Уикиречник:Шаблони/Използване

От Уикиречник
Съкращение:
У:ШИ

Уикиречник е едновременно уики и речник, но за да бъде добър и полезен речник, е необходимо статиите да споделят някаква основна структура. Именно заради това е препоръчително използването на шаблони при създаването на нови статии. Тази страница съдържа помощна информация за тяхното използване.

Чрез шаблоните автоматично се създават различните раздели в статиите: значение, етимология, фразеологични изрази, синоними, сродни думи, превод и други.

Съществуват отделни шаблони за всяка част на речта, като скелетът на даден шаблон може да се вмъкне чрез падащото меню, намиращо се под кутията за редактиране.

При започване на нова статия е добре да се укаже към кой език принадлежи описваната дума — за българските думи в началото на статията се слага шаблонът „-bg-“. След това се поставя един или няколко от шаблоните за частите на речта, в зависимост от конкретната дума. Например:

{{-bg-}}
{{Съществително нарицателно име|
 ID =
| ЗНАЧЕНИЕ =
| РОД = 
| ТИП = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 =
| ПРЕВОД2 =
| СИНОНИМИ = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

За небългарските думи се ползват отделни шаблони. Те носят английски имена и в самия шаблон трябва да се посочи към кой език принадлежи думата — това става чрез съответния код на езика. Разбира се в началото на статията също трябва да се сложи шаблонът, указващ езика. Тези шаблони обикновено са кръстени на кода на езика: en за английски, de за немски, като освен това започват и завършват с тире — {{-de-}}. Например статия за английско прилагателно би изглеждала така:

{{-en-}}
{{Adjective|
 ID =
| ЕЗИК = en
| ЗНАЧЕНИЕ =
| IPA = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| СИНОНИМИ = 
| АНТОНИМИ = 
| ОМОНИМИ = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Шаблоните за небългарски думи са разгледани на отделна страница.

Съществително нарицателно име[редактиране]

За съществителните нарицателни имена се ползва шаблонът „Съществително нарицателно име“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Съществително нарицателно име|
 ID =
| ЗНАЧЕНИЕ =
| РОД = 
| ТИП = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| СИНОНИМИ = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията стол.

{{Съществително нарицателно име|
 ID = стол
| ЗНАЧЕНИЕ =
# Мебел, която се използва за седене, и побира само един човек. Столът се 
 състои от крака, облегалка, седалка и понякога подпори за ръце. (''На този 
 стол може удобно да се седи.'')
# Място, където се продава и консумира храна, обикновено в училище, фабрика 
 и др. (''Днес в стола предлагат печено пиле.'')
| РОД = м
| ТИП = 1
| ЕТИМОЛОГИЯ =
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
* английски: [[chair]] (1); [[canteen]] (2)
* африкаанс: [[stoel]] ''м.р.'' (1)
* ...
| ПРЕВОД2 =
* полски: [[krzesło]] ''ср.р.'' (1); [[stołówka]] ''ж.р.'' (2)
* румънски: [[scaun]] ''ср.р.'' (1)
* ...
| СИНОНИМИ =
| СРОДНИ ДУМИ =
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ =
| ДРУГИ = '''Вижте още:''' [[маса]].
}}

Шаблонът съдържа няколко параметъра, които трябва да се попълнят. Ако нямате информация за някои от тях, можете да ги оставите празни.

Ето кратко представяне на параметрите:

ID
Това е уникалният идентификатор на думата. Обикновено е същият като наименованието на статията, но когато дадената дума има различни значения (например се ползва в различни езици), се добавя и един номер: стол1, стол2. Този параметър се попълва автоматично при вмъкването на шаблона чрез падащото меню.
ЗНАЧЕНИЕ
Тук се слагат значенията на думата — всяко значение на нов ред, започнат със знака #. След края на значението в скоби и в курсив се дава пример за употребата на думата.
РОД
Тук се посочва родът на думата: м — мъжки род, ж — женски род, ср — среден род
ТИП
Номер на типа, към който принадлежи думата. Може да се разбере, като се щракне на препратката Какво сочи насам и се види коя страница сочи към статията, например Уикиречник:Български/Типове думи/1 сочи към стол. Ако имате затрудения с попълването, оставете това поле празно.
ЕТИМОЛОГИЯ
Дава се етимология (произход) на думата.
ИЗРАЗИ
Посочват се фразеологични изрази, в които се използва описваната дума. Всеки израз се пише на нов ред, като редът се започва със звездичка.
ПРЕВОД1 и ПРЕВОД2
Посочват се преводи на думата на други езици. Тъй като преводите се показват в таблица с две колони, съществуват и отделни параметри за всяка колона. Добре е броят на преводите да се разпредели поравно между двете колони (съответно двата параметъра).
СИНОНИМИ
Тук се посочват синоними на думата, ако има такива.
СРОДНИ ДУМИ
Посочват се сродни думи.
ПРОИЗВОДНИ ДУМИ
Посочват се производни думи.
ДРУГИ
Тук се слага информация, която не влиза в никой от горните параметри.

Съществително собствено име[редактиране]

За съществителните собствени имена се ползва шаблонът „Съществително собствено име“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Съществително собствено име|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ТИП = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| СИНОНИМИ = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията България. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Прилагателно име[редактиране]

За прилагателните имена се ползва шаблонът „Прилагателно име“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Прилагателно име|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ТИП = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 =
| ПРЕВОД2 =
| СИНОНИМИ = 
| АНТОНИМИ = 
| ОМОНИМИ = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията зелен.

Повечето параметри са разгледани при съществителното име. Новите са:

АНТОНИМИ
Тук се посочват антоними на думата, ако има такива.
ОМОНИМИ
Тук се посочват омоними на думата, ако има такива.

Местоимение[редактиране]

За местоименията се ползва шаблонът „Местоимение“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Местоимение|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ТИП = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията той. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Числително име[редактиране]

За числителните имена се ползва шаблонът „Числително име“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Числително име|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ТИП = 
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията един. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

За глаголите се ползва шаблонът „Глагол“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Глагол|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ТИП = 
| ВИД =
| Видова двойка =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Наречие[редактиране]

За наречията се ползва шаблонът „Наречие“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Наречие|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| СРОДНИ ДУМИ = 
| ПРОИЗВОДНИ ДУМИ = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

За съюзите се ползва шаблонът „Съюз“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Съюз|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Междуметие[редактиране]

За междуметията се ползва шаблонът „Междуметие“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Междуметие|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Частица[редактиране]

За частиците се ползва шаблонът „Частица“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Частица|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията бе. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Предлог[редактиране]

За предлозите се ползва шаблонът „Предлог“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Предлог|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ИЗРАЗИ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Представка[редактиране]

За представките се ползва шаблонът „Представка“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Представка|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.

Наставка[редактиране]

За наставките се ползва шаблонът „Наставка“. Скелетът на шаблона изглежда така:

{{Наставка|
 ЗНАЧЕНИЕ =
| ЕТИМОЛОГИЯ = 
| ПРЕВОД1 = 
| ПРЕВОД2 = 
| ДРУГИ = 
}}

Примерно използване на шаблона можете да видите в статията [[]]. Всички параметри са разгледани при съществителното име.