аз

от Уикиречник
Направо към: навигация, търсене
Andere schrijfwijzen Да не се бърка с: язе

аз (български)

Изговор

Звук:  аз (помощ,  файл)
МФА: as
Латиница: az

Произход, развитие и родствени връзки

Произлиза от [[с наставка [[{{{1}}}]]|cu]] (azъ)азъ ст.-бълг.

[[Категория:Думи в българския език произлезли от с наставка [[{{{1}}}]]]]. [[с наставка [[{{{1}}}]]|ps]] аzъ Праслав.[[Категория:Думи в българския език заети от с наставка [[{{{1}}}]]]][1][2] се различава по вокализма си от сродните форми: ст.-лит. еš, лит. , латв. еs, ст.-пруск. еs, аs, ст.-инд. aham, авест. azǝm, ст.-перс. аdаm, армен. еs, венет. ехо, ст-.грц. ἐγώ, лат. еgо, гот. ik („аз“). Освен ие. *еg'- (представено в ст.-грц., лат., герм.) е съществувало и ие. диал. *eg'h- (представено в ст.-инд., венет., слав.). Отпадането на крайното з в останалите слав. езици не е напълно изяснено.

Буква

[1] Първата буква от глаголицата, следвана от буквата Б (Buky).

Вижте също[редактиране]

[1] (Глаголица) А ‎(Azъ), Б ‎(Buky), В ‎(Vědě), Г ‎(Glagoli), Д ‎(Dobro), Є, Е, Э ‎(Jestъ), Ж ‎(Živěte), S (Dzělo), З ‎(Zemlja), И, Й ‎(Iže), І, Ї (I), , Ћ, Ђ (Djervь, ǵervь), К ‎(Kako), Л ‎(Ljudie), М ‎(Myslite), Н ‎(Našь), О ‎(Onъ), П ‎(Pokoj), Р ‎(Rьci, rьtsi), С ‎(Slovo), Т
‎(Tvrьdo), У ‎(Ukъ), Ф (Frьtъ), Х ‎(Xěrъ), Ѡ (Otъ), Щ ‎(Šta/Šča), Ц ‎(Ci, tsi), Ч ‎(Črьvъ), Ш ‎(Ša), Ъ ‎(Jerъ), Ы (Jery), Ь (Jerь), Ѣ (Jatь, Yatь), Ё (?), Ю ‎(Ju, yu), Ѧ, Я ‎(Ensь), Ѩ, Jensь, Ѫ (Onsь), Ѭ (Jonsь), Ѳ (Thita), Ѵ (Ižica)

Местоимение (тип suff)

[1] употребява се за самопосочване от лицето, което говори.
Помогни ми!
Аз ще остана вкъщи, а ти тръгвай.
Мене ли търсите?
Не ме оставяй сама!

Склонения

Забележка

[1] среща се като вин. мѐне или съкр. мен, крат. ме, дат. остар. мѐне, крат. ми.

Вижте също[редактиране]

[1] (Лични местоимения – Именителен падеж (подлог)) аз ‎(az), ти (ti), той ‎(toj), тя ‎(tja), то (to), ние ‎(níe)/ний ‎(nij), вие (víe)/вий (vij), те (te)

Синоними

[1] а, буква

Хиперними

[1] буква, знание

Сродни думи

[1] азбука
[2] азбучен

Грешни изписвания

[1] ас

Преводи

Бележки и допълнителна информация

  1. Mate Kapović, Reconstruction of Balto-Slavic Personal Pronouns (2006).
  2. „аз“ в Вл. И. Георгиев (1971–), Български етимологичен речник, София: издателство на БАН — ISBN 978-954-322-082-3, том I, с. 5.