химия

От Уикиречник

химия (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 47

  1. Естествена наука, която изучава състава и струкурата на веществата и промените които настъпват в тях, в следствие на изменение на вътрешната им структура.
  2. (разг., прен., отрц.) храни, напитки и пр. с изкуствен произход, които могат да са опасни за здравето

Етимология

от арабски

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи

химик, химичен, химически; физикохимия, биохимия,геохимия, космохимия


вж. още физика, биология, геология, география