ястреб

От Уикиречник

ястреб (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип

  1. Дневна граблива птица.

Етимология

ст.-бълг. ıастрѧбъ (Златоструй, 12 в.). Праслав. *astrębь, *astrǫbъ. По строеж напомня *arębь „яребица“, *golǫbь „гълъб“, лат. palumbēs, columba „гълъб“. Сравнява се с късно-лат. astur „ястреб“ (12 в.) и укр. диал. ястер (без суфикс?). Вероятно от субстратен произход.

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи