Фразеологични изрази

  1. Барабар Петко с мъжете. Ирон. За човек, който се опитва да извърши нещо, което не е по силата му.

Превод

  • албански: burrë (sq)
  • английски:
  1. man (en) (от мъжки пол)
  2. husband (en) (съпруг)

Синоними

храбър, силен, смел, доблестен, кавалер, рицар

Сродни думи

Производни думи

мъжки, мъжествен, мъжество, омъжа