a

От Уикиречник

виж също: à

Английски

Произношение 1[редактиране]

 • (за буква)
  • IPA: [ei]

Буква[редактиране]

 1. първата буква от англ. азбука (малката форма на A)
  from A to Z - от начало до край, от край до край, изцяло, напълно
 2. уч. оценка отличен
  straight A - ам. пълно отличие
 3. мор. първокласен (за плавателен съд),
  разг. първокласен, превъзходен
 4. муз. ла

Произношение 2[редактиране]

 • (за член)
  • IPA: [ei] (ударено)
  • IPA: [ə] (неударено)

Член[редактиране]

 1. Неопределителен член, седи пред гласни и полугласни звукове (обикн. не се превежда).
  (напр. a book, a union, a ewe, a yard, a one-volune book)
 2. един, една, едно (обикн. не се превежда)
  not a - нито един / една / едно
  not a word - нито / ни (една) дума
 3. за разпределяне на, за (обикн. не се превежда)
  he gets ... a day / week, etc. - той получава по ... на ден / седмица и пр. / дневно / седмично и пр.
  one pound a dozen - (по) една лира дузина
  four levs a kilo - по четири лева килото
  fifty levs a person - по петдесет лева на човек
 4. със собствени имена като, който прилича на
  he thinks he is a Napoleon - той си мисли, че е (като) Наполеон
 5. (с all of) еднакъв, един и същ
  they are all of a size - те всички са еднакви / една и съща големина
 6. известен, някакъв
  in a measure - в известна / някаква степен
  in a sense - в известен смисъл
 7. някакъв, някой си
  a Mr. B has come - някой си г-н Б. е дошъл
  a man is asking to see you - някой човек иска да те види
  they were killed to a man - те бяха избити до един

Виж също[редактиране]

Френски

Буква[редактиране]

 1. Първата буква от френската азбука (малката форма на A)

Виж също[редактиране]