ща

От Уикиречник
(пренасочване от щяло)

ща (български)

Глагол, тип , несвършен вид

(класификация — )

 1. Искам, желая
 2. (усещаща се като остар. или диал. спрегната форма на частицата ще) случва се в бъдещето. — Момиче, ще настинеш… — Не ща — отговаря сухо тя... (Ел. Пелин) – няма да настина.

Етимология

Съкратена форма от ст.-бълг. хъштѫ „искам“ (*хъtjǫ), инф. хотѣти, хътѣти βούλεσθαι, θέλειν, μέλλειν (Зогр., Мар., Асем., Клоц., Супр.). През 14 в. вече се срещат съкратените форми щѫ, ще, щеть (Ман. хр.), с които се образуват форми за бъдеще време. Първоначалното значение е било: „посягам към нещо“ > „желая, искам“, срв. глаголите с друга отгласна степен:

 • *хytiti „хващам“ (ст.-бълг. -хытити, -хыштѫ rapere, сърб. и хърв. хитати, хитити „бързам, мятам“, словен. hitati „хващам, мятам“, чеш. chytiti, слов. сhуtiť, г.-луж. chyćić „хващам“, д.-луж. chyśiś, сhуtаś „хвърлям“, ст.-рус. хытати, хычу „хващам“).
 • *xvatati (ст.-бълг. хватати, хваштѫ δράσσεσθαι, συλλαμβάνειν „хващам“ (Супр.), сърб. и хърв. хватати, хватам, словен. hvatati, hvatam, чеш. chvátiti, chvátati „хващам“, слвц. сhvátаť „бързам, хващам“, пол. chwatać „хващам“, г.-луж. khwatać, д.-луж. chwataś, рус. хватать, хватить, укр. хватати), който се явява итератив към праслав. *xvotěti, *хъtjǫ.
 • *xvotěti/*xъtěti „искам“ (ст.-бълг. хотѣти, хътѣти, сърб. и хърв. хотjети, хоħу, ħу, словен. hoteti, hočem, ст.-чеш. chtieti, сhсu, чеш. chtíti, сhсi, слов. сhсеť, пол. сhсiеć, сhсę, г.-луж. сhсуć, сhсu, д.-луж. kśeś, соm, рус. хотеть, хочу, укр. хотiти, хочу).

Праслав. гнездо *xvot- (< *xuot-) с итер. *xvat- (< *xuōt-), *xъt- (< *xut-) с итер. *xyt- (< *xūt-) вероятно е възникнало от ИЕ *suo- „свой“ с експресивна промяна x < s или под влияние на иран. форми започващи с x, срв. осет. ирон. xæcyn (xæst, xæcyd), диг. xwæcun (xwæst) „държа, хващам“, ирон. xī, диг. хе „свой, себе си“, диг. xicæ „стремеж, желание“, авест. hva-, xva- „свой“, xvaē-tu- „принадлежащ“, paeriš-xvaxta „обхванат“ и др., които възлизат към ИЕ *suo-.

Фразеологични изрази
Превод

 • албански:  (sq)
 • английски:  (en)
 • арабски:  (ar)
 • арменски:  (hy)
 • африкаанс:  (af)
 • баски:  (eu)
 • белоруски:  (be)
 • бретонски:  (br)
 • виетнамски:  (vi)
 • грузински:  (ka)
 • гръцки:  (el)
 • датски:  (da)
 • есперанто:  (eo)
 • естонски:  (et)
 • иврит:  (he)
 • индонезийски:  (id)
 • интерлингва:  (ia)
 • ирландски:  (ga)
 • исландски:  (is)
 • испански:  (es)
 • италиански:  (it)
 • каталонски:  (ca)
 • китайски:  (zh)
 • корейски:  (ko)
 • корнийски:  (kw)
 • латвийски:  (lv)
 • латински:  (la)
 • литовски:  (lt)
 • люксембургски:  (lb)
 • малайски:  (ms)
 • маори:  (mi)
 • немски:  (de)
 • норвежки:  (no)
 • персийски:  (fa)
 • полски:  (pl)
 • португалски:  (pt)
 • румънски:  (ro)
 • руски: хотеть (ru)
 • самоански:  (sm)
 • сингалски:  (si)
 • словашки:  (sk)
 • словенски:  (sl)
 • сръбски: хтети (sr)
 • тагалог:  (tl)
 • тайландски:  (th)
 • турски:  (tr)
 • украински:  (uk)
 • унгарски:  (hu)
 • урду:  (ur)
 • фински:  (fi)
 • френски:  (fr)
 • фрисийски:  (fy)
 • хавайски:  (haw)
 • хинди:  (hi)
 • холандски:  (nl)
 • хърватски:  (hr)
 • чешки: chtít (cs)
 • шведски:  (sv)
 • шотландски:  (sco)
 • японски:  (ja)