социалдемокрация

От Уикиречник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Едуард Берщайн (1850-1932)
Фридрих Енгелс (1820-1895)

социалдемокрация (български)

Съществително нарицателно име, женски род, тип 47

Социалдемокрацията е политическа идеология. Социалистически идеи се разработват и проповядват от средата на ХІХ век. Отнасят се до установяване на държавно устройство, с което да се наложи икономическа система свързана с държавна или колективна собственост върху средствата за производство, контрол упражняван от избрани колективи (работнически съвети), постигане на народовластие и социална справедливост, като човека се приобщи към труда за добиване на материални блага. Поради утопичния характер на някои социалистически идеи проповядвани от Маркс и Енгелс по отношение собствеността и развитието на производителните сили, привържениците на тези идеи се разделят на марксисти и социалдемократи. Като теоретик, подложил на ревизия марксизма и създател на идеологията на социалдемократите се смята немския теоретик Едуард Бернщайн (Eduard Bernstein). Най- характерното в политическата платформа на социалдемократите е смесената икономическа система, съставена главно от добре управлявана частна собственост, субсидирани от държавата здравеопазване, образование и социални дейности и широко развита пенсионна система. В България разделянето на социалистите в началото на ХХ век е създало политическите партии на тесните (от 25 май 1919 год. комунисти) и широките социалисти (социалдемократи).

Етимология

Фразеологични изрази

Превод

Синоними

Сродни думи

Производни думи