юг

От Уикиречник
Компас

юг (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип 40a

Юг е едната от четирите посоки на света. На юг слънцето се намира след обяд в северното полушарие. На картите южната страна се намира винаги в долната хоризонтална страна. Южната посока, определена чрез азимута на компаса е 1800. Посоката в български текстове се означава с Ю, в английски със S (south).

Етимология

ст.-бълг. югъ νότος (Зогр., Мар., Сав., Супр.). Праслав. *jugъ. Трудна етимология. Ако *jugъ е сродна със старогр. αὐγή „лъч, зора“, то това би бил случай на подвижно *j-, което противоречи на мнозинството от слав форми. Връзката с лит. jaugti „смесвам“, латв. jaut „забърквам тесто“ (т.е. *jugъ първоначално да означава „размекнато време, меко време, топъл вятър“, срв. север) е възможна предвид бълг. диал. разюжа „стопявам“ (Плевенско), словен. odjužiti sе „стопявам се“, odjuga „нещо стопено“, чеш. jíhnouti „топя“ и стабилното значение в сърбохърв. jуг „южен вятър“, словен. jug, чеш. jíh, рум. iug „южняк, топъл вятър“, пол. диал. (карпат.) jug „топене на снега“. Съществува и друга интересна хипотеза, че праслав. *jugъ произлиза от името на съзвездието Везни (на гр. Ζυγός), първоначално у южните славяни, и е калкирано като се използва съответствието на гр. ζυγόν чрез слав. *jugo „впряг“: срв. лит. jaugti „впрягам“, лат. iugum „впряг“. Рус., укр. юг са заети от старобългарски (при ст.-рус. угъ).

Фразеологични изрази

Превод

 • албански:  (sq)
 • английски: South (en)
 • арабски:  (ar)
 • арменски:  (hy)
 • африкаанс:  (af)
 • баски:  (eu)
 • белоруски:  (be)
 • бретонски:  (br)
 • виетнамски:  (vi)
 • грузински:  (ka)
 • гръцки:  (el)
 • датски:  (da)
 • есперанто:  (eo)
 • естонски:  (et)
 • иврит:  (he)
 • индонезийски:  (id)
 • интерлингва:  (ia)
 • ирландски:  (ga)
 • исландски:  (is)
 • испански: Sur (es)
 • италиански: Sud (it)
 • каталонски:  (ca)
 • китайски:  (zh)
 • корейски:  (ko)
 • корнийски:  (kw)
 • латвийски:  (lv)
 • латински:  (la)
 • литовски:  (lt)
 • малайски:  (ms)

Синоними

Сродни думи

Производни думи