Уикиречник:Български/Типове думи/9

От Уикиречник
Словоформи
основна форма театър ритъм ансамбъл
ед.ч. театър ритъм ансамбъл
ед.ч., непълен член театъра ритъма ансамбъла
ед.ч., пълен член театърът ритъмът ансамбълът
мн.ч. театри ритми ансамбли
мн.ч., членувано театрите ритмите ансамблите
бройна форма театъра ритъма ансамбъла
звателна форма

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я

аерометърайгър - акъралабастъралгоритъмамперметърамфитеатъранемометърансамбъларбитъраудиометър

бакалавърбарометърбинокълбиокомпютърбобърбронтозавър

вакуумфилтървариометървисокометървихърволтметървопълвълнометър

газометъргалванометъргеометър

деклинометърдиаметърдинозавърдиоптърдирижабълдодекаедърдозиметърдубъл

електродинамометърелектрометърепицикъл

жезъл

замисълзахарометързлоумисълзубър

икосаедъринтерферометърихтиозавър

кадастъркадъркалибъркалориметърканделабъркатетъркатъркахъркедъркентавъркилограмометъркинотеатъркомпютъркосъм

лавърлактометърлогаритъм

мавърмагистърманометърмаслометърмеандърмегацикълметърмикрометърмикрофотометърминикомпютърминистърминотавърмонокълмотоцикъл

негър

одометъроктаедъроктоедъролеандъролеометърордьовъроркестъротрасъл

параметърпедиатърпентаметърпериметърпирометърпланиметърплезиозавърполяриметърпсихиатърпсихрометърпъкълпюпитър

радиометъррадиооркестъррадиотеатърразмисълрегистърреометърритъмротмистър

саламандърсатърсвекърсеквестърсеместърскафандърскиптърсмисълсонометърспектакълспектофотометърспектърспидометърспирометърсубтитърсуперкомпютър

таксиметъртахиметъртахометъртеатъртеграметъртелеметъртембъртензометъртермометъртетраедъртигъртонометъртриместър

умисъл

фибърфилтърфотометър

хекзаметърхидрометърхолендърхронометър

центавърциклометърцикълцилиндърцинобърцокъл

чехъл

шатършедьовършифър

ъглометъръгъл