яребица

От Уикиречник
Яребица

яребица (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 41

Яребицата (Perdix perdix) е птица от семейство фазанови (Phasinidae). Разпространена е на територията на Европа и Азия. Храни се с растения и семена от зърнени култури. В България е особено ценен ловен обект.

Етимология

ст.-бълг. ерѧбь, ıарѧбь, ıарѧбица πέρδιξ (Златоуст, Златоструй 12 в.). Праслав. *erębь/*arębь/*rębь „яребица“, но и „калина, самодивско дърво“ (чеш. jeřáb, рус. рябина). Думата не е ясна по строеж. Сравнението с други подобни наименования на птици (ст.-сканд. jarpi, rjupa (reub-), латв. irpe, нем. Reb-huhn „яребица“, лит. jerubė, irbė, jerumbė, jarubė „лещарка, ресарка“, латв. rubenis „тетрев“) показва наличие на форми без носова съгласна и вариации e:em:eu - което сочи, че думата е най-вероятно от субстратен прединдоевропейски език. Сравни подобните по окончание *-emb/*-omb наименования на птици: *golǫbь „гълъб“, *astrębь „ястреб“, *galębь (> сръб. галеб „чайка“).

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи