господ

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето

господ (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 7a

Всеобщият разум, който в различните религиозни учения бива наричан по различен начин. Освен разум все пак в понятието се съдържа и всичко останало, доколкото се разбира извън него, напр. силата, енергията, материята, времето и т.н. Думата има значение на онова, което е живо, а не обратното, въпреки че под живо в случая се визира и отвъд доказуемото като такова посредством научен метод.

Етимология

Старобълг. господь, господоу (Господ, Бог), господниь (господня)

Произв. (и по ст.-слав.) господьскъ, господьство, господьствнь, господьнъ, господинь

Праслав. *gospodь обикновено за изходна форма се счита *gostьpodь, в основата на което е праслав. *gostь (гост), с аналог като ghost (дух), по МЕ gost, goost (n.), ОЕ gāst, G Geist. Също праслав. *gastьpatь, *gaspatь, ст.-чеш. hospod, hospodin

Втората съставка *potis е представена също в лат. potis (могъщ), potens (способен, мощен), potentia (мощ, сила, потенциал), potestas (сила, способност, възможност), докато на изток се открива с обективистични смилови изражения: старогр. πόσις (съпруг), староинд. pátiṣ м., авест . paiti- (владетел, съпруг), лит. pats (съпруг). В слав. езици не е познато като отделна лексема и във всеки случай оставя необяснено крайното *d в слав. *gospodь, каквото не може да възникне от ИЕ *t. *potis е съставна форма и в индо-иран. езици: староинд. śatápatị, староперс. (елам.) *θata-pati- (владетел, /-гос-/подар над стотина); староинд. kṣаtrápatị, авест. xšaθrapaiti- (владетел на област) и др.

В смисъл на човек, принадлежащ към висшето съсловие и ползващ се с власт над други, вж. despotь, деспоть, *dems-potis (владетел на дома), старогр. δεσπότης, староинд. dámpatị, авест. dəng paiti-

Фразеологични изрази

Превод

 • английски: God
 • арабски: [[]]
 • арменски: [[]]
 • африкаанс: [[]]
 • белоруски: [[]]
 • гръцки: [[]]
 • датски: [[]]
 • есперанто: [[]]
 • естонски: [[]]
 • иврит: [[]]
 • индонезийски: [[]]
 • ирландски: [[]]
 • исландски: [[]]
 • испански: [[]]
 • италиански: [[]]
 • китайски: [[]]
 • корейски: [[]]
 • латвийски: [[]]
 • латински: [[]]
 • литовски: [[]]
 • немски: Gott
 • норвежки: [[]]
 • персийски: [[]]
 • полски: [[]]
 • португалски: [[]]
 • румънски: [[]]
 • руски: господь (ru)
 • словашки: [[]]
 • словенски: gospod (sl)
 • сръбски: господ (sr)
 • тайландски: [[]]
 • турски: Tanrı
 • унгарски: [[]]
 • украински: господь (uk)
 • фински: [[]]
 • френски: [[]]
 • холандски: [[]]
 • хърватски: gospod (hr)
 • чешки: [[]]
 • шведски: [[]]
 • японски: [[]]

Синоними

Сродни думи

Производни думи

господар, господин, госпожица