червей

От Уикиречник

червей (български)

Съществително нарицателно име, мъжки род, тип

Етимология

старобълг. чрьвь

Праслав. *čьrvь е вариант на *čьrmь ~ лит. kirmis, латв. cirmis, староинд. kŗmiş „червей, личинка“

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи