ягода

От Уикиречник

ягода (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип

Тревисто растение с ароматни розовочервени дребни плодове.

Етимология

ст.-бълг. агода καρπός (Сав.). Първоначално общо наименование на горските плодове (словен. jagoda, чеш., слов. jаhоdа, пол. jagoda, г.-луж. jahoda, д.-луж. jаgоdа, полаб. jogödói мн.ч, рус., укр., белор. ягода „горски плод изобщо“). Думата е двусъставна и със събирателно значение: *ogo- (в цслав. вин-ıага βότρυς, словен. vin-jagа „лоза“, лит. uoga, латв. uogа „горски плод“, възможно и гот. аkrаn „плод“, тохар. Б оkо „плод“, мн.ч. okonta) + *dheh1- „поставям“ (виж дяна).

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи