лик

От Уикиречник

лик (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 1

 1. Лице, образ, портрет.
 2. Сурвакарска маска.

Етимология

Среща се в сръб. лик „фигура, образ, лице“, словен. lik „фигура, образ, лице“, рус. остар., укр. остар. лик „лице“, праслав. *likъ. Поради палатализацията *likъ > *lice думата е с първоначален ī-вокализъм, което прави сравнението със старопрус. laygnan, ирл. lecco „буза“ (ИЕ *leik-) несигурно. Вероятно заета от герм. *līka- в гот. līks „тяло“, ga-līk-s „подобен“, старосканд. līk „тяло“, līk-r „еднакъв“, което е сродно с лит. lygus „еднакъв“, латв. līdzīgs „подобен“ (БЕР-3, с. 397-398). Абсурдно е да се предположи, че *likъ е производна на *liti „лея“, т.е. „отлята форма“ като *obrazъ от *rězati.

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: [[]]
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: [[]]
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: лик
 • словашки: [[]]
 • словенски: [[]]
 • сръбски: лик
 • тайландски: [[]]
 • турски: [[]]
 • унгарски: [[]]
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: [[]]
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи

лице, облик, отлика, прилика, разлика, улика